Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
26 732 752€ 19 925 383€ 19 681 654€ 20 440 416€ 21 213 943€ 15 204 740€ 12 834 142€ 12 848 144€ 9 634 740€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
29 382 523 € 19 291 281 € 19 673 078 € 20 771 154 € 21 607 225 € 19 990 718 € 15 204 740 € 12 834 142 € 19 036 519 € 9 683 590 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
131 152€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
26 732 752€ 18 272 659€ 17 508 567€ 17 665 966€ 7 180 380€ 8 022 549€ 6 711 620€ 5 788 270€ 7 158 491€ 6 418 002€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 855 775€ 1 223 562€ 1 671 675€ 2 202 369€ 13 661 170€ 10 415 526€ 8 367 836€ 6 950 388€ 5 633 116€ 3 071 107€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-350 553€ -634 102€ -8 576€ 330 738€ 393 282€ 1 372 599€ 31 567€ 1 821€ 90 094€ -211 054€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
17 302€ 36 595€ 40 177€ 6 302€ 45 870€ 833€ 1 605€ 3 255€ 1 067€ 14 479€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
127 247€ 392 567€ 461 235€ 565 779€ 326 523€ 179 211€ 92 112€ 90 408€ 6 153 751€ 259 904€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
29 106 338 € 19 171 574 € 19 489 886 € 20 777 155 € 21 233 954 € 19 445 723 € 14 823 742 € 13 225 021 € 13 242 482 € 13 841 421 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
119 554€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
15 453 903€ 11 194 696€ 10 625 338€ 11 998 662€ 12 136 752€ 11 244 877€ 8 844 058€ 7 602 072€ 8 141 237€ 6 309 570€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-150 000€ 150 000€
14
D.
Služby
9 148 835€ 4 235 285€ 5 447 307€ 5 181 098€ 5 213 947€ 4 653 189€ 3 076 602€ 2 873 576€ 2 582 255€ 2 557 472€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 812 983 € 3 231 681 € 3 032 441 € 3 275 446 € 3 289 373 € 2 986 414 € 2 599 287 € 2 426 341 € 2 378 020 € 2 619 293 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 768 115€ 2 351 926€ 2 205 437€ 2 385 935€ 2 401 625€ 2 178 932€ 1 894 024€ 1 764 438€ 1 725 229€ 1 918 558€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
961 840€ 814 960€ 765 225€ 827 357€ 831 312€ 756 495€ 658 378€ 615 884€ 608 641€ 648 075€
19
E.4.
Sociálne náklady
83 028€ 64 795€ 61 779€ 62 154€ 56 436€ 50 987€ 46 885€ 46 019€ 44 150€ 52 660€
20
F.
Dane a poplatky
35 906€ 22 703€ 27 983€ 12 926€ 28 267€ 54 851€ 27 245€ 23 705€ 37 085€ 20 748€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
471 365€ 251 074€ 223 644€ 221 145€ 234 064€ 223 339€ 221 813€ 221 506€ 221 091€ 215 739€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
471 365€ 251 074€ 223 644€ 221 145€ 234 064€ 223 339€ 221 813€ 221 506€ 221 091€ 215 739€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 160€ 237€ 2 034€ 174€ 39 252€ 316€ 355€ 1 769€ 5 038€ 2 995€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
143 421€ 105 686€ -1 486€ 182 046€ -7 369€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
35 765€ 130 212€ 131 139€ 87 704€ 293 785€ 100 691€ 54 382€ 76 052€ 35 125€ 1 846 050€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
276 185 € 119 707 € 183 192 € -6 001 € 373 271 € 544 995 € 380 998 € -390 879 € 5 794 037 € -4 157 831 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 635 236 € 3 432 138 € 3 099 021 € 3 019 313 € 3 884 133 € 3 912 608 € 3 190 363 € 2 264 831 € 2 308 209 € 272 611 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 71 036 € 4 € 14 715 € 12 € 2 007 € 8 089 € 2 838 € 1 344 € 2 774 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 71 020 € 4 € 14 706 € 12 € 70 € 8 086 € 1 707 € 1 086 € 2 252 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
71 020€ 4€ 14 706€ 12€ 70€ 8 086€ 1 707€ 1 086€ 2 252€
42
XII.
Kurzové zisky
16€ 9€ 1 937€ 3€ 1 131€ 258€ 522€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
116 406 € 120 568 € 160 147 € 119 988 € 135 227 € 97 372 € 76 555 € 191 035 € 188 240 € 253 455 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
82 978 € 85 413 € 87 404 € 95 291 € 120 975 € 78 834 € 68 935 € 95 913 € 101 382 € 115 724 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
82 978€ 85 413€ 87 404€ 95 291€ 120 975€ 78 834€ 68 935€ 95 913€ 101 382€ 115 724€
52
O.
Kurzové straty
6€ 14€ 400€ 63€ 162€ 286€ 417€ 11 311€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
33 422€ 35 155€ 72 729€ 24 697€ 13 852€ 18 475€ 7 458€ 94 836€ 86 441€ 126 420€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-116 406 € -49 532 € -160 143 € -105 273 € -135 215 € -95 365 € -68 466 € -188 197 € -186 896 € -250 681 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
159 779 € 70 175 € 23 049 € -111 274 € 238 056 € 449 630 € 312 532 € -579 076 € 5 607 141 € -4 408 512 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
48 394 € 26 282 € 16 535 € -13 458 € 237 456 € 9 155 € 101 727 € -249 919 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
55 058€ 10 095€ 10 447€ 329€ 2 962€ 3 609€ 2 905€ 2 903€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-6 664€ 16 187€ 6 088€ -13 787€ 234 494€ 5 546€ 98 822€ -252 822€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
111 385 € 43 893 € 6 514 € -97 816 € 600 € 440 475 € 210 805 € -329 157 € 5 604 261 € -4 408 512 €