Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVOSEDLÍK Development s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.03.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
26 054 € 26 101 € 40 512 € 41 184 € 30 038 € 795 249 € 825 338 € 820 693 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
760 379 € 815 157 € 815 157 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
760 379 € 815 157 € 815 157 €
012
A.II.1
Pozemky
760 379€
013
A.II.2
Stavby
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
815 157€ 815 157€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
26 054 € 26 101 € 40 512 € 41 184 € 30 038 € 34 870 € 10 181 € 5 536 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
14 221 € 14 221 € 27 120 € 9 660 € 4 090 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
27 120€ 9 660€ 3 880€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
210€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 221€ 14 221€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
26 054 € 26 101 € 26 291 € 26 963 € 30 038 € 7 750 € 521 € 1 446 €
056
B.IV.1
Peniaze
26 054€ 26 101€ 26 291€ 26 963€ 30 038€ 7 750€ 119€ 119€
057
B.IV.2
Účty v bankách
402€ 1 327€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
26 054 € 26 101 € 40 512 € 41 184 € 30 038 € 795 249 € 825 338 € 820 693 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-861 € -814 € 13 597 € 13 789 € 243 € -26 160 € 10 795 € 7 408 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-34 118 € -19 707 € -19 515 € -33 061 € -33 464 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-47 € -14 411 € -192 € 13 546 € 403 € -33 464 € 3 491 € 104 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
26 915 € 26 915 € 26 915 € 27 395 € 29 795 € 821 409 € 814 543 € 813 285 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
26 915 € 26 915 € 26 915 € 27 395 € 29 795 € 821 409 € 814 543 € 813 285 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
985€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
26 915€ 26 915€ 26 915€ 26 915€ 26 915€ 816 849€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
809 803€ 809 699€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 2 880€ 4 560€ 200€ 31€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 555€ 3 555€