Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
392 351 000 € 349 212 000 € 315 221 000 € 264 385 000 € 216 087 000 € 194 122 123 € 179 484 256 € 141 530 652 € 113 324 852 € 84 498 934 € 56 148 704 € 46 227 607 € 34 571 835 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
186 261 000 € 159 757 000 € 153 792 000 € 123 512 000 € 96 393 000 € 97 506 183 € 94 594 116 € 80 966 218 € 67 297 511 € 49 585 022 € 32 473 627 € 29 241 248 € 25 889 522 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
870 000 € 918 000 € 790 000 € 805 000 € 450 000 € 178 493 € 254 120 € 312 865 € 294 675 € 352 028 € 268 860 € 204 670 € 13 704 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
747 000€ 825 000€ 603 000€ 513 000€ 279 000€ 178 493€ 252 386€ 312 865€ 289 950€ 352 028€ 268 860€ 180 910€ 8 629€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
123 000€ 93 000€ 187 000€ 292 000€ 171 000€ 1 734€ 0€ 4 725€ 7 447€ 5 075€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
16 313€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
185 391 000 € 158 839 000 € 153 002 000 € 122 707 000 € 95 943 000 € 97 327 690 € 94 339 996 € 80 653 353 € 67 002 836 € 49 232 994 € 32 204 767 € 29 036 578 € 25 875 818 €
012
A.II.1
Pozemky
2 021 000€ 2 021 000€ 2 021 000€ 2 021 000€ 1 735 000€ 1 734 789€ 1 734 789€ 1 090 255€ 712 845€ 712 845€ 712 845€ 712 845€ 712 845€
013
A.II.2
Stavby
60 303 000€ 63 267 000€ 62 791 000€ 25 127 000€ 26 188 000€ 27 127 101€ 27 258 296€ 27 636 836€ 28 191 165€ 13 306 310€ 13 810 949€ 14 360 943€ 14 245 938€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
71 796 000€ 75 579 000€ 61 608 000€ 56 772 000€ 61 975 000€ 46 801 939€ 38 161 465€ 29 678 280€ 25 720 068€ 16 761 873€ 14 833 579€ 12 622 945€ 9 480 548€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
48 695 000€ 17 652 000€ 20 635 000€ 25 943 000€ 3 517 000€ 20 567 253€ 21 721 565€ 16 660 751€ 7 077 369€ 14 397 803€ 1 720 486€ 866 113€ 1 379 247€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 576 000€ 320 000€ 5 947 000€ 12 844 000€ 2 528 000€ 1 096 608€ 5 463 881€ 5 587 231€ 5 301 389€ 4 054 163€ 1 126 908€ 473 732€ 57 240€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
206 008 000 € 189 376 000 € 161 368 000 € 140 749 000 € 119 621 000 € 93 921 391 € 81 317 352 € 59 433 289 € 44 462 510 € 33 323 805 € 23 606 115 € 16 914 938 € 8 673 297 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
33 895 000 € 26 620 000 € 20 880 000 € 25 162 000 € 25 862 000 € 29 005 928 € 37 038 469 € 33 522 135 € 21 573 746 € 18 993 143 € 10 429 819 € 6 142 909 € 2 859 103 €
032
B.I.1
Materiál
24 698 000€ 19 534 000€ 14 245 000€ 17 868 000€ 20 120 000€ 20 939 197€ 14 200 565€ 11 031 381€ 11 068 454€ 8 286 763€ 6 690 510€ 4 299 894€ 2 234 206€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 271 000€ 2 997 000€ 2 617 000€ 2 466 000€ 2 155 000€ 2 470 022€ 1 456 008€ 3 567 794€ 2 978 090€ 1 664 580€
034
B.I.3
Výrobky
5 905 000€ 4 059 000€ 3 998 000€ 4 828 000€ 3 530 000€ 5 462 160€ 3 807 729€ 2 346 982€ 1 661 513€ 1 186 576€ 873 435€ 558 403€ 276 628€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
21 000€ 30 000€ 20 000€ 0€ 57 000€ 134 549€ 17 574 167€ 16 575 978€ 5 865 689€ 7 449 912€ 1 201 294€ 505 538€ 124 216€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
91 897 000 € 83 647 000 € 57 741 000 € 52 192 000 € 30 853 000 € 8 530 322 € 11 011 292 € 609 765 € 194 631 € 244 € 357 436 € 248 316 € 279 869 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
244€ 244€ 244€ 244€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
39 875 000€ 38 822 000€ 15 522 000€ 11 459 000€ 14 060 000€ 5 610 985€ 6 889 360€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
38 877 000€ 36 031 000€ 38 281 000€ 35 931 000€ 11 720 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
13 145 000€ 8 794 000€ 3 938 000€ 4 802 000€ 5 073 000€ 2 919 337€ 4 121 932€ 609 765€ 194 631€ 357 192€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
80 145 000 € 78 920 000 € 82 527 000 € 60 976 000 € 56 614 000 € 53 262 315 € 30 362 448 € 23 987 825 € 17 360 755 € 12 215 298 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
40 666 000€ 39 894 000€ 29 872 000€ 29 715 000€ 46 118 000€ 37 399 637€ 23 178 818€ 22 885 331€ 16 528 060€ 9 895 875€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
32 555 000€ 32 988 000€ 47 362 000€ 23 893 000€ 5 980 000€ 13 784 068€ 3 139 641€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 470 910€ 1 826 513€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 717 000€ 3 176 000€ 3 426 000€ 2 691 000€ 1 882 000€ 2 031 661€ 4 001 384€ 1 066 558€ 800 222€ 795 950€ 838 404€ 1 062 885€ 51 989€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 207 000€ 2 862 000€ 1 867 000€ 4 677 000€ 2 634 000€ 46 949€ 42 605€ 35 936€ 32 473€ 43 915€ 10 109€ 119 163€ 72 196€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
71 000 € 189 000 € 220 000 € 2 419 000 € 6 292 000 € 3 122 826 € 2 905 143 € 1 313 564 € 5 333 378 € 1 524 075 € 603 562 € 464 828 € 770 998 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 0€ 0€ 1 000€ 316€ 865€ 2 222€ 1 090€ 1 182€ 663€ 638€ 7 067€
057
B.IV.2
Účty v bankách
71 000€ 189 000€ 220 000€ 2 419 000€ 6 291 000€ 3 122 510€ 2 904 278€ 1 311 342€ 5 332 288€ 1 522 893€ 602 899€ 464 190€ 763 931€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
82 000 € 79 000 € 61 000 € 124 000 € 73 000 € 2 694 549 € 3 572 788 € 1 131 145 € 1 564 831 € 1 590 107 € 68 962 € 71 421 € 9 016 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 1 869 328€ 2 533 085€ 540 501€ 1 000 049€ 1 500 063€ 1 178€ 4 480€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
82 000€ 79 000€ 61 000€ 124 000€ 73 000€ 824 524€ 1 039 703€ 570 803€ 564 275€ 80 408€ 67 784€ 66 938€ 9 016€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 697€ 19 841€ 507€ 9 636€ 3€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
392 351 000 € 349 212 000 € 315 220 000 € 264 385 000 € 216 087 000 € 194 122 123 € 179 484 256 € 141 530 652 € 113 324 852 € 84 498 934 € 56 148 704 € 46 227 607 € 34 571 835 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
87 851 000 € 115 507 000 € 134 409 000 € 123 515 000 € 99 951 000 € 70 988 671 € 66 724 340 € 60 055 613 € 41 406 671 € 26 256 891 € 23 037 192 € 13 030 591 € 1 957 561 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
4 850 000 € 4 850 000 € 4 850 000 € 4 850 000 € 4 850 000 € 4 850 495 € 4 850 495 € 4 850 495 € 4 850 495 € 4 850 495 € 4 850 495 € 4 850 495 € 4 850 495 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 850 000€ 4 850 000€ 4 850 000€ 4 850 000€ 4 850 000€ 4 850 495€ 4 850 495€ 4 850 495€ 4 850 495€ 4 850 495€ 4 850 495€ 4 850 495€ 4 850 495€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
485 000 € 485 000 € 485 000 € 485 000 € 485 000 € 485 050 € 485 050 € 485 050 € 485 050 € 485 050 € 485 050 € 5 599 € 296 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
485 000€ 485 000€ 485 000€ 485 000€ 485 000€ 485 050€ 485 050€ 485 050€ 485 050€ 485 050€ 485 050€ 5 599€ 296€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
82 516 000 € 110 172 000 € 129 074 000 € 118 180 000 € 94 616 000 € 51 388 796 € 52 720 068 € 34 671 126 € 19 921 346 € 16 099 061 € 6 695 045 € -2 898 533 € -2 999 278 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
82 516 000€ 110 172 000€ 129 074 000€ 118 180 000€ 94 616 000€ 51 388 796€ 52 720 068€ 34 671 126€ 19 921 346€ 16 099 061€ 6 695 045€ 708 963€ 608 218€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 607 496€ -3 607 496€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
14 264 330 € 8 668 727 € 20 048 942 € 16 149 780 € 4 822 285 € 11 006 602 € 11 073 030 € 106 048 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
304 500 000 € 233 705 000 € 180 811 000 € 140 870 000 € 116 096 000 € 122 860 199 € 112 541 886 € 75 098 521 € 69 481 497 € 55 202 722 € 32 207 100 € 31 792 335 € 32 585 258 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
6 603 000 € 8 184 000 € 4 514 000 € 5 483 000 € 5 667 000 € 11 838 408 € 19 760 522 € 9 675 237 € 8 094 334 € 4 859 465 € 3 317 961 € 1 567 925 € 1 198 150 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
1 063 237€ 2 160 715€ 2 345 050€ 399 700€ 502 908€ 380 269€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€ 758 962€ 850 119€ 6 217 782€ 3 857 173€ 1 308 356€ 2 025 560€ 596 431€ 767 676€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
4 855 000€ 1 736 000€ 1 174 000€ 406 000€ 166 000€ 2 966 146€ 2 189 590€ 241 812€ 197 798€ 122 386€ 89 218€ 68 425€ 50 205€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 748 000€ 6 448 000€ 3 340 000€ 5 077 000€ 5 501 000€ 8 113 300€ 16 720 813€ 2 152 406€ 1 878 648€ 1 083 673€ 803 483€ 400 161€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
42 033 000 € 66 019 000 € 33 136 000 € 38 758 000 € 4 737 000 € 100 423 € 46 567 € 19 305 € 39 696 € 136 111 € 17 559 € 6 364 € 30 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
6 745 000€ 14 885 000€ 19 428 000€ 19 460 000€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 83 000€ 4 563 000€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
33 000 000€ 45 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
30 000€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
739 000€ 600 000€ 545 000€ 383 000€ 174 000€ 100 423€ 46 567€ 19 305€ 39 696€ 17 551€ 17 559€ 6 364€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 549 000€ 5 534 000€ 13 163 000€ 18 832 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
118 560€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
255 864 000 € 159 502 000 € 143 161 000 € 96 629 000 € 105 692 000 € 110 921 368 € 92 734 797 € 65 403 979 € 61 347 467 € 45 212 920 € 23 842 311 € 21 199 176 € 18 142 520 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
75 981 000€ 65 759 000€ 59 035 000€ 48 824 000€ 41 714 000€ 45 195 993€ 52 850 471€ 22 017 657€ 12 889 993€ 14 549 507€ 7 725 269€ 7 259 565€ 4 742 252€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
8 049 000€ 7 508 000€ 6 530 000€ 6 404 000€ 2 505 000€ 543 428€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 300 075€ 3 770 664€ 1 336 886€ 778 928€ 778 404€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
134 668 000€ 46 796 000€ 51 228 000€ 25 013 000€ 24 680 000€ 61 863 610€ 31 175 194€ 37 400 136€ 40 496 065€ 13 222 466€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 400 000€ 4 400 000€ 3 000 000€ 2 000 000€ 1 000 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 052 000€ 4 046 000€ 3 857 000€ 3 829 000€ 3 579 000€ 1 802 507€ 1 250 644€ 688 164€ 606 054€ 436 491€ 296 545€ 208 411€ 110 982€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 266 000€ 1 951 000€ 1 955 000€ 2 183 000€ 1 853 000€ 1 140 580€ 795 780€ 424 624€ 373 917€ 249 615€ 180 334€ 121 880€ 66 712€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
452 000€ 319 000€ 364 000€ 1 832 000€ 4 752 000€ 250 724€ 235 781€ 409 120€ 640 095€ 194 926€ 30 656€ 19 054€ 11 341€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
29 396 000€ 33 123 000€ 20 192 000€ 8 544 000€ 26 609 000€ 124 526€ 26 927€ 64 278€ 41 268€ 50 406€ 50 155€ 1 025€ 661€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 994 226 € 5 029 269 € 9 018 870 € 13 214 588 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 994 226€ 5 029 269€ 9 018 870€ 13 214 588€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 40 000 € 273 253 € 218 030 € 6 376 518 € 2 436 684 € 3 039 321 € 904 412 € 1 404 681 € 29 016 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 220 819€ 152 315€ 667 534€ 125 972€ 98 656€ 49 220€ 78 784€ 29 016€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 39 682€ 52 641€ 1 356 985€ 257 095€ 313 255€ 655 876€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 40 000€ 12 752€ 13 074€ 4 351 999€ 2 053 617€ 2 940 665€ 541 937€ 670 021€