Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Equity Partners - stavby, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
73 386€ 546 764€ 1 076 921€ 100€ 32 602€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
96 330€ 624 612€ 1 056 363€ 1 604€ 21 150€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-22 944 € -77 848 € 20 558 € -1 504 € 11 452 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
11 880 € 3 588 € 2 102 € 5 € 6 € 1 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 410€ 536€ 168€
10
B.2
Služby
9 470€ 3 052€ 1 934€ 5€ 6€ 1€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-34 824 € -81 436 € 18 456 € -1 509 € 11 446 € -1 €
17
D
Dane a poplatky
3 817€ 6 084€ 10 341€ 9 513€ 9 881€ 9 614€ 9 614€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 533€ 6 219€ 4 907€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 382€ 1 629€ 453€ 1 830€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-40 556 € -95 368 € 2 755 € -11 022 € -265 € -9 615 € -9 614 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
103€ 111€ 127€ 56€ 74€ 90€ 44€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-103 € -111 € -127 € -55 € -72 € -90 € -43 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-40 659 € -95 479 € 2 628 € -11 077 € -337 € -9 705 € -9 657 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 480 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 480€ 480€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-40 659 € -95 479 € -252 € -11 557 € -817 € -10 185 € -9 657 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-40 659 € -95 479 € 2 628 € -11 077 € -337 € -9 705 € -9 657 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-40 659 € -95 479 € -252 € -11 557 € -817 € -10 185 € -9 657 €