Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
1 048 790 € 774 112 € 354 177 € 71 236 € 224 908 € 133 090 € 161 439 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
20 197€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 048 492€ 773 845€ 360 252€ 64 984€ 221 733€ 81 878€ 147 918€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 252€ 6 252€ -31 015€ 31 015€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
298€ 267€ 177€ 34 190€ 13 521€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
1 009 416 € 722 355 € 350 549 € 65 031 € 221 572 € 124 545 € 153 559 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 991€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
224 873€ 188 528€ 121 295€ 23 022€ 35 621€ 10 762€ 20 859€
11
C.
Služby
780 332€ 530 680€ 218 009€ 36 370€ 143 673€ 87 301€ 126 820€
12
D.
Osobné náklady
649€ 5 314€ 550€ 15€
13
E.
Dane a poplatky
840€ 592€ 392€ 361€ 333€ 392€ 326€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 719€ 1 583€ 3 073€ 4 728€ 4 728€ 4 728€ 4 098€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
652€ 323€ 2 466€ 37 217€ 1 371€ 1 441€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
39 374 € 51 757 € 3 628 € 6 205 € 3 336 € 8 545 € 7 880 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
43 287 € 54 637 € 14 696 € 11 844 € 11 424 € 15 036 € 239 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
0 € 1 €
24
X.
Výnosové úroky
1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
2 669 € 2 920 € 1 818 € 3 478 € 3 817 € 3 109 € 2 462 €
31
M.
Nákladové úroky
1 926€ 1 992€ 1 243€ 2 832€ 3 206€ 2 698€ 1 893€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
743€ 928€ 575€ 646€ 611€ 411€ 569€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 669 € -2 920 € -1 818 € -3 478 € -3 817 € -3 109 € -2 461 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
36 705 € 48 837 € 1 810 € 2 727 € -481 € 5 436 € 5 419 €
36
P.
Daň z príjmov
12 605€ 9 637€ 2 494€ 1 627€ 4 216€ 1 306€ 1 622€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
24 100 € 39 200 € -684 € 1 100 € -4 697 € 4 130 € 3 797 €