Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SBS "IVA" - SLOVAKIA s. r. o. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.03.2019
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
360 € 1 519 € 18 924 € 9 106 € 1 200 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
360 € 1 519 € 18 924 € 9 106 € 1 200 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 732 € 1 551 € 2 761 € 3 214 € 12 867 € 5 496 € 1 663 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
24 € 19 € 542 € 686 € 446 € 208 € 120 €
10
B.2
Služby
2 708 € 1 532 € 2 219 € 2 528 € 12 421 € 5 288 € 1 543 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-2 732 € -1 551 € -2 401 € -1 695 € 6 057 € 3 610 € -463 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
164 € 804 €
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
88 € 144 € 116 € 113 € 113 € 134 € 135 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 400 € 2 631 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 631 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
71 € 51 € 159 € 147 € 147 € 208 € 279 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-2 891 € 695 € -2 676 € -1 955 € 5 633 € 2 464 € -877 €
38
X.
Výnosové úroky
1 €
41
O
Kurzové straty
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 076 € 120 € 120 € 120 € 121 € 121 € 129 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 076 € -120 € -120 € -119 € -121 € -121 € -129 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-7 967 € 575 € -2 796 € -2 074 € 5 512 € 2 343 € -1 006 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
187 € 960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
187 € 960 € 960 € 960 € 960 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-7 967 € 388 € -3 756 € -3 034 € 4 552 € 1 383 € -1 006 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-7 967 € 575 € -2 796 € -2 074 € 5 512 € 2 343 € -1 006 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-7 967 € 388 € -3 756 € -3 034 € 4 552 € 1 383 € -1 006 €