Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 4R/5/2016 [ukončené]

  • Spisová značka 4R/5/2016
  • Prvý a posledný záznam 21.11.2016 - 6.11.2017
  • Ukončenie detegujeme: 31.5.2017 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
6.11.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k. s. Bratislava Bratislavský
30.10.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
30.10.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
25.10.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
23.10.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
11.10.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
6.10.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.6.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
21.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
9.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
7.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
2.6.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
24.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.2.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Bratislava Bratislavský
13.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Bratislava Bratislavský
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
12.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský