Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 463 741 € 851 327 € 625 862 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
159 044 € 123 333 € 80 238 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
17 958 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
17 958€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
141 086 € 123 333 € 80 238 €
012
A.II.1
Pozemky
8 333€
013
A.II.2
Stavby
33 101€ 33 072€ 36 197€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
99 652€ 90 261€ 44 041€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 297 496 € 727 755 € 544 549 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
999 187 € 599 528 € 285 084 €
035
B.I.1
Materiál
178€
039
B.I.5
Tovar
999 009€ 599 528€ 285 084€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
118 849 €
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
118 849€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
148 093 € 128 159 € 213 432 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
147 195 € 101 823 € 176 483 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
147 195€ 101 823€ 176 483€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
30 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 416€ 6 881€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
898€ 9 920€ 68€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
31 367 € 68 € 46 033 €
072
B.V.1.
Peniaze
93€ 68€ 380€
073
B.V.2.
Účty v bankách
31 274€ 45 653€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 201 € 239 € 1 075 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 940€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 927€ 239€ 1 075€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 334€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 463 741 € 851 327 € 625 862 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
324 226 € 302 321 € 251 301 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
288 864 € 246 301 € 150 332 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
288 864€ 246 301€ 150 332€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
29 862 € 51 020 € 95 969 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 138 629 € 549 006 € 374 493 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
25 659 € 49 650 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
49 600€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
116€ 50€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
25 543€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
285 710€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
507 757 € 433 726 € 374 493 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
413 142 € 335 153 € 288 275 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
413 142€ 335 153€ 288 275€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
571€ 87 713€ 79 103€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
762€ 487€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
585€ 290€ 76€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
80 443€ 9 362€ 6 956€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 254€ 721€ 83€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 909 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 909€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
317 594€ 65 630€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
886 € 68 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
886€ 68€