Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Silverside, a. s. v konkurze

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Silverside, a. s. v konkurze

 • Názov Silverside, a. s. v konkurze
 • IČO 50052560
 • DIČ 2120155268
 • IČ DPH SK2120155268 podľa §4
 • Sídlo Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Dátum vzniku 7. novembra 2015, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 6261/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 000 000 € / splatené 1 000 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 000 000 €
 • Historický názov Silverside, a. s.
  (platné do 7. októbra 2022 )
  Silverside a. s.
  (platné do 7. marca 2016 )
 • Historické sídlo Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
  (platné do 24. augusta 2016)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 30. septembra 2022
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 31K/25/2022-809 zo dňa 09.03.2023 právoplatným dňa 16.03.2023 súd odvolal: JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1680 z funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu: Silverside, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 052 560.
Predmety podnikania
Názov Vznik
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom 7.11.2015
finančný leasing 7.3.2016
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 7.3.2016
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 7.3.2016
faktoring a forfaiting 7.3.2016
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 11.1.2018
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou zo dňa 21.10.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 1538/2015, Nz 37602/2015, NCRls 38423/2015 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.03.2016.
3. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 31K/25/2022-120 zo dňa 22.09.2022 právoplatným dňa 30.09.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžník: Silverside, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 052 560.
4. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 31K/25/2022-253 zo dňa 04.10.2022 právoplatným dňa 11.10.2022 súd odvolal: JUDr. Alexadra Molnárová, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1749 z funkcie správcu úpadcu: Silverside, a. s., so sídlom Plnynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 052 560 a ustanovil do funkcie správcu úpadcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S 1680.