Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Basta digital s. r. o.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
943 557 € 629 445 € 386 747 € 233 898 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
942 453€ 628 683€ 386 747€ 233 854€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
51€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 053€ 762€ 44€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
974 927 € 574 807 € 318 094 € 222 739 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
33 243€ 15 457€ 7 597€ 5 144€
11
C.
Služby
706 501€ 418 949€ 236 094€ 166 391€
12
D.
Osobné náklady
234 612€ 139 567€ 74 153€ 50 614€
13
E.
Dane a poplatky
101€ 41€ 4€ 588€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
470€ 793€ 246€ 2€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-31 370 € 54 638 € 68 653 € 11 159 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
202 709 € 194 277 € 143 056 € 62 319 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
13 € 44 € 13 € 10 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€ 3€ 3€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
11€ 41€ 10€ 8€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 365 € 1 293 € 571 € 459 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
884€
32
N.
Kurzové straty
395€ 246€ 46€ 27€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 086€ 1 047€ 525€ 432€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 352 € -1 249 € -558 € -449 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-33 722 € 53 389 € 68 095 € 10 710 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 13 125€ 15 831€ 2 785€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-34 682 € 40 264 € 52 264 € 7 925 €