Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
29.07.2011
31.12.2011
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
954 849€ 959 751€ 903 043€ 928 743€ 840 851€ 771 077€ 225 999€
02
502
Spotreba energie
173 340€ 141 932€ 160 086€ 189 920€ 235 180€ 261 886€ 108 781€
03
504
Predaný tovar
399 700€ 439 200€ 445 789€ 418 980€ 381 564€
04
511
Opravy a udržiavanie
47 521€ 50 417€ 45 760€ 80 735€ 67 814€ 36 034€ 14 976€
05
512
Cestovné
7 127€ 9 531€ 13 497€ 13 069€ 10 732€ 6 988€ 2 767€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 436€ 219€ 651€ 440€ 450€ 277€ 4€
07
518
Ostatné služby
288 717€ 240 116€ 219 950€ 242 495€ 236 558€ 177 678€ 59 966€
08
521
Mzdové náklady
3 183 674€ 2 831 990€ 2 655 488€ 2 546 678€ 2 240 183€ 1 946 309€ 594 353€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 095 095€ 968 166€ 892 983€ 850 876€ 753 488€ 651 121€ 203 861€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
803€ 813€ 682€ 938€ 1 097€ 962€ 289€
11
527
Zákonné sociálne náklady
83 498€ 78 890€ 70 864€ 67 120€ 64 795€ 51 134€ 18 175€
12
528
Ostatné sociálne náklady
2 329€ 5 450€ 997€
14
532
Daň z nehnuteľností
336€ 336€ 321€ 321€ 0€ 708€
15
538
Ostatné dane a poplatky
10 110€ 7 129€ 4 215€ 4 620€ 4 439€ 13 331€ 1 494€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
7 068€ 15 379€ 90€ 4€ 266€ 1 021€ 488€
17
542
Ostatné pokuty a penále
16€ 1 045 576€ 1 570€ 1 766€ 7 817€ 33 997€ 15 356€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 518€ 0€ 6 433€ 78 412€
19
544
Úroky
2 907€ 1 108€ 2 621€ 3 643€ 2 001€ 37€ 1 032€
21
546
Dary
0€ 36€ 0€ 194€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 7 961€
24
549
Iné ostatné náklady
70 065€ 1 151€ 6 129€ 12 925€ 37 577€ 4 473€ 3 299€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
191 813€ 194 856€ 193 941€ 180 377€ 170 401€ 164 302€ 47 142€
28
554
Predaný materiál
1 858€ 1 445€ 2 414€ 6 269€ 7 051€ 1 310€ 977€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 7 196€ 8 504€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
556€ 558€ 557€ 557€ 554€ 398€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
6 522 818€ 6 994 049€ 5 630 129€ 5 550 670€ 5 076 447€ 4 209 957€ 1 298 957€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
5 587 227€ 5 206 140€ 4 756 236€ 4 900 819€ 4 468 664€ 3 935 986€ 1 039 740€
41
604
Tržby za predaný tovar
460 893€ 515 650€ 524 941€ 503 235€ 459 428€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
69 825€ 89 899€ 114 010€ 120 531€ 107 445€ 48 171€ 14 782€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
184€ 168€ 240€ 17 815€ 3 543€ 18 508€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
1 098€
53
644
Úroky
0€ 7€ 13€ 52€ 51€ 18€
55
646
Prijaté dary
2 437€ 301€ 2 690€ 198€ 11 283€ 3 479€ 630€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 497 453€ 1 180 509€ 80 804€ 30 938€ 4 430€ 8 665€ 711€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
392€ 0€ 2 000€
62
654
Tržby z predaja materiálu
1 859€ 1 509€ 2 254€ 6 172€ 7 001€ 1 310€ 977€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
24 763€ 29 352€ 24 142€ 27 729€ 24 640€ 58 584€ 22 522€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
9 095€ 9 415€ 6 797€ 10 336€ 7 682€ 2 418€ 1 006€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
3 820€ 0€ 390€ 500€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
22 992€
73
691
Dotácie
22 317€ 942€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
7 703 258€ 7 032 942€ 5 512 510€ 5 617 786€ 5 096 168€ 4 078 771€ 1 084 316€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 180 440€ 38 893€ -117 619€ 67 115€ 19 721€ -131 186€ -214 641€
76
591
Daň z príjmov
957€ 170€ 1€ 261€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
1 179 482€ 38 722€ -117 620€ 66 854€ 19 721€ -131 186€ -214 641€