Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia EPH, Bratislava'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 9 000 € Subjekt "Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb" zrealizoval projekt s názvom Novorodenecké postieľky pre Neonatologickú kliniku LF UK a NÚDCH. Na podnet Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH sme zakúpili pre kriticky chorých a predčasne narodených novorodencov novorodenecké postieľky, ktoré sú v porovnaní s pôvodnými bezpečnejšie, pohodlnejšie a je s nimi aj jednoduchšia manipulácia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany zrealizoval projekt s názvom Oporný bod seniorom. Vďaka projektu Nadácie EPH sme mohli zakúpiť zdvíhacie kazety a vaky k stropnému závesnému systému, ktorý slúži na bezpečnejší a ľahší presun imobilných seniorov. Zmena polohy a prostredia prispieva k zvyšovaniu kvality života seniorov s obmedzenou mobilitou. Pomocou moderného stropného zariadenia môžeme efektívnejšie a jednoduchšie presúvať našich klientov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce zrealizoval projekt s názvom Spolu to zvládneme. Príspevok bol použitý na nákup biolampy a germicídnych žiarčov. Dodané materiálno-technické zabezpečenie (biolampa) využívajú predovšetkým zamestnanci ošetrovateľského oddelenia pri realizácii ošetrovateľských výkonov spojených so starostlivosťou o prijímateľov sociálnych služieb. Využitím polarizovaného svetla biolampy vieme podporovať regeneračné schopnosti tela a pomáhať tak telu uvoľniť jeho vlastný liečebný potenciál. S využitím biolampy vieme zlepšiť hojenie rán PSS najmä pri výskyte dekubitov. MTZ – germicídne žiariče je potrebné k zabezpečeniu možnosti dodržiavania prijatých preventívnych opatrení, ktorými v zariadení sociálnych služieb v súčasnosti okrem iného predchádzame najmä možnému výskytu ochorenia COVID-19. Prostredníctvom kúpy germicídnych žiaričov zariadenie získalo ďalšie zariadenie slúžiace na dezinfekciu predmetov a vzduchu s použitím ultrafialového žiarenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce zrealizoval projekt s názvom 'Pomocná ruka'. Na základe schválenia žiadosti o grant, sme v priebehu mesiaca august 2022 vystavili objednávku na nákup MTZ (objednávka na nákup mobilnej stoličky na zdvíhanie seniorov Raizer v počte 1 kus). Zabezpečením uvedeného MTZ sme v zariadení sociálnych služieb aspoň čiastočne odbremenili personál, ktorý s využitím mobilnej stoličky dokáže bez preťaženia chrbta samotného prijímateľa sociálnej služby ale aj zamestnanca prijímateľa sociálnych služieb zdvihnúť. Na zdvíhanie spadnutého prijímateľa sociálnej služby s pomocou mobilnej stoličky zamestnanec využíva iba minimálnu fyzickú námahu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 000 € Subjekt ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Potravinová pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine. Cieľom bolo zaistiť materiálnu pomoc pre obyvateľov Ukrajiny formou rodinných balíkov pomoci (trvanlivé potraviny a hygienické potreby). Nákup, nabalenie, preprava na Ukrajinu, distribúcia priamo do rúk beneficientov. Hodnota jednej krabice (tovar + balenie, doprava a zaistenie distribúcie) je 50.-€. Celková hodnota zásielky je 66 000.-€ V spolupráci s partnerom ADRA Ukrajina sme realizovali distribúciu balíkov pomoci priamo do rúk beneficientov. Keďže sa otvorila možnosť dostať pomoc do oslobodených miest a obcí v blízkosti Kyjeva, celá zásielka smerovala do tejto oblasti. Balíky boli odovzdané ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom v mestách a obciach: Buča, Irpiň, Babinci, Blistavica, Gostomeľ, Mirocke a Zdviživka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 600 € Subjekt ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Doprava humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Predmetom projektu bolo zabezpečenie transportu a odovzdania humanitárnej pomoci vo forme zdravotníckeho materiálu do nemocníc na Ukrajine. ADRA sa zaviazala, že zaistí v spolupráci s nadáciou EPH zásielku 2 kamiónov so zdravotníckym materiálom do nemocníc na Ukrajine. Preprava na Ukrajinu sa realizovala v spolupráci s partnerom ADRA Ukrajina a za asistencie našich spolupracovníkov. Dopravili a dovzdali sme 2 kamióny po 33 paliet zdravotníckeho materiálu a hygienických potrieb. Zásielky obsahovali: obväzový materiál, infúzne sady, antiseptiká, zdravotnícke vybavenie, ortézy, hygienické potreby, mobilné lôžka, jednorázové plienky, jednorázové plášte pre zdravotníkov, respirátory, chirurgické masky pre zdravotníkov atď. Prijímateľmi pomoci boli nemocnice v Charkove a v meste Talniv (Cherkasy region, Zvenigorod district). V obidvoch mestách odovzdávanie pomoci koordinovali naši spolupracovníci z ADRA Ukrajina.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt Aliis, n.o. zrealizoval projekt s názvom 'Máme dnes zákazku?'. Vďaka grantu Nadácie EPH sa nám podarilo rozšíriť našu chránenú dielňu o nové nástroje a možnosti. Aj vďaka Vám budeme budúci mesiac prijímať nového zamestnanca s mentálnym postihnutím. Konečne si pripravujeme grafické motívy sami, máme výkonný počítač a kúpili sme si aj vlastný fotoaparát (odolný, keďže nám občas padne z rúk).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt Arcidiecézna charita Košice zrealizoval projekt s názvom Ochrana a zamedzenie šírenia Covid-19 v Hospici Matky Terezy. Prostredníctvom projektu sme zvýšili prevenciu a ochranu prijímateľov a zamestnancov v Hospici Matky Terezy pred vírusom Covid-19. Podarilo sa nám obmedziť šíreniu tohto ochorenia. Túto ochranu sme zabezpečili prostredníctvom germicídnych žiaričov, dezinfekcie a používania ochranných pracovných pomôcok (respirátorov, rukavíc, plášťov a podobne).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt Arcidiecézna charita Košice zrealizoval projekt s názvom Obnova Charitného domu sv. Rafaela v Sabinove. Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove je „oporným bodom“ pre ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením. V tomto dome poskytujeme oporu, prijatie, rozvoj zručností a snažíme sa o rozvoj integrity klientov. V rámci projektu sme zrealizovali opravu stien, opravu vodovodného potrubia a rekonštrukciu kúpeľne. Tým sme prispeli k skvalitneniu služieb poskytovaných v zariadení a tvorbe zdravého a bezbariérového prostredia pre našich klientov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Arcidiecézna charita Košice zrealizoval projekt s názvom Obnova kotolne v Hospici Matky Terezy. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie tepelnej pohody pacientov, príbuzných a zamestnancov. Realizáciou tohto projektu sme tento cieľ naplnili a naplnili sme to realizáciou rekonštrukcie kotolne. Tým sme odvrátili havarijný stav a odstránili závady, ktoré vznikli v kotolni vplyvom času a kvôli opotrebeniu. Vďaka obnovenej a zrekonštruovanej kotolni sme predišli nepriaznivým situáciám, ktoré nás sprevádzali v uplynulých vykurovacích obdobiach, kedy bola ohrozená funkčnosť vykurovacieho systému.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 000 € Subjekt Arcidiecézna charita Košice zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - AdKE. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. Prínosom projektu je aj dlhodobejšie mapovanie sociálnej situácie v lokalite na základe evidovaných žiadostí. Suma podpory bola v roku 2022 navýšená o 3 000 EUR na podporu utečencov z Ukrajiny. Ich podpora spočívala v poukážkach na nákup potravín a drogérie. Charita podporila jednotlivcov alebo rodiny v počte: 49
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Archa, n.o. zrealizoval projekt s názvom Všetci spolu. Vďaka projektu „Všetci spolu“, sme boli naozaj všetci spolu. Spolu sme tvorili, recyklovali, varili, piekli, cvičili, hrali hry, čítali, sadili, robili čaje a limonády, upratovali a dezinfikovali, komunikovali, spolupracovali, oddychovali, relaxovali, spievali a mnoho, mnoho ďalšieho. Naši klienti rozvíjali sociálne zručnosti, vzájomné vzťahy, snažili sa dosiahnuť maximálnu možnú samostatnosť a nezávislosti v bežných domácich činnostiach, v hygienických úkonoch. Realizovali sme náš projekt „Všetci spolu“ vďaka podpore Vašej Nadácie. Za čo Vám zo srdca ďakujeme. Naši klienti sú nadšení, aj ľudia z okolia = komunita, rodinní príslušníci našich klientov, zamestnanci tiež. Prostredie nášho DSS skrásnelo vďaka novým lavičkám s kvetináčmi, drevenou hojdačkou a kvetináčmi na jahody a bylinky. V súlade s účelom projektu sme spolu s našimi klientmi opravili a natreli aj staré lavičky v DSS + ostatné veci, ktoré pôsobili zastaralo, zakúpili viacej vecí na tvorenie, hry a čítanie v takomto krásnom prostredí, ktoré sme využívali počas celého leta, aj počas jesene a babieho leta.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Archa, n.o. zrealizoval projekt s názvom Pohľad do duše. Jún - november 2022 Čajovňa a záhradná terapia = sadenie, polievanie, presádzanie kvetov, byliniek, jahôd, bezpečné hnojenie. Neskôr sušenie na čaje. Taktiež úprava okolia, aj starostlivosť o kvety interiérové. Aranžovanie kvetov v čajovni.Jún - november 2022 Čajovňa a kulinoterapia = príprava jednoduchých jedál, šalátov, polievok, nátierok, pečenie koláčov, štrúdli, bezpečná práca s el. spotrebičmi, nácvik správneho stolovanie. Rozvoj pracovných zručností.Jún - november 2022 Čajovňa a knihy = rozvíjanie slovnej zásoby aktívnej aj pasívnej, nové poznanie, rozvíjanie kognitívnych funkcií, svet fantázie, predstavivosti. Trénovanie zmyslov, spolupráce, trpezlivosti.Jún - november 2022 Čajovňa a tuli vaky + relaxačné kreslá = oddych a relax pri relaxačnej hudbe, krásny priestor pre čítanie, nové priateľstvá.Jún - november 2022 Čajovňa a hry = intearaktívne, spoločenské a pohybové, rozvoj spolupráce, tímovosti, angažovanosti, rozvoj jemnej ruky prstov, predstavivosti, poznania.Jún - november 2022 Čajovňa a tvorenie = rozvoj zmyslového vnímania, nácvik koordinácie pohybov, koordinácie oko - ruka, recyklovanie starých vecí a prerábanie resp.vytváranie veci nových.Jún + november 2022 Čajovňa a dezinfekcia rúk, podláh, povrchov = klienti sa učili starať o čistotu nielen seba ale aj svojho okolia, priestoru, v ktorom sa pohybujú.Knihy a webináre = zamestnanci a učili ako lepšie komunikovať a pracovať s klientom
e) podpora vzdelávania 12 000 € Subjekt Armáda spásy na Slovensku zrealizoval projekt s názvom Podpora rozvoja materských škôl pre deti zo znevýhodného sociálneho prostredia a MRK. Projekt bol zameraný na dve Súkromné materské školy, jedna sa nachádza v meste Pezinok a druhá v obci Plavecký Štvrtok. Obidve súkromné materské školy navštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a väčšina detí je z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt prebiehal v mesiacoch september až december 2022. Finančné prostriedky boli použité na čiastočné pokrytie mzdových nákladov na učiteľky v súkromných materských školách a čiastočné pokrytie nákladov na prevádzku súkromných materských škôl. Cieľom práce v súkromných materských školách Armády spásy na Slovensku je kvalitne pripraviť deti z marginalizovaných rómskych komunít na vstup do ďalšieho vzdelávania a to pri dodržaní kresťanských princípov Armády spásy na Slovensku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 366,04 € Subjekt Armáda spásy na Slovensku zrealizoval projekt s názvom Potravinová pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine - utečenci v Kútoch. Cieľom projektu bola potravinová pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine - utečencom v Kútoch. Zadovážené potraviny boli pripravené do balíckov a odovzdané utečencom z Ukrajiny.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 60 000 € Subjekt Asociácia pomoci postihnutým - APPA zrealizoval projekt s názvom Rehabilitáciou za zdravím 2022. Subjekt Asociácia pomoci postihnutým - APPA zrealizoval projekt s názvom Rehabilitáciou za zdravím. Cieľom grantového programu APPA a Nadácie EPH Rehabilitáciou za zdravím je finančná podpora pre členov klubu APPA pri špeciálnych rehabilitáciách vo vybraných rehabilitačných strediskách, či finančná podpora členom Klubu APPA pri absolvovaní aj domácej rehabilitácie. APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Rehabilitáciou za zdravím. Celkovo sa do grantového programu zapojilo spolu 416 rodín s ťažko telesne postihnutým dieťaťom alebo členom rodiny – členov klubu APPA. V rámci jarnej výzvy bolo podporených 10, v rámci letnej výzvy bolo spolu podporených 22 žiadateľov a v rámci jesennej výzvy 27 rodín. Všetci podporení získali finančný príspevok na absolvovanie špeciálnych rehabilitácií vo vybraných rehabilitačných strediskách po celom Slovensku alebo v domácom prostredí. Finančné príspevky podporeným rodinám boli individuálne posudzované na základe ich potreby a aktuálnej finančnej situácie v rodine.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Subjekt Asociácia pre mládež, vedu a techniku zrealizoval projekt s názvom Festival vedy a techniky AMAVET. Finále 24. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnilo v dňoch 8. a 9. novembra 2021 ako Otváracie podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT), konané prezenčne a bez účasti verejnosti. Z krajských kôl postúpilo na celoslovenské finále 61 súťažiacich so 44 vedátorskými projektami. Celkový počet účastníkov, vrátane sprevádzajúcich učiteľov, odbornej hodnotiacej komisie, hostí a organizátorov bol 120. Príspevok bol použitý na ceny pre súťažiacich, poštovné výdavky a propagáciu súťaže.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt Asociácia pre mládež, vedu a techniku zrealizoval projekt s názvom Nitra Model 2022. Nitra Model 2022 - medzinárodná výstava a súťažná prehliadka plastových a papierových modelov, Majstrovstvá Slovenska v papierovom modelárstve a Majstrovstvá Slovenska žiakov ZŠ. Nitra Model 2022 mala nad očakávania dobrú návštevnosť - prišlo viac ako 1600 návštevníkov a na súťaži bolo viac ako 1200 modelov. Účasť z krajín: SK CZ AT PL HU RO HR ES. Z príspevku sa zabezpečil nákup stolov (osb dosky + kozy) do vlastníctva MK Zobor, ktoré výrazne znížili prácnosť pri príprave a významne zlepšili vizuál súťaže. Vďaka novým stolom sme posunuli súťaž na medzinárodnú úroveň porovnateľnú s top akciami v Európe.
h) veda a výskum 8 000 € Subjekt Asociácia pre mládež, vedu a techniku zrealizoval projekt s názvom Festival vedy a techniky AMAVET 2022. Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) je prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov stredných škôl a základných škôl. Účastníci prezentujú svoje výskumy na výbornej úrovni formou posterovej prezentácie. Pre účastníkov FVAT sú pripravené diskusie s odborníkmi (vedcami), prednášky (účastníci a víťazi vedeckých súťaží vo svete) a workshopy. FVAT je jedným z podujatí siete vedeckých výstav ISEF. Je národným kolom pre súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov-EUCYS. Z príspevku sa hradili ceny pre súťažiacich, organizačno-technické zabezpečenie, medializácia a koordinovanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Asociácia samaritánov Slovenskej republiky zrealizoval projekt s názvom Vybavenie humanitárneho skladu ASSR. Cieľom projektu bolo zakúpenie a montáž regálových systémov, pre potreby vybavenia humanitárneho skladu vo Vzdelávacom a výcvikovom centre ASSR v Plavči. V dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine nás naši partneri, zastrešený v organizácii Samaritan International, zásobovali humanitárnym materiálom, určeným pre obyvateľov Ukrajiny. Jednalo sa predovšetkým o trvanlivé potraviny, zdravotnícke vybavenie a vybavenie pre núdzové ubytovanie. Tento materiál bolo potrebné roztriediť, adekvátne uskladniť a následne distribuovať na Ukrajinu. Keďže naše skladové priestory neboli vybavené na skladovanie tak veľkého a rôznorodého množstva materiálu, bolo potrebné zakúpenie regálových systémov, na ich dočasné uskladnenie.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Subjekt Asociácia športových klubov Inter Bratislava zrealizoval projekt s názvom Tréningové programy pre mládež. Cieľom projektu bola realizácia novej LED svetelnej sústavy vonkajších antukových kurtov TK Inter na Trnavskej ceste 33, Bratislava. Projekt sa sústreďuje na tenisovú mládež, ktorá sa tenisu venuje na súťažnej úrovni. Hlavným cieľom je vytvoriť adekvátne podmienky pre systematické skvalitňovanie ich výkonnostnej úrovne. Základným predpokladom pre zachovanie kontinuity tréningovej prípravy mládeže, hlavne počas letnej sezóny, kedy sa koná najviac turnajov, je zabezpečenie čo najvhodnejších podmienok na trénovanie. Vzhľadom na pribúdajúcich mladých hráčov, zameriavame náš projekt na LED osvetlenie vonkajších kurtov a tým predĺžiť možný čas na trénovanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne zrealizoval projekt s názvom Nová šatňa. Po schválení našej žiadosti o poskytnutie finančného grantu na realizáciu projektu Nová šatňa sme objednali šatňové skrinky, ktoré nám boli dodané v krátkom čase. Objednali sme murárske práce, okná, dvere u overenej firmy. Termín dodania sme nedokázali ovplyvniť, preto realizácia (výmena okien, osadenie nových dverí, murárske práce) prebehla až 08. – 10.11. 2022. V súčasnosti už sa tešíme z nových priestorov šatne, ktorá je svetlá, funkčná a bezbariérová. Zabezpečuje komfortný pohyb aj osobám, ktoré sa pohybujú pomocou invalidného vozíka a ich sprevádzajúcim osobám. Poskytuje priestor na súkromie pri prezliekaní a odkladanie osobných vecí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt ATHÉNA zrealizoval projekt s názvom Stabilná opora. Projekt sa podarilo zrealizovať podľa plánu. Využívanie polohovacieho sedacieho systému zabezpečuje našim klientom s veľkým pohybovým obmedzením stabilnú oporu a pohodlie počas sedenia pri stole a iných bežných denných aktivitách. Podporujeme tak pohybové možnosti detí s ťažkým telesným znevýhodnením, zvyšujeme počet aktivít a hier, ktorých sa zúčastňujú. Umožňuje im to vnímať okolie z inej perspektívy a byť súčasťou života. Zlepšuje sa ich sa ich sociálna interakcia a následne aj psychická pohoda.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 22 230,34 € Subjekt AVE UMWELT UKRAINE zrealizoval projekt s názvom Zásoba potravín, drogérie a základných potrieb na pomoc Ukrajine. Cieľom projektu bolo zabezpečenie zásob potravín, drogérie a základných potrieb na pomoc ľuďom na Ukrajine, vrátane dopravy za hranice do kritických oblastí postihnutých vojnou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt BENETRIX, n.o. zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie služieb a zdravotníckeho vybavenia v zariadení pre seniorov BENETRIX Martin. V rámci projektu sme sa rozhodli obstarať prístroje, ktoré môžu ovplyvniť život a kvalitu života našich klientov. Len infúznu liečbu dostalo v zariadení najmenej 16 ľudí v období realizácie projektu. Antidekubitný chránič využilo 10 ľudí. Realizácia projektu prebehla bez väčších problémov okrem dodávky dávkovačom, kde došlo k omeškaniu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt BENETRIX, n.o. zrealizoval projekt s názvom Zdravie nadovšetko. Cieľom bolo zabezpečiť pre zariadenie medicínske vybavenie (presvedcovač žíl) a prostriedky na presun čiastočne a plne imobilných klientov, taktiež absolvovanie muzikoterapie zo zámerom zmierniť stresové stavy u klientov a zlepšiť a stabilizovať aktívne funkcie mozgu.
b) podpora a rozvoj športu 1 800 € Subjekt Black white horse, o.z. (v znení Sl. jazyka Bielo čierny kôň) zrealizoval projekt s názvom Voltížny krúžok. Do projektu voltižný krúžok sme sa pustili hneď naplno akonáhle nám prišlo nové potrebné vybavenie - rôzne pomôcky na realizáciu voltíže. V priebehu pár dní sa nám podarilo rozšíriť tím o 3 deti a to o 10r. dievča ktoré má mladšieho brata so zdravotným postihnutím , o 6r. dievča s hyperaktivitou a poruchou sústredenia, a 7r. dievča so sociálne slabšej rodiny . Dokonca do tímu nám pribudlo aj 17 ročné dievča so športovým nadaním, ako asistent trénera v rámci pracovnej terapie. Táto terapia je veľmi nápomocná na zlepšenie jej psychického zdravia. V najbližšej dobe plánujeme otvoriť ešte jednu skupinu s 5 deťmi.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Brána do Narnie zrealizoval projekt s názvom Za oddychom na prírodné ihrisko na bicykli. Práce na projekte začali v priebehu augusta objednávaním materiálu na cykloprístrešok a na opravu altánku. Práce boli realizované v priebehu augusta, septembra a najmä počas októbra, kedy sme uskutočnili dve veľké rodičovské brigády, na ktorých boli práce zrealizované. Počas brigád bol zrealizovaný aj cyklokvíz pre deti. Dosiahnuté ciele a výstupy projektu: 1 altánok s kompletne vymenenou podlahou; 1 prístrešok pre 9 cyklostojanov. 80 detí sa zúčastnilo cyklokvízu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Bratislavská arcidiecézna charita zrealizoval projekt s názvom Caritas Care. Vďaka projektu Caritas Care od nadácie EPH boli zakúpené nove zdravotnícke pomôcky ktoré sú požičiavané ľuďom v núdzi. V minulosti bolo viacero zdravotníckych pomôcok s drobnými vadami alebo sa často kazili. Projekt Caritas Care mohol zabezpečiť čiastočne obnovenie zásob zdravotníckych pomôcok a zároveň doplnil zásoby keďže mnohokrát dopyt po nich presahuje množstvo ktoré BACH vlastní.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 000 € Subjekt Bratislavská arcidiecézna charita zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - BA. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. Prínosom projektu je aj dlhodobejšie mapovanie sociálnej situácie v lokalite na základe evidovaných žiadostí. Suma podpory bola v roku 2022 navýšená o 3 000 EUR na podporu utečencov z Ukrajiny. Ich podpora spočívala v poukážkach na nákup potravín a drogérie. Charita podporila jednotlivcov alebo rodiny v počte: 54
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 22 000 € Subjekt BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA zrealizoval projekt s názvom Obnova 10 zastavení Bratislavskej Kalvárie. V mesiacoch júl až december 2022 sme zahájili výkopové a prípravné práce na výstavbe deviatich nových kaplniek. Najprv zameranie terénu, položenie okrajových rámov, výkop základov do hĺbky 120 cm, betonáž, osadenie základového muriva z betónových tvárnic, výroba konštrukcií pre železobetónové základové dosky s výstužou oceľových konštrukcií pre bočné steny kaplniek a samotná betonáž z vodostavebného a mrazuvzdorného betónu. Práce sme ukončili v decembri 2022 príchodom prvých mrazov. Ušľachtilý betón ktorý bude použitý na odlievanie samotných korpusov kaplniek, musí mať pri odlievaní garantovanú vonkajšiu teplotu nad 0°C.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Centrum hendikepovaných plavcov zrealizoval projekt s názvom Sústredenie paraplavcov. V dňoch 27.10.-1.11.2022 sa štyria plavci nášho klubu vo veku 14-22 rokov (z toho traja reprezentanti SR v para plávaní) zúčastnili sústredenia v Alexandra Wellness Hotel v Liptovskom Jáne. Hotel nám poskytol zázemie vhodné na zrealizovanie všetkých aktivít súvisiacich so sústredením hendikepovaných plavcov (bezbariérový bazén, wellness, vyvážená strava, fitness centrum, priestor na voľnočasové aktivity). Plavci mohli zmeniť prostredie domovských bazénov (Mokrohájska Bratislava, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš) a sústrediť sa v krásnom prostredí Jánskej doliny na kvalitnú plaveckú prípravu pred vrcholnými podujatiami tejto sezóny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt Centrum Naša chalúpka, o.z. zrealizoval projekt s názvom Rehabilitácie sú kľúčom k lepšej budúcnosti.. S pomocou dobrovoľníkov sme urobili búracie práce a objednali a nakúpili sme stavebný materiál. (materiál na elektroinštalačné a murárske práce, na kazetový strop, oceľové konštrukcie, objednanie dverí a zárubní, nákup plávajúcej podlahy a dlažby). Urobili sa murárske práce- zamurovanie dverového otvoru, vymurovanie dvoch priečok, vybúranie nového stavebného otvoru. Urobili sa elektroinštalačné práce, úpravy stien-hrubá a jemná omietka, penetrácia, maľovanie. Ďalej sa robila montáž kazetového stropu a radiátora, pokládka dlažby a plávajúcej podlahy, montáž dverí a zárubní. Nasledoval nákup a inštalácia rebrín a rehabilitačných pomôcok – žinienky, valca. Po úspešnom ukončení všetkých prác v novembri mohli ľudia so zdravotným postihnutím z nášho centra využívať rehabilitačnú miestnosť na rehabilitácie a zlepšovať si tak svoj zdravotný stav.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt Centrum Naša chalúpka, o.z. zrealizoval projekt s názvom Vzdelávanie pre najzraniteľnejšie skupiny.. Centrum Naša chalúpka sa snaží deťom a mladým ľuďom so znevýhodnením pomáhať a prostredníctvom aktivít v projekte sme sa snažili prispievať k ich osobnému rozvoju. K realizácií projektu sme zakúpili špeciálne didaktické a senzorické pomôcky pre rozvoj ich jazykových, matematických, logopedických, senzorických aj manuálnych zručností. V priebehu projektu sme potom pracovali s týmito špeciálnymi pomôckami, ktoré pomáhali našim klientom pochopiť, rozpoznať a pomenovať emócie a pomáhajú im vo vyjadrovaní, podpore a rozvoji reči.
e) podpora vzdelávania 6 504 € Subjekt Centrum pre deti a rodiny Nitra zrealizoval projekt s názvom Ľahšie štúdium s notebookom. Projektom sme zakúpili 8 notebookov vrátane softvéru a antivírusového programu pre deti 15 a viacročné pre potreby prípravy do školy a online vyučovania.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt Centrum sociálnych služieb Sibírka zrealizoval projekt s názvom Kvalitné služby v kvalitnom prostredí. Z príspevku sme zabezpečili klimatizačnú jednotku. Vďaka tomu pracujeme s deťmi ich rodičmi v komfortnom prostredí. Výtvarný materiál ktorý sme zakúpili nám slúži pri výtvarných pravidelných stretnutiach 5h v týždni pre 15 detí plus pre individuálne Arteterapeutické stretnutia, ktoré realizujeme podľa potreby klientov. Knihy ktoré sme zakúpili sú nielen odborné určené pre zamestnancov SVI Sibírka, ale sú to aj vzdelávacie knihy, ktoré využívame pri terénnej službe v rodinách. RHB pomôcky ako balančné kamene a balančný chodník sú skvelým doplnkom v našej terapeutickej miestnosti, kde deti počas hry majú možnosť precvičiť hrubú motoriku, koordináciu a rovnováhu tela. Prietokový ohrievač je po namontovaní veľkou pomocou pri hygiene hlavne v zimnom období, nakoľko teplá voda umožňuje deťom si bez problémov umyť ruky po práci. Cieľom projektu bolo skvalitnenie priestorov terapeutickej miestnosti kúpou klimatizačnej jednotky, prietokového ohrievača, výtvarného materiálu, odbornej literatúry a pomôcok na RHB.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt Centrum sociálnych služieb Sibírka zrealizoval projekt s názvom Zmysluplné a hravé trávenie voľného času. Projekt sme začali realizovať už počas leta, kedy prebiehali denné letné tábory v integrovanej skupine detí - deti s PAS a z blízkej komunity. Následne projekt pokračoval a pokračuje v rámci našich celoročných poobedných aktivít - ako sú skupinové a individuálne činnosti zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky pre deti so zdravotným znevýhodnením. Taktiež sme zorganizovali víkendový pobyt pre rodiny s deťmi v Harmónii a jesenné tekvičkovanie kde boli prítomné celé rodiny. Poslednou akciou tohto roka je adventné stretnutie rodín v našich priestoroch počas víkendu s programom - pečenie perníkov a Divadlo Makile .
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Cesta von zrealizoval projekt s názvom Edukatívne pomôcky pre omamy. V programe Omama sa zameriavame na psychosociálnu stimuláciu detí žijúcich v generačnej chudobe v kritickom ranom veku od 0 do 6 rokov, s dôrazom na prvých 1000 dní, kedy ich mozog rastie najviac. Grantovú podporu sme využili najmä pri rozbiehaní programu Omama v nových obciach. 1. Podarilo sa zabezpečiť novú sadu Play Wisely kariet pre všetky nové omamy, ktorých bolo viac ako sme plánovali (plán 8, prijatých 11 omám). Doplnili sme tiež karty pre súčasné omamy. Nové karty sú s novým dizajnom, čo bolo omamami veľmi ocenené - nové podnety pre deti. Celkovo bolo zakúpených 27 sád kariet. 2. Podarilo sa dokončiť kompletný manuál pre omamy. Dorobila sa hlavne jeho druhá časť - aktivity pre deti vo veku 19-36 mesiacov. Vylepšili sme jeho zrozumiteľnosť (easy-to-read), zväčšili písmo, doplnili fotky a vložili nové aktivity. Každá omama (27) aj mentorka (16) má svoj vlastný manuál, čo zvyšuje efektivitu práce. 3. Karty pre rodičov boli distribuované omamám, využívajú ich hlavne pri domácich úlohách. Snažíme sa, aby rodičia čo najviac rozvíjali svoje dieťatko aj mimo času s omamou. Rodín je v programe viac ako 500, detí je 560 (niektoré rodiny majú v porgrame viac ako 1 dieťatko).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina zrealizoval projekt s názvom Zelený vchod. Projekt bol zameraný na revatalizáciu priestorov pred školou. Cieľom bolo ozvláštniť priestor, cez ktorý prechádzajú rodičia s deťmi a vytvoriť pre nich zelenú oddychovú zónu. Zámerom bolo obohatiť prázdny, nevľúdny priestor o rôzne druhy rastlín a tým zlepšiť životné prostredie. Vytvorila sa vizualizácia priestoru pred školou, na základe ktorej sa dali vytvoriť pevné časti- konštrukcie, ktoré zabezpečili nový vzhľad terénu. Po namontovaní konštrukcií, ktoré utvorili tzv. záhony sa naviezla hlina a začalo sa s výsadbou rastlín. Podarilo sa nám zveľadiť priestor pred vchodom do školy, obohatiť ho o zeleň. Vysadili sme 12 druhov rastlín.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Subjekt Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kráľova Lehota zrealizoval projekt s názvom Umelecko -remeselná obnova - kostolné lavice a drevené pódiá pod lavicami. V evanjelickom kostole vo Vyšnej Boci prebehli umelecko – remeselné a tiež konzervačné práce na kostolných laviciach a ich príslušenstve. Drevené prvky poškodené pôsobením zvýšenej vlhkosti, či napadnuté hnilobou a drevokazným hmyzom, boli nahradené identickým materiálom. Reštaurátorské práce boli vykonané na štyroch predných maľovaných čelách kostolných lavíc, ktoré sú zdobené segmentovým lineárnym vzorom v kombinácii s iluzívnym mramorovaním vo farebnom prevedení modro-bielej a jej odtieňoch. Farebná retuš sa realizovala súčasne na predných maľovaných čelách aj na bočných plochách lavíc. Jej cieľom bolo farebne zjednotiť a zvýrazniť pôvodný segmentový lineárny vzor. Umelecko- remeselnými a tiež konzervačnými prácami na laviciach v interiéri kostola sa zlepšil jeho stavebno – technický stav, aj celkový vzhľad.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt CLAUDIANUM n.o. zrealizoval projekt s názvom ZMENA a PREMENA. Cieľom projektu ZMENA a PREMENA bolo začať premenu nefunkčného skladu na bezbariérové dielne pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Nadácia EPH podporila sumou 4 000 EUR prvú etapu PREMENY - plánované boli: vypratanie skladu, likvidácia odpadu, sanácia podlahy, dobudovanie chýbajúcej podlahy, zároveň aj výmena vstupných dverí. V 2. polovici júla bol sklad úspešne vyprataný, odpad roztriedený a odvezený na bezpečnú likvidáciu. Táto časť bola realizovaná pomocou dobrovoľníkov, ktorí odpad vytriedili do kontajnerov. Vzhľadom na silnú vyťaženosť realizátora samotná sanácia podlahy a dobudovanie jej chýbajúcich častí sa začala realizovať až začiatkom októbra. Z dôvodu extrémneho nárastu cien stavebného materiálu a jeho nedostatku bola sanácia podlahy a jej dobudovanie ukončené až 5.11.2021 Vzhľadom na enormný nárast cien nebolo možné v rámci projektu ZMENA a PREMENA financovať výmenu vstupných dverí do budovy. Podarilo sa nám aktuálne vstupné dvere dočasne sfunkčniť a ich výmena je prioritou nasledujúceho obdobia, aby sa budova dala využívať už teraz a dočasne pred ďalšími etapami ZMENY a PREMENY slúžila ako skladovací priestor záhradného náčinia a nábytku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 900 € Subjekt CSS Radosť n.o. zrealizoval projekt s názvom Mäkko spočinúť. Vďaka podpore nadácie EPH sa nám projektom podarilo zlepšiť kvality poskytovanej starostlivosti pre prijímateľov pobytových služieb v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti a Zariadení seniorov v Prešove pomocou vybavenia zariadenia potrebným špeciálnym vybavením. Išlo o nákup elektrických polohovateľných postelí, ktoré nahradili staršie kazové vybavenie. Okrem toho sme postupným testovaním a následnou kúpou polohovacích pomôcok zlepšili možnosti a šírku druhov nášho vybavenia. Ďakujeme!
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt CSS Radosť n.o. zrealizoval projekt s názvom Energia na teplo starostlivosti. V meste Prešov nefunguje hospice a preto ako zariadenia sociálnych služieb suplujeme jeho úlohu. Pri súčasnom náraste cien energií však naša dlhoročná snaha o kvalitné služby v závere života prišla k svojim limitom a jediným dlhodobým riešením bola inštalácia solárneho ohrevu teplej vody. Ten bol inštalovaný v treťom kvartáli 2022, rapídne znížil našu spotrebu zemného plynu a tak nám umožnil udržať kvalitné aktivity od masáží po dobrovoľnícke tábory. Jeho financovanie bolo nad naše finančné možnosti a preto podpora zo strany Nadácie EPH bola pre nás jedinou cestou a pomocou, za ktorú veľmi ďakujeme.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt Čarodejník z krajiny, o.z. zrealizoval projekt s názvom Kuchyňa pre Martinu. Projekt rekonštrukcie spodnej časti kuchynskej linky pre ŤZP osobu na vozíku sa realizoval dodávkou a montážou kuchynskej linky a spotrebičov a realizáciou súvisiacich prác. Postupne bola spracovaná dokumentácia návrhu a výroba (Decodom), doplnenie elektroinštalácie (svojpomocne), demontáž linky a zariadení (svojpomocne), nákup nových zariadení (varná doska a umývačka), úprava dlažby a muriva (svojpomocne), odborná montáž (zmluvný montážnik Decodomu). Bola dosiahnutá plánovaná podstatne lepšia dosiahnuteľnosť a využitie úložného priestoru, bezpečnejšie využitie spotrebičov, celkovo uľahčenie aktívneho využívania kuchynského priestoru pre ŤZP osobu na vozíku.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt ĎARMOTY - občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Vinarska50.sk. Už deviaty ročník cykloakcie Vinarska50.sk sa uskutočnil 3. septembra za účasti 50 cyklistov vo vekových kategóriách od 8 do 75 rokov za účasti aj českých kolegov. Vďaka zdravotnej službe sa nám podarilo ošetriť účastníčku, ktorá nešťastne spadla na 10 kilometri. Z príspevku sa hradila rekonštrukcia zázemia súťaže, drobné ceny pre účastníkov a zdravotná služba.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt DC Sielnica, n. o. zrealizoval projekt s názvom Vybavenie Detského centra. Projekt Vybavenie Detského centra vyzdvihujeme veľmi vysoko. Pomohol nám počas realizácie a bude nám pomáhať ešte dlho pri vzdelávacích aktivitách znevýhodnených detí (ŤZP) a detí so špeciálno-výchovnovzdelávacími potrebami. V rámci projektu sme sa snažili vybrať to najlepšie zariadenie na trhu v danom čase - interaktívnu tabuľu a k nej vhodný notebook.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia zrealizoval projekt s názvom Lepšia mobilita pre starých a chorých ľudí bez domova. Útulok pre chorých ľudí bez domova je umiestený na viacerých podlažiach. Z dôvodu presunu klientov (imobilných, s barlami) aj tovaru, či jedla je vyťažený prítomný výťah. Mnohokrát sa stalo, že sa pokazil, čím chod útulku bol sťažený, berúc do úvahy predovšetkým klientov, ktorí sa nedokážu presúvať svojpomocne. Opravený výťah zaručí bezpečný a pohodlný presun klientov na izby. Takisto zabezpečí bezproblémové zásobovanie. Vďaka prieskumu trhu sa nám podarilo nájsť lacnejšieho dodávateľa opravy, ako bola schválená suma. Zvyšok financií (po konzultácii) bol použitý na nákup chodítok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia nocľahárne-zvýšenie štandardu a kvality služieb pre ľudí bez domova. Pôvodne sme plánovali 2. etapu rekonštrukcie nízkoprahovej nocľahárne. Avšak kvôli externým faktorom sme sa rozhodli presunúť jej realizáciu do budúcna (zvýšené ceny materiálu a zdĺhavý proces verejného obstarávania oproti sume príslušnej dotácie na stavebné práce a konečnému dátumu využitia dotácie). V lete sme sa po diskusii s prenajímateľom rozhodli, že budeme hľadať nové priestory Útulku sv. Lujzy. Novú budovu sme našli v októbri, výber vhodných priestorov nebol jednoduchý ani rýchly. V novembri sme podali žiadosť na stavebný úrad, aby sme mohli začať s úpravami izieb, miestností, aby spĺňali štandardy kvality sociálnych služieb klientov útulku, chorých ľudí bez domova. Zároveň sme začali pracovať na potrebnej dokumentácií k schváleniu rekonštrukcie budov ako sú napr. protipožiarne plány. Súčasťou projektových aktivít sa stal aj nákup zariadenia do miestností nielen pre klientov útulku, ale aj pre zamestnancov, opatrovateľov chorých klientov. Aj vďaka podpore nadácie EPH sme dokázali zrealizovať presun útulku a jeho postupné zariadenie, jediného svojho druhu v Bratislave. Klienti tak nepocítili žiaden stres z toho, že musia opustiť zariadenie kvôli nedostatočnému menežmentu a podpory krokov smerom k zmene adresy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 400 € Subjekt Diakonické sociálne centrum Élim, n.o. zrealizoval projekt s názvom Materiálno-technické vybavenie v súvislosti s nákladmi spôsobenými koronakrízou. Projekt materiálno-technického vybavenia nášho zariadenia pre seniorov realizovaný v lete 2021 výrazne pomohol riešiť súvislosti spôsobené vírusom SARS-CoV-2 a prispel tak k bezpečnejšiemu prostrediu našich zamestnancov a klientov a taktiež prispel k udržaniu duševnej pohody našich klientov. Príspevok bol použitý na zakúpenie zdravotníckeho materiálu ako prevenciu proti pandémii.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt Diecézna charita Banská Bystrica zrealizoval projekt s názvom Oporný bod pre núdznych. DCHBB má dve strediská. Jedným je Dom pre núdznych. Je to charitatívno sociálne centrum pre ľudí bez domova a sociálne slabých občanov. V Dome pre núdznych je útulok, poskytuje sa v ňom sociálne poradenstvo, podáva sa teplá polievka, olovrant a je aj strediskom osobnej hygieny. Dvakrát do týždňa majú ľudia bez domova možnosť osprchovať sa, vybrať si čisté oblečenie, prípadne si oprať svoje veci. Priemerne v sprchovací deň príde 30 až 40 občanov. Prostredníctvom finančných prostriedkov z grantu Oporný bod 2022 sme uvažovali nakúpiť slnečné kolektory na ohrev teplej vody. V priebehu komunikácie s dodávateľom kolektorov nám bolo vysvetlené, že solárny systém nie je realizovateľný pre nevyhovujúcu strechu a tiež pre okolité stromy, ktoré by tienili kolektory. Navrhli nám ohrev teplej vody realizovať nákupom a sprevádzkovaním tepelného čerpadla, čo sa nakoniec podarilo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 000 € Subjekt Diecézna charita Banská Bystrica zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - BB. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. Prínosom projektu je aj dlhodobejšie mapovanie sociálnej situácie v lokalite na základe evidovaných žiadostí. Suma podpory bola v roku 2022 navýšená o 3 000 EUR na podporu utečencov z Ukrajiny. Ich podpora spočívala v poukážkach na nákup potravín a drogérie. Charita podporila jednotlivcov alebo rodiny v počte: 45
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Diecézna charita Nitra zrealizoval projekt s názvom S pomôckami to zvládneme doma. Cieľom projektu bolo prostredníctvom nákupu a zabezpečenia špeciálnych zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu určených na používanie v domácom prostredí seniorov, chorých a núdznych zlepšiť podmienky poskytovania starostlivosti o skupinu obyvateľstva, ktorá je považovaná za najviac ohrozenú pri ochorení COVID – 19 – seniori nad 65 rokov. Počas predchádzajúcich mesiacov pandémie sme zároveň zistili, ktoré pomôcky predstavujú najväčšiu pomoc pre seniorov v domácnosti a zároveň sa na nás začali obracať mnohí pacienti v seniorskom veku, ktorí prekonali koronavírus a bojujú s mnohými postcovidovými príznakmi a žiadajú od nás zapožičanie prístrojov, ktoré by im umožnili prechod do stabilizovaného stavu (napr. trenažér pľúc, kyslíkové koncentrátory). Poskytnutím polohovateľných postelí s matracom, lôžkového stolíka k posteli, kyslíkových koncentrátorov , toaletného kresla pojazdného a iných, vytvoríme v domácom prostredí klientov podmienky, ktoré im umožnia čo najdlhší pobyt v ich prirodzenom prostredí a zvýšime ich pocit istoty a bezpečia. Vďaka rôznym masážnym pomôckam (napr. masážny ježko, masážna gulička) môže aj opatrovateľka jednoduchým spôsobom poskytovať základné rehabilitácie a aktivovanie seniorov a zároveň tak dokáže zmeniť jednotvárnosť dní seniorov v domácnosti rôznymi pohybovými aktivitami. Ortopedické topánky pre opatrovateľky a jednorazové rukavice zase zabezpečujú ochranu a hygienickú bezpečnosť pre opatrovateľský personál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt Diecézna charita Nitra zrealizoval projekt s názvom V hospici bez bolesti. Projekt bol v tejto časti zameraný na nákup špecializovaného zdravotníckeho materiálu a pomôcok ošetrovateľskej starostlivosti predovšetkým pre inkontinentných pacientov – plienky, podložky, špecializovaný materiál, OOPP –jednorazové rukavice. Vďaka tejto pomôcke bolo možné kontinuálne poskytovať kvalitnú a efektívnu komplexnú starostlivosť v Hospici a pomôcť prežiť ťažko chorým pacientom ich dni bez bolesti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Diecézna charita Nitra zrealizoval projekt s názvom S pomôckami to zvládneme doma. Vďaka podpore Nadácie EPH bol realizovaný nákup špecializovaných zdravotníckych pomôcok a tieto boli zaradené do podpornej služby k opatrovateľskej službe o seniorov a chorých v domácnosti – ako možnosť zapožičiavania špecializovaných zdravotníckych pomôcok, ktoré výraznou mierou uľahčujú a skvalitňujú pobyt chorých a seniorov v prirodzenom domácom prostredí a zlepšujú podmienky opatrovateľskej starostlivosti o nich. Služba zapožičania zdravotníckej pomôcky je krátkodobá a slúži na prekonanie doby, počas ktorej prebieha vybavenie zdravotníckej pomôcky cez verejné zdravotné poistenie, príp. pre terminálne chorých , ktorí sú v záverečnom štádiu choroby a nemajú nárok na poskytnutie zdravotnej pomôcky cez zdravotnú poisťovňu, ale ich pobyt v domácom prostredí bez tejto pomôcky nie je možný a oni uprednostnia pred ústavnou starostlivosťou domáce prostredie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Diecézna charita Nitra zrealizoval projekt s názvom Byť nablízku. Predloženým projektom sme chceli naplniť hlavné garancie hospicovej starostlivosti (komplexná starostlivosť o pacienta a umožnenie blízkosti rodinných príslušníkov a blízkych chorého) - z dôvodu nedostatočnej finančnej podpory zo štátu aspoň čiastočne vykryť náklady na nákup špecializovaného zdravotníckeho materiálu, inkontinenčných pomôcok a pomôcok umožňujúcich hygienu chorého – sprchový matrac do sprchovacieho lôžka a zabezpečiť tak kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a garancie hospicovej starostlivosti – dôstojnosť človeka v poslednom štádiu života. Súčasne sme chceli zabezpečiť nákupom imobiliáru – stoličky a kreslá priestor pre pobyt príbuzných pri lôžku chorého tak, aby mohli stráviť posledného chvíle života so svojim blízkym v príjemnom prostredí a byť mu „nablízku
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 000 € Subjekt Diecézna charita Nitra zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - KE. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. Prínosom projektu je aj dlhodobejšie mapovanie sociálnej situácie v lokalite na základe evidovaných žiadostí. Suma podpory bola v roku 2022 navýšená o 3 000 EUR na podporu utečencov z Ukrajiny. Ich podpora spočívala v poukážkach na nákup potravín a drogérie. Charita podporila jednotlivcov alebo rodiny v počte: 245
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt Diecézna charita Rožňava zrealizoval projekt s názvom Bezpečný priestor. Projekt je zameraný na riešenie problémov:- ľudí bez domova, ktorí sa v tejto situácii ocitli z rôznych dôvodov (ukončenie pobytu v detskom domove, strata zamestnania a následná neschopnosť uhrádzať náklady na bývanie, rozvod, závislosť a pod.). - obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít vyznačujúcich sa medzigeneračnou chudobou, bez prístupu k médiám (voda, elektrika, kanalizácia, atď.). Projekt sa bude realizovať v meste Brezno a meste Rožňava. Ide o okresy zaradené medzi málo rozvinuté regióny, s vysokou mierou nezamestnanosti. V obidvoch lokalitách Diecézna charita Rožňava poskytuje rôzne podporné aktivity na riešenie, resp. zmiernenie tejto nepriaznivej situácie, predovšetkým poskytovaním materiálnej pomoci (potraviny, šatstvo, výdaj teplej polievky), sociálneho poradenstva a iných sociálnych služieb, možnosť hygienickej očisty (osprchovať sa, oprať si veci v práčke).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt Diecézna charita Rožňava zrealizoval projekt s názvom Krok za krokom k rozvoju a kvalite. V rámci projektu sme zrealizovali spolu 5 nákupov. Pre klientov útulku a nocľahárne sme zakúpili nové uzamykateľné srinky, postele, ping-pongový stôl, rýchlovarné kanvice a potraviny na prípravu teplej stravy pre klientov. Pôvodným zámerom bolo aj zakúpenie sporáka na varenie, no ten sa nám podarilo získať sponzorsky a tak sme za 'ušetrené' peniaze nakúpili potraviny na prípravu teplej stravy a konvice.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 000 € Subjekt Diecézna charita Rožňava zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - RV.. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. Prínosom projektu je aj dlhodobejšie mapovanie sociálnej situácie v lokalite na základe evidovaných žiadostí. Suma podpory bola v roku 2022 navýšená o 3 000 EUR na podporu utečencov z Ukrajiny. Ich podpora spočívala v poukážkach na nákup potravín a drogérie. Charita podporila jednotlivcov alebo rodiny v počte: 184
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Diecézna charita Žilina zrealizoval projekt s názvom Spolu zdvojnásobíme pomoc. Zrenovovaná budova nocľahárne a denného centra Domu charity sv. Vincenta v Žiline na Bratislavskej 423/27 je v prevádzke od 01.06.2021. Navýšila sa celková kapacita nocľahárne a denného centra na 62 klientov. Pôvodná kapacita nocľahárne bola len 25 klientov (iba mužov). Z terajšej kapacity zaberá 15 miest novozriadená ženská nocľaháreň, ktorá v Žiline chýbala. Počas druhého polroka 2021 bola ženská nocľaháreň obsadená väčšinou 6-8 ženami. Zvyšných 47 miest je nocľaháreň pre mužov. V lete po presťahovaní chodilo do nocľahárne len cca 14 mužov denne. Postupne s nástupom chladnejšieho obdobia a vďaka terénnej práci pracovníkov sa počty zvýšili na cca 21 mužov denne. Je predpoklad ďalšieho navýšenia klientov v zimnom období a priblíženia sa celkovej kapacite. Celkový štandard priestorov a vybavenie sa oproti starej budove na Predmestskej 12 viditeľne zlepšilo. Príspevok bol použitý na zabezpečenie chodu nocľahárne a materiálovo-technického vybavenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 000 € Subjekt Diecézna charita Žilina zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - ZA.. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. Prínosom projektu je aj dlhodobejšie mapovanie sociálnej situácie v lokalite na základe evidovaných žiadostí. Suma podpory bola v roku 2022 navýšená o 3 000 EUR na podporu utečencov z Ukrajiny. Ich podpora spočívala v poukážkach na nákup potravín a drogérie. Charita podporila jednotlivcov alebo rodiny v počte: 128
b) podpora a rozvoj športu 1 970 € Subjekt DLHOPOĽCI, o. z. zrealizoval projekt s názvom BEŽ A RIEŠ 2022. Projekt sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore z Vašej strany spolu s dobrovoľníkmi, ktorých sa celkovo v hlavných činnostiach zapojilo 26. Podarilo sa prepojiť organizácie obce, bežných ľudí a zúčastnilo sa až 37 aktívnych zúčastnených + 6 odvážnych dospelých. Súťažiaci absolvovali stanoviská, ktorých predmetom bolo zašportovať si, otestovať vedomosti, spoznávať prírodu na stanovisku miestného poľovníckeho združenia Lovisko. Do realizácie boli zapojení deti, mládež, dospelí aj dôchodcovia. Miestne športové organizácie, poľovníci, turistický spolok, obecný úrad a obyvatelia, ktorý mali chuť sa stretnúť. Príspevok bol použitý na zabezpečenie zázemia súťaže, občerstvenie, ceny a propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 1 900 € Subjekt Dobrovoľný hasičský zbor Lakšárska Nová Ves zrealizoval projekt s názvom Doplnenie výstroje pre detský hasičský krúžok. Cieľom dotácie z Vášho grantu bolo zabezpečiť potrebné pomôcky pre výchovnú a tréningovú činnosť detí v detskom hasičskom krúžku. Krúžok mladých hasičov sa zaraďuje ako činnosť Dobrovoľných hasičských zborov, aj my tento krúžok vedieme od roku 2012. Avšak pre tréning niektorých hasičských činností je potrebná výstroj, ktorú sme touto cestou zabezpečili. V súčasnej dobe, keď je problém vo všeobecnosti s dobrovoľníckou činnosťou, sa snažíme hravou formou u detí vybudovať návyky pre budúcnosť, učíme ich základné princípy a postupy, ako pomôcť komukoľvek, keď to bude potrebné.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt Dobrovoľný hasičský zbor Prievaly zrealizoval projekt s názvom Pamäť lesa. Cieľom bolo vybudovať dva náučné body s osadením informačných tabúľ a sedenia. Zvýšenie povedomia pocestných, návštevníkov, okoloidúcich o krásach, živote v našej prírode. Príspevok bol použitý na zabezpečenie informačných tabúľ, priestor na sedenie a občerstvenie pre sprievodné akcie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 830 € Subjekt Dobrovoľný hasičský zbor Sielnica zrealizoval projekt s názvom Ochrana zdravia a životného prostredia. Cieľom bola ochrana životného prostredia v oblasti Kremnických vrchov až po oblasť Badínskeho pralesa. Znížiť tragické prípady pri nezvestných osobách. Z príspevku bol zakúpený dron, ktorý sa využíva pre rýchlešiu lokalizáciu ľudí v ohrození, či požiarov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z. zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie sociálnej a zdravotníckej služby v OZ DOBRÝ PASTIER. Rozhodli sme sa vzhľadom k pandémií a vzhľadom k tomu, že poskytujeme sociálnu službu odkázaným klientom so zdravotným znevýhodnením a finančné prostriedky využiť na kúpu profesionálnych kyslíkových prístrojov. Kyslíkové koncentrátory sú mobilné takže ich vieme využiť vo viacerých našich zariadeniach v prípade potreby. Priebeh realizácie projektu hodnotíme kladne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt DOM Božieho milosrdenstva, n.o. zrealizoval projekt s názvom Oporný bod 2021 pre ZPS DBM, n.o.. Pandémia nás v roku 2020 značne poznačila. Postupne bola 48 klientom diagnostikovaná prítomnosť ochorenia Covid-19. Exitovalo nám 15 klientov. Realizáciou tohto projektu chceme prispieť k regenerácii klientov ako aj zamestnancov po prekonaní ochorenia Covid-19 a skvalitniť starostlivosť o klientov v našom zariadení. Príspevok bol použitý na nákup oxygenerátorov a odsávačiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 250 € Subjekt DOM Božieho milosrdenstva, n.o. zrealizoval projekt s názvom Dôstojný odchod. V hospici sú umiestnení pacienti s onkologickým ochorením alebo s iným ochorením v terminálnej fáze života vyžadujúci si nepretržitú zdravotnú starostlivosť. Je pre nás dôležité, aby posledné chvíle svojho života prežili dôstojne a pokojne ukončili pozemskú púť. Používaním zakúpených zariadení sa skvalitňujú podmienky života našich klientov: sú pod kontrolou, ľahšie sa im dýcha, sprchovanie je bezpečnejšie, lineárne dávkovače zabezpečujú jednoduchšie podávanie roztokov a liečiv indikovaných k infúznej liečbe, antidekubitné matrace znižujú tvorbu preležanín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt Dom matky Terezy n. o. zrealizoval projekt s názvom ,,Slnko v duši - vybavenie miestnosti SNOEZELEN“. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť v Domove sociálnych služieb špeciálne vybavenú multisenzorickú miestnosť určenú na terapeutické, relaxačné a voľnočasové využitie, ktorá umožňuje aplikovať metódu Snoezelen. Prostredie multisenzorického prostredia sme ladili do svetlých farieb, aby neodvádzalo pozornosť neželaným smerom. Na stimuláciu pohybu a rozvoj vestibulárného vnímania sme zakúpili závesné kreslo a hojdačku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt DOMICIL - Združené sociálne služby zrealizoval projekt s názvom Zdravie, najdrahší poklad. Projekt bol realizovaný podľa potrieb, ktoré určovalo počasie a stav počas vývoja pandémie. Jeho využitie v plnej miere nastane teraz v zimnom období. Z príspevku sa zabezpečil nákup televízora, doplnenie kuchynských potrieb, očista sanitárnej miestnosti, zásoba hygienických a dezinfekčných potrieb a produktov na posilnenie imunity.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova zrealizoval projekt s názvom Mladí pre mladých. Zrealizovali sme koučingové kurzy a iné vzdelávacie kurzy v termíne júl-august 2022 v mládežníckom stredisku (tábory, súťaže, hrebeňovky a pod.) a taktiež do týždenných aktivít v stredisku (napr. stretká, t. j. rovesníckych skupín v počte cca. 8-15 mladých vo veku od 6 rokov až po vysokoškolákov a pracujúcich).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 550 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Pečieme s láskou. Projekt sme realizovali v období od júla do októbra 2021. Cieľová skupina boli seniori, ktorí pripravovali drobné pečivo a piekli oblátky. Neskôr sme tvorili balíčky, ktoré slúžili na obdarovanie svojich blízkych a zamestnancov. Do projektu sa zapojili aktívni seniori, ale aj zamestnanci. Celý projekt sa niesol v pozitívnom duchu, a tak môžeme konštatovať, že všetky stanovené ciele boli splnené. Príspevok bol teda využitý na zakúpenie potrebných pomôcok na pečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Nákup zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb. Nákupom zdravotníckych a medicínskych potrieb sme zabezpečili pre našich klientov bezinfekčné prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Nákup zariadenia - sprchovacia hygienická stolička. Príspevok bol použitý na zakúpenie sprchovej stoličky, ktorá pomáha tak klientom ako aj zamestnancom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Nákup zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb. Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore EPH v krátkom čase a pomohol nám zaobstarať všetky požadované medicínske a zdravotnícke potreby ešte pred karanténou, ktorá začala v zariadení 18.7.2022 a trvala do 1.8.2022.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 400 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Pohybom k zdravému ja. Príspevok bol použitý na zakúpenie 2 kusov polohovacích pojazdných kresiel INTEGRA, ktoré v našom zariadení uľahčujú pohyb a každodenný život imobilným, či čiastočne mobilným obyvateľom. Vďaka kreslám INTEGRA zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb, a tiež kvalitu každodenného života našich obyvateľov. Využívanie kresiel im uľahčuje nielen pohyb, ale tiež prispieva k ich samostatnosti, socializácii a psychickej pohode, ktorú vďaka samostatnosti zažívajú.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON zrealizoval projekt s názvom Kúpanie bez stresu. Projekt bol realizovaný na základe schválenej dotácie Nadácie EPH, dofinancovanie nákupu hydraulickej hygienickej stoličky bolo zrealizované z rozpočtu organizácie DD a DSS HRON
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium zrealizoval projekt s názvom Aj my chceme žiť v bezpečí. Z príspevku sme zabezpečili signalizačný systém KLIENT-SESTRA, nainštalovala ho v našom zariadení dodávateľská firma a zároveň preškolila personál aj prijímateľov sociálnej služby na používanie. Tým sme naplnili cieľ projektu a zakúpením a inštaláciou bezpečnostného signalizačného bezdrôtového systému sme skvalitnili život našim klientom, teraz majú možnosť kedykoľvek podľa vlastného zváženia, rozhodovania a potreby privolať si pomoc. Majú väčší pocit samostatnosti, ale aj bezpečia a istoty.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium zrealizoval projekt s názvom 'Kúpeme sa s úsmevom'. Cieľom projektu Kúpeme sa s úsmevom bolo zabezpečiť prijímateľom sociálnej služby, ktorí majú zdravotné znnevýhodnenie, kvalitnejší komfort pri kúpaní a hygiene zakúpením sprchovacej hygienickej stoličky s hydraulickým zdvihom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Domov dôchodcov Dolné Saliby zrealizoval projekt s názvom Quality Care. Z finančného príspevku sme vedeli zabezpečiť 4 elektricky polohovateľné lôžká s antidekubitným matracom a stolíkom. Tým vieme predchádzať problémom spojeným s imobilitou klientov, vieme správne vykonať hygienickú rutinu a polohovanie, tým predchádzať vzniku dekubitov, vieme správne vykonať pasívne a aktívne cvičenie prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú obmedzenú pohyblivosť a tým sa zvýši úroveň kvality života prijímateľov sociálnej služby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n. o. zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia sociálneho prostredia v DSS 'Nádej' Krupina, n. o.. V rámci projektu „Revitalizácia sociálneho prostredia v DSS 'Nádej' Krupina, n. o.“ sme vďaka podpore Nadácie EPH mohli pre našich klientov – prijímateľov sociálnych služieb zakúpiť 3 kusy elektrických polohovateľných lôžok, 5 nočných stolíkov a 4200 kusov ochranných pomôcok – rukavíc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Domov sociálnych služieb LIBERTAS zrealizoval projekt s názvom Pracovnými návykmi k úspešnej integrácii. Realizácia projektu bola zameraná na nácvik nových pracovných zručností pre vybratých klientov - prácu s traktorovou kosačkou. Jej získanie bolo pre nich veľkou udalosťou. Pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie s radosťou pripravovali miesto na jej rparkovanie a tešili sa na to, ako sa budú učiť s ňou pracovať. Osvojovanie pracovných zručností bolo pre nich náročné a bude pokračovať aj v nasledujúcej sezóne, nakoľko si potrebujú zafixovať nové návyky a zručnosti; zatiaľ to zvládli len pod priamym dozorom inštruktora a jeho pomocou. Samostatne s ňou ešte nevedia pracovať, chýby im sebaistota a samostatnosť. Tieto zručnosti si vzhľadom na ich schopnosti budú musieť dlhšie precvičovať, aby sa mohli v budúcnosti úspešne zapojiť do pracovného procesu v rámci integrácie. Príspevok bol použitý na nákup traktorovej kosačky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt Dorka Bags, n. o. zrealizoval projekt s názvom Dorka Bags Inkubátor. So skúsenosťami z krajčírskej dielne v Košiciach sme zariadili v priestore v centre Dorka v Prešove terapeutickú krajčírsku dielňu so simulovaným pracoviskom (Dorka Bags Inkubátor), kde klienti centra dostanú príležitosť zapojiť sa do komplexného programu, ktorých ich pripraví na reálny pracovný trh. Čerstvo zrekonštruovaný priestor sme z finančných prostriedkov z projektu vybavili dvoma priemyselnými šijacími strojmi a pracovnými stoličkami pre potreby práce z tuhším materiálom akým je PVC reklamný banner. Zakúpili sme kovové (predajné) koše na kolieskach na uskladnenie pracovného materiálu a kovový regál na odkladanie hotových výrobkov. Pri šití produktov využívame taktiež profesionálne krajčírske nožnice, nožnice na odstrih nite a hotové výrobky žehlíme, preto sú súčasťou vybavenia aj spomínané nástroje. Okrem krajčírskej dielne ako simulovaného pracoviska ponúka priestor aj možnosti na terapiu či vzdelávanie, ktoré sa nezaobíde bez data projektora a flipchartovej tabule.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt DORKA, n. o. zrealizoval projekt s názvom Spolu pre krajšie bývanie. Počas trvania pandémie Covid-19 sa v našom zariadení Domov na polceste a Útulok pre rodiny s deťmi v Košiciach, zvýšil pohyb osôb. Naši prijímatelia z dôvodu uzavretia škôl a zákazu vychádzania boli nútení takmer všetok svoj čas tráviť v zariadení. Dôsledkom čoho došlo k vyššiemu opotrebovaniu spoločných priestorov zariadenia. Bolo nevyhnutné lokálne opraviť steny, na ktorých sú diery alebo ryhy, taktiež lokálne spraviť novú omietku a všetky spoločné priestory vymaľovať. Sme veľmi radi , že sa nám projekt podarilo naplniť podľa našich predstav. Zapojili sa aj naši prijímatelia, ktorí odviedli veľmi kvalitnú prácu pod dohľadom odborného pracovníka. Vzhľadom na to , že šlo o opravu spoločných priestorov museli sme gro prác realizovať až po školských prázdninách, aby sme neboli obmedzovaní pohybom osôb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Subjekt DORKA, n. o. zrealizoval projekt s názvom Farebný a bezpečný druhý domov. Projekt bol prioritne zameraný na obnovu interiéru a časti exteriéru zariadenia DORKA,n.o.- pobočka Zvolen. Naplánovali sme si vymaľovanie všetkých bytových jednotiek, vymaľovanie prechodových chodieb, vstupnej chodby, kancelárskych priestorov, ako aj spoločenskej miestnosti. Naplánovali sme si taktiež zabezpečenie bezpečného vstupu do bytovej jednotky priamo z exteriéru, namontovaním dverovej striešky. Našu pozornosť sme zamerali aj na drevený plot pred našim zariadením, drevenú hojdačku, ako aj drevené rámy školských tabulí, umiestnených v exteriéri zariadenia DORKA,n.o. vo Zvolene. Všetky naplánované aktivity sa nám podarilo včas zrealizovať, s veľkou pomocou kolegov z neziskovej organizácie DORKA,n.o. v Ružomberku a dobrovoľníkov zo združenia GODZONE Sliač.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt DORKA, n. o. zrealizoval projekt s názvom Robíme Dorku krajšou. Naše zariadenie v Košiciach pomáha ľuďom v núdzi už 15 rokov. V poslednom období sme zaznamenali výrazný nárast pokazených svetiel, do ktorých sa už ani nevyrábajú žiarovky. Preto sme veľmi radi , že sa nám podarilo nakoniec vymeniť až 15 takýchto svietidiel v bytových jednotkách. Veríme, že dôjde aj k zníženiu spotreby elektrickej energie. Ďalším veľmi dôležitým plánom nášho projektu bola výmena sprchovacích kútov pre mladých dospelých po odchode z detského domova. Aj to sa nám podarilo úspešne dokončiť a mám tak 4 nové sprchovacie kúty, ktoré slúžia svojmu účelu. Všetko sem realizovali svojpomocne za pomoci
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt DORKA, n. o. zrealizoval projekt s názvom Revitalizáciou k hre. Realizácia projektu sa podarila podľa stanovených cieľov. Za pomoci zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb DORKA , n.o. Prešov sme zrealizovali všetky aktivity súvisiace s projektom a vytvorili sme tak príjemný a bezpečný priestor pre deti a rodiny. Podarilo sa zrealizovať: revitalizované pieskovisko, osadené nové lavičky, osadené nové hracie prvky, aktívne zapojenie obyvateľov centra, vytvorené príjemné a bezpečné prostredie na hranie, zvýšenie sebahodnoty zapojených prijímateľov do projektu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt DORKA, n. o. - pobočka Zvolen zrealizoval projekt s názvom Útulný druhý domov. Projekt 'Útulný druhý domov' bol prioritne zameraný na obnovu interiéru zariadenia DORKA,n.o. vo Zvolene. Po 9 rokoch fungovania našej pobočky sme sa rozhodli vymeniť linoleum v bytových jednotkách, inštalovať plávajúcu podlahu v detskej herni, nákup menšieho koberca, výmenu interiérových dverí, výmenu jedálenských stolov, stoličiek a nákup skrinky do kúpeľne. Plánované výmeny sme sa rozhodli zrealizovať aj z hľadiska bezpečnosti pre našich klientov, aby sme minimalizovali možné riziká pri páde na deravom linoleu, prípadne pád z pokazenej stoličky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt Dotyk Života, o.z. zrealizoval projekt s názvom Nákup zdravotníckych pomôcok - infúznych púmp pre mobilný hospic Dotyk Života vo Vrbovom. Z príspevku sa podarilo zrealizovať nákup 5 ks infúznych púmp Micropump MP+ pre potreby mobilného hospicu Dotyk Života vo Vrbovom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Dotyk Života, o.z. zrealizoval projekt s názvom Nákup zdravotníckeho prístrojového vybavenia - prenosného ultrazvukového (USG) prístroja pre mobilný hospic vo Vrbovomný hospic. Cieľom bolo zakúpenie prenosného ultrazvukového prístroja typ CTS-8800 Plus pre mobilný hospic Vrbové.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 000 € Subjekt Drahuška a my ... zrealizoval projekt s názvom Drahuškovo – Šanca pre úspešnú cestu k samostatnosti. Realizáciou projektu Drahuškovo – šanca pre úspešnú cestu k samostatnosti sme nadviazali na aktivity z predošlých projektov a vďaka podpore Nadácie EPH bol splnený hlavný cieľ projektu a to zachovanie pracovných miest pre mladých dospelých z detských domovov pracujúcich v Komunitnom centre Drahuškovo. Bol im poskytnutý stabilný príjem a za symbolický poplatok ubytovanie a možnosť celodenného stravovania. Vďaka podporným činnostiam, ktoré prebiehajú súbežne s ich výkonom práce asistenta opatrovateľa, sa prehlbuje ich sociálne cítenie a upevňujú sa ich charakterové črty osobnosti, ktoré sú potrebné pre náročnú prácu s klientami s poruchou autistického spektra a v neposlednom rade aj pre ich ďalšie životné ciele. Príspevok bol primárne použitý na mzdy pre mladých ľudí z detských domovov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Subjekt ENDY DANCE GROUP zrealizoval projekt s názvom Už 25 rokov na tanečnej scéne. Tanečná skupina ENDY oslavuje v tomto roku 25. výročie od svojho založenia. Aktuálne tanečnú skupinu navštevuje cez 230 aktívnych tanečníkov. V rámci projektu sme zakúpili výkonný prenosný reproduktor a zabezpečili tlač a výrobu kulís.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj zrealizoval projekt s názvom Budujeme nádej na Luníku IX, sezóna 2021. V auguste sme dostali stavebné povolenie na prvý dom, komunitný dom. Koncom septembra prebehlo symbolické zahájenie realizácie projektu výstavby komunitného domu a svojpomocnej výstavby. Začiatkom októbra sme odovzdali stavenisko zhotoviteľovi prvej stavby - komunitného domu - Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja a začali sa prípravné práce.V komunitnom dome plánujeme od septembra budúceho roku organizovať našej aktivity s deťmi a s dospelými na Luníku IX. Príspevok bol použitý na nákup materiálu potrebného na počiatočné fázy výstavby.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Subjekt Európska akadémia pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne n.o. zrealizoval projekt s názvom Vplyv molekulárneho vodíka na ochorenia srdca a ciev spôsobené nadprodukciou voľných skupín kyslíka – dobudovanie bunkového laboratória – zabezpečenie hlboko-mraziaceho pultu. Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo vybaviť laboratórium bunkových kultúr Ústavu pre výskum srdca (Centrum experimentálnej medicíny, SAV v.v.i.). Na Ústave pre výskum srdca SAV sa intenzívne venujeme štúdiu rôznych animálnych modelov ochorenia srdca a ciev s vynikajúcimi výsledkami, ktoré sú oceňované ako na domácich, tak aj na zahraničných odborných fórach. Disponujeme prístrojovou infraštruktúrou najmä na prácu so živými zvieratami (potkan, myš), avšak práca na bunkových kultúrach by mohla rozšíriť možnosti výskumu a doplniť už získané výsledky o poznatky na izolovaných srdcových bunkách. Bunky ako experimentálny model (in vitro) by mohol vhodne doplniť naše už zavedené a overené animálne modely (in vivo, ex vivo) ochorenia srdca a ciev a umožniť cielene a účinne zasahovať do predpokladaných mechanizmov a bunkových interakcií, ktorých narušenie vedie k patologickým zmenám na srdci. Výskum založený na bunkových kultúrach ďalej umožní priamo ovplyvňovať expresiu mnohých proteínov na genetickej úrovni miRNA (antimiR, miRNA mimics, atď.), čo významne doplní doterajšie experimenty na našom pracovisku a umožní získať výsledky na vyššej úrovni. Na skladovanie vzoriek bunkových kultúr, tkaniva potrebné a biochemikálie bolo potrebné zakúpiť hlbokomraziaci box (-85°C), ktorý z grantových prostriedkov SAV nebolo možné zakúpiť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 450 € Subjekt FEMINA Domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Telocvičňa v DSS FEMINA Veľký Blh. Realizácia projektu prebehla podľa plánov. Bez problémov a prekážok sme v krátkom čase vedeli zabezpečiť ciele projektu a nakúpiť prístroje na vybavenie našej telocvične. Nadácia EPH pomohla nášmu zariadeniu skvalitniť poskytované služby klientkam a zabezpečila im plne funkčnú telocvičňu s kvalitnými prístrojmi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt FEMINA Domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Pedig - keď pletenie má zmysel. Realizácia projektu prebehla podľa plánu. Podaril sa nákup prístrojov na výrobu rôznych základov pre prácu s pedigom, pedig a doplnky, ktoré využije pri pracovnej terapii veľká skupina klientov. S týmto materiálom sa vyrobia krásne predmety a prijímatelia sociálnych služieb sa zamestnajú na dlhé mesiace. Príspevok bol použitý na zakúpenie prístrojov a materiálov do dielne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt Florence n.o. zrealizoval projekt s názvom Pomoc na kolesách. Príspevok bol použitý na čiastočné pokrytie nákladov na nákup automobilu do mobilného hospicu v okrese Trebišov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Subjekt FOTOFO zrealizoval projekt s názvom Knižná publikácia Claude a Marie-José Carretovci Odtlačok ciest. Z rozsiahleho portfólia fotografickej tvorby manželov Carretovcov o Rómoch v Rumunsku, Slovensku, Maďarsku , Ukrajine a krajinách bývalej Juhoslávie sa selektovali v prvej fáze najvýraznejšie diela do knihy. Potom nasledovala grafická práca v štúdiu Židlcký, výber sprievodných textov a ich preklady, nakoniec tlač v tlačiarni Helbich. Kniha vyšla podľa plánu, jej vyústením bol krst knihy v ármci 32.ročníka Mesiaca fotografie v Bratislave v sobotu 5.11.2022 v Stredoeurópskom dome fotografie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Subjekt FOTOFO zrealizoval projekt s názvom 32. ročník festivalu Mesiac fotografie 2022. Mesiac fotografie pre nás predstavuje príležitosť aj výzvu realizovať rad súhrnných kolektívnych výstav, ktoré mapujú vývoj média v našom prostredí za posledných 30 rokov. Projekt kladie dôraz na široké spektrum štýlov, žánrov a skúseností, dialóg rôznych generácií a kultúr - samozrejme s dôrazom na náš geografický priestor - Strednú a Východnú Európu. Príspevok bol použitý na inštalácie, montáže a demontáže výstav, transport a techniku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 000 € Subjekt Gréckokatolícka eparchia Košice zrealizoval projekt s názvom Denné centrum biskupa Teodora Romžu. Zámerom projektu bola rekonštrukcia priestorov a okolia pre utečencov z Ukrajiny, jedná sa o na ulici Kostolianska cesta č. 3084/163 na pozemku KN-C parcelné číslo 2212 v k. ú. Čermeľ. Tieto priestory sú určené na organizáciu denných stretnutí detí a ich rodičov, ktorí majú dlhodobý pobyt v Košiciach a okolí. Stanovený cieľ projektu sa podarilo naplniť. Dnes slúži denné centrum ako zariadenie na výchovu a vzdelávanie sa ukrajinských detí. Je to priestor, ktorý slúži nielen pre duchovné ale aj psychologické poradenstvo. Týmto projektom sa zrealizovala aj úprava ihriska na voľnom priestranstve pred budovou rodinného centra.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 000 € Subjekt Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - GrKE. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. Prínosom projektu je aj dlhodobejšie mapovanie sociálnej situácie v lokalite na základe evidovaných žiadostí. Suma podpory bola v roku 2022 navýšená o 3 000 EUR na podporu utečencov z Ukrajiny. Ich podpora spočívala v poukážkach na nákup potravín a drogérie. Charita podporila jednotlivcov alebo rodiny v počte: 42
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 000 € Subjekt Gréckokatolícka charita Prešov zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - PO. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. Prínosom projektu je aj dlhodobejšie mapovanie sociálnej situácie v lokalite na základe evidovaných žiadostí. Suma podpory bola v roku 2022 navýšená o 3 000 EUR na podporu utečencov z Ukrajiny. Ich podpora spočívala v poukážkach na nákup potravín a drogérie. Charita podporila jednotlivcov alebo rodiny v počte: 101
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Subjekt Hockey club Petržalka 2010 zrealizoval projekt s názvom Jún na ľade - deti sa bavia hokejom. Celkovo sa nám podarilo uskutočniť vyše 90 tréningových jednotiek na ľade a suchu a plus prípravné zápasy čo predstavuje ozaj mimoriadnu porciu športovej prípravy. Podarilo sa nám aj vďaka nadácii EPH prakticky zmazať tréningový a herný výpadok spôsobený koronakrízou. Príspevok bol použitý na prenájom ľadovej plochy, odmeny pre trénerov a organizáciu aktivít.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Subjekt Hockey club Petržalka 2010 zrealizoval projekt s názvom Letná škola hokeja - kategória hokejová prípravka HP 3-4 (tretiaci a štvrtáci). Máme niekoľko ročnú tradíciu venovať sa deťom nielen po hokejovej stránke, ale aj počas obdobia, kde väčšina hokejových klubov má v tejto kategórii 'prázdniny'. Augustový kemp bol komplexný športový denný kemp, ktorého cieľom bolo najmä zdokonalenie individuálnych činnosti mladých športovcov a najmä zosilnenie komunitných väzieb. Z príspevku bola hradená komplexná starostlivosť o deti od tréningového procesu, cez zdravú stravu až po zábavné aktivity.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt HONESTUM, n.o. zrealizoval projekt s názvom Nákup prenosného USG prístroja pre mobilný hospic. Finančné prostriedky zo schváleného projektu, boli použité na nákup prenosného USG prístroja pre mobilný hospic. Prenosný USG prístroj využívame pre zabezpečenie zdravotnej a hospicovej starostlivosti , ktorú zabezpečujeme 24 hodín denne 7 dní v týždni nevyliečiteľne chorým, umierajúcim ľuďom v ich domácom prostredí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt Hospic Milosrdných sestier zrealizoval projekt s názvom #viaczivotadodni. Aj vďaka prostriedkom získaných od nadácie EPH sa nám darí, aby hospic aj v roku 2021 mohol pokračovať v poskytovaní špecializovanej starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov. Z finančného príspevku boli uhradené dohodnuté náklady na energie - nevyhnutné na zabezpečenie tejto starostlivosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 850 € Subjekt Hospic Milosrdných sestier zrealizoval projekt s názvom PALIATÍVNA starostlivosť ... je najmä o ŽIVOTE. Aj vďaka prostriedkom získaných od nadácie EPH sa nám darí, aby hospic aj v roku 2022 mohol pokračovať v poskytovaní špecializovanej starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov. Tento rok je špecifický a veľmi náročný pre všetkých, enormný nárast energií, v princípe všetkých prevádzkových nákladov - grant nadácie EPH nám veľmi pomohol popasovať sa s týmito výzvami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Hospic Milosrdných sestier zrealizoval projekt s názvom Zvýšenie kvality života pacientov v poslednej fáze života. Ako aj minulý rok, vzhľadom k obmedzeným skladovacím kapacitám sme nákup podložiek a plienok zrealizovali až získaní dostatočného miesta ‐ koncom roka – išlo spolu o 296 balení plienok a 152 balení jednorázových podložiek v celkovej hodnote 4 630,95 EUR a 40 ks prateľných podložiek v celkovej sume 389,28 EUR. Vzhľadom na životné prostredie a zníženie odpadu sa chceme pokúsiť postupne navyšovať pomer prateľných podložiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 400 € Subjekt Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. zrealizoval projekt s názvom Nákup zdravotníckeho vybavenia. Nákupom kyslíkových koncentrátorov vieme poskytnúť kyslíkovú terapiu a zmierniť tým utrpenie terminálne chorých a zvýšiť kvalitu života.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 25 000 € Subjekt HYPPOSKO zrealizoval projekt s názvom Rehabilitačné centrum a kúpa koňa na hipoterapiu. Občianske združenie Hypposko má ako svoju hlavnú činnosť zlepšenie kvality života zdravotne postihnutých a na zdraví ohrozených občanov. Budovanie rehabilitačného centra pozostáva z viacerých etáp a to závisí od dostatku finančných prostriedkov. Príspevok bol použitý na kúpu koňa na hipoterapiu.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Subjekt INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz zrealizoval projekt s názvom Ekonomické vzdelávanie 2021. Jednotlivé aktivity v rámci projektu Ekonomické vzdelávanie 2021 sa podarilo úspešne, vo viacerých prípadoch výnimočne úspešne implementovať. Podarilo sa vydať novú knihu Dedičstvo koronakrízy (pracovný názov z predloženej žiadosti o grant - Pandemické poučenia), z ktorej už prvé stovky kusov putujú k svojim novým majiteľom. Ďalej sme spustili ďalší veľký projekt Polohrubá mzda spolu s mediálnou kampaňou a najmä v intenzívnej komunikácii s politikmi s cieľom presadiť legislatívnu zmenu zodpovedajúcu obsahu projektu. A nahrali sme 13 nových dielov podcastu INESS na DNES (priemerná počúvanosť jedného dielu: 800 vypočutí) a 11 nových dielov video-podcastu Na Vŕšku (priemerná sledovanosť jedného dielu: 1 100 vypočutí). Príspevok bol použitý na honoráre, prenájom štúdia a odmeny pre expertov.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Subjekt INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz zrealizoval projekt s názvom Ekonomické vzdelávanie 2022. Podarili sa naplniť všetky ciele projektu: počas trvania grantu sme vygenerovali dokopy 40 epizód podcastov a zorganizovali medzinárodnú konferenciu Free Market Road Show 2022, ktorá dvomi kvalitne obsadenými panelmi a plným publikom predčila post-covidové očakávania. Príspevok bol použitý na honoráre, scenár, nahrávanie a spracovanie podcastov a organizačné zabezpečenie konferencie.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Subjekt INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz zrealizoval projekt s názvom Cena štátu. Zámerom projektu bolo aktualizovať údaje na portáli www.cenastatu.sk a diskutovať s potenciálmi partnermi zo zahraničia o jeho možnej replikácii do ďalších krajín. Všetky analyzované a konsolidované údaje sú nahráte na portáli www.cenastatu.sk a sú prístupné pre širokú verejnosť. V tomto období sme tiež stredným školám na celom Slovensku ako aj novinárom, veľvyslanectvám a poslancom Národnej rady SR rozposlali aktualizovanú učebnú pomôcku – plagát Vesmír verejných výdavkov. Príspevok bol použitý na odmeny pre analytikov, cestovné náklady a prevádzku webu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 340 € Subjekt Ing. Karol Németh zrealizoval projekt s názvom Rehabilitácia po mozgovej príhode. Cieľom projektu bola podpora mladého človeka, ktorý utrpel ťažkú mozgovú príhodu a pri návrate do normálneho života potreboval najmä lieky, zdravotnícke pomôcky a rehabilitácie, ktoré mu jednoznačne pomohli.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt JASIV, občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Divínsky Boyard 2022 - Reštart – finále. Výsledkom projektu bolo úspešné zrealizovanie finále VI. ročníka medzi deťmi obľúbenej súťaže Divínsky Boyard. Súťaž mala opäť vysokú úroveň z hľadiska samotnej organizácie a jednotlivých bodov programu. Z vecného hľadiska možno za výstupy projektu považovať: 1. vytvorená boyardová trasa2. animačné aktivity vo forme tvorivých dielní3. výchovný koncert rapara Suverena4. zábavný koncert Reného Rendyho a Cico Band5. Statické ukážky záchranných a bezpečnostných zložiek - polícia, zdravotnícki záchranári, hasiči, colníci6. Príbeh drogového dílera - dynamické ukážky zásahov záchranárov, polície, colnej správy a príslušníkov hasičského a záchranného zboru.Príspevok poslúžil na zabezpečenie organizácie, občerstvenie, vystúpení, medializáciu a ozvučenie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Subjekt Jazdecký Klub Millenium zrealizoval projekt s názvom Všetci spolu pod jednou strechou. Cieľom projektu bolo vytvorenie prístrešku v jazdeckom klube. V auguste sa upravil terén a následne sa uložili cestné panely. Zároveň sa podala objednávka na stavebný materiál ako je drevné rezivo na prístrešok a krytina na strechu prístreška. V septembri sa realizovala dobrovoľnícka činnosť výstavby prístreška.
e) podpora vzdelávania 1 419,19 € Subjekt JCI - Slovensko zrealizoval projekt s názvom Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2020/2021. Projekt sme zrealizovali v druhej polovici r. 2021. Oslovili sme začiatkom októbra s listom dekanov a rektorov všetkých VŠ na Slovensku ako aj jednotlivých Ústavov Slovenskej akadémie vied s cieľom zapojiť talentovaných študentov 1.2 alebo 3 stupňa štúdia do súťaže. Dňa 17.12. 2021 sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov projektu online formou za účasti predstaviteľov Slovenskej rektorskej konferencie, Slovenskej akadémie vied, komerčných partnerov ako aj všetkých laureátov. Podujatie bolo možné uskutočniť z dôvodu epidemiologických opatrení len online formou. Príspevok bol použitý na organizačné zabezpečenie podujatia.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt JCI - Slovensko zrealizoval projekt s názvom Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2021/2022. Projekt sme zrealizovali v druhej polovici r. 2022. Oslovili sme začiatkom októbra s listom dekanov a rektorov všetkých VŠ na Slovensku ako aj jednotlivých Ústavov Slovenskej akadémie vied s cieľom zapojiť talentovaných študentov 1.2 alebo 3 stupňa štúdia do súťaže. Taktiež sme propagovali súťaž cez sociálne siete ako aj webové stránky jednotlivých fakúlt VŠ ako aj samotných univerzít. Do 20.11. 2022 mohli jednotlivé VŠ ako aj Ústavy SAV zasielať nominácie do 13 kategórií podľa študijných zameraní každej VŠ. Na základe prihlášok resp. samotných nominácií vybrala v čase medzi 22.11 až 9.12. 2022 Rada garantov (odborná komisia) pre každú z kategórií svojho laureáta (víťaza). Rada garantov pre každú kategóriu bola vybraná výhradne zo zástupcov špičkových odborníkov pre určitú oblasť menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied. Dňa 19.12. 2022 sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov projektu prezenčnou formou za účasti predstaviteľov Slovenskej rektorskej konferencie, Slovenskej akadémie vied, komerčných partnerov ako aj všetkých laureátov. Podujatie bolo možné uskutočniť z dôvodu zlepšenia epidemiologicjkej situácie prezenčnou formou.Príspevok bol použitý na organizačné zabezpečenie a koordinovanie súťaže.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt JEKH DROM zrealizoval projekt s názvom Zlepšenie podmienok pri poskytovaní služieb v Detskom centre Samuel vo Važci. Z príspevku sa podarilo zabezpečiť obnovu našich priestorov, čím zlepšíme kvalitu nami poskytovaných služieb pre našich klientov. Jednotlivé opravy a úpravy budeme robiť s ohľadom na zlepšenie hygienickej úrovne (maľovanie), zníženie energetickej náročnosti budovy (nové vchodové dvere, zníženie stropu v učebni) a zlepšenie prístupu k službám a bezpečnosť (striešky nad dvere, okná,..)
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Ježkove oči zrealizoval projekt s názvom Komunitná Cyklodielňa. Projekt Cyklodielňa funguje od 01.10.2014 a tento rok máme otvorené jedenkrát do týždňa. Letná prevádzka – 1.3.-31.10. každý utorok 16.00-19.00 Úspešné zrealizovanie projektu sme dosiahli: - dobrovoľníckou službou na dielni počas otváracích hodín a vdaka tomuto projektu doplnením chýbajúceho náradia a spotrebného materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 25 000 € Subjekt KALVÁRSKY FOND zrealizoval projekt s názvom Kalvária vstáva na vlastné nohy. Cieľom projektu bolo pokračovať v rekonštrukčných prácach na obnove barokového komplexu banskoštiavnickej Kalvárie, zabezpečiť údržbu objektov a pripraviť Kalváriu na dlhodobé fungovanie po tom, ako sa ukončí jej záchrana a najväčšia rekonštrukcia od jej dokončenia v roku 1751. Príspevok bol použitý na reštaurovanie, umelecko-remeselnú prácu, opravy chodníkov a zábradlí na kalvárii, údržbu areálu a marketingové materiály.
b) podpora a rozvoj športu 1 200 € Subjekt Kanoistický klub Slávia UK Bratislava zrealizoval projekt s názvom Podpora pretekárskej činnosti mládeže. Zámerom projektu bolo umožnenie pretekania našim mládežníkom na celoslovenských pretekoch o Pohár Slávie UK v porovnateľných podmienkach s ostatnými slovenskými pretekármi. Z príspevku sme nakúpili 4 ks pádiel pre našich mládežníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 9 862 € Subjekt Kapucíni na Slovensku zrealizoval projekt s názvom Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky kostola a kláštora jezuitov, pod správou Kapucínov na Slovensku. V rámci modernizácie historickej časti kláštora, vnútorného bloku, ktorý nazývame Rajský dvor, prebehla vďaka vášmu finančnému daru v mesiacoch august - október 2022 realizácia klampiarskych prác na novovzniknutom presklenom zastrešení. Okrem klampiarskych prác bolo potrebné vyrobiť drevenú ,,kapsu,, po obvode celého zastrešenia. Realizácia prebehla v riadnom termíne za pravidelnej účasti stavebného dozoru. Na záver môžeme skonštatovať kvalitný výsledok prác.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 196,44 € Subjekt Kapucíni na Slovensku zrealizoval projekt s názvom Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky kostola a kláštora jezuitov, pod správou Kapucínov na Slovensku. Projekt bol zameraný na obnovu čelných fasád Národnej kultúrnej pamiatky kostola a kláštora jezuitov v historickom centre Žiliny. Súčasťou obnovy sú čelné fasády kostola a kláštora, fasády vnútorného bloku kláštora, zastrešenie dvora a vytvorenie interiéru, obnova podlubia a výmena okien v celom komplexe starej budovy. Z príspevku boli hradené čiastkové náklady na reštaurovanie najmä okien a stavebných úprav.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt Klub dôchodcov NAFTA GAS Malacky zrealizoval projekt s názvom Aktivity Klubu dôchodcov NAFTA Gas Malacky. Z dôvodu opatrení proti šíreniu COVID-19 sme aktivity plánované v roku 2020, presunuli na rok 2021. Podrailo sa nám zorganizovať športové hry na čerstvom vzduchu na ihrisku v Kostolišti aj s občerstvením, spojené s návštevou pamätnej izby rodáka z Kostolišťa, Martina Benku. K posilneniu zdravia dôchocov sme im prikúpili vitamín D. V neskoršom termíne sme zvolali ešte členskú schôdzu, na ktorú sme dopravili členov Klubu dôchodcov a zabezpečili občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Klub dôchodcov NAFTA GAS Malacky zrealizoval projekt s názvom Aktivity Klubu dôchodcov NAFTA Gas Malacky. Po dvoch rokoch obmedzení z dôvodu pandémie sa nám podarilo zrealizovať všetky naplánované aktivity, ktorých cieľom bolo návrat k prírode, pohybu, regenerácii síl a ziskaniu fyzickej a psychickej imunite. Športové hry č.1 sme zorganizovali na futbalovom štadióne v Kostolišti. Vďaka pánovi starostovi, ktorý nám umožnil bezplatné využitie priestorov štadióna, za krásneho počasia sa mohli členovia stretnúť, zašportovať a naštartovať na letnú sezónu. Športového dňa sa zúčastnilo 57 členov. Druhou akciou bolo kúpanie na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede, kde 42 členov využilo ponuky využitia termálnej vody a plaveckých aktivít. Treťou akciou bolo zorganizovanie športového dňa č.2, nakoľko o tieto športové akcie je veľký záujem. Taktiež za krásneho počasia sa zúúčastnilo 68 členov, čo nás teší a inšpiruje. Poslednou akciou v roku bola výročná členská schôdza, kde 94 účastníkov zhodnotilo celé obdobie a nastavilo smer, akým by sme sa mohli v nasledujúcom období uberať. Príspevok bol použitý na zabezpečenie vstupného, občerstvenia a prepravy.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE POLOM Žilina zrealizoval projekt s názvom PRVÍ PROTI NACIZMU, OSLAVY VÝROČIA SNP V ŽILINSKOM REGIÓNE. Podpora zo strany Nadácie EPH nám umožnila zorganizovať podujatie vo väčšom rozsahu. Finančná podpora od nadácie EPH predstavovala cca 50% nákladov na akcie. Vďaka tejto podpore bolo možné uskutočniť ukážku pre verejnosť bez nutnosti vyberať vstupné. Čo sa prejavilo aj v záujme ľudí, ukážku si prišlo pozrieť okolo 1000 divákov. Z príspevku sa uhradili propagačné materiály, organizácia podujatia, zázemie, materiál a zariadenie.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Subjekt KMG Zvolen zrealizoval projekt s názvom Moderné gymnastky na prázdninách. Našim cieľom bolo počas týždňa stráveného na sústredení gymnastiky naučiť dievčatá 'Robiť čo milujú a milovať čo robia' a dodržiavať zásady fair play. Príprava na jesennú sezónu, utuženie priateľstva v rámci kolektívu, zásady fair play. Možnosť počas týždňa trénovať so Slovenskou reprezentantkou v MG Ninkou Dzuroškovou, ktorá sa každý deň pripravovala na ďalšiu sezónu po vyliečení zranenia členku. Dievčatá mali možnosť pozorovať jej prípravu, mali možnosť sa jej opýtať na čokoľvek - boli nadšené. Z príspevku sme hradili ubytovanie, stravu a funkčné oblečenie pre dievčatá.
e) podpora vzdelávania 1 250 € Subjekt Kolégium Antona Neuwirtha zrealizoval projekt s názvom Rozvoj základnej školy Citadela. Cieľom projektu bolo zabezpečenie kvalitných skladovacích skriniek pre najmladších žiakov našej základnej školy: dizajnovo elegantného skladovacieho priestoru, ktorý je zároveň dlhodobou udržateľnou investíciou. Ak ako škola máme možnosť ovplyvniť fyzické zariadenie školy, vždy sa snažíme, aby aj fyzické prostredie viedlo našich žiakov ku kráse. Skrinkami pre žiakov chceme ako škola prispieť nielen k výchove ku kultúre poriadku, estetiky, ale zabezpečením správnych skriniek aj k prispôsobenej užívateľskej skúsenosti. Skrinky financované z grantu sú nadizajnované pre mladších užívateľov – prispôsobené výške, umožňujú teda všetkým našim žiakom samostatnú obsluhu. Ďakujeme.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Subjekt Kolégium Antona Neuwirtha zrealizoval projekt s názvom Akademický rozvojový program pre talentovaných vysokoškolákov. Rok čo rok odchádza zo Slovenska mnoho mladých ľudí za kvalitným vzdelávaním do zahraničia. Kolégium Antona Neuwirtha sa už 14 rokov snaží byť miestom tohoto kvalitného vzdelávania tu na Slovensku pod vedením kvalitných lektorov s bohatými skúsenosťami - slovenskými aj zahraničnými. Napriek tomu, že Kolégium sa snaží o čo najefektívnejšie využívanie zdrojov a financií pri dizajnovaní a exekúcii svojich programov, toto štúdium stojí viac ako si priemerný slovenský vysokoškolák vie dovoliť hradiť z vlastných/ rodičovských finančných zdrojov. Štedrá podpora od Nadácie EPH umožnila pokryť príspevky na odmeny lektorom za tieto kontaktné tutoriály, čo Kolégiu umožnilo udržať program cenovo dostupný pre študentov, ktorý by si ho inak nemohli dovoliť. Zároveň táto podpora od Nadácie EPH umožňuje zachovať kvalitu v našom programe: kľúčový rozvojový element kontaktných hodín s lektormi v malých študentských skupinkách, za čo sme Nadácii EPH veľmi vďační.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Subjekt Kolégium Antona Neuwirtha zrealizoval projekt s názvom Akadémia veľkých diel – umením proti polarizácii. Akadémia veľkých diel je ročný vzdelávací program nadizajnovaný pre potreby slovenských stredoškolákov a ich rozvoj. Cieľom je rozvíjať u študentov na všetkých druhoch stredných škôl kritické myslenie, čitateľskú gramotnosť a rozvoj charakterov. Projekt sa odohrával na 36 stredných školách (gymnáziách, odborných aj priemyselných školách) po celom Slovensku, v skupinách 7-15 študentov pod vedením pedagóga, ktorý absolvoval tréning Akadémie. Program na školách realizovali lokálni učitelia, ktorí na škole už učia. Projekt pozostával z 2 hlavných častí: online platformy a diskusných seminárov. Na seminároch študenti diskutovali o dielach z online knižnice a snažili sa odpovedať na životné otázky, ktoré konkrétne dielo otváralo. Diela boli literárne, hudobné, filmové a výtvarné. Príspevok bol použitý na materiály zapojených študentov a učiteľov, grafické a marketingové služby, odborné školenia, odmeny pre lektorov a prenájom priestorov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 900 € Subjekt Kollárova zrealizoval projekt s názvom Oddychová zóna Sečovce. Cieľom projektu bolo vytvorenie jedinečnej zelenej a oddychovej zóny, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov a rodín zo Sečoviec a okolia. V rámci prvej etapy projektu sa nám podarilo celú zónu sfunkčniť. Areál sme vykosili, vysadili stromy či trvalky, pripravili chodník a predpripravili plochu pre pumptrack či sánkovací kopec.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Komunita RAFAEL n.o. zrealizoval projekt s názvom Presuny klientov v sociálnom zariadení - bezpečne a ergonomicky. Hlavnou myšlienkou projektu bola podpora mobility a presunov klientov v sociálnom zariadení. Podarilo sa nám zorganizovať vzdelávaciu aktivitu pre 10 zamestnancov v oblasti kinestetiky, a to formou 'in house' priamo v Dome RAFAEL. Išlo o 4-dňový základný kurz kinestetiky, ktorý sme zrealizovali v 2 častiach. Výsledkom projektu je nielen podpora mobility klientov s obmedzenou pohyblivosťou a znižovanie ich záťaže pri presunoch, ale aj uľahčenie fyzicky náročnej práce a zvýšenie úrovne vzdelania opatrujúceho personálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Komunita RAFAEL n.o. zrealizoval projekt s názvom Lieky, zdravotnícky materiál a energie pre hospic. V tomto projekte sa nám podarilo vďaka získaným finančným prostriedkom z Nadácie EPH nakúpiť lieky a zdravotnícky materiál pre hospicových pacientov a uhradiť časť faktúry za elektrickú energiu. Vďaka tomu môžu hospicoví pacienti dostávať kvalitnú starostlivosť a svoje posledné dni môžu prežiť dôstojne, bez bolesti a utrpenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie zrealizoval projekt s názvom Vytvorme spolu bezpečný domov pre seniorov s poruchami mobility.. S finančnou podporou Nadácie EPH sa nám podarilo vyriešiť základné havarijné situácie:- Do izieb seniorov a na chodby sme zakúpili sieťky na okná a balkónové dvere a opravili sme opotrebované svietidlá, čo nám umožnilo zvýšiť kvalitu života ľuďom s poruchami mobility cez vytvorenie stimulujúceho a príjemného prostredia, v ktorom bývajú.- Kvôli zvýšeniu bezpečnosti prostredia starostlivosti o ťažko chorých imobilných ľudí, zakúpili sme jednorázové rukavice a respirátory, jeden pulzný oxymeter na jednoduché a presné meranie štyroch kľúčových zdravotných parametrov súčasne.- Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb chceme aj revitalizáciou kuchyne, do ktorej sme zakúpili profesionálnu umývačku riadu, čím sme nahradili starú, opotrebovanú.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie zrealizoval projekt s názvom Aktívna rehabilitácia a kvalita života. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie pohyblivosti klientov v zariadení sociálnych služieb prostredníctvom: 1. aktívnej rehabilitácie na motomede – Podarilo sa nám objednať a zakúpiť MOTOmed Viva1 pre našich seniorom, ktorým cvičenie na ňom môže pomôcť stať sa viac sebestačnými, využívať voľný čas podľa svojich predstáv, čo najčastejšie chodievať na prechádzky do senior-parku, do mesta, do chrámu, na výlety do prírody. Čiastkové (krátkodobé) ciele klientov: aktívna rehabilitácia: každodenné cvičenie pomocou motomedu, spoločné rehabilitačné cvičenia s fyzioterapeutkou, masáže končatín a chrbta; udržiavanie spoločenských kontaktov: stretnutia s priateľmi a dobrovoľníkmi spojené aj s pracovnou terapiou, rôzne prechádzky, návštevy kultúrnych podujatí; aktívna účasť pri rôznych akciách v zariadení a pomoc iným.2. zakúpenia a inštalácie stropného zdvíhacieho zariadenia do 1 izby klientov s poruchami mobility. Týmto sa pomohlo zvýšiť bezpečnosť prostredia starostlivosti o ťažko chorých imobilných ľudí, ktorí sú plne odkázaní na pomoc a komplexnú starostlivosť, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a zvýšiť kvalitu života ľuďom s poruchami mobility - cez vytvorenie stimulujúceho a príjemného prostredia, v ktorom bývajú.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Subjekt KSL - shooting team zrealizoval projekt s názvom Príprava a účasť na Majstrovstvách sveta 2022 v dynamickej streľbe v Thajsku (IPSC Handgun World Shoot Pattaya Thailand 2022). Cieľom bola účasť na Majstrovstvách sveta 2022 IPSC HANDGUN WORLD SHOOT Pattaya, Thailand a priniesla stiebro v hlavnej súťaži v kategórii Senior Production a zlato z vyraďovacej súťaže Shoot Off. Hoci skromná, no intenzívna príprava a predošlé skúsenosti priniesli vynikajúce výsledky. Príspevok bol použitý na potrebný tréningový materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt Kvalita života, FMK, n.o. zrealizoval projekt s názvom Zvýšenie kvality života pacientov v terminálnom štádiu doplnením zdravotníckeho vybavenia na zabezpečenie kvalitnej paliatívnej starostlivosti. Nezisková organizácia Kvalita života, FMK, n. o. s pomocou finančného príspevku z Nadácie EPH prostredníctvom grantového programu „ Zo života 2021“ mohla výrazne skvalitniť starostlivosť o cieľovú skupinu, ktorej sa najviac venujeme a to pacienti v terminálnom štádiu života – deti a dospelí pacienti s nevyliečiteľnými diagnózami, ktorých prevažnú väčšinu tvoria onkologickí pacienti a tiež ťažko zdravotne postihnuté osoby a seniori. Priebežne počas obdobia realizácie projektu 26.5.2021 – 30.11.2021 – Doplnenie zdravotníckeho vybavenia mobilného hospicu, podľa potreby priebežné dopĺňanie materiálno – technického vybavenia mobilného hospicu a to: dvoch kyslíkových koncentrátorov na podporu dýchania u pacientov, skladací infúzny stojan pre domácu starostlivosť, germicídny žiarič s čističkou vzduchu a ventilátorom na dezinfekciu priestorov, dve bioptrónové lampy na podporu hojenia rán u pacientov, polohovacie kreslá na prevenciu preležanín a na polohovanie pacientov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt Kvalita života, FMK, n.o. zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie paliatívnej starostlivosti v mobilnom hospici doplnením zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb. S podporou Nadácie EPH sme mohli zlepšiť kvalitu poskytovania paliatívnej starostlivosti v našom mobilnom hospici zakúpením nevyhnutného materiálneho zabezpečenia – injekčného dávkovača, inhalátora, masážneho a lymfodrenážneho prístroja, sedimentačného stojana, tlakomera, glukometra, teplomera,ale aj zástupom pracovníkov, ktorí boli na OČR a PN, vďaka úhrade dohôd zastupujúcich lekárov, sestier, sociálnej pracovníčky a opatrovateliek a tiež vďaka pomoci Nadácie EPH s úhradou prenájmu dispečingu mobilného hospicu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 900 € Subjekt LÁSKAVÉ RUKY zrealizoval projekt s názvom Modernizácia prostredia pre najzraniteľnejších. Zabezpečili sme revitalizáciu práčovne a pomôcok na upratovanie – v práčovni bola vymenená opotrebovaná práčka za novú a takisto nová parná žehlička; na upratovanie bol zakúpený nový mobilný upratovací set; do skladu bielizne a do skladu potravín regály. Zvýšiť kvalitu života ľuďom s poruchami mobility chceme pomocou vybudovania a modernizácie oddychovej zóny pre ťažko chorých – do seniorparku bola zakúpená hojdačka a skladacie polohovacie ležadlo, aby mohli ťažko chorí klienti stráviť viac času vonku na čerstvom vzduchu; v interiéri bola oddychová zóna doplnená o regál na knihy. Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb seniorom chceme cez vytvorenie stimulujúceho a príjemného prostredia, v ktorom bývajú, a prostredia pre zamestnancov – zakúpili sme kancelárske kreslá na recepcie na jednotlivých poschodiach a do pracovne sestier.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Subjekt Lyžiarsky oddiel Mladosť zrealizoval projekt s názvom Preteky v suchom slalome – Šachtičky 2022. Pohyb je základným predpokladom zdravého vývoja detí. Pravidelné pohybové návyky z detstva si prenášajú deti aj do dospelosti. Šport pomáha lepšie prekonávať stresové situácie a zlepšuje vôľové vlastnosti. Našim cieľom je vytvárať podmienky, aby deti mali priestor pre šport a zároveň, aby rodiny s deťmi mohli stráviť deň spolu. Príspevok bol použitý na nákup materiálu, odmien pre pretekárov, propagáciu a medializáciu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt MAKO SK zrealizoval projekt s názvom Všetci pre jedného, jeden pre mnohých. Počas samotného projektu sme podľa potrieb samotných klientov vyselektovali a vybrali najviac používané pomôcky, ktoré naplňajú ako potreby klientov, tak aj naplnenie obsahu našej žiadosti. uskutočnili sme 40 individuálnych návštev a konzultácií, kde sme mali 100% úspešnosť v navrhovanom riešení stabilizácie znevýhodneného dieťaťa a takmer 80% úspešnosť pri pomoci rodinám so žiadosťami na ÚPSVaR o preplatení konkrétnej kompenzačnej pomôcky. Podarilo sa nám v Covidovej situácii zorganizovať aj jeden Workhshop v Skalici pre 10 účastníkov. Príspevok bol použitý na nákup kompenzačných pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt MAKO SK zrealizoval projekt s názvom Mám o koliesko viac. Osobám, ktoré sú spôsobilé využívať elektrický vozík však v drvivej väčšine nedovoľuje ich finančná situácia uhradiť doplatky za túto pomôcku a tak ostávajú bez možnosti pokračovať v aktívnom živote, čo sa odráža aj na ich psychickom zdraví. Prídavný motor, podľa ich najčastejších vyjadrení, pre nich znamená najmä SLOBODU. Aj vďaka finančnej podpore zo strany Nadácie EPH sa nám podarilo zakúpiť testovacie motory, ktoré sme spolu s vozíčkármi testovali a priniesli nám tieto pozitívne výsledky, kroré zlepšia život stovkám až tisíckam užívateľov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 210 € Subjekt Marián Várka zrealizoval projekt s názvom Zdravotnícke pomôcky. Cieľom projektu bolo zabezpečenie zdravotníckych pomôcok, liekov a materiálov na ošetrovanie pre 15 ročné dievča, ktorá trpí nevyliečiteľnou chorobou.
b) podpora a rozvoj športu 8 000 € Subjekt Materská škola Plavecký Štvrtok zrealizoval projekt s názvom DETSKÝ SVET – POHYBOM KU ZDRAVIU. Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia pôvodného detského ihriska, taktiež vybudovanie nového, funkčného a bezpečného miesta pre hru detí na čerstvom vzduchu. Bolo nevyhnutné pristúpiť k rekonštrukcii detského ihriska a jeho pretvoreniu na ihrisko, ktoré bude bezpečne plniť nielen funkciu zábavy, ale i výchovno-vzdelávaciu funkciu. Tento cieľ sa podarilo aj vďaka Vám, naplniť.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Subjekt Mažoretky SOFFI Lozorno zrealizoval projekt s názvom SOFFI Camp. Cieľom projektu bolo vytvoriť pozitívny vzťah a postoj detí k športu, telesnej kultúre, čím sme zamedzili vzniku problémov, ktorými sú závislosť na mobilných telefónoch, časté a dlhé sedenie pri počítačoch hraním hier. Tancom, gymnastikou a akrobaciou sme sa do našich detí snažili vštepiť disciplínu, sebarozvoj a kreativitu. V rámci tábora sa naučili deti aj tímovosti a súhre rôznymi hrami. Finančné prostriedky boli použité na organizáciu tábora a nákup ruksakov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 € Subjekt Medicsam asociácia Stará Turá zrealizoval projekt s názvom Pokroky pre naše detičky. Rehabilitačné centrum MediSam navštevujú detičky a mládež s rôznymi genetickými poruchami, syndrómami a oneskoreným vývojom. Pod dohľadom certifikovaných odborníkov absolvujú individuálne rehabilitačné terapie, špeciálno-pedagogické aj doplnkové terapie a nutričné poradenstvo. Veľmi žiadaná je ABA terapia (aplikovaná behaviorálna analýza) pre deti s autizmom, ktorú ponúkame a vyhľadáva ju čoraz viac rodičov. V krátkom čase plánujeme rozšíriť naše služby o logopédiu. Aj vďaka spoločnému projektu a podpore Nadácie EPH, sme zvýšili šancu na lepší a kvalitnejší život 8 deťom, ktoré mali možnosť absolvovať intenzívny týždňový rehabilitačný pobyt spolu s ABA terapiou 3x týždenne.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Subjekt Mesto Brezno zrealizoval projekt s názvom Dobudovanie detského ihriska materskej školy ul. Dr. Clementisa, Brezno. V súlade s podmienkami zmluvy sa začalo v areáli materskej školy Clementisovej 3 s realizáciou projektu dňa 26.05.2021. Spolupracujúca organizácia (Technické služby Brezno) odstránila v rámci prípravy staveniska existujúce kovové prvky. Zhotoviteľ diela v súlade so schváleným harmonogramom realizoval v 22. týždni zemné práce a založenie stavby. V priebehu 23. a 24. týždňa sa upravili dopadové plochy a následne v 25. a 26. týždni sa uskutočnila v priestoroch detského ihriska montáž hracích prvkov TORID 5 – herná zostava – hracia veža so šmýkačkou, výlezmi a mostami - (viď priložená fotodokumentácia – Príloha č. 9 ), ako aj montáž detských prvkov v súlade s projektom.Po komplexnej rekonštrukcii interiéru objektu materskej školy, financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, bolo potrebné dokončiť revitalizáciu plôch v areáli škôlky a pre deti, ktoré navštevujú materskú školu, dobudovať detské ihrisko. Realizáciou projektu podporeného Nadáciou EPH vznikla herná zóna pre deti v kategórii 2-6 rokov podľa charakteru herného prvku. Zvýšila sa kvalita a vybavenosť hracích plôch materskej škôlky a kvalitatívne sa zhodnotili nefunkčné plochy v areáli materskej školy, ktoré budú slúžiť na rozvoj herných a telesných aktivít detí, čo úzko súvisí so zvýšenou kvalitou predprimárneho vzdelávania detí.
b) podpora a rozvoj športu 6 500 € Subjekt Mesto Gbely zrealizoval projekt s názvom Cyklistika - šport pre všetkých. V roku 2021 sme sa zamerali na dobudovanie cyklistickej infraštruktúry prostredníctvom vybudovania novej cyklistickej dráhy. Vybudovaním novej, modernej cyklistickej dráhy v meste Gbely sme bezozvyšku naplnili cieľ projektu – vybudovať ďalší inovatívny športový priestor, ktorý slúži ako plnohodnotný systém pre športové vyžitie v meste. Mesto Gbely kladie veľký dôraz na to aby v našom meste bola dostatočná infraštruktúra pre šport a športu sa mohlo venovať čo najviac občanov.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Subjekt Mesto Gbely zrealizoval projekt s názvom Tenisom k lepšiemu zdraviu pre všetkých. V rámci projektu „Tenisom k lepšiemu zdraviu pre všetkých“ boli zrealizované elektromontážne práce spoločnosťou Elason s.r.o. Holíč, tak aby rozvody zodpovedali možnosti montáže nových LED svietidiel. Svietidlá spĺňajúce aktuálne normy a požadovaný výkon boli dodané spoločnosťou EXX SK s.r.o. Bratislava a nainštalované do priestoru tenisového kurtu boli rovnako už spomenutou spoločnosťou Elason s.r.o. Holíč. V rámci projektu bol kompletne ošetrený a zrekonštruovaný povrch tenisového kurtu – vyčistením povrchu, novým zapieskovaním a ošetrením proti rastu machu. Tieto práce vykonala spoločnosť FM – Credit, s.r.o. Jihlava, Č.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 15 000 € Subjekt Mesto Komárno zrealizoval projekt s názvom Obnova autobusových zastávok v meste. Cieľom projektu bola podpora mestskej hromadnej dopravy. Obnovením autobusových zastávok v meste sme chceli zvýšiť komfort cestujúcich, bezpečnosť dopravy a zároveň revitalizovať verejné priestory. Mesto Komárno v posledných rokoch považuje mestskú hromadnú dopravu za prioritu. Na niektorých miestach už boli obnovené zastávky, v spolupráci s dopravnou spoločnosťou sú stále aktualizované cestovné poriadky, do prevádzky boli zavedené nové autobusy. Vedenie mesta sa usiluje o to, aby ľudia menej používali autá, aby bol čistejší vzduch a zdravšie prostredie, preto sa snaží o moderné riešenia verejnej dopravy.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Mesto Kysucké Nové Mesto zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia detského ihriska. Našim cieľom bolo zrekonštruovanie detského ihriska na sídlisku Clementisova, vytvorenie bezpečného priestoru pre deti a rodičov na zmysluplné trávenie voľného času na čerstvom vzduchu. Motivácia detí k pohybu a rozvoj pohybovej gramotnosti. Skrášlenie okolia sídliska.
b) podpora a rozvoj športu 15 000 € Subjekt Mesto Lučenec zrealizoval projekt s názvom Vybudovanie Pumptrack dráhy. Zámerom mesta Lučenec bolo vybudovanie nového športového objektu "pumptrack-u", ktorý je určený pre širokú verejnosť, hlavne pre deti a mládež žijúcich v meste Lučenec a jeho okolí. Pumptrack je prírodne vytvorený okružný terén nahromadením pôdy do kopťekov s klopenými zákrutami, kde športovci na bicykli jazdia svojím "pumpovaním", čiže vytvárajú impulzy pomocou jazdy smerom hore a následne dole.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Subjekt Mesto Malacky zrealizoval projekt s názvom Detské ihrisko MŠ Bernolákova, Malacky. Realizáciou projektu prišlo k osadeniu nového hracieho zariadenia detského ihrsk v areáli materskej školy Bernolákova. Prebehla rekonštrukcia, v rámci ktorej bolo vybudované zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov. Odstránilo sa detské ihrisko, ktoré už nespĺňalo platné normy a bolo v zlom technickom stave. Bolo osadené nové herné oceľové zariadenie, ktoré je nenáročné na údržbu a spĺňa technické normy.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Subjekt Mesto Michalovce zrealizoval projekt s názvom Interaktívne tabule pre základné školy. Cieľom projektu bolo zlepšiť a skvalitniť výučbu na 1.stupni ZŠ na vybraných školách. Zámer bol tiež rozvoj materiálno-technického vybavenia ZŠ z hľadiska funkcie ako centier celoživotného vzdelávania. Prostredníctvom interaktívneho vyučovania bolo cieľom zvýšiť vedomostnú úroveň žiakov a rozvíjať emocionálnu a tvorivú stránku ich osobnosti. Interaktívne tabule sú pre žiakov prínosné najmä preto, že formou hry a využívaním informačno-komunikačných technológií sa aktívnejšie zapájajú do procesu vyučovania a oproti tradičnej stereotypnej formy výučby je to vyspelejšia a zábavnejšia forma získavania poznatkov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Subjekt Mesto Michalovce zrealizoval projekt s názvom Interaktívne tabule pre potreby predškolskej výchovy. Cieľom projektu bolo skvalitniť výučbu v predškolskom vzdelávaní na vybraných školách. Zámerom bol tiež rozvoj materiálno-technického vybavenia materských škôl. Zlepšením podmienok výučby zvýšiť efektivitu a zatraktívniť proces elementárneho vzdelávania tak, aby sa vyučovanie stalo hrou a učenie zábavou. Prostredníctvom interaktívneho vyučovania zvýšiť úroveň detí, ich pripravenosť na výučbu na 1. stupni a prostredníctvom intenzívneho zážitku rozvíjať aj emocionálnu a tvorivú stránku ich osobnosti. Umožniť jednoduchší prechod detí do vzdelávacieho procesu na 1. stupeň ZŠ
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Subjekt Mesto Modra zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia detského ihriska na Podhorskej ulici v Modre. Výsledkom projektu je revitalizácia detského ihriska. Nahradenie starých a opotrebovaných hracích prvkov za nové bezpečné a funkčné, spĺňajúce potrebné bezpečnostné normy pre verejné vonkajšie ihriská. Na ihrisku boli doplnené hracie prvky pre menšie deti: Balansovaný prvok so sedadlami WD-0058-00, Balansovaný prvok krokodíl s odrazovým mostíkom WD-0058-00, Veľká preliezačka Žirafa WD-0038-00, kolotoč s tromi plastovými sedadlami KO-0108-00. Na náklady mesta boli odstránené nefunkčné hracie prvky a časti starej preliezky. Odpad zo starých demontovaných prvkov mesto zhodnotilo a zneškodnilo tiež na vlastné náklady. Drobné pomocné a revitalizačné práce pomohli urobiť dobrovoľníci a členovia občianskych združení Amavet 944 Impulz a OZ Pro Impulz.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Subjekt Mesto Nemšová zrealizoval projekt s názvom Detské ihrisko - Oáza pohybu, oddychu a priateľstva – Nemšová. Realizácia projektu začala v mesiaci október a to výsadbou zelene – živého plota, ktorým sa docielilo skrášlenie okolia detského ihriska. Pri týchto prácach participovali aj občania mestskej časti Trenčianska Závada a tiež nadšenci z občianskeho združenia Champion race. Následne sa začalo s realizáciou detského ihriska dodávateľom – spoločnosťou Flora Servis Group. Postupne sa osádzali prvky detského ihriska. Tieto aktivity prebiehali v mesiaci november. V mesiaci november bolo od zhotoviteľa prevzaté dokončené detské ihrisko. Realizáciou projektu vznikla bezpečná športovo – oddychová zóna, kde sa môžu stretávať deti z mestskej časti Trenčianska Závada za účelom športových aktivít, ale aj ostatní členovia komunity.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Subjekt Mesto Pezinok zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia typového ihriska Za hradbami 34 v Pezinku. Mestu Pezinok sa podarilo zrealizovať v roku 2021 okrem revitalizácie vnútrobloku Za hradbami s troma významnými funkčnými zónami detským ihriskom, multifunkčným, workoutom a fit zónou, aj modernizáciu športovísk, a zároveň aj typové detské ihrisko, ktoré je súčasťou podpory z nadácie EPH. Detské typové ihrisko bolo zrevitalizované a obnovené do dnešnej podoby, ktoré spĺňa nadštandardy verejného voľnočasového priestoru. . Ihrisko je určené pre všetky vekové kategórie, je chránené pred priamym slnkom pergolou, ktorú časom ošetríme aj ťahanými popínavými rastlinami.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Subjekt Mesto Piešťany zrealizoval projekt s názvom Doplnenie detského ihriska v mestskom parku. Cieľom projektu bolo doplnenie a zatraktívnenie centrálneho detského ihriska v mestskom parku v Piešťanoch o nové hracie prvky pre deti i dospelých, ktorí s nimi na ihrisku trávia voľný čas. Osadenie zvolených prvkov bolo ďalším krokom pre rozvoj populárneho detského ihriska v mestskom parku tak, aby tam v budúcnosti mohli aktívne tráviť čas rôzne generácie občanov a návštevníkov nášho mesta. V priľahlej časti mestského parku je zároveň plánovaná revitalizácia Mestského parku s vytvorením zaujímavých prvkov pre deti i dospelých, ktorá zvýši atraktivitu a rozšíri možnosti trávenia voľného času v tejto lokalite.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 400 € Subjekt Mesto Revúca zrealizoval projekt s názvom Zvládnutie postcovidových syndrómov klientov v Zariadení opatrovateľskej služby. Cieľom projektu bolo zabezpečiť okamžitú pomoc klientom s dýchacími problémami zabezpečením kyslíkových koncentrátorov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 900 € Subjekt Mesto Revúca zrealizoval projekt s názvom Zabezpečenie protipožiarnych evakuačných podložiek pre Zariadenie opatrovateľskej služby. V rámci tohto projektu sa podarilo zakúpiť nevyhnutný materiál pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby 'Cilka' v Revúcej pre prípad vzniku požiaru alebo iného nebezpečenstva.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Subjekt Mesto Senec zrealizoval projekt s názvom Vzdelávacie panely. Zámerom projektu bolo obstaranie 3 vzdelávacích panelov, ktoré sa umiestnili na verejné priestranstvo – detské ihriská. Vzdelávacie panely pozostávajú z dvoch častí a to:a)z informačno-náučnej, kde sú uvedené informácie o ochrane ŽP a odpadovom hospodárstve,b) z praktickej, čo predstavujú koše na jednotlivé druhy odpadov.Panely sa osadili na verejných priestranstvách – detských ihriskách, kde sú verejne prístupné pre deti, mládež a aj ostatných obyvateľov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Mesto Senica zrealizoval projekt s názvom PROJEKT - cyklostojany pri BD 709/65. Projekt začal oslovením firiem na určenie PHZ na základe, ktorej sme zistili nutnosť zmeny podkladu pod cyklostojany - štrkotráva, na podklad pod cyklostojany zatrávňovacie dlaždice. Dňa 07.11.2022 začala realizácia projektu terénnymi úpravami, ukotvením a osadením cyklostojanov, položením zatrávňovacích dlaždíc a zasadením trávového osiva.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Mesto Trebišov zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia ihriska. Vďaka finančnej podpore Nadácie EPH sa mestu Trebišov podarilo zrekonštruovať dve staré a nevyužívané volejbalové ihriská na sídlisku pri polícii, ktorých rekonštrukciu požadovali obyvatelia dotknutej oblasti. Osadili sa nové obrubníky, uložili sa podkladové vrstvy z lomového kameňa a konečná vrstva z mlatu. Na zrekonštruovanú plochu z východnej strany pracovníci Technických služieb mesta Trebišov upevnili exteriérové fitness prvky. V priestore zo západnej strany vzniklo volejbalové a nohejbalové ihrisko, kde sú už osadené aj nové žrde na uchytenie sieťky. Mesto plánuje v budúcom roku pokračovať v ďalších aktivitách. Zrevitalizuje sa okolie ihrísk, opravia sa chodníky, vysadí sa zeleň a plánovaná je aj kúpa nového basketbalového koša a k nemu pridruženej asfaltovej plochy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 15 000 € Subjekt Mesto Trenčín zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia verejných priestranstiev. Cieľom projektu bolo zveľadenie a skultúrnenie priestorov v centre mesta Trenčín. Zrealizovalo sa obloženie vonkajšej strany oboch strán podchodu Na noviny obkladom z oceľových profilov. Zároveň bol nasvietený reliéf J. Jiskru na hradnej skale. Nasvietenie reliéfu bolo realizovaní novým svietidlom na existujúci oceľový stožiar. Nové LED svietidlo, bolo napojené z novej stožiarovej svorkovnice v oceľovom stožiari na existujúci rozvod. Svietidlo bolo uchytené o stožiar pomocou strmeňového úchytu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Subjekt Mesto Veľké Kapušany zrealizoval projekt s názvom Obnova detského ihriska ul. Kúpeľná. Zámerom predkladaného projektu bolo prispieť k zveľadeniu nášho mesta prostredníctvom obnovy detského ihriska na ul. Kúpeľnej vo Veľkých Kapušanoch. Dôvodom obnovy je výmena zastaralých a poškodených prvkov detského ihriska na prvky detského ihriska, ktoré sú nerezové, bez údržbové a odolné voči poveternostným podmienkam. Realizáciou projektu sa obnovilo verejné priestranstvo, vytvoril sa priestor pre tvorivé a bezpečné hranie detí. Obnovou detského ihriska sa uzavrel komplex rekreačno- športovo – oddychovej zóny a obnovil sa priestor, ktorý je prístupný verejnosti a je využívaný bez vekového obmedzenia detí.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Subjekt Mesto Veľké Kapušany zrealizoval projekt s názvom Splav Latorice ako trvalo udržateľný produkt cestovného ruchu mesta Veľké Kapušany. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť ochranu a udržateľný rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva prostredníctvom rozšírenia produktu cestovného ruchu v oblasti vodnej turistiky. Splavovanie rieky Latorica je jedným z pripravovaných produktov cestovného ruchu, ktorým chcelo mesto oživiť turistický ruch v regióne. Jedná sa o splav rieky Latorica, ktorá preteká cez chránené krajinné územie CHKO Latorica. Ide o nenáročný terén charakteristický miernymi zákrutami. Milovníci vodáckej turistiky budú môcť objavovať prírodu buď individuálne alebo skupinovo na trojmiestnych kanoe. Celková dĺžka je 35 km. Zámerom projektu bolo zakúpenie 4 ks kanoe s príslušenstvami a bicykle s príslušenstvami na vytvorenie trvalo udržateľného produktu cestovného ruchu v meste Veľké Kapušany.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Subjekt Mesto Veľké Kapušany zrealizoval projekt s názvom Interaktívna podlaha pre Základnú školu P.O.H. Veľké Kapušany. Mesto Veľké Kapušany sa zapojilo s projektom s názvom Interaktívna podlaha pre Základnú školu P.O.H. Veľké Kapušany do programu Municipality v spolupráci so spoločnosťou Nafta. Zámerom projektu bol nákup interaktívnej podlahy, ktorá sa umiestnila do priestoru Základnej školy P.O.H. vo Veľkých Kapušanoch, čím sa nahradili tradičné formy a metódy učenia zážitkovou metódou.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Subjekt Mesto Vysoké Tatry zrealizoval projekt s názvom Nové ihriská pre tatranské škôlky. Realizáciou projektu Nové ihriská pre tatranské škôlky, ktorý bol realizovaný v materských školách Tatranská Lomnica a Nový Smokovec sa rozšírili ihriská o nové hracie prvky. Inovovaním škôlkarských ihrísk sa zabezpečí rozvoj detských zručností - lokomočné pohyby, akrobatické zručnosti, dynamická a statická rovnováha, rozvoj samostatnosti, rozvoj myslenia či fantázie.
b) podpora a rozvoj športu 20 000 € Subjekt Mesto Vysoké Tatry zrealizoval projekt s názvom Modernizácia multifunkčného športového ihriska v Novom Smokovci. Vďaka získanému finančnému príspevku sa zrekonštruovalo multifunkčné ihrisko v mestskej časti Nový Smokovec. Realizácia projektu pozostávala z demontáže starého povrchu ihriska vrátane dodávky a montáže nového povrchu z vysoko odolnej polymérovej umelej trávy a modernizáciou prešli aj lavičky, mantinely a oplotenie ihriska. Na novej ploche ihriska bolo zakreslené čiarovanie a osadené dve hokejové bránky. Zrekonštruované ihrisko je využívané obyvateľmi i návštevníkmi mesta bez ohľadu na vek, národnosť, pohlavie bezplatne.
b) podpora a rozvoj športu 15 000 € Subjekt Mesto Zvolen zrealizoval projekt s názvom Výstavba detského ihriska na Laniciach. Predmetom projektu je vybudovanie detského ihriska na území mestského parku Lanice. Detským ihriskom vytvoríme priestor pre trávenie voľného času pre deti od 3 do 9 rokov a oddychovú zónu pre dospelých. Jednotlivé komponenty ihriska sú z prírodných materiálov a vytvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času rodiny. Detské ihrisko sa skladá zo 7 hracích prvkov, pričom 3 z nich – pieskovisko, kolotoč, hojdačka „hniezdo“ - sú inkluzívne a umožnia tráviť čas pri hre s rovesníkmi aj deťom s hendikepom. Výraznými prvkami ihriska budú altánok a prvok s preliezkami v tvare lode. Deti potešia reťazové hojdačky a svoju šikovnosť si môžu vyskúšať na tzv. fitdráhe. Súčasťou mobiliáru sú lavičky a smetné koše. Detské ihrisko bude od 03/2023 verejne prístupne všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Subjekt Mestské centrum kultúry Malacky zrealizoval projekt s názvom 14. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku - oslava 20.výročia Divadla na hambálku. 14. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku prebiehal od 17. - 23. septembra 2022 v Malackách a zúčastnilo sa ho sa 3000 divákov. Počas siedmich dní Divadlo na hambálku odohralo 3 svoje inscenácie, hostili sme 7 ďalších divadiel, potešili deti od batoliat po stredoškolákov i dospelých, zažili jarmok, stand-up i koncert. V posledný deň sme pohostili svojich divákov a rozlúčili sa s festivalom. Festival bol oslavou divadla a umenia ako takého. Príspevok bol použitý na honoráre pre vystupujúcich.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 250 € Subjekt Minerva n.o. zrealizoval projekt s názvom Pomoc pre seniorov. Z príspevku sme zabezpečili rôzne zdravotnícke pomôcky (odsávačky, vozík a lehátko na kúpanie, matrace) a na zlepšenie kvality života klientov v zariadení sme zabezpečili aj kreslá a televíziu do spoločenskej miestnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 710 € Subjekt Miroslav Šimko zrealizoval projekt s názvom Pomoc pre Moniku. Obsahom projektu bolo zabezpečenie úpravy súkromného vozidla na ručné ovládanie, zakúpenie invalidného vozíka a pomôcok do kúpeľne pre mladú ženu po amputácií oboch nôh, čo jej umožnilo jednoduchšiu dopravu, pohyb a samotatnejší život.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt MISERICORDIA n. o. zrealizoval projekt s názvom Nízkoprahový klub pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, ŤZP a ich rodiny. Zámerom projektu bolo rozšíriť a dovybaviť nízkoprahový klub pre deti a mládež v Neziskovej organizácii MISERICORDIA n.o. a poskytovať odpornú pomoc a podporu klientom tohto nízkoprahového klubu – mladí ŤZP, rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi, detí z MRK. Dôraz sme kládli na zmysluplné trávenie voľného času cieľovou skupinou, vytvorenie bezpečného prostredia v covidovej situácii a pomoc a podporu deťom a rodinám. Školské potreby a učebnice mali pomôcť v príprave na domáce školské vyučovanie distribúciou úloh a pracovných listov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Subjekt Mládež pre Krista - Slovensko zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia kuchyne V misijnom centre Ranč Kráľova Lehota. Mládež pre Krista Slovensko o.z. je vlastníkom Misijného centra v Kráľovej Lehote. V rámci tohto Misijného centra prevádzkujeme takzvané Rekondičné centrum pre ľudí v dlhodobých, alebo akútnych životných krízach. Tohoto roku vo februári sme otvorili celú kapacitu nášho zariadenia pre utečencov z Ukrajiny, kde do dnešného dňa bolo ubytovaných cez dvesto Ukrajincov. Naša kuchyňa v mnohých oblastiach nebola prispôsobená na takúto prevádzku a kapacitu. Preto sme potrebovali, niektoré veci prerobiť a doplniť niektoré zariadenia tak, aby táto prevádzka mohla byť zabezpečená. Urobili sme niektoré stavebné úpravy hlavne v oblasti výdaja stravy, odoberanie špinavého riadu spojené s umývaním riadov na základe hygienických noriem, ktoré sú od nás požadované. Aj keď v priebehu prestavby sme dostali možnosť prerobiť kompletne kuchyňu z tohto projektu sme sa zamerali na časť ktorá bola nevyhnutná a to je výdaj stravy a umývanie špinavého riadu, tak aby kuchyňa mohla byť v používateľom stave aj počas prestavby kuchyne. Ďalšia rekonštrukcia kuchyne by mala pokračovať od apríla 2023.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Subjekt Modrý anjel / tím krízovej intervencie n. o. zrealizoval projekt s názvom „Prídeme k tebe“ – Psychosociálna podpora / krízová intervencia a posttraumatická terapeutická intervencia pre osoby zasiahnuté udalosťou s traumatizujúcim potenciálom. Ciele projektu sme dosahovali cez fungovanie krízovej linky Modrého anjela a dostupnosť služby krízovej intervencie pre občanov SR v prípade zasiahnutia udalosťou s traumatizujúcim potenciálom. Celkovo sme zasahovali 111, čo je o 42 výjazdov viac oproti minulému roku. krát. Na krízovú linku klienti volali 159 krát. Pokračovali sme v efektívnej spolupráci s Národným onkologickým ústavom, kde sme aj za prispenia ďalších organizácii zabezpečili odbornú diagnostiku a následnú starostlivosť pre dlhodobo polytraumatizované deti. Zabezpečovali sme akútnu krízovú intervenciu dospelým a deťom z Ukrajiny zasiahnutým vojnovým konfliktom. V ostatných rokoch sme venovali zvýšenú pozornosť teoretickej príprave a vzdelávaniu členov tím v špecializovaných technikách ( TIR, TRE, EMDR a pod.), v roku 2022 sme významným spôsobom podporovali využitie týchto vedomostí v terénnej praxi a prehlbovaniu praktických zručností v priamej práci s klientami v zásahoch. Od marca 2022 sme poskytovali pomoc a podporu aj Ukrajinským odídencom. Príspevok bol použitý na zabezpečenie prevádzky krízovej linky, na zásahy - výjazdy ku klientom a chod organizácie.
b) podpora a rozvoj športu 5 650 € Subjekt Múdry pes, o.z. zrealizoval projekt s názvom Pohár Karola Poláka 2022. Futbalová súťaž detských domovov vo futbale - Pohár Karola Poláka alebo Majstrovstvá Slovenska centier pre deti a rodiny. Do projektu sa zapojilo okolo 500 detí z 52 centier pre deti a rodiny. Všetky kraje dokázali vytvoriť futbalové reprezentácie z chlapcov a dievčat vo veku 14 až 19 rokov. Projekt sme úspečne ukončili finálovým turnajom v Spišskej Novej Vsi. 28. septembra ešte zorganizujeme pre mladšie deti Festival futbalu vo Vranove. Príspevok bol použitý na zabezpečenie ubytovania a stravy pre účastníkov, propagáciu, organizačné zabezpečenie a dopravu.
e) podpora vzdelávania 135 000 € Subjekt Nadácia Alony Kurotovej zrealizoval projekt s názvom Seria ucebnic slovenskeho jazyka pre deti cudzincov - odidencov. Projekt tlače učebníc financovaný z prostriedkov Nadácie EPH sme spustili ihneď po podpise Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Nakoľko s vybraným dodávateľom, spoločnosťou Elist s.r.o. Liptovský Mikuláš sme spolupracovali už pri tlačení obmedzeného množstva učebníc v rámci projektu Erasmus+, všetky podkladové materiály na tlač okrem učebnice „ Slovenský jazyk a literatúra v škole“ už boli pripravené a potrebné bolo len doplnenie loga Nadácie EPH. V rámci povoleného presunu sme doplnili tlač prekladových slovníkov 8500 ks a Manuálov 200 ks s tým, že sme na základe predbežného záujmu pomerne znížili počty iných titulov. Celkove boli všetky vynaložené finančné prostriedky použité výlučne na tlač učebníc.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 48 300 € Subjekt Nadácia SPP zrealizoval projekt s názvom Municipality 2021. V programe Municipality v spolupráci so spoločnosťou eustream, a.s. a Nadáciou SPP bolo v roku 2021 podporených spolu 54 predkladateľov, celkovou čiastkou 270 000,00 €. Príspevok Nadácie EPH do tohto programu bol vo výške 48 300 €. Z týchto prostriedkov bolo podporených 9 projektov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 22 710 € Subjekt Nadácia SPP zrealizoval projekt s názvom Municipality 2022. V programe Municipality v spolupráci so spoločnosťou eustream, a.s. a Nadáciou SPP bolo v roku 2022 podporených spolu 53 predkladateľov, celkovou čiastkou 270 000,00 €. Príspevok Nadácie EPH do tohto programu bol vo výške 22 710 €. Z týchto prostriedkov boli podporené 4 projekty.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Nadácia TV JOJ zrealizoval projekt s názvom Hygienické potreby pre ľudí na Ukrajine. Zámerom projektu bolo pomôcť ľuďom na Ukrajine, ktorí trpia vojnovým konfliktom a nemôžu pred ním ujsť. Cieľom projektu bolo čiastočne zabezpečiť prepravu humanitárnej pomoci, hygienické potreby, lieky, trvanlivé potraviny, oblečenie a potreby pre deti čo najväčšiemu počtu Ukrajincov. Odoslaných päť 25 tonových kamiónov na Ukrajinu:1.4.2022 – Prvý kamión30.4.2022 – Druhý kamión22.7.2022 – Tretí kamión 15.10. – Štvrtý kamión 15.12. – Piaty kamión
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 700 € Subjekt Národný onkologický ústav v Bratislave zrealizoval projekt s názvom UMENIE PRE ŽIVOT. Baletný gala večer UMENIE PRE ŽIVOT je pokračovaním dlhodobej tradície, ktorá vznikla z iniciatívy Národného onkologického ústavu. Hlavnou myšlienkou podujatia je osveta a vyjadrenie podpory a solidarity onkologickým pacientom v spoločnom boji proti nádorovým ochoreniam. Vďaka mimoriadnej podpore od Nadácie EPH v podobe možnosti zakúpenia 300 vstupeniek na galapredstavenie „Umenie pre život“ sa nám podarilo prostredníctvom krásy tanečného umenia baletných hviezd symbolicky spojiť dva svety, pacientsky a zdravotnícky. Vďaka tejto podpore sa nám podarilo popri fyzickom zotavovaní našich pacientov postarať sa aj o tak dôležitú duševnú pohodu a rovnováhu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 900 € Subjekt Národný onkologický ústav v Bratislave zrealizoval projekt s názvom Nemocničné elektrické lôžka - 5 ks. Cieľom projektu bolo zabezpečenie nemocničných elektrických polohovateľných lôžok, ktoré sú určené na Oddelenie klinickej onkológie D na ležanie pacientov počas hospitalizácie. Zabezpečia väčší komfort pacientov počas hospitalizácie a ošetrujúcim zdravotníkom uľahčia manipuláciu s pacientom. Oddelenie získalo 5 lôžok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Nezábudka, n.o. zrealizoval projekt s názvom Starostlivosť o kovidových klientov v ZSS. Projekt sme zrealizovali v mesiacoch jún až október. Podieľali sa na ňom zamestnanci organizácie aj vo svojom voľnom čase. Výsledkom je vymaľovaná a zariadená izba (2 antidekubitné matrace, prenosná elektrická odsávačka, zatvorený germicídny žiarič, mobilná kúpacia nafukovacia vaňa, liekový vozík) pre kovidových klientov, ktorú môžu využívať klienti aj v prípade iných infekčných ochorení, alebo môže byť využívaná aj v normálnom režime. Naše ciele sa nám podarilo splniť vďaka Nadácii EPH, pretože ako organizácia sme nemali vlastné prostriedky na ich realizáciu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt Nezábudka, n.o. zrealizoval projekt s názvom Staráme sa o imobilných klientov. Cieľom projektu bolo vymaľovať a zariadiť 4-lôžkovú izbu pre najťažšie prípady imobilných klientov. Vďaka peniazom z Nadácie EPH sa nám podarilo tento cieľ splniť – vo vlastnej réžii sme vymaľovali 4-lôžkovú izbu a zariadili ju 4 zakúpenými polohovateľnými posteľami s antidekubitnými matracmi, na ktoré sme získali financie z Nadácie EPH. Vybavenie izby novými posteľami uľahčí prácu personálu a taktiež spríjemní život imobilných klientov.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Subjekt Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová zrealizoval projekt s názvom Výmena umelého trávnika multifunkčného ihriska Rudohorská. Realizáciou projektu došlo k výmene umelého povrchu - trávnika na multifunkčnom ihrisku na Rudohorskej pri opornom múre v Banskej Bystrici. Dôvodom rekonštrukcie bolo, že povrchová vrstva umelého trávnika za 10 rokov bola v nevyhovujúcom technickom stave. Umelý vlas sa opotreboval a povrch sa stal šmykľavým. Ihrisko sa počas nepriaznivého počasia zostávalo zaplavené. Priebeh realizovaného projektu bol, že sa odstránil pôvodný umelý povrch, vyspravila sa vrchná podkladová vrstva podložia, (vyrovnanie a zvalcovanie plochy), inštaloval nový umelý trávnik, vyhotovili nové čiary, zapieskoval-stabilizoval povrch a finálne boli osadenie bránok. Multifunkčné ihrisko opätovne slúži širokej verejnosti bezodplatne a je verejne prístupné 7 dní v týždni.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 950 € Subjekt OBČIANSKE ZDRUŽENIE "OZ BELASÝ MOTÝĽ" zrealizoval projekt s názvom Dobre sa mi dýcha. Hlavným zámerom projektu s názvom Dobre sa mi dýcha bolo zlepšiť kvalitu života zdravotne postihnutých klientov a seniorov z „BENEFIT“ Zariadenia sociálnych služieb Ľudovítová zakúpením kyslíkového koncentrátora a elektrickej odsávačky. Prístroje, ktoré sme do zariadenia zakúpili pomáhajú zdravotne postihnutým imobilným klientom, ktorí sú už vo vyššom veku. Kyslíkový koncentrátor slúži najmä seniorom, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 a majú problémy s dýchaním. Terapia kyslíkom zlepšuje dýchanie, psychické zdravie, znižuje únavu a rovnako pomáha aj pri bolestiach hlavy a migréne. Elektrická odsávačka napomáha ležiacim seniorom, ktorí majú problém s vykašliavaním hlienu z dôvodu ochorení dýchacieho ústrojenstva. Elektrická odsávačka slúži k odblokovaniu zablokovaných dýchacích ciest, s čím má problém viacero našich klientov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Občianske združenie ARCUS zrealizoval projekt s názvom Otvorená náruč. Vďaka Nadácii EPH sme mohli zakúpiť energeticky výhodnú a dostatočne veľkú práčku a sušičku. Naďalej chceme poskytovať pranie prádla osamelým seniorom a ľuďom v núdzi, pretože niekedy si z ekonomických dôvodov ani poriadne neprali prádlo. Dohodli sme sa s vedením Mesta Rajec, že bude podporovať aktivity pre seniorov, pretože v minulosti bola táto oblasť zanedbávaná. Naďalej chceme spájať osamelých seniorov, organizovať pre nich podujatia, ktoré ich vytrhnú zo stereotypu a ponúknu im zaujímavé aktivity a chceme pre nich budovať priestor, kde by sa mohli stretávať, nadväzovať kontakty, prísť si zacvičiť, či vyhľadať niečo na PC alebo len tak byť mimo svojho domu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Občianske združenie Barlička zrealizoval projekt s názvom Na nohy!. Vďaka podpore nadácie EPH sa nám projektom podarilo zlepšiť situáciu mladých ľudí s postihnutím v Prešove zlepšením podmienok v našom dennom centre, ktoré navštevujú. Stropný zdvíhací systém na nácvik chôdze do fyziomiestnosti pomáha zvýšiť kvalitu cvičenia, stropný zdvíhací hygienický do miestnosti imobilnej toalety zase zasa kvalitu života. Okrem toho sme zakúpením kosačiek vytvorili priestor na pracovný tréning a následne vytvorenie pracovného miesta pri starostlivosti o záhradu pre ľudí s postihnutím. Ďakujeme!
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Občianske združenie Barlička zrealizoval projekt s názvom Pozdvihnime sa!. Zámerom projektu bolo zvýšenie kvality života ľudí s postihnutím pomocou dovybavenia denného centra potrebným zariadením. Išlo o stropný zdvíhací systém do dámskej toalety ako aj podpora rozvoja cvičenia doplnením rôznych sád cvičebného vybavenia pre rozšírenie možností a počtu miest na cvičenie pre mladých ľudí s postihnutím. Financovanie týchto výdavkov bolo nad naše finančné možnosti a preto podpora zo strany Nadácie EPH bola pre nás jedinou cestou a pomocou, za ktorú veľmi ďakujeme
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt Občianske združenie BChZ zrealizoval projekt s názvom Letná hudobná škola. Projekt sa zrealizoval v plánovanom čase a bol veľmi úspešný. Účastníci Letnej hudobnej školy strávili v Marianke krásne dni, naštudovali nový program a voľný čas trávili v prírode. Prostredie Pútnického domu je pre pobyt spevákov mimoriadne vhodné. Disponuje potrebnou ubytovacou kapacitou, ponúka zdravú stravu a má dobré podmineky - viaceré priestory - pre spevácke výuky. Nadácia EPH významne prispela na uhradenie nákladov, spojených s pobytom v Pútnickom dome. Je skvelé, že prispením Nadácie EPH sa projektu mohli zúčastniť aj chlapci z nesolventných rodín, ktorí disponujú výrazným talentom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 750 € Subjekt Občianske združenie DOMOV pri Špecializovanom zariadení Kotva v Brezne zrealizoval projekt s názvom Kuchtenie nás baví. Projekt bol realizovaný podľa jednotlivých krokov v časovom harmonograme. Po zakúpení jednotlivých položiek rozpočtu sme kompletne dovybavili kuchynku klientov zariadenia sociálnych služieb ŠZ Kotva elektrospotrebičmi, kuchynským riadom a doplnkami. Klienti najprv s pomocou personálu zariadenia nakupovali suroviny a následne kuchtili v novovybavenej kuchynke. Inštitucionálne zariadenie tak poskytlo klientom možnosť zamestnávať sa zmysluplnou činnosťou, ktorá ich aktívne motivovala a minimalizovala negatívne sprievodné znaky ich psychického a mentálneho ochorenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Občianske združenie EDUJOY zrealizoval projekt s názvom Priestor pre ŽIVOT. V rámci projektu Priestor pre Život sa naše OZ EDUJOY spolu s mladými lídrami z G8 a ďalšími dobrovoľníkmi rozhodlo ponúknuť základnú pomoc obyvateľom kempu Priestor pre život, ktorí ju v momentálnej situácii potrebujú. V rámci projektu sme sa zamerali na pomoc ľuďom bez domova žijúcich v Priestore pre život, ktorí momentálne prišli o prácu a ich rodiny nemajú žiadny príjem a teda ani možnosť zakúpiť si základné potraviny, hygienické potreby, lieky. V Priestore pre život sa nachádza ubytovacia jednotka pred dokončením a kolaudáciou, v rámci projektu by sme zabezpečili stavebný materiál potrebný na dokončenie. V rámci projektu sa naši dobrovoľníci opätovne zapojili aj do dopĺňania základných potravín a hygienických potrieb do potravinovej búdky, ktorá sa nachádza vo Vrútkach a je určená všetkým, ktorí sa momentálne nachádzajú vo finančnej núdzi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt Občianske združenie EDUJOY zrealizoval projekt s názvom SPOLOČNE pre VŠETKÝCH. V rámci výzvy Oporný bod sme s projektom SPOLOČNE pre VŠETKÝCH pomohli znevýhodneným skupinám ľudí, ktorí sa momentálne nachádzajú vo verejnom kempe Priestor pre život - ide o ľudí bez domova, ktorí sa stali bezdomovcami a Priestor pre život im ponúka možnosť posunúť sa vo svojich životoch ďalej. V rámci projektu sme ľuďom, ktorí v kempe žijú a stratili zamestnanie a rodinám, ktoré sa tu nachádzajú zabezpečili potraviny a hygienické potreby, zabezpečili sme nákup zariadenia a stavebného materiálu, ktorý pomohol pri budovaní novej ubytovacej časti, keďže časť chatiek bola minulý rok zbúraná. Okrem základnej pomoci obyvateľom kempu, sme pomohli pravidelným dokúpením potravín do potravinovej búdky, ktorá sa nachádza pri mestskej polícii vo Vrútkach a pomáha ľuďom bez domova, seniorom a osamelým matkám k zabezpečeniu základných potravín k prežitiu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 900 € Subjekt Občianske združenie Lackovci zrealizoval projekt s názvom Piesňou bližšie k sebe. Projektové zámery sa nám podarilo naplniť nad očakávania. Pravidelne sme sa stretávali pri skúškach a nácvikoch zboru, realizovali sme návštevy partnerského zboru na Hájiku, v Nitre a dokonca sme mali vystúpenie v Martine. Toto obdobie bolo obdobím naberania na kvalite zboru, stabilizácie členskej základne, ako aj budovaním a upevňovaním vzťahov. Vďaka podpore Nadácie EPH sme mohli investovať do materiálneho zabezpečenia (stojany, lampy, zborové rovnošaty, a tiež sme mohli realizovať vystúpenia vo viacerých mestách.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 397 € Subjekt OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia premostení na turistických chodníkoch Tatranského národného parku. V oblasti TANAP-u najmä na pozemkoch súkromných vlastníkov lesov, ktoré tvoria približne polovicu územia parku, vzhľadom na dlhodobo podhodnotenú starostlivosť o turistickú infraštruktúru, z dôvodu nemožnosti použitia finančných prostriedkov štátu na neštátne pozemky, sú mnohé premostenia ponad bystriny v katastrofálnom, ba život ohrozujúcom stave. OZ LES má ambíciu vďaka podpore filantropov ich opraviť a zabezpečiť turistom v TANAP-e čo najkrajšie zážitky. Vybudovali sme 3 premostenia ponad vodné toky v rámci turistických chodnikov. Prostriedky boli použité na odmeny pre remeselníkov a materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Občianske združenie Odyseus zrealizoval projekt s názvom Znevýhodnené skupiny dostanú svoj bezpečný priestor. V Centre K2- kontakt s komunitou na Stavbárskej ulici bola nainštalovaná vzduchotechnika, ktorá slúži na zlepšenie vzduchu v interiéri počas služieb. Aj v čase pandémie koronavírusu je takáto zmena dôležitá, nakoľko prívod a odvod vzduchu z Centra K2 je kľúčový pre zníženie rizika prenosu koronavírusu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Občianske združenie Odyseus zrealizoval projekt s názvom Kontaktné centrum pre znevýhodnené skupiny na bratislavskom Pentagone. OZ Odyseus prevádzkuje kontaktné centrum na bratislavskom Pentagone už od roku 2017. Vďaka grantu z Nadácie EPH mohlo byť centrum po piatich rokoch fungovania vymaľované a vylepšené o ďalšie prvky, ako napríklad popisovateľná stena či nový regál. Bolo tiež zabezpečené množstvo zdravotníckeho materiálu, ktorý prispel k udržaniu kvality poskytovaných služieb klientom a klientkam združenia, ktorými sú ľudia užívajúci drogy a/alebo pracujúci v sexbiznise.
e) podpora vzdelávania 1 950 € Subjekt Občianske združenie Rodičov a priateľov MŠ Kátov zrealizoval projekt s názvom Učebňa v prírode. Za poskytnutú sumu z Nadácie EPH sme do našej MŠ zakúpili domček , ktorý budeme využívať nielen pri hrách na školskom dvore, ale aj ako učebňu v prírode. Lebo čas trávený vonku zlepšuje u detí nielen zdravotný stav, ale je dôležitý aj pre ich pohodu či už fyzickú alebo psychickú.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 000 € Subjekt Občianske združenie SAMARIA zrealizoval projekt s názvom Samaria 2022. Hlavným cieľom projektu Samaria v 2022 patrilo budovanie optimálnej infraštruktúry na poskytovanie efektívnej materiálnej pomoci ľuďom v núdzi, vybudovať dostatočne širokú a efektívnu sieť dobrovoľníkov a spolupracujúcich organizácií schopnú reálne identifikovať potreby konkrétnych ľudí v núdzi, vyhľadať tieto potreby a zabezpečiť poskytnutie týchto potrieb klientom. V roku 2022 sme boli schopní realizovať materiálnu intervenciu u 238 príjimateľov pomoci. Cieľová skupina odkázaných ktorým je poskytovaná pomoc sú predovšetkým rodiny s maloletými deťmi, matky samoživiteľky s deťmi a osamelí seniori. V zhodnotení projektu môžeme s vďakou konštatovať, že plánové ciele sa za pomoci daru z Nadácie EPH podarili splniť. Z príspevku boli hradené personálne náklady, bežná prevádzka zariadenia, web, komunikácia, doprava a technické vybavenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Občianske združenie Sasa zrealizoval projekt s názvom Vytvorenie terapeutickej miestnosti. Našim zámerom bolo zlepšiť prostredie, v ktorom poskytujeme terapie pre deti s hendikepom a špeciálnymi potrebami vytvorením senzorického kútika a zlepšenia podmienok terapeutických miestností. To sa nám s podporou nadácie EPH v rámci projektu podarilo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt Občianske združenie Slnečnica Slovensko zrealizoval projekt s názvom Pomoc pre Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré. Výber, oprava a nákup zdravotníckych pomôcok, ochranných zdravotníckych pomôcok a liekov. Poskytnutie pomôcok a liekov pacientom mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré. 2 kyslíkové koncentrátory, 2 polohovateľné postele. Následne bol opravený schodolez. Pomôcky boli poskytnuté klientom nášho mobilného hospicu k používaniu. Medzi ďalšie aktivity, ktoré boli zrealizované v rámci projektu patrí nákup potrebných liekov pre klientov mobilného hospicu, ktoré boli klientom ihneď podávané podľa potrieb. Tak isto bol zrealizovaný nákup ochranných pomôcok, ktoré boli používané personálom mobilného hospicu pri svojej každodennej práci.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Občianske združenie Slnečnica Slovensko zrealizoval projekt s názvom Pomoc pre Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré. Výber a nákup zdravotníckych pomôcok, ochranných zdravotníckych pomôcok a liekov použitých pri starostlivosti o pacientov mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré. V rámci projektu sme zrealizovali nákup kyslíkového koncentrátoru pre mobilný hospic. Medzi ďalšie aktivity, ktoré boli zrealizované v rámci projektu patrí nákup potrebných liekov pre klientov mobilného hospicu, tak isto bol zrealizovaný nákup zdravotníckych a ochranných pomôcok, ktoré boli používané personálom mobilného hospicu pri svojej každodennej práci.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt Občianske združenie SLNKOTVOR zrealizoval projekt s názvom Učme sa o včelách od včiel. Zámerom nášho projektu bolo zorganizovať prednášky spojené s tvorivými dielňami pre základné školy v okrese Ružomberok. Každá takáto prednáška sa skladala z interaktívnej besedy o včelách s deťmi (pomocou našich prenosných náučných panelov), ukážky z čoho sa skladá včelí úľ, ukážky rôznych typov rámikov (s peľom, medom, bunkami pre včely robotnice, bunkami pre trúdov...), ukážky včelárskych pomôcok, no a na záver sladká odmena v podobe ochutnávky našich domácich medov. Následne sa vždy konala tvorivá dielňa, kde si deti vyrobili rámiky a sviečky z medzistienok. Dotáciu sme použili na zaplatenie lektorného (prednášky lektoruje odborník včelár s výučným listom), nákup materiálu na tvorivé dielne a tiež nákup včelích úľov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Subjekt Občianske združenie STOPA Slovensko zrealizoval projekt s názvom Koniec krízy 2021. Projekt sa zacielil na dve skupiny populácie a to na ľudí bez domova v procese ukončenia bezdomovectva a na seniorov. Táto kombinácia priniesla pozitívne vplyvy do oboch týchto skupín a tento efekt má a bude mať dlhé trvanie. V rámci tohto projektu došlo ku revitalizovaniu zahraných priestorov domova seniorov Archa, ktoré seniori ubytovaní v tomto zariadení môžu využívať (lavičky, altánok) a zároveň sa v prostredí cítiť príjemne a pokojne (úprava zelených plôch a výsadba kvetín).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Občianske združenie STOPA Slovensko zrealizoval projekt s názvom Ukončime bezdomovectvo. Projekt bol zameraný na ukončovanie pouličného bezdomovectva. V rámci projektu sme zapojili do pracovnej terapie 5 ľudí bez domova. Tento rok sme pristúpili k systému, kde súčasťou pracovnej terapie bol aj projekt dôstojného bývania. Naším cieľom bolo vytvoriť skupinu s potenciálom zmeny. Tento potenciál využili traja z nich a aktuálne všetci z nich sú v stabilizovanom prostredí (stabilné zamestnanie, osobný bankrot, bezpečné bývanie) a využívajú len služby post-integračné a podporné, kedy riešime najmä otázky týkajúce sa života mimo ulicu/ bezdomovectva.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Subjekt Občianske združenie ŠTVRTČAN zrealizoval projekt s názvom Kultúra nás spája. Občianske združenie Štvrtčan, pokračuje v projekte - kultúra nás spája - pre obnovu kultúrnych a spoločenských aktivít a bolo tomu tak i v roku 2022. Festival MRAVENEC sa stal významným kultúrnym podujatím a pravidelne sa ho zúčastňujú detské súbory - tento rok prijali pozvanie súbory nielen zo Slovenska, ale aj z ČR. Hosťom Festivalu Mravenec 2022 bol FS Očovan a FS Nafurt. Sprievodným programom popri Festivale MRAVENEC v spolupráci s obcou Plavecký Štvrtok bola výstava obrazov umelkyne priamo z Plaveckého Štvrtka. Nezabudli sme ani na tvorivcov a obnovili sme prácu s hlinou – hrnčiarsky kruh a výrobu hlinených predmetov. Vzhľadom na to, že sa z minulých rokov pandemická situácia upokojila, naše združenie mohlo ďalej pokračovať v zabehnutých naplánovaných projektoch. Ozdobovanie stromčeka v spolupráci s obcou a materskou školou, príchod Mikuláša, lampiónový sprievod, ako i jarné a vianočné tvorivé dielne. Aktívne začalo pracovať aj MC Včielka, čomu sa nesmierne tešíme. Príspevok bol použitý na organizačné a materiálové zabezpečenie.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Subjekt Občianske združenie Zastavme korupciu zrealizoval projekt s názvom Informačný stánok Protikorupčnej bunky v Bratislave. Podarilo sa nám trikrát zúčastniť sa sobotňajšieho trhu v Starej tržnici v Starom meste v Bratislave, jedenkrát sme boli v uliciach informovať ľudí a zúčastnili sme sa primátorskej diskusie Nadácie Zastavme korupciu. Zorganizovali sme ďalej 2 stretnutia po 2 workshopy na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, kde sme pomocou neformálnych aktivít vysvetľovali študentom dôležitosť volebného práva, približovali kompetencie a skúšali vytvoriť vlastné ideálne mesto. Podobnými aktivitami sme pokračovali aj v Galileo School a v Klube na Peknej. V spolupráci s Depaul Slovensko sa nám podarilo zorganizovať 2 komunitné stretnutia s ľuďmi bez domova (jedno v útulku a jedno v komunitnej búdke v nocľahárni). K projektu sme vytvorili webovú stránku, grafické príspevky a videá, ktoré boli umiestnené ako na webe, tak aj na sociálnych sieťach. S Vašou finančnou podporou sme dokázali zabezpečiť všetok materiál - stánok, krabičky na popcorn, grafiku, popcornovač, popcorn. Pomocou neho sa nám podarilo kampaň dostať medzi ľudí a celú kampaň zrealizovať na profesionálnejšej úrovni.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Bajany zrealizoval projekt s názvom Svetlom k predĺženiu dňa. V mesiaci jún sa konala kolaudácia budovy Komunitného centra. K tomuto termínu bolo potrebné vykonať terénne úpravy okolia budovy a zabezpečiť osvetlenie. Cieľom projektu tak bolo zvýšenie bezpečnosti a monitorovania objektu vo večerných hodinách, osadením osvetľovacích telies do terénu v okolí budovy Komunitného centra.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Bajany zrealizoval projekt s názvom Oddychová zóna pre občanov. Zámerom projektu bolo zriadenie oddychovej zóny pri Komunitnom centre a prístrešku pre relaxačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny občanov. Tieto priestory sa budú využívať na oddych, zábavu, posedenia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Subjekt Obec Bánovce nad Ondavou zrealizoval projekt s názvom Ekologické osvetlenie verejných priestranstiev. Cintorín, pietne miesto, navštevujú naši obyvatelia aj počas večerných hodín. Vzhľadom na nedostatok vlastných zdrojov bol tento projekt rozdelený do dvoch etáp. Prvú etapu osvetliť vstupnú časť od Domu smútku po hlavný kríž cintorína sa podarilo zrealizovať za finančnej pomoci Nadácie EPH v roku 2020 v projekte „Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev“ a druhá etapa osvetlenia celého priestoru hrobových miest sa zrealizovala v roku 2021. Použitím vonkajších parkových LED svietidiel na stĺpy osvetlenia sa vytvorili podmienky na ekologický aspekt projektu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Bánovce nad Ondavou zrealizoval projekt s názvom Okrasné studne v obci. Obec Bánovce nad Ondavou realizovala skultúrnenie verejného priestranstva cintorína dodávateľským spôsobom. Odborný dohľad nad prácami zabezpečovali poslanci OZ. Celá realizácia prebehla bez komplikácii a výsledkom je upravené priestranstvo v okolí jednej studne v obci. Cintorín, pietne miesto, navštevujú naši obyvatelia veľmi často aj z dôvodu starostlivosti pomníkov a kvetinovej výzdoby na hroboch. Na to potrebujú aj vodu, ktorú naberali z obecnej studne. Vzhľad aj okolie studne bol nekultúrny, prístup k vode sťažený a aj samotný výpust studne si vyžadoval údržbu. Vzhľadom na nedostatok vlastných zdrojov bol tento projekt realizovaný za pomoci finančného príspevku Nadácie EPH.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Obec Belža zrealizoval projekt s názvom Pevnosť Belža. Pevnosť Belža je jediné ihrisko pre deti a mládež v našej obci. Vzniklo v spolupráci občianskeho združenia Belžanski priatelia a obce ešte v roku 2010. Odvtedy bolo udržiavané najmä z 2% a príspevkov, ale nakoľko sú herné prvky a oplotenie drevené, zub času ich nahlodal. Ihrisko potrebovalo revitalizáciu. Obec Belža podľa harmonogramu zo žiadosti zrealizovala nákup herných prvkov od spoločnosti SAGANSPORT s.r.o. Čas dodania herných prvkov mal byť 6 týždňov. Obec využila túto dobu na celkovú prípravu terénu pod herné prvky a úpravu ich okolia. Tieto práce boli zabezpečené prácou dobrovoľníkov a rodičov. Výkopové práce, montáž a betonáž herných prvkov zabezpečil dodávateľ herných prvkov SAGANSPORT s.r.o..
g) ochrana a tvorba životného prostredia 7 000 € Subjekt Obec Bernolákovo zrealizoval projekt s názvom Zveľadenie obecného cintorína. Na obecnom cintoríne sa v jarných mesiacoch (marec – apríl) začali prípravné práce pre osadenie lavičiek. Odpílili sa betónové uchytenia pôvodných lavičiek, ktoré boli už v dezolátnom stave. Na miesta pôvodných lavičiek sa do betónu osadili nové drevené lavičky s kovovými nohami, ktoré sa ukotvili pomocou závitov. Značná časť zakúpených lavičiek bez operadiel sa nainštalovala na betónovú plochu pred Domom smútku, kde sa v budúcnosti využijú najviac najmä počas smútočných obradov. Ďalšie sa použili v uličkách medzi hrobovými miestami. Vzhľadom na to, že práce boli započaté ešte pred schválením projektu, po konzultácii s NEPH sme časť financií využili aj na revitalizáciu okolia športového areálu v Bernolákove. Došlo k výmene už opotrebovaných krhličiek na vodu, v počte 20 kusov. Zachovalé krhličky v dobrom stave sa ponechali a naďalej spĺňajú svoj účel.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Subjekt Obec Boťany zrealizoval projekt s názvom Obnova parku bývalého kaštieľa. V srdci našej obci sa nachádza cca. 7 hektárový park. V roku 1648 v tomto parku bol postavený neskororenesančný kaštieľ, ktorý bol v 70-tých rokoch bohužiaľ zbúraný, následne zachovali sa len fragmenty parkových drevín. Stromy v parku sú väčšinou vyschnuté. Vaša iniciatíva – Zelené regióny nás oslovila a vďaka Vášho programu sme o krok bližšie k dosiahnutiu našich dlhodobých cieľov, t.j. nadobudnutia pôvodného stavu parku bývalého kaštieľa. Pri realizovaní projektu sme obnovili časť nášho parku s výsadbou nových stromov. Vďaka Vám sme prispeli k tomu, aby obyvatelia dostali možnosť sa vrátiť k prírode a na odpočinok v zelenej zóne v historickom prostredí. Pomocou Vášho sponzoringu sme dostali možnosť sa podieľať na zlepšovaní životného prostredia v obci Boťany. Stromy sme vybrali po osobnej konzultácii s odborníkom, následne sme realizovali výsadbu stromov s pracovníkmi aktivačných prác a s dobrovoľníkmi z nášho Komunitného centra.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Subjekt Obec Boťany zrealizoval projekt s názvom Skrášľovanie zelených plôch na verejných priestranstvách v obci Boťany. Zeleň je neoddeliteľnou súčasťou intravilánu Obce Boťany, ktoré sme zdedili od našich predkov. V srdci našej obci sa nachádza cca. 7 hektárový park. Obec sa snaží udržiavať zeleň v parku bývalého kaštieľa, ako aj na ostatných verejných priestranstvách v obci - pri chodníkoch za cieľom poskytnutia prirodzeného bariéru proti emisiám z vozovky a skrášľovania verejných priestranstiev, rozšírenie zelene obce Boťany.Naplánované, následne realizované aktivity projektu boli nasledovne:1. terénne a zemné úpravy2. výsadba drevín, okrasných stromov3. starať sa o vysadených drevín/ údržba zelene
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Obec Brezany zrealizoval projekt s názvom Zvýšenie bezpečnosti oddychovo-športovej a relaxačnej zóny obce Brezany. Obec realizovala projekt Zvýšenie bezpečnosti oddychovo-športovej a relaxačnej zóny v období mesiaca september. Projekt bol realizovaný pomocou dobrovoľníkov a dodávateľskou firmou. Práce sa realizovali počas priaznivých poveternostných podmienok. Príspevok bol použitý na stavebné úpravy a oplotenie.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Subjekt Obec Bučany zrealizoval projekt s názvom Denný tábor Bučakabra. Cieľom projektu bolo zorganizovanie letného tábora pre deti z Bučian a okolitých obcí, vrátane hendikepovaných. Výlety, poznávanie regionálnych zaujímavých miest, športové a vzdelávacie aktivity ako aj prehlbovanie návykov k ekologickému správaniu sa bola len malou časťou programu. Súčasťou bol aj 2 týždňový pobytový tábor v Železnôm v Nízkych Tatrách. Príspevok bol použitý na zabezpečenie ubytovania, stravy a animátorov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Subjekt Obec Bučany zrealizoval projekt s názvom Sedacie vaky pre deti. Cieľom projektu bolo obstaranie sedacích vakov pre deti, ktoré poslúžia priorganizovaní rôznych kultúrnych akcií pre deti. Z príspevku boli zakúpené aj potreby pre rôzne aktivity v letnom tábore.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 30 000 € Subjekt Obec Gajary zrealizoval projekt s názvom Výsadba stromových alejí v obci Gajary. Hlavným cieľom projektu bolo znižovať nepriaznivé dôsledky zmeny klímy prostredníctvom rozširovania prvkov zelenej infraštruktúry v obci Gajary. Projekt predstavoval 2 hlavné aktivity: výsadba stromovej aleje na Hlavnej a výsadbu aleje na Levárskej ulici s revitalizácou priestoru okolo cintorína. Všetky plochy navrhnuté na výsadbu či revitalizáciu zelene sú verejne prístupné, predstavujú hlavné stretávacie zóny v obci a budú slúžiť širokej verejnosti. Prínos projektu spočíva v tvorbe a ochrane životného prostredia a zlepšení kvality života občanov či samotnej mikroklímy v obci Gajary.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 30 000 € Subjekt Obec Gajary zrealizoval projekt s názvom Komunitné centrum v Gajaroch. Cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času občanov a návštevníkov obce Gajary prostredníctvom rekonštrukcie Komunitného centra. V súčasných priestoroch sa stretávajú členovia rôznych organizácií pôsobiacich v našej obci (Slovenský zväz telesne postihnutých - Základná organizácia Gajary, Slovenský zväz Záhradkárov – základná organizácia Gajary, klub pletenia a háčkovania, Cykloklub Gajary a iné). Výsledkom projektu je zrekonštruovaná budova na komunitné centrum, a tým zlepšenie kvality života obyvateľov obce Gajary.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Obec Gregorova Vieska zrealizoval projekt s názvom Pristav sa a objavuj Mikroregión Novohradské podzámčie. Zrealizovaním projektu sa vytvorila oddychová zóna pri budove obecného úradu a kultúrneho domu, zveľadil sa priestor obce pri zástavke a prístrešku pri ihrisku. Oddychové zóny boli doplnené o stojany na bicykle, lavičky a okrasnú zeleň. Počas samotnej realizácie projektu sa v obci vytvorila pracovná skupina dobrovoľníkov, ktorá aktívne spolupracovala s obecným zastupiteľstvom a zúčastňovala sa všetkých prác. Týmto sa zatraktívnil priestor obce ako takej a tiež sa prispelo k podpore verejnoprospešných aktivít v obci a stretávaniu sa občanov.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Subjekt Obec Horovce zrealizoval projekt s názvom Vybavenie workoutového areálu v obci Horovce. Obec Horovce doplnila a vybavila vonkajší areál pri Kultúrnom dome workoutovou zostavou v zložení: veslovací trenažér, trenažér na nohy, posilňovací stroj na hrudník. Cieľom bola podpora rozvoja telesných zdatností u všetkých vekových kategórií od starších detí až po seniorov, žiakov či študentov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Horovce zrealizoval projekt s názvom Osadenie lavičiek pri dome smútku. Obec Horovce osadila v časti obecného cintorína pri budove domu smútku dve nové trvácne lavičky. Pôvodné lavičky boli v zlom technickom stave a preto bolo potrebné na tejto ploche osadiť nové a trvácne lavičky a účelom odstránenia rizika úrazu občanov využívajúcich sedenie na tých lavičkách. Cieľom bolo udržanie účelu, a skrášlene tejto celej plochy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Subjekt Obec Hvozdnica zrealizoval projekt s názvom Oddychová zóna pri multifunkčnom ihrisku. Projekt bol zrealizovaný na nevyužitom pozemku obce. Majiteľ protiľahlého pozemku bol vyzvaný na vypratanie pozemku. Po vyprataní sa museli odstrániť náletové dreviny. Následne bola rozprestretá ornica, osadené prvky verejnoprospešného charakteru (stojany na bicykle, lavičky). Súčasne bol vysadený živý plot a nakoniec bol zrealizovaný osev trávnika. Realizáciou sa skultúrnilo prostredie. Vytvoril sa krásny priestor bohatý aj na zeleň, ktorý veríme, že si ľudia budú vážiť.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 700 € Subjekt Obec Jablonové zrealizoval projekt s názvom Stojany pre bicykle v centre obce Jablonové. Cieľom projektu bolo:- obstaranie a inštalácia prvkov verejnoprospešného charakteru (4 ks moderných stojanov na bicykle; každý pre umiestnenie 5 bicyklov) na vybraných miestach na verejnom priestranstve v centre obce Jablonové pri budove Kultúrneho domu slúžiaceho aj potrebám Obecného úradu, ktoré nesporne prispeli ku skvalitneniu života občanov obce Jablonové a jej návštevníkov, najmä tých, ktorí realizujú svoje voľnočasové aktivity spojené s návštevou Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly a jej okolia - zatraktívnenie tohto priestoru v centre obce slúžiaceho aj ako miesta spoločenského kontaktu a stretnutí sa obyvateľov obce a jej návštevníkov z blízkeho i širšieho okolia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Subjekt Obec Jakubov zrealizoval projekt s názvom Starostlivosť o zeleň v intraviláne obce. Vďaka finančnému príspevku obec získala dotáciu z Nadácie EPH vo výške 5 000,00 EUR. Finančný príspevok bol použitý na nákup Traktorovej kosačky značky Kubota v celkovej sume 8 640,00 EUR. Obec má 80 000 m2 trávnatých porastov, ako sú parky a zelené plochy v intraviláne obce, o ktoré sa pravidelne stará. Pokosenú trávu zúžitkujeme do kompostérov tak, aby sme kompost spätne použili na hnojenie trávy. K údržbe tak veľkej plochy zelene a následného kompostovania obec potrebuje výkonnú traktorovú kosačku. Realizáciou projektu výrazne prispejeme k skvalitneniu životného prostredia a zároveň skrášlime intravilán obce.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Obec Jakubov zrealizoval projekt s názvom Kultúra bez bariér v obci Jakubov. Z viacerých podnetov na zlepšenie situácie s hendikepovanými ľuďmi, navštevujúcimi kultúrne podujatia obec vybrala práve zabezpečenie bezbariérovej toalety v kultúrnom dome, nakoľko prístup do kultúrneho domu a samotný interiér je plne bezbariérový. V interiéri kultúrneho domu sa nachádza miestnosť, ktorá sa doposiaľ užívala ako sklad. Obec považuje túto miestnosť za adaptabilné prostredie, preto sa rozhodla ju prerobiť a rozšíriť na bezbariérovú toaletu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Subjekt Obec Kapušianske Kľačany zrealizoval projekt s názvom Oddychová zóna pri komunitnom centre. Realizáciou projektu obec vytvorila svojím občanom oddychovú zónu na príjemné posedenie v parku na lavičkách. Pobyt na čerstvom vzduchu je veľmi dôležitý pre naše zdravie. Obyvatelia obce, ktorí si chcú oddýchnuť po cyklotúre, majú možnosť odložiť si bicykle do stojanov. Odpadkové koše slúžia na udržanie čistoty parku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Subjekt Obec Kapušianske Kľačany zrealizoval projekt s názvom Zelená oáza. Plánovaným cieľom projektu bolo vytvoriť príjemné prostredie pre obyvateľov obce. V obci boli veľmi zanedbané verejné priestranstvá. Park, ktorý na nachádza pri kostole potreboval obnovu. Obec týmto projektom vytvorila svojím občanom príjemné prostredie v parku pri kostole, kde si môžu posedieť a stráviť pobyt na čerstvom vzduchu. Pri prechádzke po obci majú možnosť pokochať sa krásou vytvorených zelených plôch, vysadených stromov, kríkov, trvácnych rastlín tak v parku ako i pri obecnom úrade.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 900 € Subjekt Obec Kolíňany zrealizoval projekt s názvom Osadenie nových lavičiek a stolov v prírodnom amfiteátri Bóroš. Predmetom projektu bolo zakúpenie a následné odsadenie lavíc so stolmi v prírodnom amfiteátri Bóroš v samospráve obce Kolíňany. Sety stolov a lavíc v celkovom počte 8 kusov boli objednané 24. augusta 2022 a dodané 30. augusta 2022. Pracovníci obce druhý septembrový týždeň pripravili miesto na osadenie a zabezpečili montáž setov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Krásnovce zrealizoval projekt s názvom Úprava oddychových zón pri Kultúrnom dome. Zámerom bolo upraviť a skrášliť terén po realizácií výstavby nového kultúrneho domu, vyrovnanie terénu, oplotenie pozemku a príprava na parkovú výsadbu, ktorá je naplánovaná na rok 2022.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Krásnovce zrealizoval projekt s názvom Parková úprava v Krásnovciach. Cieľom projektu bola úprava oddychových zón pri Kultúrnom dome a obecnom úrade Krásnovce. Zrealizované práce: vyrovnanie terénu, odstránenie starého chodníka pri budove OcÚ smerom ku KD, vybudovanie bezbariérového chodníka s uložením zámkovej dlažby na povrch chodníka.
b) podpora a rozvoj športu 2 500 € Subjekt Obec Lastomír zrealizoval projekt s názvom Renovácia športového ihriska. Cieľom projektu bola rekonštrukcia šatní - výmena interiérových dverí a zárubní v budove na ihrisku. Tiež sa upravovali podlahy, nátery a maľby.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Laškovce zrealizoval projekt s názvom Kontajnery na separovanie odpadu. Odpad vzniká prakticky pri každej ľudskej činnosti. Aby sa nehromadil, je potrebné jeho opätovné zúžitkovanie. Obec Laškovce preto zakúpila 5 ks kontajnerov na triedený odpad. Cieľom bolo motivovať občanov k separácii a tým aj k ochrane životného prostredia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Laškovce zrealizoval projekt s názvom Osadenie odpadkových košov v obci. Odpad vzniká prakticky pri každej ľudskej činnosti. Vznik odpadu ako aj jeho hromadenie vzniká najmä na najviac frekventovaných miestach v obci. Preto sme umiestnili betónové koše práve tam a umožnili ľuďom čakajúcim na autobusovej zastávke, tráviť čas čakaním na autobus v čistom prostredí.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Subjekt Obec Lučatín zrealizoval projekt s názvom Bukovienka. Zámerom projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny na turistickom chodníku v blízkosti toku rieky Hron v Lučatíne. Altánok bude slúžiť pre všetky vekové kategórie. Využívať ho budú ako turisti, tak aj členovia klubu dôchodcov – Lučina pri svojich posedeniach. Rovnako bude altánok slúžiť aj našim školákom a škôlkarom, náhodným turistom a v plnom rozsahu bude k dispozícií aj turistom využívajúcim splav rieky Hron.Stavba: jedná sa o 1ks dreveného altánku s lavicami a stolom. Strechu tvorí plech s dreveným podbitím.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Obec Malé Leváre zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia verejných priestorov obce Malé Leváre. Zo získanej dotácie došlo k výsadbe stromov. Realizácia projektu prispela k revitalizácii parkov vo verejnom priestranstve obce ako je park pri kultúrnom dome, park pri základnej škole, priestranstvo pri budove obecného úradu, pri kostole, v okolí kaplnky a autobusovej zastávky. Na projekte sa podieľali obyvatelia obce, dobrovoľníci, samospráva, žiaci základnej školy, rodičia s deťmi a mladí. Výsledkom realizovaného projektu je vysadenie 22ks listnatých drevín v obci Malé Leváre.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Subjekt Obec Malé Leváre zrealizoval projekt s názvom Fit dráha v areáli ZŠ Malé Leváre. Cieľom projektu bolo obstaranie fit dráhy, ktoré prispelo k modernizácii oddychovej zóny v areáli miestnej základnej školy. Realizácia projektu prispela k zlepšeniu vzťahu žiakov k pohybu a trávenia viac času vonku. Fit dráhu tvorí zostava z odolného agátového dreva, ktorá je určená na cvičenie a precvičovanie balansu. Žiaci cvičia na atraktívnych drevených prvkoch čím prišlo k zvýšenému záujmu o pohyb zo strany žiakov a možnosť tvorivej a tímovej spolupráce medzi žiakmi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 11 000 € Subjekt Obec Malženice zrealizoval projekt s názvom Oprava veže kostola v Malženiciach. Zámerom projektu bola oprava schátranej časti omietky veže kostola, pretože cez praskliny zatekala dažďová voda do interiéru kostola a ďalším krokom bola realizácia reštavrovania štyroch sôch umiestnených na veži.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Moravany zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia verejného priestranstva. Zámerom projektu bola rekultivácia verejného priestranstva pred obecným úradom, skrášlenie najfrekventovanejšieho priestoru v obci Moravany. Pôvodná priekopa v centre obce bola pretvorená na vodnú záhradu, ktorá plní tak estetickú funckiu ako aj funkciu ochladzovania počas teplých dní. Zároveň došlo aj k výsadbe stromovej aleje popri priľahlej ceste.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Moravany zrealizoval projekt s názvom Oddychová zóna Moravany. Hlavným zámerom tohto projektu bolo skrášliť novovytvorené zelené verejné priestranstvo pred Obecným úradom Moravany, ktoré je zároveň najfrekventovanejším priestorom v obci. Priestranstvo bolo vytvorené pre občanov a návštevníkov obce na oddychové posedenie v obklopení zelene a jazierka, ktoré je v horúcich letných dňoch prírodným zvlhčovačom vzduchu a osviežením pre oddychujúcich na parkových lavičkách osadených pri tomto jazierku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Obec Nadlice zrealizoval projekt s názvom Kvitnúce stromoradie na pešej zóne v obci Nadlice. Vďaka podpore z Nadácie EPH sme mohli začať realizovať práce podľa projektu s názvom „Kvitnúce stromoradie na pešej zóne v obci Nadlice“. Z dôvodu finančnej úspory sme sa rozhodli všetky manuálne práce vykonávať vo vlastnej réžii, len za pomoci organizácií spadajúcich pod Obecný úrad a Obec Nadlice a s pomocou dobrovoľníkov a brigádnikov z radov obyvateľov našej obce. Z vlastných zdrojov sme zakúpili ostatný potrebný materiál: oporné koly, substrát, hnojivo, mulč, zeolit, štrkodrva, arboflex, kotviace pásky a ďalší drobný materiál. Z príspevku sme hradili práce súvisiace s výkopmi výsadbových jám a s osadením a zásypom okrasných jabloní. Stromy sú výdatne zalievané a zatiaľ sa majú k svetu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Palín zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia verejnej zelene v obci Palín. Obec vysadila vhodné dreviny pozdĺž miestnej komunikácie, lemovanou rodinnými domami, čo znižuje hlučnosť a prašnosť v ovzduší.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Subjekt Obec Pavlovce nad Uhom zrealizoval projekt s názvom Ekologické osvetlenie cintorína LED svietidlami. Na miestnom cintoríne nemáme doposiaľ žiadne osvetlenie prístupových ciest. Dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev má za úlohu pôsobiť ako ochrana na chodcov počas zníženej viditeľnosti a prevencia pred trestnou činnosťou. Solárne osvetlenie sa vyznačuje nezávislosťou od verejnej rozvodnej siete, šetrením životného prostredia využívaním obnoviteľného zdroja elektrickej energie, vysokou účinnosťou LED osvetľovacích telies a tým veľkou úsporou elektrickej energie. Rozhodli sme sa využiť túto solárnu energiu na osvetlenie miestneho cintorína. Solárna energia bude počas dňa premenená na elektrickú energiu a uložená v akumulátoroch, z ktorých je následne po zotmení napájané LED svietidlo. Nemusíme napájať na verejnú rozvodnú sieť a robiť navyše výkopové práce pri problematických komunikáciách a pri hroboch. Hlavným cieľom nášho projektu bolo zabezpečiť bezpečnosť a ochranu občanov a pokoj na pietnom mieste.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Subjekt Obec Plavecký Štvrtok zrealizoval projekt s názvom Vybavenie kultúrneho domu. Cieľom projektu bolo dovybavenie kultúrneho domu obce, čím sa zabezpečila možnosť pre občanov organizovať smútočné a kultúrnospoločenské udalosti spojené s podávaním jedál a občerstvenia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 6 000 € Subjekt Obec Plavecký Štvrtok zrealizoval projekt s názvom Starostlivosť o zelené plochy. Cieľom projektu bolo zabezpečiť udržiavanie zelených plôch na území obce prostredníctom zakúpenia traktorovej kosačky s mulčovačom.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Subjekt Obec Pozdišovce zrealizoval projekt s názvom Vybavenie športového ihriska. Cieľom projektu bolo osadenie lavičiek pri workoutových zostavách na miestnom ihrisku, ktoré slúžia cvičiacim ale aj všetkým návštevníkom areálu.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Obec Prievaly zrealizoval projekt s názvom Petangové ihrisko. Ako prvé sa realizovali výkopové práce a úprava terénnu okolia petangového ihriska. Nasledovalo osadenie obrubníkov, pokládka štrkodrvy so zhutnením. Tabuľa (drevený stojan so strieškou) bola zakúpená skoršie – v mesiaci máj, keď obec realizovala kúpu inej informačnej tabule, ktorá je osadená poniže petangového ihriska, ale spolu tvoria ucelený priestor. Zámerom bolo, aby obe tabule boli od jedného dodávateľa. Po vybudovaní ihriska, sa osadili 3ks lavičiek namiesto 2 ks z dôvodu, využitia voľného priestoru. Neskoršie sa realizovalo osadenie tabule, kde budú ešte umiestnené pravidlá hry. Výsledkom celého projektu je zrealizované petangové ihrisko priamo v centre obce, a zároveň sa vytvorilo športovo oddychové miesto pre rôzne vekové kategórie obyvateľov a návštevníkov obce.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Subjekt Obec Ptrukša zrealizoval projekt s názvom Ekologické osvetlenie verejného priestoru. V rámci projektu sa uskutočnila realizácia ekologického, úsporného a kvalitného osvetlenia verejného priestoru. S uskutočnením tohto zámeru došlo k zlepšeniu celkového vzhľadu priestoru, hlavne však došlo k značnej úspore elektrickej energie a zároveň kvalita osvetlenia spĺňa technické požiadavky pri usporadúvaní všetkých kultúrnych a športových podujatí ( napr. stolný tenis ).
e) podpora vzdelávania 1 000 € Subjekt Obec Rakovec nad Ondavou zrealizoval projekt s názvom Čo preskáču moje nôžky. Materská škola zorganizovala akciu s rodičmi detí, pri ktorej došlo ku revitalizácii exteriéru materskej školy prostredníctvom realizácie projektu „Čo preskáču moje nôžky“ . Tento projekt deťom ponúka zážitkovou formou podporovať celostný osobnostný rozvoj detí vo veku 3-6 rokov. Konkrétne išlo o vytvorenie zábavno-pohybového chodníka na asfaltovej ploche pred MŠ, o upevnenie nových pružinových hojdačiek a zvonkohry, ako aj nový náter dreveného altánku. Pobyt v MŠ sme deťom spríjemnili novými pestrofarebnými podsedákmi a edukačnými pomôckami.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Subjekt Obec Rakovec nad Ondavou zrealizoval projekt s názvom Hráme a učíme sa vonku. Materská škola zorganizovala akciu s rodičmi detí, pri ktorej išlo o revitalizáciu exteriéru materskej školy prostredníctvom realizácie projektu „Hráme a učíme sa vonku“ . Tento projekt deťom zážitkovou formou podporuje celostný osobnostný rozvoj detí vo veku 3-6 rokov. Konkrétne ide o doplnenie školského dvore o prvky na rozvoj prírodovednej gramotnosti a športového využitia – didaktickej hry Počasie a modulu Prehadzovacie otvory, basketbalový kôš a tabuľu na kreslenie a zaznamenávanie počasia. Pobyt v MŠ sme deťom spríjemnili environmentálnymi aktivitami / bylinková záhradka, apidomček / ako aj stretnutím – workshopom so starými rodičmi – výroba bylinkového vankúšika.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Ruská zrealizoval projekt s názvom Verejná zeleň v obci. Cieľom projektu bolo vytvoriť revitalizáciu verejnej zelene v obci Ruská pri kultúrnom dome. Nakoľko neprebehla rekonštrukcia vonkajšej fasády kultúrneho domu, nebolo možné túto revitalizáciu na tomto mieste uskutočniť. Bola podaná žiadosť o predlženie projektu do konca Decembra 2022. Z toho dôvodu sme vedeli zabezpečiť potrebný materiál na údržbu verejnej zelene.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Obec Senné zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia verejnej zelene v obci Senné. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie funkčného reprezentatívneho priestoru kultúrneho domu, ktorý esteticky dotvoril centrum v obci. Vytvorila sa sadová kompozícia, ktorej základom sú výsadby s celoročným estetickým pôsobením s vysokou odolnosťou. Jeho realizáciou sa naplnila estetický funkcia, čiže skrášlenia a revitalizáciaverejného priestranstva.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 800 € Subjekt Obec Silická Jablonica zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia okolia autobusovej zastávky. Cieľom projektu bolo revitalizovať okolie autobusovej zastávky v centre obce. Tento priestor pôsobil zanedbane, preto cieľom bolo odstránenie preschnutých drevín a výsadba nových s doplnením lavičiek a solárnych lámp. Miesto sa tak vizuálne oživí a stane sa atraktívnejším pre turistov aj obyvateľov obce.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Obec Snežnica zrealizoval projekt s názvom Oddychová zóna. Realizácia oddychovej zóny, ktorá zahŕňa detské preliezky a hojdačku, ktoré boli uhradené z projektu Nadácie EPH.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Subjekt Obec Strelníky zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie poskytovanej starostlivosti prijímateľov ZSS STROM. Projekt bol zameraný na skvalitnenie starostlivosti o klientov nákupom zdravotníckych potrieb. Za poskytnutú dotáciu sme zakúpili polohovaciu posteľ a taktiež hydraulický zdvihák. Obidve pomôcky sme hneď uviedli do prevádzky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Stretava zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia oddychovej zóny v obci Stretava. V rámci realizácie projektu sa zakúpili parkové lavičky ROYAL v počte 10 ks, ktoré boli osadené v areáli oddychovej zóny. Osadením lavičiek sa dotvorilo príjemné prostredie, ktoré slúži na oddych, posedenie či stretnutia všetkých vekových kategórií v príjemnom prostredí oddychovej zóny – lesoparku. Lavičky boli osadené pri vstupe do lesoparku a pri informačných tabuliach, ktoré plnia vzdelávací – edukačný cieľ a poskytujú informácie o okolitej faune a flóre, či o histórii a kultúrnych pamiatkach v tejto lokalite. V súčasnosti, v období neutíchajúcej pandémie COVID 19, je posedenie a trávenie voľných chvíľ na čerstvom vzduchu v areáli oddychovej zóny – lesoparku prospešné.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Subjekt Obec Stretava zrealizoval projekt s názvom Detské ihrisko v oddychovej zóne v obci Stretava. V rámci realizácie projektu sa zakúpila herná zostava L6 – PETER s odbornou montážou v počte 1 ks, ktorá bola osadená v areáli oddychovej zóny. Osadením hernej zostavy sa dotvorilo príjemné prostredie, ktoré slúži na oddych, posedenie či stretnutia všetkých vekových kategórií v príjemnom prostredí oddychovej zóny . Herná zostava bola osadená pri vstupe do oddychovej zóny.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 160 € Subjekt Obec Sučany zrealizoval projekt s názvom Servisná stanica pre cyklistov v obci Sučany. Vďaka Vašej nadácii a poskytnutých finančných prostriedkov sme mohli zakúpiť servisnú stanicu pre cyklistov v obci Sučany. Servisná stanica pre cyklistov je umiestnená v centre obce a môže ju využívať široká verejnosť.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Subjekt Obec Suchohrad zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia elektroinštalácie v Materskej škole. Vďaka finančným prostriedkom NEPH sme prispeli k rekonštrukcii svetelnej inštalácie v budove MŠ Suchohrad. Výmena svietidiel so zdrojmi LED, zohráva veľkú úlohu pri procese učenia sa a psychickú pohodu detí v triede. Výmenou zásuviek a vypínačov sa zvýšila bezpečnosť na zdraví pre všetkých, ktorí sa zdržiavajú v budove MŠ.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Šamudovce zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia oddychovej zóny pri Komunitnom centre. Ešte v roku 2021 sme aj za pomoci Vášho príspevku „Nadácia EPH“ začali s revitalizáciou voľného priestranstva pri zrekonštruovanej budove Komunitného centra. V roku 2022 sme v revitalizácií pokračovali, a na tomto priestranstve vznikla oddychová zóna pre seniorov, mamičky s deťmi ako aj širokú verejnosť našej obce. Osadili sme lavičky, opravila sa vstupná brána a betónové oplotenie z bočnej strany budovy komunitného centra, upravil sa trávnatý terén, vykonal sa ozdravný rez jestvujúcich drevín. Revitalizácia prebehla podľa časového plánu k spokojnosti širokej verejnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Subjekt Obec Šintava zrealizoval projekt s názvom Zlepšenie kvality života klientov ZOS Šintava. Zaobstaraním zdravotníckych prístrojov do zariadenia (kyslíkového koncentrátora, chirurgickej odsávačky), sa prispelo významnou mierou k ochrane zdravia, zlepšeniu dýchacieho systému, liečbe srdca, chronickým a zápalovým ochoreniam u klientov. Pracie nepremokavé inkontinenčné podložky sa stali vhodnou pomôckou pre našich ležiacich klientov, nakoľko majú vynikajúcu saciu schopnosť a po opraní opakovateľné využitie. Hygienickými a dezinfekčnými prostriedkami sa darí v zariadení udržiavať bezpečné prostredie a chrániť klientov pred vírusmi.
e) podpora vzdelávania 500 € Subjekt Obec Šípkové zrealizoval projekt s názvom Vzdelávanie našich najmenších. Realizáciou projektu Vzdelávanie našich najmenších sme sa zamerali na výchovu a vzdelávanie našich škôlkarov. Vďaka podpore z Nadácie EPH sme zaobstarali pomôcky na rozvoj rozumovej výchovy - Albi knižky – na objavovanie ľudského tela, prírody, ročných období..., pomôcky – podložky na prácu s interaktívnou Bee-bot včielkou, pomôcky na rozvoj sluchových schopností – sluchové pexeso, rozvoj elementárnych vedomostí o ekológií (triedenie odpadu...) grafomotorických zručností – plastelina na modelovanie či temperové farby veľké balenia, ktoré pomôžu deťom rozvíjať fantáziu pri tvorení.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 6 000 € Subjekt Obec Trakovice zrealizoval projekt s názvom Osvetlenie verejných priestranstiev. Zámerom projektu bolo vybudovanie osvetlenia cintorína v obci Trakovice, pozostávajúce z osadenia 23 rustikálnych stožiarov s výložníkmi s LED lampami, ktoré by esteticky zapadli do uvedeného priestoru . V skutočnosti bolo inštalovaných 20 ks rustikálnych stožiarov s výložníkmi s LED lampami. Zároveň bolo do stĺpov okrem elektrickej inštalácie zabudované aj káblové rozvody na rozhlas a tak isto bola realizovaná aj predpríprava na budúcu inštaláciu kamier.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Subjekt Obec Trhovište zrealizoval projekt s názvom IT technika pre mládež. Cieľom projektu bolo dovybavenie nedávno dokončeného komunitného centra výpočtovou technikou, ktorá poslúži osobám vylúčeným zo spoločnosti pri opätovnom začleňovaní sa. Zároveň centrum slúži aj na aktivity pre doučovanie detí, výtvarné krúžky, školenia či vzdelávanie dospelých v IT zručnostiach.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Subjekt Obec Trhovište zrealizoval projekt s názvom Interaktívne vzdelávanie. Cieľom projektu bolo zabezpečiť vybavenie pre interaktívne vzdelávanie v komunitnom centre. Plánované ciele projektu boli naplnené. Výsledky projektu sa dostavili ihneď po inštalácii TV a to tak, že na predmete dotácie sa začalo deťom a mládeži interaktívne predstavovať nové poznatky a základy okolitého sveta.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Tušice zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia verejnej zelene. Obec Tušice postupne za pomoci získaných finančných prostriedkov buduje svoju centrálnu časť (dláždené plochy, parkovisko, chodník, socha Sv. Jána). Obec prostredníctvom získaného finančného príspevku pretrubila 65m prícestného rigolu. Tieto práce vykonala odborne spôsobilá osoba, ktorá rozobrala dlažbu z veľkých kociek, zhutnením a rozprestretím ornice vytvorila vodorovný podklad na uloženie kanalizačného potrubia, ktoré bolo následné zasypané. Na tento priestor sa vysadili okrasné kríky. Obec postupne tento priestor zatrávni.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Unín zrealizoval projekt s názvom Výsadba drevín v parku, lokalita Jazero. Cieľom bola revitalizácia bývalého smetiska, na ktoré sa naviezla ornica a na tretine jeho plochy boli vysadené okrasné dreviny. V budúcnosti by sa toto miesto malo stať oddychovou zónou a parkom. Bolo vysadených 30 ks lipy malolistej.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Unín zrealizoval projekt s názvom Unínska lipová alej. Cieľom bolo zlepšenie a skvalitnenie zelených plôch v obci. Zvýšenie počtu medonosných stromov pre včely. Odpočinková zóna pre občanov obce a jej návštevníkov. Skrášlenie priestoru obce, ktorý bol doteraz nevyužitý a výsadbou líp bude vytvorená zeleň.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 950 € Subjekt Obec Veľké Leváre zrealizoval projekt s názvom Zazeleňajme Vinohradnícku ulicu. Realizácia projektu prebiehala bez väčších problémov. Jediným problémom bola nedostupnosť stromov a potreba prispôsobenia výsadby vhodným vegetačným podmienkam. Výsledkom realizovaného projektu je vysadenie 12ks vzrastlých drevín – Čerešne pílkatej na ulici Vinohradnícka v obci Veľké Leváre.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Veľké Leváre zrealizoval projekt s názvom Zvýšenie ekologického uvedomenia obyvateľov obce Veľké Leváre. Cieľom projektu bolo vytvárať pozitívny vzťah ľudí k životnému prostrediu, zvyšovať ekologické uvedomenie obyvateľov obce ako aj zlepšenie a ochrana životného prostredia. Prínosom projektu je zatraktívnenie priestoru novovybudovanej cyklotrasy medzi obcami Veľké Leváre a Malé Leváre, zníženie zaťaženia životného prostredia nekontrolovanou tvorbou odpadu, zvýšenie atraktívnosti a estetiky životného prostredia pre ľudí pri zachovaní biodiverzity miestnej flóry.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Subjekt Obec Viničné zrealizoval projekt s názvom Fitness zóna Viničné. Fitness Zóna v časti obce Viničné Balkán bola realizovaná od 20.05.2022 - do 19.07.2022 v prvom rade boli realizované vymeriavacie práce a následné boli realizované výkopové práce a boli zabetónované a osadené pätky pod Fitness stroje, po vyzretí pätiek boli osadené Fitness stroje. Výsledkom celej Fitness zóny je skrášlenie inkluzívneho detského ihriska na Balkáne s pumptrackovou dráhou. Momentálne je či už Fitness zóna a pumptracková dráha v prevádzke a navštevuje množstvo detí ale dospelých, ktorý si chcú zašportovať.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Obec Vlachy zrealizoval projekt s názvom Mladí hasiči DHZ Krmeš-Vlachy. V obci Vlachy už dlhé roky pôsobí Dobrovoľný hasičský zber Krmeš-Vlachy s družstvom mužov i žien. V minulosti sme mali i družstvo detí / žiakov, no kvôli zlému demografickému vývoju v obci sme ho museli zrušiť. Naším cieľom bolo opätovné zriadenie detského družstva. Predmetné materiálno-technické vybavenie zakúpené z príspevku, slúži na ich telesný rozvoj, zvýšenú pohybovú aktivitu, prehlbovanie tímovej spolupráce a rešpektu pre pravidlá.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Obec Vysoká nad Kysucou zrealizoval projekt s názvom Servisné odpočívadlo pre cyklistov. Realizáciou projektu sa vytvorilo servisné odpočívadlo pre cyklistov, kde budú môcť cyklisti nabíjať svoje elektro-bicykle, nabíjať rôzne zariadenia pripojiteľné na 5v s koncovkou USB poprípade použiť vstavaný kompresor na dofúkanie kolies. Stojan je napájaný prostredníctvom solárneho panela.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Vysoká nad Uhom zrealizoval projekt s názvom Rozšírenie oddychovej zóny pri škole. Obec rozširovala oddychovú zónu pri škole. Skrášlil sa vonkajší priestor - okolie pri škole, skvalitnilo sa životné prostredie a rozšírila sa oddychová zóna. Obec zakúpila a vysadila okrasné dreviny a kry.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Subjekt Obec Vysoká pri Morave zrealizoval projekt s názvom Modernizácia techniky v ZŠ s MŠ. Obec Vysoká pri Morave je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Vysoká pri Morave, ktorá je plnoorganizovaná základná škola. Školu navštevuje 176 žiakov z Obce Vysoká pri Morave, predpokladá sa, že v priebehu rokov sa stav žiakov zvýši na 190. Cieľom projektu bolo získať finančné prostriedky pre školu na nákup novej počítačovej techniky. V škole máme staré klasické stolové počítače, ktoré už parametrami nevyhovujú požiadavkám doby na vzdelávanie. Zakúpili sme 10 ks kvalitných notebookov a nabíjateľnú stanicu, samozrejme, rozšírili sme wifi sieť v novej učebni informatiky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 000 € Subjekt Obec Vysoká pri Morave zrealizoval projekt s názvom Technologické vybavenie kultúrneho domu. V rámci tohto projektu sme potrebovali doplniť ďalšie technologické zariadenie kuchyne, aby táto mohla v plnej miere slúžiť pre všetkých obyvateľov obce, ako i návštevníkov obce a reprezentovala obec pri partnerských stretnutiach s obcami iných krajín ( Marchegg – Rakúsko, Szombathely – Maďarsko, Povljana – Chorvátsko, Vedrovice – Česká republika). Okrem toho je kultúrny dom využívaný i pre cezhraničnú spoluprácu Okresného futbalového zväzu Bratislava – vidiek pri stretávaní sa s družobnými partnermi na Morave. Najväčšiu časť finančných prostriedkov znáša obec, ktorá už má zakúpené taktiež kompletné vybavenie kuchynského riadu a kuchynského servisu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Subjekt Obec Záhorská Ves zrealizoval projekt s názvom Podpora miestnej komunity. Zrekonštruovaním schodiska pred obecným úradom ako u pred lekárňou sme uľahčili prístup obyvateľom ako i návštenvíkom obce na obecný úrad. Zabezpečený je aj bezbariérový prístup do budovy pre mamičky s deťmi ako i občanov ZŤP. Obec doplatila zo svojho finančné prostriedky a zrekonštruovalo aj priestranstvo pred budovou a nové parkovisko.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Subjekt Obec Závod zrealizoval projekt s názvom Modernizácia verejného osvetlenia v obci Závod. Cieľom predkladaného projektu bola výmena zastaralých osvetľovacích sústav, miestami ešte výbojkových sodíkových, ktoré sa nielen vyznačujú vysokou spotrebou el. energie, ale tiež vysokými hodnotami emisií skleníkových plynov a neposkytujú potrebnú intenzitu osvetlenia vozovky a účastníkov cestnej premávky. Zo získanej dotácie došlo k výmene 27ks zastaralého verejného osvetlenia po dobe životnosti za nové moderné LED verejné osvetlenie.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € Subjekt Obec Závod zrealizoval projekt s názvom Modernizácia oplotenia futbalového ihriska. Cieľom projektu bola rekonštrukcia zastaraného plechového oplotenia okolo futbalového ihriska v obci Závod. Výmena oplotenia futbalového ihriska prispela k revitalizácii oddychovej zóny. Betónové ploty majú veľmi dlhú životnosť a sú odolné voči poveternostným podmienkam. Rovnako sa vyznačujú schopnosťou zadržiavať hluk a nízkou náročnosťou údržby. Realizáciou projektu došlo ku skvalitneniu trávenia voľného času, zlepšila sa kvalita života a zvýšila sa bezpečnosť športového areálu. Rovnako s novým oplotením je športový areál kultivovanejší a reprezentatívnejší.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Obec Zbyňov zrealizoval projekt s názvom Aktívne v parku. Vďaka podpore nadácie EPH sa nám podarilo vybudovať fitnes ihrisko v našej obci. Ihrisko využíva miestna mládež, kde v peknom a zdravom prostredí rozvíja svoje pohybové aktivity a utužuje priateľstvá v komunite.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Obec Zemplínska Široká zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia oddychovej zóny Palínok. Cieľom projektu je revitalizácia oddychovej zóny Palínok. V oddychovej zóne bolo vybudované pieskovisko s lavičkami, boli vybudované nové lavičky, osadené detské ihrisko so šmykľavkou. Prinosom je zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie vybavenosti existujúcej oddychovej zóny.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Subjekt Obec Želovce zrealizoval projekt s názvom Vybudovanie pocitového chodníka v obci Želovce. Po nákupe materiálov potrebných na vybudovanie pocitového chodníka sa v prvom rade zrealizovali zemné práce a zabetónovali obrubníky. Jednotlivé okienka chodníka obsahujú rôzne podklady, po ktorých sa chodí bosými nohami. K chodníku sme osadili dve lavičky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt ONDAVA - Domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Záhradka pre všetkých.. Získané finančné prostriedky sme použili na realizáciou tohto projektu, ktorého zámerom bola revitalizácia terapeutickej záhrady. Boli použité na vybudovanie základu pre vyvýšené záhony a relaxačnej zóny, na nákup vyvýšených záhonov a zeminy na úpravu a prípravu 'Záhradky pre všetkých'. Svojpomocne sa vytvorila relaxačná zóna so senzorickým chodníkom a exteriérová hracia plocha najobľúbenejších spoločenských hier „Človeče nehnevaj sa“ a „Piškôrky“ na ktoré sme použili recyklované materiály, drevo a PET fľaše. V dielni majstra sme vyrobili hracie polia a figúrky hry „Človeče nehnevaj sa“ a hry „Piškôrky“.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Ošetrovateľské centrum zrealizoval projekt s názvom Podpora v boji proti covidu i proti preležaninám. V období mesiaca júl 2021 sme na základe schválenej žiadosti a pomoci finančných zdrojov z Vašej nadácie mohli zakúpiť nové elektricky polohovateľné lôžka 2 ks a aktívne antidekubitárne matrace 3 ks. V danom čase Covid infekcia stále ohrozovalo našich odkázaných klientov a pripútavala na lôžka v čase oslabenej imunity, zhoršenia zdravotného stavu a tiež boli imobilitou ohrození a rizikoví na vznik tvorby dekubitov/preležanín na predilekčných miestach. Avšak kvalitnou ošetrovateľskou 24- hod. starostlivosťou, častým polohovaním a tiež využívaním vhodných antidekubitárnych pomôcok ako je práve aktívny antidekubitárny matrac, sa zabránilo vzniku nových rozsiahlych preležanín, zaparenín a zároveň pomohlo zhojeniu prítomných. Výsledky boli uspokojivé, tento kvalitný matrac je veľmi účinný v boji proti vzniku preležanín a elektr. polohovateľné lôžko v súčinnosti so zmenou polohy pomáha zvýšiť komfort klienta pripútaného na lôžko.
b) podpora a rozvoj športu 4 000 € Subjekt OŠK Plavecký Štvrtok zrealizoval projekt s názvom Športom k rozvoju zdravia. Na základe realizácie tohto projektu sa darí v obci Plavecký Štvrtok zachovávať organizovaný šport vo forme občianskeho združenia OŠK Plavecký Štvrtok. Futbalový oddiel mal v súťažiach prihlásené družstvo seniorov a pred prípravky, t.j. kategórie U8. Pomocou projektu sme schopní zabezpečiť športovcom kvalifikovaných trénerov. Okrem toho sa podarilo zrealizovať výmenu troch kusov vstupných dverí do šatní z roku 1955, čo zabezpečí menší únik tepla a úsporu energií. Za pomoci projektu sa podarilo zrekonštruovať elektrické vedenie osvetlenia tréningového ihriska a aj zveľadiť vonkajšie priestory vykonaním potrebných zemných prác.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Subjekt OŠK Plavecký Štvrtok zrealizoval projekt s názvom Športom k rozvoju zdravia. Na základe realizácie tohto projektu sa darí v obci Plavecký Štvrtok zachovávať organizovaný šport vo forme občianskeho združenia OŠK Plavecký Štvrtok. Futbalový oddiel mal v súťažiach prihlásené družstvo seniorov, pred prípravky, t.j. kategórie U8 a prípravky, t.j. kategórie U11. Pomocou projektu sme schopní zabezpečiť futbalistom týchto družstiev kvalifikovaných trénerov. Okrem toho sa podarilo zrealizovať za podpory projektu po dvojročnej prestávke 34. ročník bežeckých pretekov „Mravenčárska míla“. Za pomoci projektu sa podarilo aj zabezpečiť doplnenie potrebných športových pomôcok a potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 260 € Subjekt Otto Šmelhaus zrealizoval projekt s názvom Invalidný vozík. Projekt bol zameraný na zabezpečenie invalidného vozíka pre človeka, ktorý ostal po nehode prakticky nehybný a odkázaný na 24 hodinovú starostlivosť. Vozik mu tak nahradil nohy, ktoré nedokáže používať a stal sa tak opäť samostatnejším.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt OZ Francesco zrealizoval projekt s názvom Komunitné centrum Bunky. Podarilo sa nám realizovať pokládku zámkovej dlažby v areáli nášho komunitného centra Bunky. Bolo treba doriešit odvod a vsakovanie dažďovej vody, čo boli náklady na viac. Aj samotná realizácia bola o čosi drahšia oproti cenovej ponuke. Kždopádne sa to sa použitia prostriedkov z nadácie EPH a vlastným prostriedkom získamým od ineho darcu podarilo realizovať podľa plánu. Realizácia projektu budovy musela ustúpiť, nakoľko nám vyhorela elektrická prípojka a museli sme realizovať jej opravu, nakoľko sme boli úplne bez prúdu. Toto opatretenie si tak isto vyžiadalo financie nad rámec očakávaných nákladov. Bolo potrebne však urýchlene konať, nakoľko sa u nás v centre pripájajú na online vyučovanie žiaci zo Zš Plavecký Štvrtok, ktorí doma nemajú možnosť pripojenia. Na revíziu a servis kotla žiaľ prostriedky zatiaľ nevyšli. Bude sa však realizovať z našich prostriedkov.
e) podpora vzdelávania 10 335 € Subjekt OZ Francesco zrealizoval projekt s názvom Komunitné centrum BUNKY. Vďaka podpore od nadácie EPH bol zabezpečený chod komunitného centra BUNKY 6 dní v týždni po personálnej aj režijnej stránke. Zrealizovali sa aktivity: Mikuláš a futbalový turnaj. Z použitých financií na personálne zabezpečenie sa podarilo:- Udržať si nášho pracovníka, ktorého časť mzdy platila škola a druhá časť mzdy išla z podpory NEPH.- Zamestnali sme pracovníčku na polovičný úväzok, ktorý bol každé poobedie v pracovnom týždni na aktivitách herne a doučovanie.- ďalší pracovník zabezpečoval komunikáciu a manažment ohľadom študentov - dobrovoľníkov zo strednej školy C.S. Lewisa a tiež ich dovoz a odvoz 2x týždenne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt OZ Margarétka Lovinobaňa zrealizoval projekt s názvom Herňa a učebňa pre znevýhodnené deti. Cieľom projektu boli opravy miestnosti na herňu a učebňu. V rámci projektu bola zrealizovaná výmena elektroinštalácie, ktorá už bola zastaralá a nebezpečná, opravy stien, podlahy a obstaranie interiérového vybavenia. Vďaka realizácii projektu sme vytvorili herňu a učebňu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Herňa slúži na rozvoj vedomostí detí najmä hravou formou prostredníctvom didaktických hier. Počas letných mesiacov sme väčšinu aktivít realizovali v exteriéri, premenou starej miestnosti na útulnú herňu môžeme pokračovať v aktivitách a pomôcť deťom rozvíjať ich zručnosti a vedomosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Subjekt OZ NIE RAKOVINE zrealizoval projekt s názvom PACIENTSKE PORADNE. Z príspevku sa podarilo zabezpečiť: - Rozšírenie personálneho a matriálneho teamu našich pacientskych poradcov- Otvorenie piatej pacientskej oknkoporadne v Prešove- Vytvorenie a etablovanie služby pacientsky poradcovia cez mobilnú aplikáciu HOME- Rozšírenie rady našich terénnych onkoasistentov- Monitoring dostupnosti modernej liečby karcinómu pľúc, prsníka, urogenitálneho a tráviaceho traktu- Podnikli sme kroky a vyjednávania + zmenu zákona na zlepšenie dospupnosti onkologických liekov- Efektívna pomoc cez bezplatnú infolinku a na webe spolu s odborníkmi, ktorí sú ochotní pracovať nad rámec svojho povolania- Prostredníctvom našich pacientov a poradcov sme poradili vyše stovke pacientov, ponúkame pomoc v domácom prostredí pacientom a neuroendokrinným tomorom pankreasu a tráviaceho traktu- Vzdelávanie onkologickej prevencie na školách
e) podpora vzdelávania 6 000 € Subjekt OZ ORLík NÚDCH BA zrealizoval projekt s názvom Projekt Učebnice detskej otorinolaryngológie v slovenskom a anglickom jazyku pre študentov, tlačená a elektronická verzia. Jedná sa o vydanie tlačenej a elektronickej podoby učebnice pre študentov lekárskych fakúlt 5. ročníka Detská otorinolaryngológia. Posledná kniha tohto typu je z roku 1992. V súčasnosti končíme kapitoly pre tlačenú formu a pripravujeme videotéku, testové otázky a elektronickú formu učebnice. Príspevok bol použitý na jazykovú korektúru, grafické spracovanie textu a obrázkov a samotnú tlač.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt OZ Permoníci zrealizoval projekt s názvom Jesenné šteboty. Podarilo sa nám zrealizovať niekoľko stretnutí zameraných na skladanie a rozvešiavanie vtáčích búdok a kŕmidiel. Stretnutia prebehli na vybraných bratislavských základných školách a v rôznych lokalitách Bratislavy. Takisto sme realizovali samostatné stretnutie s ornitológom, na ktorom sme pozorovali a počúvali vtáctvo. Na najbližšie mesiace máme naplánované zimné prikmovanie vtáctva. Vďaka finančnej podpore Nadácie EPH sme mohli obnoviť naše chýbajúce vybavenie - rebríky, píly, aj označenie našich organizátorov pre ich odlíšenie a rýchlu vizuálnu identifikáciu v skupine. Zakúpili sme aj stan, ktorý využijeme pri exteriérových aktivitách. Značnú časť peňazí sme investovali do nákupu polotovarov vtáčích búdok.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt OZ THEMIDA zrealizoval projekt s názvom Workoutové ihrisko pre deti a dospelých. Zásluhou Vašej finančnej podpore sa podarilo zrealizovať s úžasnými ľuďmi projekt nového Workoutového ihriska pre dospelých a deti. Realizácia sa stretla s pozitívnym ohlasom. Počas realizácie sa zastavovali ľudia, ktorí nám pomáhali pri výstavbe a úprave pozemku. Na jar, keď sa zazelená vysiata tráva bude to jedno z najkrajších ihrísk v okolí. Ďakujeme.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt OZ Tučniaky Žilina zrealizoval projekt s názvom Zlepšenie podmienok pre zimné a diaľkové plávanie na VD Žilina plávanie. Raealizovala sa najdôležitejšia fáza projektu, ktorou bolo obstaranie materiálu na výstavbu prístrešku. Nákup potrebného materiálu z prostriedkov nadácie. Urovnal sa povrch, vyrobili sa betónové pätky a narezal sa materiál. Prístrešok poslúži pre plavcov v meste Žilina a okolí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 770 € Subjekt Pavel Žák zrealizoval projekt s názvom Rehabilitačný pobyt a pomôcky. 29 ročný mladý muž trpí od narodenia závažnými diagnózami, ktoré ho pripútali na vozík či lôžko. Jeho život zlepšujú najmä rehabilitácie, či pomôcky, ktorých zabezpečenie bolo aj cieľom projektu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 000 € Subjekt PHYSIO CANIS, o.z. zrealizoval projekt s názvom Intenzívne rehabilitácie - fyzioterapia a canisterapia v PHYSIO CANIS Žilina. V roku 2022 sme v rámci projektu spolupráce zahrnuli do pravidelných intenzívnych intervencií canisterapie, fyzioterapie, špeciálnej pedagogiky, snoezelene a liečebného telocviku nasledovné dve cieľové skupiny :- deti s neurologickým, genetickým alebo metabolickým ochorením:Program intenzívnej rehabilitácie s intervenciou psa vo fyzioterapii- deti s poruchou autistického spektra a iné pervazívne vývinové poruchy - Program senzorickej a sociálnej rehabilitácie s prvkami liečebného telocviku PES/PASDo projektu sme zahrnuli celkom 15 rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením z celého Slovenska a darovali sme im celkom 210 hodín intervencií (v priemere 10 – 15 hodín/ rodina). V priemernej sume 40 eur/ hodina terapie ide o sumu 8500 eur. Poskytli sme celkom 40 bezplatných odborných konzultácií k intervenciám na celom Slovensku , v priemernej hodnote 2500 eur . Poskytli sme ambulantne sociálne slabším rodinám a začínajúcim rodinám v rehabilitácii celkom 20 hodín (suma odhadom 800 eur) a pre detis PAS boli realizované zmluvy v celkovom rozsahu 45 hodín (odhad 2500 eur). Príspevok bol použitý na zabezpečenie nových terapeutických pomôcok, mzdové náklady a prenájom priestorov v Žiline, kde sa terapie realizujú.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 000 € Subjekt PLAMIENOK n.o. zrealizoval projekt s názvom Spolu s plamienkom detského života. Cieľom predkladaného projektu bolo ponúknuť nevyliečiteľne chorým deťom možnosť byť doma a poskytnúť im odbornú zdravotnú, psychologickú a sociálnu pomoc, poskytnúť pomoc a podporu deťom po strate blízkeho a rodinám po strate dieťatka a zabezpečiť vzdelávanie rodičov aj verejnosti v oblasti starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti a v poskytovaní pomoci deťom a rodinám po strate dieťaťa. V rámci Centra smútkovej terapie Plamienka grant bol využitý na kreatívny materiál, čiastočné pokrytie nákladov na ubytovanie a stravu počas letného terapeutického tábora, na zakúpenie kreatívneho materiálu a na telefonáty s rodinami. Časť grantu bol vyhradený aj na realizáciu letného tábora pre deti.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € Subjekt Plynárenský športový klub zrealizoval projekt s názvom Tour de Gas 2021. Tento rok sa TdG uskutočnila od 11. do 15. septembra v Dolnej Strehovej neďaleko KS03 Veľké Zlievce a trasy merali vyše 520 km s celkovým prevýšením takmer 7 000 m rozdelených do 5 etáp/dní. Príspevok bol použitý na zabezpečenie ubytovania a stravy pre účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Subjekt Plynárenský športový klub zrealizoval projekt s názvom Tour de Gas 2022. 15. ročník plynárenskej cyklotúry pri príležitosti 50 rokov prepravy zemného plynu cez Slovensko. Účastníci strávili päť dní v krásnom prostredí Podunajskej nížiny. 15. ročník nesúťažnej cyklotúry Tour de Gas 2022 bol vhodný pre všetkých cyklistov – či už patriacich medzi cyklonadšencov alebo pohoďákov vychutnávajúcich si okolie a príjemnú spoločnosť. Tour de Gas 2022 sa uskutočnila od 14. do 18. septembra 2022 v okolí Štúrova. Cyklopelotón, rozdelený do 3 výkonnostných skupín, doplnili cyklisti z Maďarska a+ Poľska, aby si spoločne pripomenuli 50 rokov prepravy zemného plynu cez Slovensko. Etapy 15. ročníka Tour de Gas 2022 prechádzali územiami Slovenska a Maďarska pri Štúrove. Organizátorom TdG 2022 bol Plynárenský športový klub. Záverečný počet účastníkov cyklotúry bol 62 cyklistov. TdG 2022 mala päť etáp v dĺžkovom rozmedzí 102 až 144 km. Cyklisti odjazdili celkovo 600 km s prevýšením 4 000 m. O bezpečnosť cyklistov sa starali sprievodné vozidlá a polícia SR ako aj polícia v Maďarsku. Príspevok bol použitý na zabzpečenie ubytovania a stravy pre účastníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 200 € Subjekt Pod krídlami Dominiky, n.o. zrealizoval projekt s názvom Bez bolesti až do konca. Zakúpením morfínovej pumpy sme rozšírili poskytovanie našej pomoci aj pre deti, ktoré by inak kvôli bolestiam museli svoj posledný čas stráviť v nemocnici. Veľa detí aj keď majú bolesti, sú plne mobilné a pumpa im umožní pohybovať sa slobodne aj mimo nemocničného a domáceho prostredia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 980 € Subjekt Poliklinika Karlova Ves zrealizoval projekt s názvom Technické a materiálové vybavenie ambulancií pre UA utečencov. Cieľom bolo zriadenie pracoviska pre UA utečencov, ktorý bol dovybavený prístrojmi a zariadením pre zdravotnícke úkony. Bez zdrojov EPH by sme z vlastných zdrojov nedokázali vyčleniť takéto prostriedky. VšZP, ktorá financuje zdravotnú starostlivosť neuhrádza za utečencov štandardné ceny ako pre SK poistencov, ale výrazne nižšie plnenia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Poľovnícke združenie Sokol zrealizoval projekt s názvom Udržanie druhovej rovnováhy zvery a zabránenie šírenia ochorenia AMO. Poľovnícke združenie použilo získné finančné prostriedky na zakúpenie chladiaceho boxu na zver. Box slúži na preskladňovanie ulovenej diviny z dôvodu znižovania kmeňových stavov a zabráneniu šírenia afrického moru ošípaných.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Subjekt Postoj, o. z. zrealizoval projekt s názvom V prvej línii veľkého príbehu – spoznajte príbeh jedného z výrazných bojovníkov s totalitným režimom. Predmetom projektu bolo posilniť tému o zápase s komunizmom, zakladateľoch tajnej cirkvi na Slovensku, hrdinskom boji ľudí ako V. Jukl, ktorí boli ochotní za našu slobodu trpieť a byť väznení. Dostať tieto témy k čo najviac študentom a pedagógom stredných škôl. Pridali sme aj dve vysoké školy. Príspevok bol použitý na nákup a distribúciu kníh. Podarilo sa darovať stredným školám 600 ks publikácie Vladimír Jukl: V prvej línii veľkého príbehu ako vzdelávaciu pomôcku na hodiny náboženstva, etiky, ako darček pre úspešných študentov a na ocenenie pedagógov, ale aj do knižníc vybraných škôl.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 000 € Subjekt Pracovníci neurologického oddelenia NsP v Komárne zrealizoval projekt s názvom Kúpa polohovateľných kresiel na onkologický chemostacionár. Zakúpením polohovateľných kresiel chceme pomôcť skupine najťažšie liečiteľných pacientov a to onkologickým pacientom, ktorých počet sa žiaľ každoročne zvyšuje.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Pre človeka zrealizoval projekt s názvom Všeobecný rozvoj detí v osade vo Veľkej Lomnici. Realizáciou projektu sa nám podarilo vytvoriť bezpečný a priateľský priestor pre realizáciu terénnej sociálnej práce, ktorú v osade Nový Dvor vo Veľkej Lomnici vykonávame od roku 2020. Priestor bude slúžiť na realizáciu voľnočasových aktivít, vzdelávacích aktivít, rozvoj pracovných zručností a rozvoj rodičovských kompetencií. Do aktivít boli zapojení aj samotní obyvatelia osady, ktorí pomáhali pri vyprataní priestoru, maľovaní, natieraní aj úprave okolia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 820 € Subjekt Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku - Camino de Santiago zrealizoval projekt s názvom Celoslovenská propagácia Svätojakubskej cesty a putovania v jubilejnom roku Sv. Jakuba. Z dôvodu pandémie sme boli nútení niektoré aktivity pozmeniť. Tento rok sa nám podarilo zorganizovať jedno podujatie pri príležitosti dňa sv. Jakuba v košickom Dóme sv. Alžbety. Taktiež aj dve púte pre verejnosť a besedu pre študentov bilingválneho gymnázia. Zúčastnili sme sa celosvetového kongresu Camino de Santiago v Madride, kde sme bolo pozvaní vystúpiť aj v panelovejk diskusii. Pripravili sme prvky značenia na betónové pätníky, bedeker a nejaký merch na reprezentáciu združenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt RAFAEL dom n.o. zrealizoval projekt s názvom Dôstojne na paliatívnom lôžku. V projekte sa nám, v súlade so stanovenými cieľmi, podarilo zakúpiť dve nemocničné lôžka SETA od výrobcu Stiegelmeyer. Ide o moderné a kvalitné postele, ktoré nahradia staršie dosluhujúce lôžka. Projekt je súčasťou postupnej obnovy lôžok v Dome RAFAEL, počas ktorej majú nové nemocničné postele postupne nahradiť spolu 60 starších lôžok získaných v minulosti darom zo sociálnych zariadení v zahraničí. Ďakujeme Nadácií EPH za podporu projektu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Raná starostlivosť, n.o. zrealizoval projekt s názvom Rozvoj detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Pre deti so zrakovým a viacnásobným zdravotným znevýhodnením je v ranom veku veľmi dôležité cielene rozvíjať zmyslové vnímanie. Vďaka tomuto projektu sme priniesli viac ako 100 takýmto rodinám konkrétne nástroje, tipy a inšpirácie pre rozvíjanie a podporu viaczmyslového vnímania detí. V našej organizácii sme získali úplne nové možnosti pri 'diagnostike' detí. Vďaka zakúpeným testom vieme oveľa podrobnejšie posúdiť zmyslové vnímanie detí a na základe výsledkov testovania adresnejšie s rodinami zostavovať individuálne plány, resp. navrhovať pre deti vhodné aktivity a tým rozvíjať ich potenciál. Zároveň ponúka testovanie detí väčšiu istotu ich rodičom v tom, ako ich dieťa vidí, počuje, ako využíva hmat a nakoľko rozumie, pretože pri správnom použití testy objektívne dosvedčia to, čo rodičia podľa reakcií dieťaťa iba tušia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 000 € Subjekt Rehabilitačné centrum - HARMONY, n.o. zrealizoval projekt s názvom Nové liečebné metodiky pre deti s detskou mozgovou obrnou a poruchami pohybového aparátu. Rehabilitačné centrum Harmony poskytuje komplexnú starostlivosť detským a dospelým pacientom v celej šírke naprieč všetkými medicínskymi odbormi. Pracovisko sa však špecializuje predovšetkým na diagnostiku a terapiu detskej mozgovej obrny a problematiku porúch psychomotorického vývoja dieťaťa. Terapia pacientov s detskou mozgovou obrnou je kontinuálnym celoživotným procesom. Do projektu sú zaradení pacienti s vyššie uvedenými diagnózami, ktorí absolvovali v Rehabilitačnom centre Harmony vstupné alebo kontrolné lekárske vyšetrenie. Zámerom projektu bolo poskytovať najnovšie liečebné metodiky na najmodernejších rehabilitačných zariadeniach svojho druhu a zároveň zabezpečiť dostupnosť deťom z celého Slovenska. Príspevok pokryl náklady na personálne zabezpečenie a prevádzku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 13 400 € Subjekt Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hrnčiarovce nad Parnou zrealizoval projekt s názvom Obnova historicko-reštaurátorsko - archeologický výskum a oprava a reštaurátorské práce. Cieľom projektu bola obnova kultúrneho dedičstva SR nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku z 13. storočia. Navyše kostol je funkčný, slúži obyvateľom obce na každodenné náboženské obrady. Boli vykonané reštaurátorské výskumy pôvodných malieb z 13. storočia, následne boli odkryté a zreštaurované. Boli odkryté a obnovené románske pôvodné okná a strieľne. Boli vykonané architektonické podrobné výskumy podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Trnava. Ďalej bol zrealizovaný archeologický výskum kostola. Cieľom projektu bolo zachovanie historicko-kultúrneho dedičstva našich predkov nakoľko je to kostol, ktorý patrí medzi najstarších 24 funkčných historických kostolov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Subjekt Rimskokatolícka cirkev, farnosť Poniky zrealizoval projekt s názvom Reštaurovanie fresiek južnej steny kostola sv. Žofie v Dúbravici. Zreštaurovali sme južnú stenu kostola sv. Žofie v Dúbravici. Realizácia reštaurátorských prác južnej steny kostola stála celkom 15 000 euro. Vďaka nadácii EPH sme vykryli 2/3 nákladov na reštaurátorské práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 21 000 € Subjekt Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza zrealizoval projekt s názvom Obnova Katedrály Najsv. Trojice v Žiline. Zámerom projektu bolo realizovať časť pamiatkovej obnovy objektu Katedrály Najsv. Trojice v Žiline, jej umeleckej a technickej stránky, s cieľom bezpečnosti a zatraktívnenia objektu. V rámci celkových prác na obnove exteriéru bola potreba riešiť zlý technický stav strešnej krytiny, spolu s príslušnými časťami pomocných konštrukcií (odkvapy, ríne). Zároveň bolo potrebné zrealizovať klampiarske práce na oporných múroch a parapetách, na ktoré bola nanesená nová omietka, pričom staré klampiarske konštrukcie bolo potrebné odstrániť. Inštalovanie schodiska – kamennej dlažby , obkladu a pevnejších dverí bolo vyžiadané z hľadiska bezpečnosti vstupu do sakristie a vhodného achitektonického riešenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Subjekt RK Charita n.o. zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby. Cieľ sa nám podarilo naplniť, keďže z poskytnutých finančných prostriedkov sme mohli zakúpiť Biolampy, masážne prístroje a masážnych ježkov čím sme jednoznačne skvalitnili starostlivosť o našich klientov a skvalitnili sme poskytovanú sociálnu službu v našich denných stacionároch.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt Rodičia a priatelia ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou zrealizoval projekt s názvom Učíme sa, liečime a relaxujeme. Projekt Učíme sa, liečime a relaxujeme nám umožnil skrášlenie priestoru pri postavenom apidomčeku. Zakúpili sa rastliny a stromčeky, materiál na výrobu postele na relax a liečbu v apidomčeku. K relaxu a práci zlepšeniu práce pri včelách boli zakúpené slnečníky, vonkajší set a pomôcky na prácu so včelami. Navrhli sa a nainštalovali nové tabule, ktoré spolu s tabuľami s projektu Karpatskej nadácie tvoria náučný chodník. Na tabuliach sú základné informácie o živote a produktoch včiel, zároveň sa tam nachádza aj vedomostná hra. Priestor v parku bol skrášlený na relax, oddych a vzdelávanie. So žiakmi sme navštívili Hrad Čičva, kde sme sa formou 14 informačných tabúľ zoznámili so životom a významom včiel. Kyslíkovou cestou sme sa dostali až k spoznaniu histórie hradu Čičva. V skanzene v Humennom sa zoznámili s prácou kedysi a začiatkami včelárenia.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Rodičovské združenie pre MŠ Palkovičová zrealizoval projekt s názvom Malí športovci. Prostredníctvom spoločnosti 'Veríme v zábavu' sme realizovali projekt - lanovej dráhy. Výberu spoločnosti predchádzali predošlé pozitívne skúsenosti a spolupráca prebiehala v požadovanom čase a kvalite. Lanová dráha bola nainštalovaná a spustená do prevádzky v predpokladanom termíne.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Subjekt Rodičovské združenie pri Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu Humenné zrealizoval projekt s názvom Historicko-dejepisná súťaž gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Dejepisná súťaž gymnázií je už dlhé roky najväčším súťažným stretnutím a študentov stredných škôl z Českej a Slovenskej republiky. Hlavným usporiadateľom súťaže je nadačný fond Gaudeamus pri Gymnáziu Cheb. Tento rok sa uskutočnil už XXIX. ročník tejto súťaže. Súťaž je zameraná na československé alebo európske dejiny. Svoje vedomosti môžu trojčlenné súťažné družstvá prejaviť v sérií testov zameraných na konkrétny historický úsek. Témou tohto ročníka boli Európske dejiny v rokoch 1900 – 1939. Príspevok bol použitý na zabezpečenie cien a odmien pre súťažiacich.
b) podpora a rozvoj športu 1 900 € Subjekt Sebaobrana - Krav Maga Street Warrior zrealizoval projekt s názvom Nauč sa brániť. Cieľom projektu „nauč sa brániť“ je vybaviť našu telocvičňu novými tréningovými pomôckami a uskutočniť 2 tréningové bloky pre deti zdarma. Vďaka podpore zo strany Nadácie EPH sme si mohli dovoliť zakúpiť kvalitné vybavenie do telocvične a tiež zabezpečíť , aby každé dieťa v našej obci aj v blízkom okolí mohlo prísť na tréning zdarma.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Senior Dom Magnólia n. o. zrealizoval projekt s názvom Núdzové tlačidlo. Projekt sa nám podarilo uskutočniť podľa našich predstáv. Zabezpečili sme takto starostlivosť pre všetkých našich prijímateľov sociálnej služby. Financie boli použité na zabezpečenie systému klient-sestra, tzv. núdzové tlačidlo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Seniorát DD a SS n.o. zrealizoval projekt s názvom Pomôžme seniorom po COVIDE. Zlepšenie poskytovanej sociálnej starostlivosti pre PSS po COVIDE 19, zvýšenie ich mobility a uľahčenie života.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt Seniorát DD a SS n.o. zrealizoval projekt s názvom Telesne znevýhodnení ale stále aktívni.. Po obdržaní peňažného príspevku sme postupne začali objednávať a nakupovať tovar . Zakúpené pomôcky a prístroje sme postupne dali do užívania našim klientom a personálu. Z príspevku boli hradené pomôcky do kúpeľne a WC, SOS signalizáciu, pomôcku pre manipuláciu s klientmi a materiály na aktivity.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Subjekt Seniori v pohybe zrealizoval projekt s názvom Športom k zdraviu v zariadeniach pre seniorov.. Podarilo sa nám zorganizovať tri športové hry pre seniorov v zariadení pre seniorov, v dennom stacionári a v zariadení opatrovateľskej služby. Vytvorili sme koncept hier, ktorý je možné aplikovať v ďalších zariadeniach pre seniorov na Slovensku. Na základe práce s dobrovoľníkmi a koordinátorkou dobrovoľníkov bolo vidieť, že táto aktivita má potenciál aj do budúcna. Do projektu sa zapojilo celkovo 73 seniorov a vyše 35 dobrovoľníčok/kov. Prostredníctvom projektu sme sa dozvedeli, že podobné aktivity sú v zariadeniach pre seniorov veľmi potrebné a majú zmysel. Dostali sme tiež pozitívnu spätnú väzbu, aby sme športové hry zopakovali a prišli častejšie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Seniorvital, n.o. zrealizoval projekt s názvom Zvýšenie komfortu pri hygiene imobilných klientov. Seniorvital, n.o. poskytuje sociálne služby 10 rokov. Narastajúci trend imobilných klientov odôvodnil potrebu zriadenia ďalšej bezbariérovej kúpeľni a nakúpenia pomôcok pre manipuláciu a kúpanie takýchto seniorov. Zakúpením kúpacieho lôžka sa zvýšil komfort pri hygiene imobilných klientov. Kúpacie lôžko umožňuje polohovanie a zmenu výšky elektrickým zdvihom ložnej plochy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt SIMEON CENTRUM zrealizoval projekt s názvom Podporou mobilného hospicu pomôžeme nájsť zomierajúcim pacientom dôstojný kľud doma, medzi svojimi najbližšími. Projekt mobilného hospicu SIMEON CENTRUM bol zameraný hlavne na zvýšenie odbornosti a efektivity zdravotnej starostlivosti pre pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Naši lekári sa dovzdelávali v paliatívnej starostlivosti na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity a získali Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore paliatívna medicína. Jedná sa o najvyššiu možnú špecializáciu pre paliatívnu medicínu, čím prispejú k poskytnutiu vysokokomplexnej zdravotnej starostlivosti o zomierajúcich pacientov. Taktiež naša zdravotná sestra ako nová kolegyňa sa začala vzdelávať v kurze špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde ukončí tento kurz špeciálnou skúškou a vydaním licencie. Vzdelávanie našich zdravotných pracovníkov je prioritou. Pre mobilný hospic bolo veľmi dôležité zakúpenie zdravotníckych pomôcok, ktoré neposkytuje poisťovňa a mnohí pacienti, ktorí sú starší nemajú finančné prostriedky, aby si mohli tieto zdravotné pomôcky dovoliť. Z tohto grantu bezplatne poskytujeme všetky zakúpené zdravotnícke pomôcky našim zomierajúcim pacientom. Mobilný hospic vlastní jedno auto, ostatní spolupracovníci chodia na svojich autách a tak poskytujú zdravotnú starostlivosť v rodinách pacientov. Grant bol zameraný aj na opravu auta, ktoré už nevyhnutne potrebovalo zrenovovať a na ktoré nám dlhodobo neostávali finančné prostriedky. Je nám prisľúbený darom nový automobil, čo nás veľmi potešilo a z toho dôvodu naša zdravotná sestra si z grantu Nadácie EPH bude môcť získať vodičské oprávnenie vo zvýhodnenej cene. Sme veľmi radi, že aj v tejto náročnej a ťažkej pandemickej dobe nám Nadácia EPH pomohla zabezpečiť plynulý chod poskytovania zdravotnej starostlivosti pre zomierajúcich pacientov v terminálnom štádiu ochorenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt SIMEON CENTRUM zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie záveru života pacientov v terminálnom štádiu ochorenia v domácom prostredí s pomocou mobilného hospicu. Náš projekt sa realizoval nakúpením zdravotníckeho materiálu, liekov a poukážok na pohonné hmoty. Významným krokom na skvalitnenie a povzbudenie sa v práci mobilného hospicu bola konferencia paliatívnej medicíny v Českej republike, ktorú absolvovali riaditeľ a lekár nášho mobilného hospicu. Veľmi nám pomohlo vzhľadom k tomu, že dochádzame k zomierajúcim pacientom do ich domova našim autom, aj zabezpečenie tohto auta o pohonné hmoty a zaplatenie starostlivosti o pneumatiky.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € Subjekt SLOVAKIA TALENTS zrealizoval projekt s názvom Slovakia Talents. Napriek náročnému obdobiu poznačenému Covid-om a obmedzeniami si klub počínal veľmi úspešne spolu už v troch kategóriách - piataci, šiestaci a prípravka. Pred začiatkom sezóny sme absolvovali turnaj v Detve, kde sme skončili na druhom mieste. Veľmi úspešne sme si počínali v lige mladších žiakov 6 kde sme z 9 zápasov 8 vyhrali. V kategórii mladších žiakov 5. ročník sme vyhrali dokonca 10 súťažných zápasov z 11-tich odohraných. Po prerušení súťaže sme v rámci možností pokračovali v tréningovom procese na ľade aj v špecializovanej telocvični pre hokejistov. Po prerušení sezóny sme tesne pred vianocami absolvovali medzinárodný turnaj v Chomutove, kde sme v konkurencii výberov ako klub skončili na 5. mieste, čo je veľmi dobré umiestnenie. Okrem toho sme úspešne rozbehli projekt hokejovej prípravky a rozširujeme tak možnosť hrať hokej a vôbec športovať, aj pre najmenších. Príspevok bol použitý najmä na úhradu nákladov na trénerov, prenájom ľadových plôch pre tréningy a zápasy, účasť na prípravných turnajoch, materiálne zabezpečenie.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Subjekt SLOVAKIA TALENTS zrealizoval projekt s názvom Podpora mladých športovcov. SLOVAKIA TALENTS je hokejový klub bez vlastného štadióna, preto na tréningový aj zápasový proces využíva mestské a súkromné štadióny v Bratislave a okolí. Externé finančné prostriedky nám pomáhajú znižovať finančné zaťaženie rodičov. Všetky získané prostriedky slúžia na úhrady prenájmov, platby trénerom, eventuálne pomôcky a výstroj pre deti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 14 195,72 € Subjekt Slovenská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Lieky a zdravotnícky materiál pre Ukrajinu. Projekt bol zameraný na zakúpenie 3 nafukovacích stanov, ktoré boli v rámci 2. vlny odídencov z Ukrajiny umiestnené na hraničných priechodoch SVK – UA s cieľom vytvoriť vhodné operačné prostredie pre zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí ľuďom utekajúcim pred vojnou poskytovali teplé nápoje, občerstvenie a deky. Stany sú zároveň pripravené aj pre odídencov, ktorí si potrebujú na chvíľu oddýchnuť, resp. môžu byť nasadené aj v rámci pomoci SKCH pri iných mimoriadnych situáciách na území SR.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 34 470,14 € Subjekt Slovenská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Lieky a zdravotnícky materiál pre Ukrajinu. Cieľom projektu bolo zabezpečenie liekov a zdravotníckeho materiálu priamo na Ukrajinu v spolupráci s partnerom - Slovenskou katolíckou charitou. Lieky a zdravotnícky materiál bol zakúpený Nadáciou EPH a odovzdaný SKCH, ktorá zabezpečila transport na Ukrajinu.
h) veda a výskum 5 000 € Subjekt Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity zrealizoval projekt s názvom Európska noc výskumníkov 2022 na Slovensku. Festival vedy Európska noc výskumníkov (ENV) je najväčšou celoeurópskou iniciatívou zameranou na popularizáciu výskumu a inovácií. V roku 2022 sa obdobné podujatia ako na Slovensku konali vo vyše 300 európskych miest v 26 krajinách, s odhadovanou účasťou 1,5 milióna návštevníkov a zapojením viac ako 25.000 výskumníkov a výskumníčok. Cieľom projektu bolo rovnako prispieť k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti vedy v očiach politikov, odbornej a laickej verejnosti. Zároveň sme v rámci organizácie podujatia mali ambíciu motivovať mladých ľudí, aby sa zaujímali o štúdium prírodných a technických vied a rozhodli sa pre vedeckú kariéru. adácia EPH poskytla veľmi potrebnú finančnú podporu na organizačno-technické zabezpečenie podujatia (hlavné a sprievodné lokality).
b) podpora a rozvoj športu 2 500 € Subjekt Slovenský lyžiarsky zväz zdravotne postihnutých zrealizoval projekt s názvom Podpora zdravotne postihnutých športovcov - paralyžovanie. Finančné prostriedky z nadácie EPH vo výške 2500,-€ boli použité na tréningovú prípravu, sústredenie na Štrbskom Plese v mesiaci december 2021 a na nákup športového materiálu. Následne sa slovenskí parazjazdári pripravovali na ZPH ktoré sa uskutočnili v marci 2022 v Pekingu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt SOLIDARITAS n.o. zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie starostlivosti o klientov hospicu SOLIDARITAS n.o.. Vďaka projektu „Skvalitnenie starostlivosti o klientov hospicu SOLIDARITAS n.o “ sme zaobstarali chýbajúce zdravotnícke zariadenia a pomôcky. Jedná sa o 1 ks kyslíkový koncentrátor s funkciou inhalátora, 2 ks zdravotníckych odsávačiek s filtrom na odsávanie telesných tekutín, 1 ks lineárny dávkovač- Infúzna pumpa, 1ks biolampa+ farebná terapia+ stojan a 1 ks All- in –one počítač. Všetky vymenované zariadenia sú kvalitné, využívané každodenne a nadmieru uspokojili potreby pacientov a personálu.
e) podpora vzdelávania 1 700 € Subjekt Speleo Bratislava zrealizoval projekt s názvom Informačné tabule k jaskyniam v Borinskom krase. V priebehu mesiacov september a október sme pracovali na vytvorení obsahu náučných tabúľ. Zhromažďovali sme fotografie od starších jaskyniarov, niektoré priestory v Zbojníckej jaskyni sme nafotografovali, digitalizovali a upravovali mapy jaskýň. Vypracovali sme texty na tabule – aj z odborného hľadiska (geológia, hydrológia, geomorfológia). Zadali sme do výroby drevené náučné tabule. V prvej polovici októbra sme svojpomocne vyhotovili oceľové držiaky. Na terénnej akcii dňa 22. 10. 2022 sme prebrali drevené náučné tabule, priviezli ich k jaskyniam, pomocou skrutiek upevnili na ne oceľové držiaky, na vytypovaných miestach pred vchodmi do jaskýň sme vykopali jamy, osadili do nich tabule na držiakoch a vyplnili jamy s debnením čerstvo pripraveným betónom. V prvej polovici mesiaca november sme obsah tabúľ upravili v grafickom programe a zadali do výroby plastové plochy s potlačou (texty, fotografie a mapky jaskýň. Na terénnej akcii dňa 26. 11. 2022 sme pripravili plastové plochy na upevnenie, priviezli ich k jaskyniam a pomocou akumulátorového náradia ich pripevnil na náučné tabule. Zároveň sme upravili okolie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Spišská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom 'Vyspime sa do ružova'. Zariadenie pre seniorov v Spišskom Štiavniku je jedným z našich zariadení, ktorého vybavenie nie je vyhovujúce a trpí nedostatkom nových polohovateľných postelí. Zariadenie si žiada modernejšie vybavenie a možnosť poskytnúť komfortné bývanie našim seniorom, aby sa cítili ako v pohodlí domova. Túto možnosť sme poskytli aspoň 4 našim klientom a postupne chceme zlepšovať komfort aj ostatných. Zároveň sme zakúpením polohovateľných postelí dopomohli našim zamestnancom pri každodennej práci s dotyčnými klientmi a zlepšili manipuláciu s nimi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt Spišská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom 'Predtým ako odídeš...'. Mobilné hospice pôsobia na 12 miestach v rámci Spišskej diecézy, pričom sa orientujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí. Celkovo realizáciu projektu hodnotíme pozitívne, pričom priebeh bol pomerne nenáročný bez komplikácií a v relatívne rýchlom období. Cieľom bolo zabezpečenie kvalitných elektrických odsávačiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Spišská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Kvalitná voda a práčovňa (KVAP). Projekt bol zameraný na využitie prírodných zdrojov. Studňová voda je s pomocou čerpadla a po filtrácii distribuovaná do práčovne a sociálnych zariadení. Náklady na chod zariadenia budú tak znížené a zároveň sa využije potenciál, ktorý má v sebe studňa.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Spišská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Staráme sa o čistotu. Hospic sv. Alžbety v Ľubici, ako ústavné zdravotnícke zariadenie, poskytuje pacientom komplexnú paliatívnu zdravotnícku starostlivosť. Väčšina pacientov si vyžaduje špecifický hygienický program kvôli diagnóze a štádiám zložitých ochorení. Od týchto špecifík sú odvodené vysoké nároky a náklady kladené na údržbu hygieny a čistoty izieb pacientov i spoločných priestorov. Projektovým zámerom preto bolo zrealizovanie nákupu nového kompaktného čistiaceho prístroja na podlahy, aby sme dokázali udržiavať tieto vysoké nároky na štandardy čistoty a hygieny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 000 € Subjekt Spišská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - SnV.. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. Prínosom projektu je aj dlhodobejšie mapovanie sociálnej situácie v lokalite na základe evidovaných žiadostí. Suma podpory bola v roku 2022 navýšená o 3 000 EUR na podporu utečencov z Ukrajiny. Ich podpora spočívala v poukážkach na nákup potravín a drogérie. Charita podporila jednotlivcov alebo rodiny v počte: 42
b) podpora a rozvoj športu 4 310 € Subjekt Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino zrealizoval projekt s názvom Sparťanské leto pre mladých futbalistov. Hlavným cieľom projektu bolo získanie skúseností z tréningového procesu podľa koncepcie akadémie Sparty Praha. Futbalový kemp sa uskutočnil v dňoch 25. - 29. 07. 2022 v Tvrdoniciach v Čechách. Mladí futbalisti každý deň absolvovali dvojfázový tréning, pripravený bol aj sprievodný program a motivačné súťaže. Počas dňa bola zabezpečená strava na kempe a ubytovanie v miestnom ubytovacom zariadení tak pre hráčov ako aj pre sprevádzajúcich trénerov SDM Domino. Príspevok bol použitý na vstupný poplatok za camp, ubytovanie, stravu, dopravu a občerstvenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 23 620 € Subjekt Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar zrealizoval projekt s názvom Integračná a humanitárna podpora študentov z Ukrajiny bez rodičov. Projekt mal za cieľ podporu 24 študentov z Ukrajiny, ktorí utiekli pred vojnou na Slovensko. Podarilo sa zmierniť ich materiálnu núdzu, zabezpečiť sezónne oblečenie, obuv, hygienické potreby a mesačníky na MHD počas 6 mesiacov. Zároveň im boli zabezpečené pomôcky pre vzdelávanie a získavanie práce - notebooky so softwareom a príslušenstvom. V rámci projektu im bola poskytnutá podpora odborného sprevádzania, poskytnutá krízová intervencia a vznikla tak súdržná skupina, ktorá si vie vypomôcť aj navzájom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Subjekt Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar zrealizoval projekt s názvom Poukážky na nákup potravín a drogérie pre ukrajinských utečencov. Spoločnosť Úsmev ako dar je občianske združenie pôsobiace na Slovensku a na Zakarpatskej Ukrajine v oblasti pomoci rodinám s maloletými deťmi i deťom v centrách pre deti a rodiny. Sme etablovaným subjektom adresnej odbornej, sociálnej a psychologickej pomoci, priamej materiálnej a finančnej pomoci i rešpektovaným a uznávaným partnerom orgánov v oblasti sociálno-právnej ochrany detí na celom Slovensku a na Zakarpatskej Ukrajine. Od 5. dňa vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine sme preorganizovali naše odborné kapacity na obidvoch stranách hranice. Mimo rozsiahlej cielenej humanitárnej pomoci priamo na Ukrajine sme ihneď na Slovensku vytvorili malé multidisciplinárne tímy venujúce sa výlučne sprevádzaniu a integrácii utečeneckých rodín s maloletými deťmi. Jednou z nevyhnutností pri tomto sprevádzaní bolo uspokojenie základných životných potrieb týchto rodín, ktoré sa kvalitatívne docielilo rýchlou pomocou v podobe nákupných poukážok použiteľných priamo v mestách našej pomoci. Priamym použitím nákupných poukážok sme zasiahli 33 utečeneckých rodín, väčšinou osamelým mám s deťmi. Počet maloletých detí v týchto rodinách je 86. Všetky uvedené rodiny sú rodiny utekajúce pred vojnou z Ukrajiny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt SPREVÁDZANIE o.z. zrealizoval projekt s názvom Mobilný hospic SPREVÁDZANIE o.z.. Vďaka Nadácii EPH sme mohli aj v roku 2021 poskytovať kvalitnú paliatívnu starostlivosť v pohodlí vlastného domva. Zdravotníci nášho mobilného hospicu urobili 2040 návštev. Počas trvania projektu sme mohli zamestnať dašiu lekárku a zdravotnú sestru. Sú pre pacientov velkým prínosom. Vdaka Nadáci EPH sme vedeli pokryť časť ich mzdových nákladov a platiť odvody za zamestnancov hospicu. Na služobnom automobile, ktorého časť splátok boli hradené s vašou pomocou sme postupne prešli za pacientmi 9 283km. Bez vašej pomoci by to nebolo možné. Tiež veľmi pekne ďakujem za zdravotnícky materiál a pomôcky ktoré pri našej službe zomierajúcim onkologickým pacientom nevyhnutne potrebujeme.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt SPREVÁDZANIE o.z. zrealizoval projekt s názvom Mobilný hospic okr. Levice. V roku 2022 sme naďalej poskytovali službu mobilného hospicu v okrese Levice a jeho okolí kde túto nemajú. Vždy na požiadanie príbuzných sprevádzame pacienta a tlmíme jeho ťažkosti spojené so zomieraním ... Z príspevku sa podarilo zabezpečiť: analgetická pumpa, vybavenie terapeutickej miestnosti, lieky a zdravotnícky materiál, náklady na priestory a dopravu.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Subjekt SRRZ - RZ pri Gymnáziu arm. Gen. L. Svobodu zrealizoval projekt s názvom Historicko-dejepisná súťaž gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Dejepisná súťaž gymnázií je už dlhé roky najväčším súťažným stretnutím a študentov stredných škôl z Českej a Slovenskej republiky. Hlavným usporiadateľom súťaže je nadačný fond Gaudeamus pri Gymnáziu Cheb. Tento rok sa uskutočnil už XXX. ročník tejto súťaže. Súťaž je zameraná na československé alebo európske dejiny. Svoje vedomosti môžu trojčlenné súťažné družstvá prejaviť v sérií testov zameraných na konkrétny historický úsek. Témou tohto ročníka boli Európske dejiny v rokoch 1939 – 1945. Príspevok bol použitý na zabezpečenie cien pre účastníkov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt SRRZ - RZ pri Základnej škole zrealizoval projekt s názvom Inkluzívna trieda. Rozšírením a prestavbou starého skladu učebníc sa nám tak za pomoci dotácie podarilo obstarať nové stoly, stoličky, regále, novú podlahu a inkluzívne pomôcky. Vytvorila sa tým inkluzívna trieda s modernými prvkami pre zlepšenie vnímania a učenia sa, napomáhajúca uplatňovaniu zásad názornosti. Trieda bude počas vyučovania slúžiť vďaka inkluzívnym pracovným pomôckam ako upokojovací priestor pre deti s rôznym stupňom mentálneho znevýhodnenia, či poruchami učenia. Po vyučovaní a v poobedňajších hodinách bude miestnosť slúžiť ako priestor pre školský klub detí a krúžkovú činnosť.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Subjekt Súkromná materská škola, Bilíkova 34, Bratislava zrealizoval projekt s názvom Učenie v prírode. Cieľom bolo zabezpečiť vďaka projektu( nadácie EPH), realizovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v exteriéri, podporovať enviromentálne vnímanie detí a vžívanie sa s prírodou. Pozorovať kvetenu a vnímať, ako sa dá prírode pomôcť k tomu, aby dažďová voda bola prínosom. Vytvorilo sa príjemné prostredie pre deti so strešnou krytinou, kde sa môže realizovať množstvo aktivít, učebných, výtvarných a pracovne zameraných. Po objednaní, nákupe a doručení sme sa pustili svojpomocne a aj za pomoci rodičov do montáže altánku, strechy a krytiny. Nasledovala montáž lavičiek na sedenie, stoly. Dotvorili sme príjemné prostredie kvetináčmi, smrečkami, sudom na odchyt dažďovej vody, napájadlá pre vtáčiky a vytvorením bylinkovej steny na jednej strane altánku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Súkromná základná škola Edulienka, Konventná 619/1, Bratislava zrealizoval projekt s názvom Školská záhrada - Edulienka. Cieľom nášho projektu Školská záhrada - Edulienka, bolo vytvoriť úžitkovú záhradu na školskom dvore elokovaného pracoviska, na Palisádach 51, čo sa nám aj podarilo. Na začiatku sme objednali geotixtelné vrecia na vytvorenie oporného múru, keďže záhrada je situované vo svahu. Dňa 6.10.2022 sme zorganizovali prvú pracovnú brigádu. Na brigáde sme napĺňali vrecia zeminou zo školského dvora a začali sme vrecia ukladať do radov, aby sme vytvorili terasu. Na dokončenie terasy sme zorganizovali ešte niekoľko brigád, ktorých sa zúčastnili žiaci a ich rodičia. Na záverečnej brigáde 30.11. sme terasu naplnili rašelinou a pôdnym substrátom vhodným na výsev plodín a tiež sme stihli s deťmi zasadiť do našej novej záhrady cibule tulipánov a narcisov. Poslednú brigádu sme spojili aj s akciou lampiónový sprievod, čo bola krásna bodka na záver.
e) podpora vzdelávania 1 970 € Subjekt Súkromná základná škola LIBELLUS, Mokrohájska cesta 3392/3, Bratislava zrealizoval projekt s názvom Krajšia Mokrohájska. Predkladaný projekt si dal za cieľ zaviesť v našej škole environmentálne vzdelávanie a počas nej revitalizovať priestory medzi protihlukovou stenou a budovou školy pre komunitu zdravých aj zdravotne znevýhodnených žiakov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 400 € Subjekt Sv. Lujza, n.o. zrealizoval projekt s názvom Kvalita života onkologických pacientov v terminálnom štádiu. Z príspevku bolo zabezpečené:- lineárna sonda a stojan (vozík) k prenosnému sonografickému prístroju rozšíriť možnosti vyšetrenia ďalších orgánov pacienta.- invalidné vozíky a elektrická polohovateľná posteľ s matracom zlepšiť kvalitu života onkologickým pacientom a uľahčiť prácu rodinných príslušníkov pacienta
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt Sv. Lujza, n.o. zrealizoval projekt s názvom Aby človek nebol sám. Cieľom projektu bolo zorganizovať komunikačný seminár pre zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov, zakúpiť polohovateľnú posteľ s matracom pre onkologických pacientov na požičanie do domáceho prostredia a simulačný oblek na vzdelávacie aktivity.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt SVETIELKO NÁDEJE zrealizoval projekt s názvom Dovybavenie destkého mobilného hospicu SVETIELKA NÁDEJE. Plánovaným cieľom projektu bolo zabezpečiť financie na mzdy zamestnancom detského mobilného hospicu Svetielka nádeje. V roku 2022 zomrelo v starostlivosti 10 ťažko chorých detí a ďalšie sú v ich starostlivosti rôzne dlhý čas a z rôznych kútov SR, 2 hodiny cesty od BB. Vďaka podpore je týmto deťom a ich rodinám poskytovaná nadštandardná starostlivosť na ich poslednej ceste.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt SVETIELKO NÁDEJE zrealizoval projekt s názvom Pomáhame na ceste za zdravím. Zakúpili sme pre detský mobilný hospic Svetielka nádeje stacionárny oxygenátor. Je životne dôležitý pre pacientov s nedostatočným prekysličovaním. Obsahuje filtre, aby sa zabezpečila filtrácia prachu, či iných škodlivín. Paravan sme zakúpili na oddelenie, ktorý zabezpečuje aspoň čiastočné súkromie pacientov pred a počas vyšetrení.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Subjekt SVETIELKO NÁDEJE zrealizoval projekt s názvom Najväčšie želanie umierajúcich- chcem už ísť domov.. Dieťa, ktoré v nemocnici vyčerpalo všetky možnosti liečby, si rodič môže vziať domov, pričom rodina a dieťa potrebujú pomoc. Tú mu poskytne multidisciplinárny tím detského mobilného hospicu Svetielka nádeje-lekár, sestra, sociálny pracovník, psychológ, kňaz, liečebný pedagóg a podobne. Oni zabezpečia pravidelné návštevy priamo v domácom prostredí dieťaťa, kde mu je poskytovaná 24-hodinová paliatívna starostlivosť 7 dní v týždni, čo je pre rodinu a dieťa neoceniteľná pomoc. Na to, aby títo ľudia mohli pomáhať 24/7, je nutné zabezpečiť im TPP (trvalý pracovný pomer) a keďže ich zamestnáva občianske združenie, aj zabezpečiť prísun financií na ich mzdy, s čím nám pomohol práve príspevok nadácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt SVETIELKO POMOCI n.o. zrealizoval projekt s názvom Zlepšenie vybavenia detského mobilného hospicu. Projekt pomohol zlepšiť prístrojové a materiálne vybavenie pre poskytovanie domácej podpornej a hospicovej starostlivosti na východnom Slovensku.Výsledkom je zakúpenie týchto vecí:2 ks kyslíkové stacionárne koncentrátory s príslušenstvom2 ks kyslíkové mobilné koncentrátory s príslušenstvom500 ks ochranné masky Bisaf FFP2
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt SÝKORKA n.o. zrealizoval projekt s názvom Ozdravme seniora. Cieľom projektu bolo zabezpečenie zdravotníckych pomôcok: kyslíkový koncentrátor, pulzný oxymeter, odsávačka hlienov, germicídny žiarič, defibrilátor a biolampa.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 200 € Subjekt SÝKORKA n.o. zrealizoval projekt s názvom Čas na zaslúžený relax. Hneď po dovoze bolo masážne kreslo pripravené k používaniu. Hydromasážna vaňa bola tiež zapojená a spojazdnená obratom. Hydromasážna bezbariérová vaňa bola prijatá s rovnakým nadšením. Za túto možnosť Vám musíme za celé zariadenie sociálnych služieb veľmi poďakovať. V bežnom, každodennom živote klientov sledujeme radosť z rozšírenia týchto možností. V neposlednom rade si opatrovateľský personál pochvaľuje zvýšenie bezpečnosti pri manipulácií s klientom- teda vstupe a výstupe z bezbariérovej vane.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt Šidielko LT zrealizoval projekt s názvom Hudba hrou. V rámci projektu Hudba hrou bola na detskom ihrisku osadená zvonkohra, ktorá ako veľký exteriérový prvok dopĺňa hracie prvky aj o hudobný rozmer. Od jej montáže si ju vyskúšalo množstvo detí. Zároveň boli zakúpené rôznorodé hudobné nástroje, ktoré sa využívajú nielen na podujatiach zameraných na hudbu, ale aj pri iných aktivitách, kde dopĺňajú edukačné a kreatívne aktivity o hudobné prvky. Na začiatku septembra bolo zorganizované podujatie S rodičmi po stopách hudby, kde sa deti mohli zoznámiť s rôznymi hudobnými nástrojmi. O niekoľko dní, počas podujatia Lovčická heligónka, boli zrealizované hudobné tvorivé dielne. V októbri mali deti aj dospelí možnosť zoznámiť s rôznymi hudobnými nástrojmi počas neformálnych podujatí. A naši najmenší si mohli hravou formou vyskúšať niektoré perkusie vďaka podujatiu Najmenší spoznávajú hudbu na konci novembra.
b) podpora a rozvoj športu 1 200 € Subjekt Šidielko LT zrealizoval projekt s názvom Les bližšie k deťom. V rámci projektu Les bližšie k deťom bolo na detskom ihrisku osadené doskočisko, vďaka ktorému si deti budú môcť nielen rozvíjať svoje pohybové schopnosti, ale aj porovnávať svoje výkony s výkonmi skokanov zo zvieracej ríše. Vytvoril sa tak priestor na realizáciu rôznorodých aktivít športového, edukačného aj súťažného charakteru. Na ihrisku tiež pribudla kladina z masívneho dreva, kde si deti trénujú rovnováhu a vymýšľajú rôzne hravé aj súťažné úlohy. V októbri boli zrealizované dve podujatia: zážitkové poobedie s poľovníkmi a jesenná čítačka, ktorých sa zúčastnili deti z obce a blízkeho okolia spolu s rodinnými príslušníkmi. Mali možnosť dozvedieť sa zaujímavosti zo života lesných zvierat, spoznať ich podľa stôp či srsti, zoznámiť sa s poľovníckymi psami, a to všetko vďaka poľovníkom z našej obce, s ktorými sa deti zoznámili.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt ŠK JUVENTA Žilina, o. z. zrealizoval projekt s názvom Radosť z pohybu. Projekt sme začali realizovať od 5. septembra 2022. Otvorili sme v jednotlivých oddieloch Atletiky, Florbalu, Všeobecnej pohybovej prípravy a bedmintonu už v poradí 25. sezónu v ŠK Juventa Žilina. Spolu sa do jednotlivých oddielov elektronicky zapísalo 532 členov vo veku od 4 rokov až po dospelých. V mesiacoch september, október a november sa rozbehli súťaže vo florbale a vrcholili majstrovské súťaže v atletike. Vďaka podpore Nadácie EPH sme mohli znížiť náklady ŠK vo forme stále sa zvyšujúcich nákladov na prenájom priestorov, na materiál a cestovné náklady v športovej činnosti ŠK.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o. zrealizoval projekt s názvom Každý potrebuje nejaký oporný bod. V rámci projektu „Každý potrebuje nejaký oporný bod“ sme sa snažili pomôcť našim klientom tak, že sme z dotácie zabezpečili výrobu tak potrebných madiel na stenu, ktoré naši klienti, hlavne tí, ktorí sa ešte vedia pohybovať, tak súrne potrebujú. Na každom z troch poschodí sme urobili madlá na stenu, ktoré naši, aj menej pohyblivý klienti, (aj tí na vozíkoch), budú pri svojej prechádzke po chodbách využívať.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Špecializované zariadenie Tereza zrealizoval projekt s názvom Vytiahnime starkých do záhrady -. Hlavným zámerom projektu je umožniť našim klientom aktívnu účasť na terapiách mimo priestorov zariadenia - na záhrade. Naša nová záhrada sa stala nielen príjemným miestom oddychu, je tiež zdravým a liečivým prostredím a plody a vôňu z nej si môžeme užívať aj v sychravých jesenných dňoch či v chladnej zime. Budeme našu záhradu ďalej zveľaďovať, aby bola pre nás všetkých potešením v každom ročnom období a v každom počasí. Prostriedky sme použili na vybavenie záhrady altánkom a vysadením okrasných drevín a kvetov.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Subjekt Športový klub Dynamo Diviaky zrealizoval projekt s názvom Futbalové bránky pre predprípravku kategória U9. Cieľom bolo zlepšenie tréningových podmienok a podmienok pre hranie futbalových zápasov pre kategóriu predprípravky U9 (do 9 rokov)Z poskytnutého grantu boli zakúpené 2 kusy futbalových bránok rozmeru 2m x 3 m pre kategóriu predprípravky U9 (do 9 rokov).
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Subjekt Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina zrealizoval projekt s názvom S energiou v tanci. Projektu sa zúčastnilo 51 športovcov vo vekových kategóriách Deti, Juniori a Mládež z regiónu Žilina a Martin. Projekt bol realizovaný v plánovanom termíne 15.8. - 17.8. a vďaka podpore zo strany Nadácie EPH sme mohli doplniť zloženie trénerov a rozsah tréningov, príspevok bol primárne použitý na odmeny pre trénerov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Teresa Benedicta zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie života prijímateľov sociálnych služieb. V rámci projektu sme zabezpečili nákup kyslíkového koncentrátora, terapeutickej bábiky, masážnej podložky, hydraulického zdviháku a 3 polohovacích kresiel. Následne k nám boli tieto zdravotnícke pomôcky doručené a uhradené bankovým prevodom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 990 € Subjekt Terézia, n. o. zrealizoval projekt s názvom Rehabilitácia - cesta k sebestačnosti. Zakúpením vybratých pomôcok Pedalo reha -bar, balančný jež, drevená skladacia veža, polohovací polmesiac, polohovací valec malý, polohovací valec stredný, veľká súprava ježkovitých loptičiek, stolík pre ručné rehabilitačné cvičenia, Thera – band pro hand trainer, Foot roller, Posilňovacia guma Thera – band, sada činiek, chodník pre nácvik chôdze, rotor horných končatín, Philips Threshold IMT, PEP, Terapeutické fazuľky Therabeans, Gymnastické pieskové vrecúško veľké, akupresúrny chodník, Terapeutické kefky Wilbarger, kryogulička došlo k skvalitneniu služieb rehabilitácie a fyzioterapie v zariadení Terézia n.o. Pravidelnou rehabilitačnou činnosťou sa zlepšila celková kondícia prijímateľov sociálnej služby, opätovné nadobudnutie stratených schopností a zručností v oblasti mobility a sebestačnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 200 € Subjekt TILIA nezisková organizácia zrealizoval projekt s názvom Zefektívnenie postupov v terapii seniorov v Zariadení pre seniorov TILIA nielen počas pandémie. Vďaka realizácii tohto projektu sme zakúpili dva dôležité medicínske prístroje – prístroj na meranie CRP a iných dôležitých parametrov a koncentrátor kyslíka. Oba tieto prístroje sú využívané v bežnej dennej praxi pri starostlivosti o našich klientov a rehabilitačných aktivitách. Jedná sa o osoby vyššieho veku, trpiace mnohými chronickými ochoreniami, zhoršenou mobilitou a zníženými kognitívnymi schopnosťami. Najmä z tohto dôvodu oceňujú možnosť využitia predbežnej diagnostiky svojimi ošetrujúcimi lekármi priamo v zariadení, čím sú odbremenení od prípadnej návštevy zdravotníckeho zariadenia. Zabezpečením tejto medicínskej techniky bude možné tiež predísť problémom, ktoré vznikajú pri vyťaženosti zdravotníckych zariadení najmä v období šírenia pandémie koronavírusu.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Subjekt Trnava Tourism zrealizoval projekt s názvom Navigačno-informačný dotykový panel pri autobusovej stanici v Trnave. V rámci realizácie projektu boli pripravené nové informačné podklady a aktualizované a upravené staršie informačné podklady pre umiestnenie do dotykového informačného panela. Tento bol následne osadený na miesto realizácie projektu, ktorým je jeden z hlavných vstupných bodov do destinácie – hlavná autobusová stanica v meste Trnava. Dotykový informačný panel obsahuje komplexné informačné a navigačné zabezpečenie pre návštevníkov destinácie využívajúcich autobusovú alebo železničnú dopravu a poskytuje informácie o historických, kultúrnych a prírodných atraktivitách destinácie, o možnostiach trávenia voľného času a o poskytovaných službách v destinácii. Informácie sú poskytované v slovenskom a anglickom jazyku, ako aj v slovenskom posunkovom jazyku. Umiestnenie informačného panela na jeden z hlavných vstupných bodov napomohlo k zlepšeniu návštevníckeho zážitku a k zlepšeniu orientácie a informovanosti návštevníkov v destinácii, čo viedlo k zlepšeniu celkovej skúsenosti návštevníka s destináciou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 € Subjekt Trnavská arcidiecézna charita zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - TT. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. Prínosom projektu je aj dlhodobejšie mapovanie sociálnej situácie v lokalite na základe evidovaných žiadostí. Charita podporila jednotlivcov alebo rodiny v počte: 28
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 000 € Subjekt Trnavská arcidiecézna charita zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - TT.. Farské charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Typicky môže ísť o zabezpečenie potravín, paliva, liekov alebo lekárskej terapie, nákladov na dopravu, oblečenie, nevyhnutné zariadenie v domácnosti, a podobne. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará spolupracovník charity. Prínosom projektu je aj dlhodobejšie mapovanie sociálnej situácie v lokalite na základe evidovaných žiadostí. Suma podpory bola v roku 2022 navýšená o 3 000 EUR na podporu utečencov z Ukrajiny. Ich podpora spočívala v poukážkach na nákup potravín a drogérie. Charita podporila jednotlivcov alebo rodiny v počte: 126
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 900 € Subjekt TURISTICKÉ ZDRUŽENIE DOLNÝ LOPAŠOV zrealizoval projekt s názvom Miesto na oddych pre každého.. Vďaka finančným prostriedkom z Nadácie EPH sme do existujúceho altánku nakúpili materiál a dobrovoľnícky vyrobili dva sety dubového sedenia (4 lavice a 2 stoly). Zakúpili sme aj železné stojany na 10 ks bicyklov, ktoré sú umiestnené v blízkosti altánku so sedením.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt V Prepojení zrealizoval projekt s názvom Záhradná dielnička pre deti v DLK Rozmarín. Vytvorili sme drevený prístrešok DIELNIČKU, kde by mohli deti celoročne rozvíjať jemnú, hrubú motoriku, predstavivosť, trpezlivosť, sústredenosť, prácu s náradím a prírodninami. Súčasťou je detský ponk a základné detské náradie, s ktorým by deti pod dozorom dospelého mohli pracovať. Ide o realizáciu záhradnej dielničky v lesnom klube Rozmarín, ktorého funkcie budú: prístrešok pre deti, pod ktorým budú môcť pracovať s náradím a drevom či iným prírodným materiálom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže zrealizoval projekt s názvom Záhrada pomoci. V rámci tohto projektu sme vybudovali malú komunitnú záhradu, v ktorej budeme pestovať zeleninu a využívať ju pre podporu matiek - samoživiteliek alebo matiek, ktoré pochádzajú z rodín na hranici chudoby. Zabezpečili sme materiál na výrobu vyvýšených záhonov, hlinu, skleník a semená zeleniny, ktoré pestujeme a využívame pre aktivitu - varenie matiek alebo ktoré distribuujeme priamo do rodín. O záhradu sa starajú dobrovoľníci z miestnej komunity, ako aj priamo matky, ktoré sa zúčastňujú aktivity - varenie, aby sa naučili starať o záhradu a pestovať jednotlivé druhy zeleniny. Vyvýšené záhony boli vyrobené dobrovoľnícky a rovnako aj skleník sme inštalovali s pomocou dobrovoľníkov.
e) podpora vzdelávania 9 800 € Subjekt V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže zrealizoval projekt s názvom Úprava podkrovia Oravského centra mládeže. Naším cieľom bolo zlepšiť fungovanie tímu nášho centra cez vybudovanie kvalitného priestorového zázemia a podporiť individuálne sprevádzanie a formáciu mladých ľudí cez priestory, ktoré pre to budú špeciálne určené. V projekte sme rekonštruovali priestor, ktorý bol iba hrubou stavbou a vytvorili sme kancelárie, ubytovacie izby, kúpeľne, toalety a meditačnú miestnosť. Do priestorov sme zaviedli aj radiátory, položili sme nové podlahy a osadili zárubne a dvere. Rekonštrukcia prispela k vytvoreniu priestoru pre lepšie fungovanie tímu centra a posilnenie jeho mentálnej stability a zároveň aj vytvorila nové možnosti pre mladých ľudí, ktorí do centra dochádzajú na individuálne sprevádzanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt Vaša charita, n.o. zrealizoval projekt s názvom Rozšírenie skladu a podpora humanitárnej pomoci. Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre dovoz, skladovanie, triedenie a distribúciu materiálnej pomoci pre ľudí v núdzi. V rámci projektu boli vymenené okná a dvere, čo zlepšilo podmienky práce v sklade. Ďalej bol upravený priestor vykládky, čo nám umožnilo ľahšiu manipuláciu s materiálnou pomocou. Zároveň bolo dokúpené materiálne vybavenie na manipuláciu s materiálnou pomocou (prepravky) a uhradená časť nájomného za skladové priestory. Veľkou pomocou bola úhrada PHM pri dovoze materiálnej pomoci. Realizáciou projektu sme získali lepšie podmienky pre prácu v sklade a pri manipulácii s materiálnou pomocou, čo je pre nás veľkou pomocou pri pokračovaní poskytovania pomoci ľuďom v núdzi.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Subjekt VIVAT VOX ORGANI zrealizoval projekt s názvom Aplikácia pre turistov. Po schválení projektu sme pristúpili k vývinu prvej časti aplikácie pre turistov - Kostol Premenenia Pána v Španej Doline. V aktuálnom projekte prispievame k rozvoju cestovného ruchu v starobylej baníckej obci Špania Dolina. Aplikácia umožní turistom v Španej Doline bezplatne si stiahnuť aplikáciu ŠpaniAppDolina. Aplikácia bude turistickým sprievodcom v historickom kostole v Španej Doline. Účelom bezplatnej mobilnej aplikácie ŠpaniAppDolina je postupné sústredenie všetkých dôležitých monumentov obce Špania Dolina do jedného zariadenia užívateľa, pre uľahčenie prehľadu a možnosti orientácie v turisticky atraktívnom prostredí Španej Doliny. Sprístupnenie informácií o pamiatkach uložených v kostole Premenenia Pána je teda len prvý krok v tomto projekte.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Všetci pre rodinu, n.o. zrealizoval projekt s názvom Zdravotno-sociálna služba ľuďom bez domova v Košiciach. Terénna zdravotno-sociálna služba bola realizovaná formou pravidelných návštev sociálnych pracovníkov VPR a zdravotníkov (dobrovoľníkov - lekárov, sestier, medikov) v pobytových zariadeniach krízovej intervencie (útulky, nocľahárne, osady) a iných lokalitách, kde ľudia bez domova žijú. Zamerané boli na identifikovanie zdravotnej situácie, konzultácie zdravotného stavu, ošetrovanie a nastavenie a zabezpečenie liečby, riešenie pandemickej situácie v útulkoch a MRK. Vďaka finančnej pomoci sme mohli dokúpiť lieky a pomôcky nevyhnutné pre prácu tímov v teréne, dovybaviť a doplnenie OOPP, ktoré teraz v tejto dobe je nevyhnutné pri práci s rizikovými skupinami.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Subjekt Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. v angl. jazyku Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, n.o. skrátený názov RC SFPA, n.o. zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie komunikácie a vizualizácie tém v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov ako nástroj boja s dezinformáciami. Počas obdobia máj-október 2021 sme zrealizovali projekt podporený z nadácie EPH, ktorého cieľom bolo zvýšenie vizuálnej prítomnosti RC SFPA v online digitálnom priestore – povedomie o značke SFPA ako relevantnom, spoľahlivom nástroji pri boji s dezinformáciami v online priestore týkajúcich sa tém zahraničnej a európskej politiky i oblasti medzinárodných vzťahov. Úspešne sa nám poradilo zdigitalizovať naše staršie výstupy, ktoré boli doteraz prístupné len vo fyzickom archíve SFPA. Primárnym cieľom projektu bola realizácia nového grafického návrhu a programovanie nového vizuálu, funkcií a obsahu webstránky RC SFPA (www.sfpa.sk) zodpovedajúcemu potrebám modernej spoločnosti a organizácie, ktorá v súčasnosti slúži ako hlavná vizitka organizácie, sústreďujúc a šíriac naše analytické výstupy a aktivity. Súčasne sme systematicky napĺňali obsahom nie len novo vystavaný web, aj sociálne siete, primárne Facebook, ktorý je v súčasnosti koncentrátorom väčšiny dezinformácií šíriacich sa medzi obyvateľmi Slovenska. Pomocou reklamy z iných zdrojov, sme v projektovom období máj-október oslovili viac ako 70 tisíc ľudí a toto číslo vykazuje rastúci charakter. V budúcnosti plánujeme expandovať aj na ďalšie sociálne siete a rozšíriť tak naše pole pôsobnosti.
h) veda a výskum 3 900 € Subjekt Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. v angl. jazyku Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, n.o. skrátený názov RC SFPA, n.o. zrealizoval projekt s názvom Stredoeurópska energetická konferencia – CEEC XVI: Prehodnotenie energetickej bezpečnosti v čase vojny a zmeny klímy. Hlavným výstupom projektu bol 16. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie, ktorý sa konal 21. novembra 2022 v Bratislave za účasti a vystúpenia ministra hospodárstva SR Karela Hirmana, štátneho tajomníka Ministerstva energetiky UA Yaroslava Demchenkova, štátnej tajomníčky MZV SR Ingrid Brockovej či hlavného ekonóma Medzinárodnej energetickej agentúry Tima Goulda. Na tomto podujatí sa uskutočnilo 9 panelov a 2 okrúhle stoly. Stredoeurópska diskusia sa rozšírila o predstaviteľov Ukrajiny, diskusia bola najmä zasadená do kontextu energetickej bezpečnosti a dekarbonizácie. Vďaka podpore sme mohli konferenciu realizovať v reprezentatívnych priestoroch a zabezpečiť po technickej stránke tak, aby bola zaujímavá pre čo najširšie spektrum aktérov súkromného i verejného života a tiež pre online divákov, ktorí nemohli prísť osobne.
e) podpora vzdelávania 1 900 € Subjekt Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským - Arany János Alapiskola, Hlavná 509/22, Okoč zrealizoval projekt s názvom My fandíme knihám. Cieľom projektu bolo vytvorenie čitateľskej zóny pri školskej knižnici, aby bol mládeži poskytnutý priestor pre zmysluplné trávenie voľného času. Moderné, vkusné, farebné a zároveň účelné zariadenie čitateľskej zóny priam vábi k tomu, aby si človek sadol s knihou v ruke a užil si zážitok z nej. Pravidelne si toto pohodlie môže užívať výše 200 žiakov základnej školy. Školskú knižnicu občasne navštevujú aj deti miestnych materských škôlok a žiaci špeciálnej školy v Okoči.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Subjekt Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava zrealizoval projekt s názvom Obnova IKT. Zakúpením IKT prostriedkov a ich inštaláciou do tried, škola zabezpečila vyššiu úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov. Zároveň im zabezpečila prístup k potrebným informáciám a edukačným aplikáciám.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin zrealizoval projekt s názvom Učíme v prírode. S tvorbou učební 'Učíme v prírode' sme začali v júli 2022. Realizácia učební bude postupná. Zatiaľ sa nám podarilo zrealizovať niekoľko cieľov a dostať projekt do podoby, aby sa učebne mohli začať používať. Mohli sme si zakúpiť koše na triedenie odpadu a vyvýšené hriadky a tým sme postúpili do ďalšej etapy realizácie našich cieľov.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Základná škola s materskou školou, Malženice 203 zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia detského ihriska. Cieľom projektu bolo zakúpenie dopadových dosiek pod hraciu zostavu na detské ihrisko z dôvodu bezpečného hrania. Pod hracou zostavou bolo vytvorené a pripravené štrkové ložisko s obrubníkmi, na ktoré boli osadené dopadové dosky, ktoré zabezpečujú bezpečnosť detí pri hraní v prípade pádu. Cieľovou skupinou tohto projektu sú deti materskej (3 – 6 rokov) a základnej školy (6 – 10 rokov) v Malženiciach.
e) podpora vzdelávania 1 950 € Subjekt Základná škola s materskou školou, Školská 490/20, Teplička nad Váhom zrealizoval projekt s názvom Domček, kto v tebe býva?. Cieľom nášho projektu bolo, aby sa náš školský altánok pretvorený na multifunkčnú učebňu stal malým otvoreným komunitným miestom pre všetky vekové kategórie, čo sa nám za pomoci všetkých zúčastnených aj podarilo. Zorganizovaním naplánovaných workshopov sme ukázali, že aj vyučovanie vonku má svoje čaro. V rámci dobrovoľníckej práce a spolupráce s miestnymi organizáciami sme si našli nové kontakty, priateľstvá a do budúcnosti máme v pláne aj nové spoločné projekty.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Subjekt Základná škola s materskou školou, Trstín 457 zrealizoval projekt s názvom Kultivácia prostredia MŠ. Realizáciou tohto projektu sme revitalizovali časť školského dvora materskej školy a časť vstupných priestorov, ktoré neposkytovali dostatočne kultivované podmienky pre pobyt detí. Podarilo sa: odstránenie strej poškodenej podlahy vo vstupnom priestore MŠ, nahradenie novým PVC, ukotvenie lištami, vytmelenie dier, starý nábytok renovovaný fóliami; montáž a inštalácia nových lavíc a vankúšov, položenie trávneho koberca do altánku, výmena plexiskla v ekotabuli, inštalácia solárnaej fontánky a solárnych svetelných šnúr na altánok, výsadba vresu.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Subjekt Základná škola Záhorská Ves zrealizoval projekt s názvom Myslíme interaktívne. Projekt Myslíme interaktívne modernizuje didaktické pomôcky a interaktívny prístup nákupom novej generácie interaktívnych zariadení – nákupom interaktívneho displeja. Interaktívny displej ponúka využívanie nových modernejších postupov, nových výučbových programov, ktoré budú využívané v rámci vyučovacieho procesu, v rámci projektovej činnosti žiakov, v rámci činnosti záujmových útvarov a v rámci vzdelávania v ŠKD.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Subjekt Základná škola, Kysucký Lieskovec 208 zrealizoval projekt s názvom Alej oddychu. Cieľom projektu Alej oddychu bolo vytvoriť oddychovo-náučnú zónu v nevyužitej časti pozemku školského dvora, ktorá poskytne priestor nielen na príjemné posedenie pod vysadenými stromami, ale zároveň aj edukatívny charakter pre žiakov základnej školy. Výsledkom projektu bolo zrekonštruovanie časti školského areálu, vybudovanie chodníka, výsadba stromov a kríkov, výsev trávy, umiestnenie lavičiek a smetného koša.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Subjekt Základná škola, Plavecký Štvrtok 351 zrealizoval projekt s názvom Letné školy Plavecký Štvrtok. Cieľom projektu bola realizácia Letných škôl počas školských letný prázdnin pre deti prevažne zo znevýhodneného prostredia s podporou vzdelávania vzhľadom na dopady edukačného procesu počas pandémie a jej opatrení. Program letných škôl pozostával z odborných workshopov, oddychových a športových aktivít. Časť workshopov prebiehala bilingválne, teda v nemeckom a anglickom jazyku. Výchovnovzdelávacie aktivity v oblasti matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, či geografie, boli pútavo a moderne ukotvené v tematických okruhov ako: Letná škola ekológie, Letná škola filozofie a Letná škola vedy. Príspevok bol použitý na organizačné zabezpečenie, ubytovanie a stravu pre deti.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Subjekt Základná škola, Školská 1, Krpeľany zrealizoval projekt s názvom Vonkajšie ihrisko. V areáli školského dvora bol osadený fitnes prvok - kombinovaný stroj váhadlo + chodec+twister - ako súčasť workoutového ihriska.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Subjekt Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava zrealizoval projekt s názvom 'Čarovné nádvorie'. Prvou úlohou bolo odstránenie nedostatkov v teréne – odstránili sme nefunkčný prechodový chodník, vybrali sme zeminu s burinou. Nánosom novej zeminy sme zabezpečili vyrovnanie terénu a spevnenie plochy. Plochu sme skultivovali a zasiali trávový porast o ktorý sme sa kolektívne starali polievaním, kosením. Okrasné rastliny sme vysadili v upravovanom priestore – tuje, japonské vŕby, plazivé rastliny. Výrobu 12 ks lavičiek sme zabezpečili dodávateľským spôsobom. Lavičky sú prírodné z guľatiny. Kolektívnou prácou sme zabezpečili ošetrenie lavičiek ochranným lakom a natretím povrchovou farbou vo viacerých vrstvách.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby zrealizoval projekt s názvom Zvýšenie kvality života seniorov v zariadení. Finančnými prostriedkami pridelenými Nadáciou EPH sa nám podarilo zvýšiť kvalitu života seniorov v zariadení. Podarilo sa zabezpečiť deliace závesy, ktoré si môžu klienti, alebo službukonajúci personál kedykoľvek jednoducho roztiahnuť, alebo stiahnuť a to najmä pri vykonávaní hygieny, pri návšteve, alebo len tak pri potrebe súkromia. Deliace závesy sú navyše príjemným nerušivým prvkom interiérového vybavenia izby klientov. Pri výbere sme volili bezbariérové textilné závesy montované formou koľajničky na strope v izbe.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Zariadenie pre seniorov Náruč zrealizoval projekt s názvom Liečba a relaxácia klientov po prekonaní ochorenia COVID-19. V rámci projektu sme zabezpečili 3 ks lekárskych kyslíkových koncentrátorov a 1 ks mobilnú MSE jednotku 1. Kyslíkové koncentrátory využívame podľa predpisu lekára a momentálneho zdravotného stavu klienta v izbách pri posteliach na podporu dýchania. Mobilnú MSE jednotku využívajú sociálni pracovníci priamo na izbe klienta s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre jeho relaxáciu. Uvedená liečba prináša výsledky, klienti s väčším pokojom komunikujú a prijímajú pokyny lekára. Ich dýchanie a tým aj mobilita sa pomaličky zlepšuje.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Zariadenie pre seniorov Náruč zrealizoval projekt s názvom Kúpanie a relaxácia klientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody. V zariadení poskytujeme sociálne služby pre 35 klientov s následkami po náhlej cievnej mozgovej príhode. Sú imobilní, alebo málo mobilní s poškodením mozgu, ale aj s obmedzením funkčností hornej končatiny. Zabezpečili sme sprchové lehátko s centrálnou brzdou a 6 ks kresiel Gavota G1 – P s kolieskami a s príslušenstvom. Využívaním kúpacieho lehátka sme uľahčili proces kúpania pre osoby s postihnutím, ale aj pre zamestnancov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Subjekt Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré zrealizoval projekt s názvom Spríjemniť a uľahčiť život zdravotne postihnutým nás robí šťastnými. Nadácia EPH veľmi pomohla zariadeniu a kvalite života našich klientov, nakoľko sme novootvorené zariadenie, nemáme dostatok finančných prostriedkov, pretože sme otvárali v čase najväčšej epitémie na Coronu vo februári 2021 t.j. kapacita zariadenia sa napĺňala pomalšie. Z prostriedkov sme zabezpečili zdravotnícke pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Subjekt Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré zrealizoval projekt s názvom Pobyt v záhrade nám pomáha. Našim zámerom bolo opraviť, zrekonštruovať rsp. v niektorých častiach dobudovať chodníky - tak , aby pohyb bol bezpečný, jednoduchý za pomoci kompenzačných pomôcok t.j. odstránenie nerovnosti, rozšírenie niektorých častí chodníkov na pohyb na mechanickom vozíku + zakúpenie a osadenie lavičiek, aby si prijímatelia sociálnej služby mohli častejšie sadnúť, oddýchnuť , ak im zdravotný stav nedovoľuje prejsť väčšiu vzdialenosť.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Subjekt Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré zrealizoval projekt s názvom Záhrada plná zelene a kvetov. Okolie zariadenia bolo zanedbané. Seniori zo zariadenia sa však v záhrade radi stretajú. Prostredie si vyžadovalo veľkú renováciu, preto sme ho skrášlili tak, aby sa tu stretalo množstvo ľudí v lone prírody – nevidelo nepotrebné a oku nelahodiace kontajnery, odpad, smeti. Zrealizovaním projektu sme dosiahli svoj cieľ - vybudovali sme krásne miesto pod kontajnermi t.j. sú na jednom mieste a vysadili sme okolo kontajnerov kríky, ktoré keď vyrastú pekne zakryjú kontajnery a bude to krásne zelené miesto.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Subjekt Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. zrealizoval projekt s názvom Včasná diagnostika ochorenia. Cieľom bolo zakúpenie CRP prístroja SmartTester. Zakúpeným CPR prístrojom meriame hodnotu proteínu v telách prijímateľov sociálnych služieb - seniorov pri podozrení na zápalové ochorenie - nameraná hodnota slúži pre lekárku, ktorá stanoví potrebnú liečbu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 488,75 € Subjekt Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. zrealizoval projekt s názvom Ako na stretnutie. Zámerom projektu bola podpora skvalitnenia starostlivosti o klientov v zariadení sociálnych služieb a to prostredníctvom nákupu invalidných vozíkov. Nákup bol zrealizovaný cez internetový obchod spoločnosti Unizdrav. V 08/2022 boli postupne dodané invalidné vozíky v celkovom počte päť kusov. V súčasnosti máme k dispozícii nové invalidné vozíky a teda možnosť pre našich klientov byť nezávislejší a aktívnejšie sa zapojiť do spoločnosti. Vďaka podpore z Nadácie EPH sme dosiahli vyšší štandard života klientov a aj zariadenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. zrealizoval projekt s názvom Boj proti dekubitom. Naši klienti patria do skupiny veľmi vážne dlhodobo chorých klientov, ktorí sú celodenne pripútaní na lôžko, vyžadujú si intenzívnu opatrovateľskú/ošetrovateľskú starostlivosť, majú zavedený plán polohovania a prevencie dekubitov z dôvodu prítomnosti vysokého rizika vzniku a rozvoja komplikácií z imobility. Cieľom tohto projektu je zabezpečenie troch elektrických polohovateľných postelí s bočnicami a hrazdou, ako aj vysoko kvalitným a účinným antidekubitným matracom, ktoré pomôžu výrazne riziká IS znížiť a realizácia minivýskumu pre rýchlejšie hojenie preležanín.
b) podpora a rozvoj športu 7 500 € Subjekt Združenie Martinských rómov - Romale progress zrealizoval projekt s názvom Športová príprava ako prostriedok na rozvoj osobnosti a vzor pre mládež rómskej komunity. Realizácia projektu nás zastihla vo veľmi zložitom a náročnom období epidémie COVID - 19. Napriek týmto problémom a neustálych zmenách plánov, opatrení a karantén sa nám podarilo zabezpečiť prípravu telesne hendikepovaného športovca Romana Kováča a celkovú propagáciu pravidelnej telesnej výchovy a tréningového procesu v rámci rómskej komunity. Vďaka našim partnerom a Nadácii EPH sme na názornom príklade Romana Kováča poukázali na reálnu prípravu športovca a k tomu hendikepovaného príslušníka rómskej komunity v bežnom každodennom živote. Socializácia prebiehala aj širších rodinných zväzkoch a teší nás, že Roman Kováč sa stal vzorom aj pre mladšiu generáciu rómskych detí. Svedčila o tom aj účasť detí z rómskej komunity na tréningoch a športových podujatiach. Príspevok bol použitý na športové vybavenie a pomôcky, sústredenie, vitamínové doplnky a tréningy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Subjekt Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH zrealizoval projekt s názvom Výskumné a záchranné práce na hrade Hrušov. Za pomoci dobrovoľníkov sa na hrade Hrušov mohli uskutočniť záchranné práce, vďaka ktorým bolo možné sanovať vybraté objekty hradu Hrušov. Projektu sa zúčastnilo 42 dobrovoľníkov, ktorý pomáhali pri archeologickom výskume, pri murárskych a tesárskych prácach. Celkovo bolo uskutočnených 10 workshopov, vytvorené 3 odborné posudky a práce, obnovené 2 objekty hradu.
e) podpora vzdelávania 1 600 € Subjekt Združenie rodičov pri materskej škole Mišíkova 19, Bratislava zrealizoval projekt s názvom Rozvoj detí v špeciálnej MŠ. Projekt sa nám podarilo úspešne realizovať. Vďaka podpore sme zakúpili potrebné edukačné a rozvojové hračky, ktoré budeme môcť používať aj naďalej. Zakúpený materiál bol starostlivo vyberaný a konzultovaný s našim odborným personálom (psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg) a vieme, že pomôcky budeme využívať ešte aj nasledujúce obdobie. Deti sa vďaka tomu budú v špeciálnej MŠ aj naďalej rozvíjať a posúvať svoje vedomosti a zručnosti.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Subjekt Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z. zrealizoval projekt s názvom Skús, čo dokážeš na vode!. V júli sme zorganizovali vodácky kemp, v auguste sme sa zúčastnili žiackej olympiády a v septembri sme zorganizovali športové dni s názvom Skús, čo dokážeš na vode 4!. Celkom 100 detí zo základných škôl vo veku od 6 do 15 rokov skúsilo, aké je to sedieť v lodi, aké sú techniky pádlovania a zistili, čo to o vodáckych pravidlách, výstroji a histórii tohto športu. Deti sa ďalej zúčastnili workoutovej súťaže na súši a samozrejme súťaže vo vodnom slalome na kanáli v našom športovom areáli, ale aj na kanáli v L.Mikuláši a v D.Kubíne. Pri organizácii pomáhalo 20 dobrovoľníkov. Z príspevku sa zabezpečilo materiálne vybavenie vo forme vodáckej výstroje
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Subjekt ŽIVOT, n. o. zrealizoval projekt s názvom Komfort a pohodlie pre našich imobilných prijímateľov sociálnych služieb ŽIVOT, n.o.. Priebeh realizovaných aktivít pozostával z výberu vhodných typov uvedených zdravotníckych pomôcok aktívnych antidekubitných matracov ARMONY, lôžkových stolíkov ku posteli, štvorkoliek a choduliek s kolieskami, tak aby vyhovoval potrebám imobilných a čiastočne imobilných prijímateľov sociálnych služieb, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou ich každodenného života.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Subjekt ŽIVOT, n. o. zrealizoval projekt s názvom 'Kvalitný a plnohodnotný život našich prijímateľov sociálnych služieb'. Výsledkom realizovaného projektu je to, že sa nám v uvedenej hodnote podarila zakúpiť: 5 kusov mechanických invalidných vozíkov, 5 kusov aktívnych antidekubitných matracov a 5 kusov toaletných sprchovacích vozíkov, čo je pre naše zariadenie a pre našich ležiacich, imobilných a čiastočne imobilných prijímateľov veľkým prínosom a pomocou pri ich celodennej starostlivosti. Pre zariadenia sociálnych služieb sú takéto grantové výzvy v dnešnej dobe veľkým prínosom a pomocou.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Subjekt ŽivoZem zrealizoval projekt s názvom Živá zem. Projekt - stavba mobilného domu bol realizovaný v plnom rozsahu vďaka podpore slovenských i zahraničných nadácií a za výraznej podpory členov komunity ŽivoZeme, ktorí umožnili získanie zľavy z cenníkovej ceny stavby a tiež sa zapojili do dokončovacích prác. Stavba je momentálne už k dispozícii pre účely vzdelávania - dopoludnia pre žiakov domškoly ŽivoZem a popoludní pre komunitné aktivity v oblasti udržiavania tradícií, remesiel, ekológii a udržateľnosti a nových prístupov v pedagogike. Vďaka podpore bolo možné dokončiť stavbu - zakúpiť podlahu, piecku a komín, žiaruvzdorný obklad pece, pripojiť elektrinu, vymaľovať interiér.
Spolu 2 309 114,62 €