Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Basta digital s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 667 663€ 1 456 165€ 1 198 283€ 1 284 145€ 1 161 714€ 1 217 123€ 942 452€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 668 542 € 1 459 959 € 1 208 349 € 1 285 004 € 1 162 612 € 1 217 310 € 943 557 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 667 662€ 1 456 165€ 1 198 283€ 1 284 144€ 1 161 713€ 1 217 123€ 942 453€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
51€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
880€ 3 794€ 10 066€ 860€ 899€ 187€ 1 053€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 639 870 € 1 334 740 € 1 158 047 € 1 223 932 € 1 156 877 € 1 205 333 € 974 927 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
29 372€ 28 829€ 19 599€ 16 356€ 8 855€ 13 978€ 33 243€
14
D.
Služby
1 296 096€ 1 051 149€ 828 916€ 900 972€ 803 251€ 864 479€ 706 501€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
282 227 € 223 762 € 277 893 € 279 479 € 328 388 € 297 049 € 234 612 €
16
E.1.
Mzdové náklady
208 377€ 167 091€ 206 576€ 210 589€ 246 333€ 220 149€ 176 143€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
67 011€ 55 784€ 68 545€ 67 219€ 80 457€ 75 758€ 53 686€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 839€ 887€ 2 772€ 1 671€ 1 598€ 1 142€ 4 783€
20
F.
Dane a poplatky
399€ 559€ 431€ 1 339€ 474€ 400€ 101€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 163€ 21 272€ 20 546€ 14 616€ 4 881€ 3 346€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 163€ 21 272€ 20 546€ 14 616€ 4 881€ 3 346€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-197€ -197€ -658€ -2 472€ 3 525€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 613€ 9 366€ 10 859€ 11 828€ 13 500€ 22 556€ 470€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
28 672 € 125 219 € 50 302 € 61 072 € 5 735 € 11 977 € -31 370 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
342 194 € 376 187 € 349 768 € 366 816 € 349 607 € 338 666 € 202 709 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 € 3 € 11 € 4 € 45 € 196 € 13 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
-2 € 2 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
-2€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
8€ 3€ 11€ 4€ 47€ 196€ 11€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 436 € 949 € 884 € 1 519 € 2 479 € 3 921 € 2 365 €
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
1 478€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
244 € 1 392 € 2 626 € 884 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
244€ 1 392€ 2 626€ 884€
52
O.
Kurzové straty
597€ 249€ 164€ 392€ 171€ 339€ 395€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
361€ 700€ 720€ 883€ 916€ 956€ 1 086€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 428 € -946 € -873 € -1 515 € -2 434 € -3 725 € -2 352 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
26 244 € 124 273 € 49 429 € 59 557 € 3 301 € 8 252 € -33 722 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
11 605 € 29 031 € 10 777 € 12 219 € 1 383 € 3 817 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 605€ 29 031€ 10 777€ 12 219€ 1 383€ 3 817€ 960€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
14 639 € 95 242 € 38 652 € 47 338 € 1 918 € 4 435 € -34 682 €