Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CESARes, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
51 485 € 293 642 € 38 280 € 34 722 € 33 787 € 25 815 € 12 805 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
256 986 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
256 986 €
012
A.II.1
Pozemky
256 986€
013
A.II.2
Stavby
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
51 485 € 36 656 € 38 280 € 34 722 € 33 787 € 25 787 € 12 805 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
36 132 € 6 926 € 2 202 € 4 000 € 3 500 € 3 520 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 000€ 3 500€ 3 520€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
7 763€ 6 926€ 2 202€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
28 369€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
15 353 € 29 730 € 38 280 € 32 520 € 29 787 € 22 287 € 9 285 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 353€ 29 730€ 38 280€ 32 520€ 26 800€ 14 120€ 19€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 987€ 8 167€ 9 266€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
28 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
51 485 € 293 642 € 38 280 € 34 722 € 33 787 € 25 815 € 12 805 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
43 596 € 34 805 € 34 945 € 32 353 € 28 741 € 19 099 € 9 739 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
237 € 237 € 237 € 237 € 237 € 237 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
237€ 237€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
29 567 € 29 708 € 27 116 € 23 504 € 13 862 € 4 502 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 862€ 4 502€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
8 792 € -140 € 2 592 € 3 612 € 9 642 € 9 360 € 4 739 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 889 € 258 837 € 3 335 € 2 369 € 5 046 € 6 291 € 3 066 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
850 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
850€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 889 € 258 837 € 3 335 € 2 369 € 5 046 € 5 441 € 3 066 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
212€ 291€ 30€ 2 607€ 19€ 17€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
5 485€ 258 283€ 2 227€ 2 227€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 225€ 2 225€ 1 198€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
245€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 192€ 18€ 1 078€ 142€ 214€ 3 197€ 1 845€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
425 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
425€