Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
6K/26/2011
Počet podaní: 4
YUMAT, s.r.o.
36514632
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
nezistený
16.4.2012
18.5.2012
-
-
23K/27/2014
Počet podaní: 1
TopFood Slovakia, s.r.o.
36351687
Konkurzné
nezistený
Erik Bilský
8.6.2015
8.6.2015
-
-
25R/6/2012
Počet podaní: 13
TopFood Slovakia, s.r.o.
36351687
Reštrukturalizačné
Okresný súd Trnava
Erik Bilský , JUDr. Erik Bilský
17.10.2012
13.6.2013
26.11.2012
10.6.2013
23K/17/2014
Počet podaní: 46
TopFood Slovakia, s.r.o.
36351687
Konkurzné
Okresný súd Trnava
JUDr. Erik Bilský
20.6.2014
10.2.2017
24.7.2014
-
26R/2/2015
Počet podaní: 3
Západoslovenské žriedla, a.s.
34131418
Reštrukturalizačné
Okresný súd Košice I
nezistený
10.11.2015
28.4.2016
28.11.2015
31.12.2015
30K/34/2015
Počet podaní: 25
Západoslovenské žriedla, a.s.
34131418
Konkurzné
Okresný súd Košice I
JUDr. Marek Radačovský MBA, JUDr. Marek Radačovský
5.10.2015
20.2.2017
8.9.2016
-
22K/1/2016
Počet podaní: 9
STANOX, s.r.o.
47246430
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
nezistený
19.10.2016
24.2.2017
13.12.2016
-
31R/3/2015
Počet podaní: 9
VÚSAPL, a.s.
34102230
Reštrukturalizačné
Okresný súd Nitra
Mgr. Veronika Hetényiová
9.6.2015
22.1.2016
28.7.2015
11.1.2016
25R/2/2013
Počet podaní: 10
ŠPORTSTAV, s.r.o.
36368482
Reštrukturalizačné
Okresný súd Trnava
Erik Bilský , JUDr. Erik Bilský
19.3.2013
3.10.2013
19.9.2013
19.9.2013
27K/3/2016
Počet podaní: 0
VVP s.r.o.
43967981
Konkurzné
Okresný súd Nitra
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
4K/47/2013
Počet podaní: 10
Winterian, a.s.
35973854
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Tomáš Vaňo, JUDr.
15.11.2013
4.6.2014
-
-
15K/5/2010
Počet podaní: 15
VEKO s.r.o.
36257711
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Alena Kaplanová
18.7.2011
9.1.2013
-
-
31K/6/2014
Počet podaní: 1
ZINCHEM, a.s.
36187046
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
17.3.2014
17.3.2014
-
-
31K/19/2014
Počet podaní: 18
ZINCHEM, a.s.
36187046
Konkurzné
Okresný súd Košice I
Jozef Urbánek , JUDr. Jozef Urbánek
28.4.2014
7.9.2015
29.7.2014
-
26K/65/2014
Počet podaní: 1
ZINCHEM, a.s.
36187046
Konkurzné
nezistený
Jana Koľveková
7.9.2015
7.9.2015
-
-
31K/62/2013
Počet podaní: 23
Szilárd Sütö
41453859
Konkurzné
Okresný súd Nitra
Richard Schwarz
6.2.2014
1.12.2016
-
-
25K/6/2012
Počet podaní: 44
WELTEN, a.s.
35966378
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Eva Timár Myjavcová , Mgr. Eva Timár Myjavcová
24.2.2012
4.9.2014
23.1.2013
-
1R/8/2013
Počet podaní: 19
VIBO, a.s.
36474029
Reštrukturalizačné
Okresný súd Prešov
Eva Orbanová
6.8.2013
30.4.2014
11.9.2013
8.4.2014
26K/17/2016
Počet podaní: 0
Zdenka Tóthová
Nar.: 25.02.1986
Konkurzné
Okresný súd Košice I
JUDr. Marián Páll
1.4.2016
11.5.2016
11.5.2016
-
30k/38/2016
Počet podaní: 6
Zuzana Tompošová
Nar.: 24.07.1985
Konkurzné
Okresný súd Košice I
JUDr. Jaroslav Stojka
11.11.2016
23.3.2017
20.2.2017
-