Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM

Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vašich obchodných partnerov.

FinStat Premium
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4K/9/2021

  • Spisová značka 4K/9/2021
  • Prvý a posledný záznam 4.3.2021 - 3.6.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3.6.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mária Krumpolcová Šutková Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
15.4.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Mária Krumpolcová Šutková Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
15.4.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Mária Krumpolcová Šutková Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
31.3.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský