Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 100 318€ 1 157 743€ 1 162 221€ 1 583 824€ 1 314 988€ 1 027 378€ 716 478€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 143 444 € 1 186 675 € 1 200 954 € 1 593 006 € 1 340 056 € 1 053 791 € 733 234 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
360€ 1 566€ 1 737€ 764€ 4 384€ 29 975€ 743€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 099 958€ 1 156 177€ 1 160 484€ 1 583 060€ 1 310 604€ 997 403€ 715 735€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
30 140€ 6 555€ 14 637€ 644€ 12 430€ 13 692€ 6 290€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 986€ 22 377€ 24 096€ 8 538€ 12 638€ 12 721€ 10 466€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 121 491 € 1 173 951 € 1 180 119 € 1 568 459 € 1 300 922 € 1 029 113 € 717 308 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
90€ 849€ 862€ 520€ 2 362€ 28 619€ 161€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
253 283€ 200 736€ 149 859€ 232 088€ 252 189€ 225 716€ 147 948€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
633 956€ 700 961€ 773 763€ 1 059 743€ 803 728€ 568 397€ 367 784€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
108 287 € 156 622 € 81 640 € 98 787 € 77 921 € 81 260 € 80 215 €
16
E.1.
Mzdové náklady
77 508€ 110 134€ 58 422€ 72 003€ 55 409€ 58 191€ 61 607€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
27 209€ 38 671€ 20 522€ 24 991€ 19 431€ 20 369€ 17 453€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 570€ 7 817€ 2 696€ 1 793€ 3 081€ 2 700€ 1 155€
20
F.
Dane a poplatky
7 554€ 6 270€ 6 098€ 8 104€ 6 036€ 5 395€ 4 236€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
83 382€ 86 202€ 136 464€ 146 427€ 129 282€ 92 164€ 88 604€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
83 382€ 86 202€ 136 464€ 146 427€ 129 282€ 92 164€ 88 604€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 559€ 2 764€ 10 788€ 2 262€ 7 433€ 8 408€ 4 842€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
155€ 1 104€ 2 140€ 2 093€ 1 286€ 4 100€ 6 996€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 225€ 18 443€ 18 505€ 18 435€ 20 685€ 15 054€ 16 522€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
21 953 € 12 724 € 20 835 € 24 547 € 39 134 € 24 678 € 15 926 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
212 989 € 255 197 € 237 737 € 291 473 € 256 709 € 204 646 € 200 585 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 100 € 2 727 € 2 473 € 478 € 165 € 762 € 3 666 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 027 € 2 260 € 1 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 027€ 2 260€ 1€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
73€ 457€ 2 468€ 478€ 165€ 761€ 3 662€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€ 5€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 904 € 12 284 € 13 962 € 16 090 € 15 929 € 14 135 € 10 688 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
12 714 € 10 016 € 10 845 € 13 855 € 13 729 € 11 370 € 9 706 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 714€ 10 016€ 10 845€ 13 855€ 13 729€ 11 370€ 9 706€
52
O.
Kurzové straty
37€ 83€ 861€ 208€ 667€ 1 342€ 358€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 153€ 2 185€ 2 256€ 2 027€ 1 533€ 1 423€ 624€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-11 804 € -9 557 € -11 489 € -15 612 € -15 764 € -13 373 € -7 022 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
10 149 € 3 167 € 9 346 € 8 935 € 23 370 € 11 305 € 8 904 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 803 € 2 065 € 4 390 € 4 279 € 5 291 € 2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 803€ 2 065€ 4 390€ 4 279€ 5 291€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 346 € 1 102 € 4 956 € 4 656 € 18 079 € 8 425 € 6 024 €