Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Jána Korca

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
07
518
Ostatné služby
1 635€ 1 435€ 1 133€ 1 031€ 811€
15
538
Ostatné dane a poplatky
54€ 59€ 54€ 59€ 56€
21
546
Dary
17 386€ 454€ 14 740€ 0€ 3 887€
24
549
Iné ostatné náklady
59€ 59€ 192€ 275€ 210€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 131 480€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
139 530€ 147 376€ 106 360€ 170 429€ 58 158€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
120 916€ 125 050€ 94 275€ 111 338€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
279 579€ 274 433€ 216 753€ 283 132€ 194 602€
Výnosy
53
644
Úroky
0€ 1€ 8€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
154 400€ 65 000€ 25 900€ 65 000€ 61 000€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 10 000€ 7 038€ 0€ 1 300€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
138 632€ 154 322€ 210 136€ 190 416€ 142 133€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
293 032€ 229 322€ 243 074€ 255 417€ 204 441€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
13 452€ -45 110€ 26 321€ -27 715€ 9 839€
76
591
Daň z príjmov
0€ 1€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
13 452€ -45 110€ 26 321€ -27 715€ 9 838€