Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 982 000 € 40 572 000 € 731 821 000 € 613 836 000 € 649 964 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 825 000€ 1 596 000€ 726 949 000€ 607 414 000€ 645 932 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
157 000€ 38 976 000€ 4 872 000€ 6 422 000€ 4 032 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 202 000 € 1 684 000 € 723 006 000 € 609 284 000 € 625 197 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
356 000€ 362 000€ 1 779 000€ 2 938 000€ 1 024 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
0€ 699 438 000€ 585 523 000€ 604 578 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
490 000 € 88 000 € 9 834 000 € 9 586 000 € 9 232 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
367 000€ 56 000€ 7 388 000€ 7 251 000€ 6 970 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
123 000€ 32 000€ 2 274 000€ 2 201 000€ 2 124 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€ 172 000€ 134 000€ 138 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
534 000€ 520 000€ 996 000€ 1 025 000€ 1 125 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
822 000€ 714 000€ 10 959 000€ 10 212 000€ 9 238 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-220 000 € 38 888 000 € 8 815 000 € 4 552 000 € 24 767 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 469 000 € 1 234 000 € 25 732 000 € 18 953 000 € 40 330 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
121 913 000 € 185 679 000 € 2 865 000 € 3 538 000 € 61 490 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
121 839 000 € 184 217 000 € 259 000 € 782 000 € 55 078 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
121 839 000€ 184 217 000€ 259 000€ 782 000€ 55 078 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
74 000 € 376 000 € 535 000 € 668 000 € 879 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
74 000€ 376 000€ 535 000€ 668 000€ 879 000€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 086 000€ 2 071 000€ 2 088 000€ 5 533 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 000 € 304 000 € 423 000 € 558 000 € 726 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 304 000 € 423 000 € 558 000 € 726 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
121 907 000 € 185 375 000 € 2 442 000 € 2 980 000 € 60 764 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
121 687 000 € 224 263 000 € 11 257 000 € 7 532 000 € 85 531 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-20 000 € 3 089 000 € 2 264 000 € 1 121 000 € 7 521 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
848 000€ 2 888 000€ -8 000€ 192 000€ 153 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-848 000€ 201 000€ 2 272 000€ 929 000€ 7 368 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
121 707 000 € 221 174 000 € 8 993 000 € 6 411 000 € 78 010 000 €