Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HAMMER GYM, s.r.o.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
24 775 € 6 023 € 15 855 € 20 220 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
2 750€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 447€ 6 023€ 14 728€ 16 572€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 667€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 661€ 1 127€ 898€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
24 034 € 13 224 € 20 632 € 23 279 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 750€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 756€ 8 955€ 13 048€ 13 466€
11
C.
Služby
8 377€ 520€ 1 290€ 4 297€
12
D.
Osobné náklady
1 229€ 3 556€ 2 625€ 2 534€
13
E.
Dane a poplatky
121€ 193€ 296€ 135€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 188€ 2 671€ 92€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 208€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
155€ 702€ 5€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
741 € -7 201 € -4 777 € -3 059 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
-9 686 € -3 452 € 390 € -1 191 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
802 € 998 € 690 € 526 €
31
M.
Nákladové úroky
280€ 366€ 288€ 362€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
522€ 632€ 402€ 164€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-802 € -998 € -690 € -526 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-61 € -8 199 € -5 467 € -3 585 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 021 € -9 159 € -5 467 € -3 585 €