Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
6K/22/2010
Počet podaní: 1
Róbert Vyhnička
Nar.: 19.08.1964
Konkurzné
nezistený
Michal Mihálik
26.7.2012
26.7.2012
-
-
6K/22/2009
Počet podaní: 11
Róbert Vyhnička
Nar.: 19.08.1964
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Michal Mihálik
24.11.2011
30.9.2013
-
-
32K/1/2015
Počet podaní: 1
Peter TAUBER
Nar.: 19.08.1968
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
25.9.2015
25.9.2015
-
-
31K/44/2015
Počet podaní: 0
Peter TAUBER
Nar.: 19.08.1968
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
1.1.0001
1.1.0001
-
-
3K/2/2011
Počet podaní: 3
Schmidtová Darina, Ing.
Nar.: 19.09.1971
Konkurzné
Okresný súd Žilina
nezistený
23.8.2011
16.9.2011
-
-
31NcKR/4/2013
Počet podaní: 2
Tibor Varga
Nar.: 19.10.1954
Iné
Okresný súd Nitra
nezistený
24.5.2016
30.8.2016
-
-
31K/46/2014
Počet podaní: 2
Miroslav Gažo, Ing.
Nar.: 19.10.1959
Konkurzné
Okresný súd Nitra
nezistený
6.10.2014
29.10.2014
-
-
31K/5/2015
Počet podaní: 1
Ľubica Kancelová
Nar.: 19.11.1967
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
17.2.2015
17.2.2015
-
-
32NcKR/13/2012
Počet podaní: 2
Ladislav Varga
Nar.: 19.12.1960
Iné
Okresný súd Nitra
nezistený
20.10.2015
9.11.2016
-
-
1NcKR/4/2011
Počet podaní: 2
LUHERT, s.r.o.
Nar.: 19.12.1966
Iné
Okresný súd Prešov
Ľubomíra Tichá, Ing.
22.8.2012
15.7.2016
-
-
2K/9/2011
Počet podaní: 13
Dicová Anna
Nar.: 19.12.1966
Konkurzné
Okresný súd Prešov
Jaroslava Oravcová , JUDr. Jaroslava Oravcová
18.7.2011
19.1.2012
-
-
1K/4/2009
Počet podaní: 3
Ľubomír Špak
Nar.: 19.12.1987
Konkurzné
Okresný súd Prešov
nezistený
26.9.2011
13.8.2012
-
-
2K/8/2013
Počet podaní: 1
Ing. Alexander Hanic
IČO: 19021953
Konkurzné
nezistený
Katarína Čentéšová
28.6.2013
28.6.2013
-
-
31K/73/2013
Počet podaní: 1
Gabriela Prochyrová
Nar.: 20.01.1981
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
7.1.2014
7.1.2014
-
-
2K/1/2009
Počet podaní: 0
JUDr. Mária Šmajdová
Nar.: 20.03.1961
Konkurzné
Okresný súd Prešov
Mgr. Marián Lipa
1.1.0001
1.1.0001
-
-
1K/522/1997
Počet podaní: 4
Ján Bujňák
Nar.: 20.03.1967
Konkurzné
Krajský súd v Košiciach
nezistený
10.7.2013
7.10.2014
-
-
3NcKR/7/2010
Počet podaní: 2
Pavel Tarageľ
Nar.: 20.04.1960
Iné
Okresný súd Žilina
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
15.12.2011
27.3.2015
-
-
1K 23/2011
Počet podaní: 28
Ďurkovičová Anna
Nar.: 20.05.1951
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
JUDr. Matúš Boľoš
29.7.2011
8.1.2016
-
-
32K/5/2016
Počet podaní: 1
René Pavlík
Nar.: 20.05.1971
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
9.3.2016
9.3.2016
-
-
26K/60/2010
Počet podaní: 17
Oros Marián
Nar.: 20.05.1981
Konkurzné
Okresný súd Košice I
Vladimír Kotus , JUDr. Vladimír Kotus
28.7.2011
14.3.2016
-
-