Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PANON OFFICE s. r. o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
30.09.2019
01.01.2018
30.09.2018
-
-
-
-
-
-
-
-
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 928 € 3 928 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 928 € 3 928 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 177 € 3 177 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 177€ 3 177€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
751 € 751 €
056
B.IV.1
Peniaze
751€ 751€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 928 € 3 928 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 447 € 2 447 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
069
A.I.1
Základné imanie
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 447 € 2 447 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 481 € 1 481 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 481 € 1 481 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 481€ 1 481€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke