Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SBS "IVA" - SLOVAKIA s. r. o. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2019
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
5 057 € 14 715 € 15 907 € 20 328 € 28 350 € 26 720 € 21 173 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10+...+13]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
5 057 € 9 715 € 10 907 € 15 328 € 23 350 € 21 720 € 16 173 €
015
B.I.
Zásoby
2 631 € 2 631 € 2 631 € 2 631 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
43 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 096 € 1 823 € 4 728 € 11 557 € 5 770 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 063 € 1 823 € 7 327 € 1 440 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
33 € 48 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 680 € 4 230 € 4 330 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 057 € 9 715 € 7 811 € 10 874 € 15 991 € 7 489 € 7 772 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 057 € 9 715 € 7 811 € 10 874 € 15 991 € 7 489 € 7 772 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
5 057 € 14 715 € 15 907 € 20 328 € 28 350 € 26 720 € 21 173 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 037 € 11 971 € 11 583 € 15 608 € 23 789 € 19 237 € 17 854 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
029
A.II.
Kapitálové fondy
71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 €
030
A.III.
Fondy zo zisku
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
7 433 € 6 012 € 9 768 € 13 071 € 13 666 € 12 283 € 13 289 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-7 967 € 388 € -3 756 € -3 034 € 4 552 € 1 383 € -1 006 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
20 € 2 744 € 4 324 € 4 720 € 4 561 € 7 483 € 3 319 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 778 € 1 778 € 1 778 € 1 778 € 1 778 € 1 778 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
20 € 466 € 2 046 € 2 442 € 2 283 € 5 205 € 1 241 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
660 € 900 € 900 € 3 000 € 600 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
265 € 1 077 € 1 233 € 1 073 € 2 004 € 332 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
20 € 201 € 309 € 309 € 310 € 201 € 309 €
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 300 €