Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
197 727 € 97 624 € 93 392 € 225 259 € 83 667 € 54 609 € 12 774 € 36 304 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
210€ 825€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
197 266€ 97 624€ 93 001€ 225 259€ 83 667€ 54 262€ 11 846€ 25 083€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
10 375€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
251€ 391€ 347€ 103€ 846€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
47 713 € 41 036 € 36 627 € 45 804 € 37 517 € 28 267 € 8 236 € 74 086 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
198€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
12 042€ 12 995€ 11 277€ 10 026€ 11 259€ 3 039€ 3 905€ 5 181€
11
C.
Služby
31 602€ 18 419€ 13 897€ 23 159€ 13 981€ 21 223€ 2 340€ 38 736€
12
D.
Osobné náklady
1 042€ 3 460€ 4 850€ 2 604€ 844€ 1 270€ 6 986€
13
E.
Dane a poplatky
395€ 470€ 362€ 163€ 349€ 320€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 399€ 7 045€ 6 526€ 6 426€ 6 582€ 1 085€ 459€ 4 593€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 518€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 077€ 1 065€ 1 105€ 1 180€ 2 742€ 1 756€ 262€ 72€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
150 014 € 56 588 € 56 765 € 179 455 € 46 150 € 26 342 € 4 538 € -37 782 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
153 634 € 66 210 € 67 827 € 192 074 € 58 427 € 30 000 € 6 426 € -18 834 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
36 € 488 € 1 235 € 366 € 27 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
476€ 1 200€ 366€
25
XI.
Kurzové zisky
36€ 12€ 35€ 27€ 2€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
239 € 11 € 364 € 22 € 2 € 169 € 129 € 665 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
239€ 11€ 167€ 22€ 2€ 10€ 22€ 452€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
197€ 159€ 107€ 213€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-203 € 477 € 871 € 344 € 25 € -169 € -129 € -663 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
149 811 € 57 065 € 57 636 € 179 799 € 46 175 € 26 173 € 4 409 € -38 445 €
36
P.
Daň z príjmov
31 830€ 12 445€ 9 082€ 36 433€ 2 506€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
117 981 € 44 620 € 48 554 € 143 366 € 43 669 € 25 213 € 3 449 € -39 405 €