Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 32 z roku 2016 dňa 17.2.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Jozef Jaroščák st. správca konkurznej podstaty Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46 607 901, sp.zn.: 1K/14/2015 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 11.02.2016 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice 331, 683 51 Holubice,              Česká republika, IČO: 25340441:

 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 2.225,00 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140190 za dodaný tovar.
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 2
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 2.128,12 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140193 za dodaný tovar.    
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 3
 • Celková suma prihlásených pohľadávok  519,06eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140194 za dodaný tovar.
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 4
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 2.613,35 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140196 za dodaný tovar.     
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 5
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 1.077,90 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140198 za dodaný tovar.  
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 6
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 1.531,36 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140199 za dodaný tovar.     
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 7
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 644,00 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140201 za dodaný tovar.            
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 8
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 2.079,13 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140214 za dodaný tovar.            
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 9
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 2.081,58 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140220 za dodaný tovar. 

   

       

 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 10
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 5.300,00 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140221 za dodaný tovar.           
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 11
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 2.090,36 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140223 za dodaný tovar.         
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 12
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 1.576,46 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140229 za dodaný tovar.         
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 13
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 1.024,59 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140232 za dodaný tovar.       
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 14
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 561,29 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140237 za dodaný tovar.                    
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 15
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 3.196,58 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140243 za dodaný tovar.             
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 16
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 8.360,00 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140246 za dodaný tovar. 
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 17
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 1.569,08 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140252 za dodaný tovar.      
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 18
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 1.057,19 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140258 za dodaný tovar.    
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 19
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 300,00 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140269 za dodaný tovar.          
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 20
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 8.360,00 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140272 za dodaný tovar. 

   

 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 21
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 1.055,96 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140280 za dodaný tovar.                 
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 22
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 0,00 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140183 za dodaný tovar.         
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 23
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 980,00 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 012140187 za dodaný tovar.                           

   

  Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

  V Bardejove dňa 11.02.2016