Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2018

O firmách, ktoré zverejnili závierku za rok 2018, sme pripravili denne aktualizovanú online štatistiku.
K dnešnému dátumu (14.11.2019) zverejnilo 217871 slovenských firiem výkazy za rok 2018.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

67,9 % firiem, ktoré zverejnili výkazy, malo tržby do 100 tis. €.
Tržby vyššie ako 10 mil. € malo iba 1,1 % z analyzovaných firiem.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2018 zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem201320142015201620172018
do 100 tis. € 86 020 (67 %) 101 553 (67 %) 107 810 (67 %) 119 050 (67 %) 133 062 (68 %) 147 983 (68 %)
100 až 500 tis. € 25 231 (20 %) 29 534 (20 %) 32 022 (20 %) 35 118 (20 %) 38 551 (20 %) 42 025 (19 %)
500 tis. až 2 mil. € 11 216 (9 %) 12 626 (8 %) 14 178 (9 %) 15 020 (8 %) 16 516 (8 %) 18 130 (8 %)
2 až 10 mil. € 4 878 (4 %) 5 333 (4 %) 5 959 (4 %) 6 230 (4 %) 6 686 (3 %) 7 317 (3 %)
nad 10 mil. € 1 691 (1 %) 1 851 (1 %) 2 038 (1 %) 2 061 (1 %) 2 212 (1 %) 2 416 (1 %)
Spolu 129 036 150 897 162 007 177 479 197 027 217 871

Vývoj tržieb, zisku a EBITDA

Zisk firiem, ktoré zverejnili výkazy za rok 2018, klesol o 4,43 %.
Celková suma EBITDA firiem stúpla o 1 % a tržby narástli o 8,55 %.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2018 zoradené podľa zisku  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 158 824 386 692 € 5 055 163 580 € 13 087 598 459 €
2014 166 588 115 300 € 6 469 493 328 € 14 063 328 619 €
2015 184 088 342 640 € 8 515 993 248 € 16 466 160 225 €
2016 189 220 523 238 € 8 219 673 276 € 16 209 579 857 €
2017 202 580 049 362 € 9 265 125 922 € 17 011 505 084 €
2018 219 898 935 463 € 8 854 839 669 € 17 177 921 677 €
Rast 2017 - 2018 8,55 % -4,43 % 0,98 %

Počet firiem s nulovým ziskom narástol

Počet firiem s nulovým ziskom na analyzovanej vzorke narástol z 6 445 na 16 536.
Nulové hodnoty celkovo predstavujú 7,6 % analyzovaných spoločností.
V zisku je 56,7 % spoločností a v strate je 35,7 %.

  Zisk Nulové hodnoty Strata
2013 67 213 (52 %) 7 949 (6 %) 53 874 (42 %)
2014 86 454 (57 %) 4 654 (3 %) 59 789 (40 %)
2015 97 153 (60 %) 3 425 (2 %) 61 429 (38 %)
2016 106 827 (60 %) 4 769 (3 %) 65 883 (37 %)
2017 116 239 (59 %) 6 445 (3 %) 74 343 (38 %)
2018 123 513 (57 %) 16 536 (8 %) 77 822 (36 %)

Až 42,7 % firiem platilo zápornú až nulovú daň

Po zrušení daňových licencií, ktoré boli vo výške 480 €, 960 € a 2 880 €, počet firiem so zápornou až nulovou daňou prudko narástol.
Daň vyššiu ako 2880 € zaplatilo 19,3 % firiem.

KategóriaPočet firiemDaň z príjmov
Záporná až nulová daň 93 002 -81 875 441 €
1 € až 479 € 35 633 6 735 644 €
480 € 2 940 1 411 200 €
481 € až 959 € 14 168 9 768 662 €
960 € 4 580 4 396 800 €
961 € až 2879 € 24 813 43 329 841 €
2880 € 726 2 090 880 €
Vačšia ako 2880 € 42 009 2 706 742 492 €

Vývoj dane z príjmov

Firmy platili daňové licencie od roku 2014 do roku 2017. Po roku 2018, kedy boli zrušené, sú viditeľné výrazné zmeny.
Podiel firiem so zverejnenou závierkou za rok 2018, ktoré platia zápornú až nulovú daň, medziročne vzrástol z 10,2 % na 42,7 %.
Počet firiem platiacich daň vyššiu ako 2880 € je na približne rovnakej úrovni ako minulé roky.

Kategória201320142015201620172018
Záporná až nulová daň 66 171 (51 %) 20 765 (14 %) 14 936 (9 %) 17 290 (10 %) 20 176 (10 %) 93 002 (43 %)
1 € až 479 € 24 129 (19 %) 4 457 (3 %) 3 667 (2 %) 4 489 (3 %) 5 030 (3 %) 35 633 (16 %)
480 € 24 (0 %) 25 408 (17 %) 30 445 (19 %) 34 066 (19 %) 40 324 (20 %) 2 940 (1 %)
481 € až 959 € 6 282 (5 %) 10 270 (7 %) 10 606 (7 %) 10 981 (6 %) 11 227 (6 %) 14 168 (7 %)
960 € 10 (0 %) 34 863 (23 %) 38 494 (24 %) 43 631 (25 %) 50 109 (25 %) 4 580 (2 %)
961 € až 2879 € 11 204 (9 %) 22 669 (15 %) 25 108 (15 %) 25 207 (14 %) 25 025 (13 %) 24 813 (11 %)
2880 € 4 (0 %) 3 237 (2 %) 3 576 (2 %) 4 367 (2 %) 6 142 (3 %) 726 (0 %)
Vačšia ako 2880 € 21 212 (16 %) 29 228 (19 %) 35 175 (22 %) 37 448 (21 %) 38 994 (20 %) 42 009 (19 %)

Daň z príjmov medziročne klesla o 3,75 %

Kvôli zavedeniu daňových licencií daň od roku 2013 výrazne stúpala. Po ich zrušení však klesla až o 105 mil. €.
Na spoločnostiach, ktoré zverejnili výkazy za rok 2018, je napriek medziročnému poklesu jej celková suma vyššia ako v roku 2014,
teda na začiatku platnosti daňových licencií.

RokDaň z príjmovMedziročná zmena
2013 1 920 970 872 €
2014 2 371 560 565 € 23,5 %
2015 2 659 004 136 € 12,1 %
2016 2 651 241 328 € -0,3 %
2017 2 797 620 230 € 5,5 %
2018 2 692 600 078 € -3,8 %

Osobné náklady firiem medziročne vzrástli o 10,07 %

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška osobných nákladov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013.
Na analyzovanej vzorke firiem narástli v roku 2018 osobné náklady o 2 252 494 538 €.

RokOsobné náklady
2013 15 534 712 384 €
2014 17 153 794 383 €
2015 18 644 171 842 €
2016 20 335 516 731 €
2017 22 377 723 390 €
2018 24 630 217 928 €
Rast 2017 - 2018 10,07 %

Pozrite si aj naše staršie online štatistiky