Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2018

O firmách, ktoré zverejnili závierku za rok 2018, sme pripravili denne aktualizovanú online štatistiku.
K dnešnému dátumu (24.4.2019) zverejnilo 126018 slovenských firiem výkazy za rok 2018.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

66,9 % firiem, ktoré zverejnili výkazy, malo tržby do 100 tis. €.
Tržby vyššie ako 10 mil. € malo iba 1 % z analyzovaných firiem.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2018 zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem201320142015201620172018
do 100 tis. € 49 501 (64 %) 58 085 (65 %) 61 571 (65 %) 67 464 (65 %) 75 301 (66 %) 84 336 (67 %)
100 až 500 tis. € 15 976 (21 %) 18 549 (21 %) 19 852 (21 %) 21 719 (21 %) 23 397 (21 %) 25 239 (20 %)
500 tis. až 2 mil. € 7 296 (10 %) 8 159 (9 %) 9 014 (9 %) 9 408 (9 %) 10 233 (9 %) 10 968 (9 %)
2 až 10 mil. € 3 057 (4 %) 3 333 (4 %) 3 638 (4 %) 3 775 (4 %) 3 935 (3 %) 4 191 (3 %)
nad 10 mil. € 941 (1 %) 1 037 (1 %) 1 130 (1 %) 1 110 (1 %) 1 206 (1 %) 1 284 (1 %)
Spolu 76 771 89 163 95 205 103 476 114 072 126 018

Vývoj tržieb, zisku a EBITDA

Zisk firiem, ktoré zverejnili výkazy za rok 2018, klesol o 2,09 %.
Celková suma EBITDA firiem stúpla o 0,8 % a tržby narástli o 5,4 %.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2018 zoradené podľa zisku  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 69 048 084 625 € 2 357 978 292 € 5 917 168 991 €
2014 75 128 461 117 € 3 486 090 198 € 6 558 464 079 €
2015 82 143 641 582 € 3 966 272 993 € 7 198 387 557 €
2016 83 365 584 540 € 3 736 995 544 € 7 273 874 696 €
2017 89 456 873 517 € 4 430 598 950 € 7 803 768 686 €
2018 94 291 234 933 € 4 337 800 504 € 7 866 888 312 €
Rast 2017 - 2018 5,4 % -2,09 % 0,81 %

Počet firiem s nulovým ziskom narástol

Počet firiem s nulovým ziskom na analyzovanej vzorke narástol z 3 549 na 9 257.
Nulové hodnoty celkovo predstavujú 7,3 % analyzovaných spoločností.
V zisku je 57,1 % spoločností a v strate je 35,5 %.

  Zisk Nulové hodnoty Strata
2013 41 814 (54 %) 4 333 (6 %) 30 624 (40 %)
2014 52 555 (59 %) 2 535 (3 %) 34 073 (38 %)
2015 58 311 (61 %) 1 984 (2 %) 34 910 (37 %)
2016 63 569 (61 %) 2 542 (2 %) 37 365 (36 %)
2017 68 283 (60 %) 3 549 (3 %) 42 240 (37 %)
2018 71 969 (57 %) 9 257 (7 %) 44 792 (36 %)

Až 42,2 % firiem platilo zápornú až nulovú daň

Po zrušení daňových licencií, ktoré boli vo výške 480 €, 960 € a 2 880 €, počet firiem so zápornou až nulovou daňou prudko narástol.
Daň vyššiu ako 2880 € zaplatilo 20,8 % firiem.

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 53 228 -26 424 €
1 € až 479 € 19 795 3 749 725 €
480 € 1 596 764 640 €
481 € až 959 € 7 885 5 691 184 €
960 € 2 730 2 616 960 €
961 € až 2879 € 14 173 25 318 561 €
2880 € 460 1 324 800 €
Vačšia ako 2880 € 26 151 1 147 827 903 €

Vývoj dane z príjmu

Firmy platili daňové licencie od roku 2014 do roku 2017. Po roku 2018, kedy boli zrušené, sú viditeľné výrazné zmeny.
Podiel firiem so zverejnenou závierkou za rok 2018, ktoré platia zápornú až nulovú daň, medziročne vzrástol z 9,7 % na 42,2 %.
Počet firiem platiacich daň vyššiu ako 2880 € je na približne rovnakej úrovni ako minulé roky.

Kategória201320142015201620172018
Záporná až nulová daň 37 147 (48 %) 11 307 (13 %) 8 148 (9 %) 9 271 (9 %) 11 038 (10 %) 53 228 (42 %)
1 € až 479 € 14 164 (18 %) 2 464 (3 %) 2 079 (2 %) 2 448 (2 %) 2 729 (2 %) 19 795 (16 %)
480 € 13 (0 %) 13 735 (15 %) 16 309 (17 %) 18 279 (18 %) 21 795 (19 %) 1 596 (1 %)
481 € až 959 € 3 857 (5 %) 5 777 (6 %) 5 750 (6 %) 5 848 (6 %) 5 692 (5 %) 7 885 (6 %)
960 € 4 (0 %) 20 354 (23 %) 22 244 (23 %) 25 326 (24 %) 29 315 (26 %) 2 730 (2 %)
961 € až 2879 € 7 176 (9 %) 14 194 (16 %) 15 497 (16 %) 15 220 (15 %) 14 621 (13 %) 14 173 (11 %)
2880 € 2 (0 %) 1 829 (2 %) 1 974 (2 %) 2 415 (2 %) 3 407 (3 %) 460 (0 %)
Vačšia ako 2880 € 14 408 (19 %) 19 503 (22 %) 23 204 (24 %) 24 669 (24 %) 25 475 (22 %) 26 151 (21 %)

Splatná daň medziročne klesla o 6,18 %

Kvôli zavedeniu daňových licencií splatná daň od roku 2013 výrazne stúpala. Po ich zrušení však klesla až o 78 mil. €.
Na spoločnostiach, ktoré zverejnili výkazy za rok 2018, je napriek medziročnému poklesu jej celková suma vyššia ako v roku 2014,
teda na začiatku platnosti daňových licencií.

RokSplatná daň z príjmuMedziročná zmena
2013 820 297 232 €
2014 1 045 339 581 € 27,4 %
2015 1 267 494 557 € 21,3 %
2016 1 233 668 912 € -2,7 %
2017 1 265 414 792 € 2,6 %
2018 1 187 267 350 € -6,2 %

Osobné náklady firiem medziročne vzrástli o 8,38 %

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška osobných nákladov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013.
Na analyzovanej vzorke firiem narástli v roku 2018 osobné náklady o 989 160 544 €.

RokOsobné náklady
2013 8 365 292 884 €
2014 9 238 060 262 €
2015 9 974 647 647 €
2016 10 831 779 123 €
2017 11 797 857 596 €
2018 12 787 018 140 €
Rast 2017 - 2018 8,38 %

Pozrite si aj naše staršie online štatistiky