Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Basta digital s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
532 764 € 378 446 € 248 480 € 251 344 € 168 160 € 231 784 € 174 347 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
38 173 € 43 740 € 57 299 € 75 654 € 16 499 € 21 380 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
18 635 € 21 856 € 35 128 € 48 399 € 14 996 € 19 508 €
005
A.I.2
Software
11 636€ 20 396€ 29 156€ 37 915€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
6 999€ 1 460€ 5 972€ 10 484€ 14 996€ 19 508€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 176 € 16 044 € 22 171 € 27 255 € 1 503 € 1 872 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 176€ 16 044€ 22 171€ 23 945€ 1 503€ 1 872€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 310€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
10 362 € 5 840 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 500€ 1 500€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
8 862€ 4 340€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
483 366 € 331 934 € 189 119 € 173 242 € 146 467 € 210 064 € 171 072 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
199 804 € 221 210 € 119 213 € 107 124 € 108 917 € 206 361 € 158 015 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
182 258 € 221 210 € 113 931 € 106 553 € 104 452 € 205 790 € 145 217 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
182 258€ 221 210€ 113 931€ 106 553€ 104 452€ 205 790€ 145 217€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 427€ 5 282€ 3 394€ 12 165€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
119€ 571€ 1 071€ 571€ 633€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
283 562 € 110 724 € 69 906 € 66 118 € 37 550 € 3 703 € 13 057 €
072
B.V.1.
Peniaze
143€ 193€ 406€ 364€ 110€ 1 566€ 3 787€
073
B.V.2.
Účty v bankách
283 419€ 110 531€ 69 500€ 65 754€ 37 440€ 2 137€ 9 270€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 225 € 2 772 € 2 062 € 2 448 € 5 194 € 340 € 3 275 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 570€ 2 772€ 2 062€ 2 448€ 1 075€ 340€ 3 275€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 655€ 4 119€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
532 764 € 378 446 € 248 480 € 251 344 € 168 160 € 231 784 € 174 347 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
103 381 € 117 242 € 72 208 € 73 691 € 26 353 € 24 435 € 40 360 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
66 742 € 11 556 € 4 353 € 2 435 € -2 000 € 53 042 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
66 742€ 36 602€ 46 238€ 39 035€ 37 117€ 32 682€ 53 042€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-36 602€ -34 682€ -34 682€ -34 682€ -34 682€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
14 639 € 95 242 € 38 652 € 47 338 € 1 918 € 4 435 € -34 682 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
412 833 € 190 331 € 134 817 € 158 189 € 141 807 € 207 349 € 133 821 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 501 € 6 580 € 6 585 € 6 416 € 6 003 € 2 708 € 1 593 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 464€ 422€ 1 261€ 2 110€ 2 687€ 168€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 037€ 6 158€ 5 324€ 4 306€ 3 316€ 2 540€ 1 593€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
250 000€ 33 180€ 52 114€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
145 186 € 176 227 € 120 209 € 146 276 € 116 247 € 163 800 € 78 395 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
110 743 € 106 876 € 81 645 € 78 778 € 78 765 € 99 283 € 45 755 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
110 743€ 106 876€ 81 645€ 78 778€ 78 765€ 99 283€ 45 755€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 000€ 1 697€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 958€ 16 571€ 14 089€ 31 374€ 16 863€ 19 931€ 10 771€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 730€ 7 689€ 6 968€ 7 003€ 8 161€ 9 187€ 9 841€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
16 755€ 45 091€ 17 507€ 29 121€ 12 458€ 35 399€ 10 257€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
74€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 146 € 7 524 € 8 023 € 5 497 € 6 997 € 7 661 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 146€ 7 524€ 8 023€ 5 497€ 6 997€ 7 661€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
12 560€ 1 719€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
16 550 € 70 873 € 41 455 € 19 464 € 166 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
622€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 550€ 70 251€ 41 455€ 19 464€ 166€