Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVOSEDLÍK Development s.r.o.

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
825 338 € 820 693 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
815 157 € 815 157 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
815 157 € 815 157 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
815 157€ 815 157€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 181 € 5 536 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
9 660 € 4 090 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
9 660 € 3 880 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
9 660€ 3 880€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
210€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
521 € 1 446 €
072
B.V.1.
Peniaze
119€ 119€
073
B.V.2.
Účty v bankách
402€ 1 327€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
825 338 € 820 693 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 795 € 7 408 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
3 491 € 104 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
814 543 € 813 285 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
814 543 € 813 285 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
985 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
985€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
809 803€ 809 699€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
200€ 31€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 555€ 3 555€