Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
30K/17/2012
Počet podaní: 30
Radoslav Sluťák
37297104
Konkurzné
Okresný súd Košice I
JUDr. Jaroslav Stojka
27.12.2012
5.9.2016
11.5.2013
-
3K/8/2006
Počet podaní: 15
René Škandík
35392053
Konkurzné
Okresný súd Žilina
Elena Fioleková
12.3.2012
12.3.2014
-
22.1.2014
2NcKR/2/2006
Počet podaní: 6
René Škandík
35392053
Iné
Okresný súd Žilina
JUDr. Jozef Šamaj
21.2.2014
23.5.2017
9.12.2015
-
1K/10/2012
Počet podaní: 19
Štefan Tabaček
41013492
Konkurzné
Okresný súd Žilina
JUDr. Vladimír Herich PhD., JUDr. Vladimír Herich
19.4.2012
20.6.2016
21.5.2012
-
4R/2/2012
Počet podaní: 1
Rudolf Špánik
33372462
Reštrukturalizačné
Okresný súd Žilina
nezistený
12.9.2013
12.9.2013
-
12.9.2013
3R/1/2012
Počet podaní: 8
Rudolf Špánik
33372462
Reštrukturalizačné
Okresný súd Žilina
Vladimír Herich, JUDr. Vladimír Herich
22.10.2012
9.12.2015
27.12.2012
9.12.2015
18R/2/2015
Počet podaní: 10
Stanislav Suchánek
37096290
Reštrukturalizačné
Okresný súd Žilina
Mgr. Richard Koiš MBA, Mgr. Richard Koiš
11.9.2015
7.6.2016
5.11.2015
7.6.2016
31K/62/2013
Počet podaní: 23
Szilárd Sütö
41453859
Konkurzné
Okresný súd Nitra
Richard Schwarz , Mgr. Peter Zvara
11.12.2013
1.12.2016
19.2.2014
-
31K/34/2009
Počet podaní: 7
Vlasta Soókyová
32420374
Konkurzné
Okresný súd Nitra
nezistený
4.11.2009
22.7.2016
26.2.2010
13.4.2016
32K/4/2017
Počet podaní: 5
S Slovensko, spol. s r.o.
35812419
Konkurzné
Okresný súd Košice I
Ondrej Gajdošech, JUDr.
13.3.2017
18.5.2017
-
-
29R/7/2010
Počet podaní: 3
SEDASPORT, s.r.o.
36315788
Reštrukturalizačné
Okresný súd Trenčín
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
5.1.2011
14.9.2011
5.1.2011
14.9.2011
2R/6/2014
Počet podaní: 7
UNIOS s.r.o.
36042731
Reštrukturalizačné
Okresný súd Banská Bystrica
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
16.10.2014
11.7.2015
20.11.2014
11.7.2015
40OdK/13/2017
Počet podaní: 4
Štefan Uramovský
IČO: 37462563
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
JUDr. Otília Prachařová
6.6.2017
21.6.2017
6.6.2017
-
32R/1/2012
Počet podaní: 12
TOM & TOM, spol s r.o.
36199141
Reštrukturalizačné
Okresný súd Košice I
Oľga Kmeťová
23.2.2012
23.11.2012
29.3.2012
23.11.2012
2K/45/2016
Počet podaní: 6
PUNTA VII s.r.o.
46131574
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
nezistený
26.8.2016
8.12.2016
17.9.2016
6.12.2016
3K/22/2012
Počet podaní: 7
REaMOS, spol. s r.o.
31584217
Konkurzné
Okresný súd Žilina
nezistený
12.9.2012
13.2.2013
-
-
4K/28/2013
Počet podaní: 7
REaMOS, spol. s r.o.
31584217
Konkurzné
Okresný súd Žilina
nezistený
12.11.2013
3.7.2014
-
-
4R/1/2014
Počet podaní: 80
REaMOS, spol. s r.o.
31584217
Konkurzné
Okresný súd Žilina
JUDr. Radovan Birka, Mgr. Radovan Birka
5.5.2014
25.5.2017
16.7.2014
-
6K/51/2015
Počet podaní: 15
TESSERA s.r.o.
35913363
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
LEGAL RECOVERY, k. s., LEGAL RECOVERY, k.s.
19.11.2015
12.10.2016
16.1.2016
-
31K/15/2014
Počet podaní: 21
ZuziSan s.r.o.
46063226
Konkurzné
Okresný súd Košice I
JUDr. Jana Závodská, JUDr. Jana Závodská
10.4.2014
17.1.2017
10.7.2014
27.10.2016