Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 373 824€ 6 640€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 373 824€ 6 640€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
1 373 824€ 6 640€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
50€ 0€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
50€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 373 873€ 6 640€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
5 638€ 6 638€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 638€ 6 638€
063
 
Základné imanie
(411))
6 638€ 6 638€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-1 000€ 0€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
6 002€ 2€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 000€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
1 000€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
5 002€ 2€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
5 000€ 0€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
2€ 2€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
1 362 233€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
1 362 233€ 0€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 373 873€ 6 640€