Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM

Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vašich obchodných partnerov.

FinStat Premium
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4R/5/2016 [ukončené]

  • Spisová značka 4R/5/2016
  • Prvý a posledný záznam 21.11.2016 - 6.11.2017
  • Ukončenie detegujeme: 31.5.2017 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
6.11.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k. s. Bratislava Bratislavský
30.10.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
30.10.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
25.10.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
23.10.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
11.10.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
6.10.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.6.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
21.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
9.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
7.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
2.6.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
24.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.2.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Bratislava Bratislavský
13.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Bratislava Bratislavský
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
12.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský