Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Spoločne pre región

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
0€ 326€
07
518
Ostatné služby
1 583€ 13 637€
08
521
Mzdové náklady
791€ 3 325€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
277€ 1 088€
15
538
Ostatné dane a poplatky
25€ 4€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
35€ 33€
21
546
Dary
3 713€ 12 888€
24
549
Iné ostatné náklady
521€ 1 533€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 974€ 11 482€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
15 130€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
2 600€ 2 800€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
261 143€ 208 609€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
3 065€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
292 858€ 255 724€
Výnosy
53
644
Úroky
3€ 9€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
6 094€ 27 068€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
20 302€ 20€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
264 468€ 216 578€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
3 066€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
293 933€ 243 675€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 076€ -12 049€
76
591
Daň z príjmov
0€ 2€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
1 075€ -12 050€