Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.05.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 047 € 4 953 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 047 € 4 947 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
19 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
19 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
19€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
6 028 € 4 947 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 998€ 4 858€
073
B.V.2.
Účty v bankách
30€ 89€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
6 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 047 € 4 953 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 489 € 4 480 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-520 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-520€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
1 009 € -520 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
558 € 473 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
3 € 1 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3€ 1€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
555 € 84 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
5 € 30 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5€ 30€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
33€ 31€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18€ 18€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
499€ 5€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
388 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
388€