Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CESARes, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
04
II.
Výroba
[05+06+07]
85 000 € 15 650 € 52 202 € 53 356 € 48 010 € 21 040 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
85 000€ 15 650€ 52 202€ 53 356€ 48 010€ 21 040€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
72 685 € 84 122 € 12 042 € 45 384 € 39 178 € 33 740 € 13 754 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
24 600€ 10 444€ 88€ 12 895€ 14 626€ 12 664€ 6 038€
10
B.2
Služby
48 085€ 73 678€ 11 954€ 32 489€ 24 552€ 21 076€ 7 716€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-72 685 € 878 € 3 608 € 6 818 € 14 178 € 14 270 € 7 286 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
171 € 884 € 67 € 628 €
17
D
Dane a poplatky
75€ 192€ 9€ 175€ 383€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
359 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
271 020€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
65€ 15€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13€ 10€ 1 097€ 1 091€ 1 520€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
15 036 € -16 € 3 606 € 4 901 € 13 078 € 12 590 € 6 903 €
38
X.
Výnosové úroky
556€ 1€ 1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
4 510€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
98€ 124€ 54€ 54€ 26€ 34€ 391€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 052 € -124 € -54 € -53 € -25 € -33 € -390 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
10 984 € -140 € 3 552 € 4 848 € 13 053 € 12 557 € 6 513 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 192 € 960 € 1 236 € 3 411 € 3 197 € 1 774 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 192€ 960€ 1 236€ 3 411€ 3 197€ 1 774€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
8 792 € -140 € 2 592 € 3 612 € 9 642 € 9 360 € 4 739 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
10 984 € -140 € 3 552 € 4 848 € 13 053 € 12 557 € 6 513 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
8 792 € -140 € 2 592 € 3 612 € 9 642 € 9 360 € 4 739 €