Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 203 184 € 2 027 146 € 1 816 268 € 2 158 411 € 1 999 850 € 1 739 313 € 2 243 078 € 1 851 679 € 2 019 666 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
274 199 € 135 441 € 105 415 € 107 568 € 103 556 € 97 877 € 297 601 € 379 279 € 585 764 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
274 199 € 135 441 € 105 415 € 107 568 € 103 556 € 97 877 € 297 601 € 379 279 € 585 764 €
013
A.II.2
Stavby
120 000€ 227 100€ 236 811€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
154 199€ 135 441€ 105 415€ 107 568€ 103 556€ 97 877€ 70 501€ 142 468€ 585 764€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 888 403 € 1 768 021 € 1 688 875 € 2 047 701 € 1 893 012 € 1 632 755 € 1 942 789 € 1 469 583 € 1 428 523 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
96 255 € 106 121 € 26 601 € 309 444 € 42 255 € 89 075 € 97 809 € 281 549 €
032
B.I.1
Materiál
5 676€ 2 439€ 2 439€ 2 439€ 2 439€ 2 392€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
90 579€ 106 121€ 26 601€ 307 005€ 39 816€ 86 636€ 95 370€ 279 157€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 219 049 € 1 531 876 € 1 486 713 € 1 718 818 € 1 543 916 € 1 579 477 € 1 792 188 € 1 437 799 € 1 149 478 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 174 251€ 1 419 598€ 1 306 846€ 1 532 898€ 1 353 633€ 1 579 106€ 1 760 743€ 1 414 642€ 1 026 646€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
132 000€ 112 000€ 112 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
44 798€ 112 636€ 48 525€ 74 578€ 78 941€ 1 029€ 32 103€ 23 815€ 123 490€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-358€ -658€ -658€ -658€ -658€ -658€ -658€ -658€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
573 099 € 130 024 € 175 561 € 328 883 € 39 652 € 11 023 € 61 526 € -66 025 € -2 504 €
056
B.IV.1
Peniaze
21 558€ 20 764€ 19 717€ 42 784€ 27 826€ 110 341€ 38 688€ 19 256€ 1 899€
057
B.IV.2
Účty v bankách
551 541€ 109 260€ 155 844€ 286 099€ 11 826€ -99 318€ 22 838€ -85 281€ -4 403€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
40 582 € 123 684 € 21 978 € 3 142 € 3 282 € 8 681 € 2 688 € 2 817 € 5 379 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 817€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 688€ 2 864€ 6 572€ 3 142€ 3 282€ 8 681€ 2 688€ 5 379€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
36 894€ 120 820€ 15 406€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 203 184 € 2 027 146 € 1 816 268 € 2 158 411 € 1 999 850 € 1 739 313 € 2 243 078 € 1 851 679 € 2 019 666 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
758 643 € 655 374 € 648 365 € 505 281 € 197 426 € 130 648 € 309 560 € 366 464 € 380 376 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
595 459 € 488 496 € 492 003 € 184 146 € 117 370 € 71 283 € 284 787 € 300 989 € 277 480 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
595 459€ 488 496€ 492 003€ 184 146€ 117 370€ 71 283€ 284 787€ 300 989€ 277 480€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
149 906 € 153 600 € 143 084 € 307 857 € 66 778 € 46 087 € 11 495 € 52 197 € 89 618 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 444 541 € 1 371 772 € 1 167 903 € 1 653 130 € 1 802 424 € 1 608 665 € 1 933 518 € 1 485 215 € 1 639 290 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 647 € 2 647 € 870 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 647€ 2 647€ 870€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 441 894 € 1 367 521 € 1 145 457 € 1 611 638 € 1 741 016 € 1 527 340 € 1 832 277 € 1 364 057 € 1 489 918 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 301 691€ 1 221 082€ 995 506€ 1 404 139€ 1 598 080€ 1 441 974€ 1 769 995€ 1 296 633€ 1 419 729€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 094€ 2 003€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
58 937€ 64 785€ 63 787€ 63 787€ 84 587€ 45 787€ 45 787€ 45 787€ 51 787€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
26 911€ 20 834€ 20 728€ 18 426€ 14 864€ 12 323€ 9 300€ 10 569€ 9 647€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 408€ 13 520€ 13 426€ 11 775€ 9 578€ 7 618€ 5 886€ 6 832€ 5 783€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 541€ 6 509€ 2 827€ 66 872€ 4 356€ 9 407€ 1 309€ 1 142€ 969€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
33 406€ 40 791€ 49 183€ 46 639€ 29 551€ 10 231€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 604 € 21 576 € 41 492 € 61 408 € 81 325 € 101 241 € 121 158 € 149 372 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 604€ 21 576€ 41 492€ 61 408€ 81 325€ 101 241€ 121 158€ 149 372€