Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prešovský samosprávny kraj

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
322 103 103€ 279 344 375€ 245 134 481€ 222 598 311€ 203 371 653€ 181 099 527€ 185 666 876€ 180 226 083€ 205 537 714€ 215 997 233€ 187 689 244€ 193 040 976€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
38 416 256€ 24 315 561€ 23 850 639€ 29 194 083€ 36 972 962€ 26 001 853€ 31 511 573€ 30 791 116€ 49 164 233€ 48 701 064€ 26 722 595€ 32 250 870€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
1 504 812€ 2 116 020€ 2 689 349€ 3 428 568€ 4 301 371€ 4 119 971€ 3 963 453€ 1 693 425€ 604 046€ 1 172 327€ 1 776 811€ 2 274 644€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
946 391€ 1 722 003€ 2 496 910€ 3 260 397€ 4 076 868€ 177 509€ 213 460€ 341 418€ 601 014€ 1 164 673€ 1 764 535€ 2 257 746€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
0€ 3 032€ 7 654€ 12 276€ 16 897€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
558 422€ 89 858€ 137 240€ 168 171€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
304 159€ 55 200€ 224 503€ 3 942 461€ 3 749 993€ 1 352 007€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
27 797 928€ 13 099 990€ 12 061 738€ 16 665 964€ 23 575 276€ 12 765 567€ 18 279 487€ 19 614 050€ 37 602 292€ 35 224 052€ 11 542 553€ 6 141 238€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 179 874€ 1 102 997€ 1 101 978€ 934 477€ 953 823€ 777 090€ 674 034€ 679 280€ 652 061€ 659 521€ 246 649€ 245 883€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
70 802€ 70 802€ 70 802€ 70 802€ 70 802€ 70 802€ 70 802€ 16 802€ 16 802€ 16 802€ 16 802€ 16 802€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
13 730 598€ 8 338 256€ 7 344 576€ 8 242 312€ 15 994 473€ 9 435 750€ 11 181 299€ 15 500 704€ 31 858 803€ 6 495 337€ 3 665 046€ 3 713 049€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
176 785€ 230 150€ 337 611€ 450 414€ 596 065€ 274 933€ 402 682€ 428 453€ 533 601€ 389 466€ 497 669€ 394 998€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
191 754€ 137 759€ 125 750€ 178 423€ 113 594€ 70 971€ 70 127€ 76 836€ 129 183€ 103 001€ 168 494€ 240 622€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
49 966€ 49 966€ 49 966€ 56 582€ 100 468€ 100 468€ 100 468€ 100 468€ 93 852€ 93 852€ 93 852€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
155 096€ 164 087€ 173 078€ 3 490 496€ 1 431 621€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
12 293 020€ 3 005 972€ 2 857 978€ 3 249 074€ 4 358 316€ 2 035 552€ 5 780 075€ 2 811 507€ 4 311 373€ 27 466 072€ 6 854 039€ 1 436 033€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
9 113 515€ 9 099 551€ 9 099 551€ 9 099 551€ 9 096 315€ 9 116 315€ 9 268 633€ 9 483 641€ 10 957 896€ 12 304 685€ 13 403 231€ 23 834 987€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
9 065 833€ 9 058 507€ 9 058 507€ 9 058 507€ 9 055 273€ 9 075 273€ 9 075 274€ 9 290 282€ 10 916 851€ 12 263 640€ 13 362 187€ 23 693 565€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
41 044€ 41 044€ 41 044€ 41 044€ 41 042€ 41 042€ 193 360€ 193 360€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
6 638€ 0€ 41 044€ 41 044€ 41 044€ 141 423€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
283 645 051€ 254 981 106€ 221 203 601€ 193 228 516€ 166 232 945€ 154 849 752€ 154 112 159€ 149 404 419€ 156 353 505€ 167 274 434€ 160 963 271€ 160 781 813€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
29 140€ 47 611€ 29 572€ 26 548€ 27 595€ 32 756€ 55 700€ 68 016€ 83 213€ 81 255€ 99 141€ 86 382€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
29 140€ 47 611€ 29 572€ 26 548€ 27 595€ 32 756€ 55 700€ 68 016€ 83 213€ 81 255€ 99 141€ 86 382€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
206 541 316€ 189 004 154€ 178 174 512€ 152 911 473€ 141 040 563€ 138 865 861€ 138 144 311€ 138 762 675€ 141 810 295€ 146 939 242€ 146 899 367€ 134 705 040€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
749 070€ 705 139€ 867 533€ 1 468 225€ 679 273€ 441 273€ 521 340€ 447 767€ 373 589€ 1 156 466€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
204 686 588€ 188 299 015€ 177 306 978€ 151 443 248€ 140 361 289€ 138 424 588€ 137 622 971€ 138 314 908€ 141 436 706€ 145 782 776€ 146 899 367€ 134 705 040€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
1 105 658€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 217 120€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 217 120€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
800 257€ 1 901 206€ 1 261 731€ 499 880€ 102 067€ 8 652€ 98 621€ 2 967 387€ 339 102€ 1 343 386€ 494 115€ 770 883€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
150€ 1 200€ 744€ 0€ 31€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 7 147€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
4 263€ 943€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
3 894€ 16 450€ 8 391€ 3 219€ 88 776€ 14 369€ 20 652€ 257 507€ 496 160€ 49 252€ 770 883€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
1 102€ 174€ 23€ 30€ 139€ 174€ 0€ 0€ 39€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
58 308€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu
(369AÚ) -
(391AÚ))
190 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
31 941€ 5 252€ 5 148€ 3 260€ 12 061€ 7 769€ 84 078€ 81 759€ 81 564€ 840 041€ 444 863€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
308 366€ 1 617 894€ 1 057 894€ 240 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ)-
(391AÚ))
132 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
454 954€ 257 172€ 57 245€ 253 180€ 2 616 668€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
76 104 793€ 64 028 135€ 41 737 787€ 39 790 614€ 25 062 721€ 15 942 483€ 15 813 526€ 7 606 341€ 14 120 895€ 18 910 550€ 13 470 648€ 25 002 388€
087
2.
Ceniny
(213))
2 508€ 3 474€ 1 284€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
76 104 793€ 64 028 135€ 41 735 279€ 39 790 614€ 25 059 247€ 15 941 199€ 15 813 526€ 7 606 341€ 14 120 895€ 18 910 550€ 13 470 648€ 25 002 388€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
169 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) -
(291AÚ))
140 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám
(275AÚ) -
(291AÚ))
29 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
41 796€ 47 708€ 80 240€ 175 712€ 165 745€ 247 922€ 43 144€ 30 548€ 19 976€ 21 735€ 3 378€ 8 293€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
41 796€ 47 708€ 80 240€ 107 159€ 143 554€ 201 892€ 26 726€ 30 548€ 19 976€ 21 735€ 3 378€ 8 293€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
68 554€ 22 191€ 46 029€ 16 418€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
322 103 103€ 279 344 375€ 245 134 481€ 222 598 311€ 203 371 653€ 181 099 527€ 185 666 876€ 180 226 083€ 205 537 714€ 215 997 233€ 187 689 244€ 193 040 976€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
226 265 931€ 195 603 288€ 163 599 041€ 145 724 159€ 126 413 560€ 117 078 228€ 114 219 076€ 110 547 702€ 118 256 078€ 123 770 881€ 128 329 510€ 139 624 744€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
-4 816 747€ -4 816 747€ -4 816 747€ -4 816 747€ -4 816 747€ -4 816 747€ -25 987 867€ -25 772 859€ -23 983 434€ -22 951 815€ -21 853 269€ -16 116 198€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
-21 171 120€ -20 956 112€ -18 260 912€ -17 512 860€ -16 792 293€ -16 116 198€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
-4 816 747€ -4 816 747€ -4 816 747€ -4 816 747€ -4 816 747€ -4 816 747€ -4 816 747€ -4 816 747€ -5 722 522€ -5 438 955€ -5 060 975€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
231 082 678€ 200 420 035€ 168 415 788€ 150 540 906€ 131 230 307€ 121 894 975€ 140 206 942€ 136 320 561€ 142 239 512€ 146 722 697€ 150 182 779€ 155 740 942€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
201 852 472€ 168 184 139€ 150 525 817€ 131 409 986€ 121 702 530€ 118 970 364€ 136 390 400€ 139 237 988€ 144 321 284€ 150 138 777€ 155 802 205€ 140 426 420€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
29 230 206€ 32 235 896€ 17 889 972€ 19 130 920€ 9 527 776€ 2 924 611€ 3 816 542€ -2 917 428€ -2 081 771€ -3 416 080€ -5 619 426€ 15 314 522€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
68 521 545€ 64 720 659€ 62 657 397€ 57 394 927€ 50 175 505€ 43 684 924€ 48 749 823€ 48 022 592€ 57 142 012€ 72 180 322€ 48 447 131€ 41 949 877€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 694 255€ 1 572 766€ 1 472 279€ 1 522 353€ 1 414 356€ 1 372 211€ 1 741 323€ 2 062 212€ 1 967 047€ 2 861 349€ 2 204 810€ 1 126 816€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
2 661 776€ 1 542 122€ 1 395 163€ 1 419 780€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
32 479€ 30 644€ 77 117€ 102 573€ 1 414 356€ 1 372 211€ 1 741 323€ 2 062 212€ 1 967 047€ 2 861 349€ 2 204 810€ 1 126 816€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
472 240€ 619 407€ 2 302 541€ 3 291 771€ 2 656 240€ 2 611 742€ 558 412€ 541 491€ 4 949 968€ 7 982 615€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
472 240€ 489 407€ 1 965 147€ 2 479 133€ 2 623 965€ 2 611 742€ 558 412€ 541 491€ 4 949 968€ 7 982 615€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
130 000€ 337 393€ 812 638€ 32 275€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
21 480€ 19 397€ 17 048€ 13 941€ 8 981€ 2 568€ 103 224€ 3 269€ 304 092€ 3 378€ 12 667€ 10 411€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
100 000€ 0€ 300 000€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
21 480€ 19 397€ 17 048€ 13 941€ 8 981€ 2 568€ 3 224€ 3 269€ 4 092€ 3 378€ 12 667€ 10 411€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
431 061€ 467 768€ 101 164€ 482 305€ 622 055€ 804 337€ 2 914 424€ 1 343 670€ 2 404 462€ 11 240 237€ 2 231 888€ 388 100€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
85 743€ 429 899€ 60 114€ 72 256€ 294 132€ 748 733€ 2 594 583€ 1 279 615€ 1 923 497€ 10 369 513€ 412 346€ 21 770€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
708€ 171 627€ 5 618€ 88 905€ 28 700€ 161 063€ 483 412€ 50 482€ 164 346€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
2 801€ 17 280€ 17 280€ 198 581€ 3 000€ 3 000€ 7 147€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
341 501€ 37 818€ 41 050€ 227 152€ 32 355€ 32 706€ 32 355€ 32 355€ 316 902€ 380 165€ 1 683 966€ 117 213€
163
12.
Zamestnanci
(331))
0€ 0€ 0€ 324€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
1 000€ 51€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 0€ 0€ 84 770€ 84 770€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
182 189€ 106 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
64 902 510€ 62 041 320€ 58 764 364€ 52 084 558€ 45 473 873€ 38 894 066€ 43 432 440€ 44 071 950€ 47 516 443€ 50 092 744€ 43 997 766€ 40 424 550€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
57 596 434€ 60 293 098€ 57 013 292€ 50 333 485€ 43 753 679€ 37 173 873€ 43 432 440€ 44 071 950€ 47 516 443€ 50 092 744€ 43 997 766€ 40 424 550€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
2 306 076€ 1 748 222€ 1 751 073€ 1 751 073€ 1 720 194€ 1 720 194€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ))
5 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
27 315 627€ 19 020 429€ 18 878 043€ 19 479 225€ 26 782 587€ 20 336 374€ 22 697 978€ 21 655 788€ 30 139 624€ 20 046 029€ 10 912 602€ 11 466 355€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
38 395€ 10 182€ 399€ 4€ 960€ 7 721€ 8 996€ 14 514€ 15 656€ 4 090€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
27 277 232€ 19 010 247€ 18 877 643€ 19 479 221€ 26 782 587€ 20 335 414€ 22 690 257€ 21 646 792€ 30 125 110€ 20 030 373€ 10 908 512€ 11 466 355€