Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Spoločne pre región

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
0 € 326 €
07
518
Ostatné služby
1 583 € 13 637 €
08
521
Mzdové náklady
791 € 3 325 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
277 € 1 088 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
25 € 4 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
35 € 33 €
21
546
Dary
3 713 € 12 888 €
24
549
Iné ostatné náklady
521 € 1 533 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 974 € 11 482 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
15 130 € 0 €
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
2 600 € 2 800 €
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
261 143 € 208 609 €
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
3 065 € 0 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
292 858 € 255 724 €
Výnosy
53
644
Úroky
3 € 9 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
6 094 € 27 068 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
20 302 € 20 €
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
264 468 € 216 578 €
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
3 066 € 0 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
293 933 € 243 675 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 076 € -12 049 €
76
591
Daň z príjmov
0 € 2 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
1 075 € -12 050 €