Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Basta digital s. r. o.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
174 347 € 169 092 € 129 083 € 77 276 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
174 347 € 169 092 € 129 083 € 77 276 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
161 290 € 132 000 € 75 179 € 41 955 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
145 217€ 125 898€ 73 171€ 37 920€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
12 165€ 2 706€ 2 974€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 908€ 3 396€ 2 008€ 1 061€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
13 057 € 37 092 € 53 904 € 35 321 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
13 057€ 37 092€ 53 904€ 35 321€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
174 347 € 169 092 € 129 083 € 77 276 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
40 360 € 98 214 € 81 052 € 28 787 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
20 000 € 19 916 € 19 916 € 19 916 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
20 000€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 000€ 1 992€ 793€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
53 042€ 36 042€ 8 079€ 946€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-34 682 € 40 264 € 52 264 € 7 925 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
133 987 € 70 878 € 48 031 € 48 489 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 593€ 914€ 501€ 246€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
52 114€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
78 561 € 69 964 € 47 530 € 48 243 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
45 755€ 30 241€ 14 875€ 40 049€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
20 613€ 15 682€ 11 103€ 4 370€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
10 257€ 11 374€ 19 666€ 3 072€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 936€ 12 667€ 1 886€ 752€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 719€