Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Súpis oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2016 dňa 31.3.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

Súpis oddelenej podstaty úpadcu Railway Casted Compotents a.s., Štefánikova 887/53,          058 01  Poprad, IČO: 46 607 901

Súpisová položka číslo

Označenie hnuteľnej veci

Výrobné číslo/Inv. majetok

Počet ks

Jednotková cena

Súpisová hodnota

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Miera opotrebenia

1

Otryskávací stroj CH 20x30 / 4W2C /MS/ 2,5 T

789

1

    311 534,23 €

     311 534,23 €

1/1

opotrebené

2

Potrubné rozvody technických plynov

 -

1

      28 775,63 €

       28 775,63 €

1/1

opotrebené

3

Priebežný vírivý miesič

371902

1

      28 775,63 €

    137 139,89 €

1/1

opotrebené

4

Komorová žíhacia plynová pec

1211122

1

    547 353,38 €

     547 353,38 €

1/1

opotrebené

5

Formovacie rámy

 

100

      20 015,59 €

 2 001 559,00 €

1/1

opotrebené

6

Vibračný vytlkací rošť VVR 220

65/12, 66/12

1

      71 674,16 €

       71 674,16 €

1/1

opotrebené

7

Opračovacie zariadenie od 3 EOP

685

1

    248 776,78 €

     248 776,78 €

1/1

opotrebené

8

Spektrometer Q 4 Tasman

 -

1

      29 395,98 €

      29 395,98 €

1/1

opotrebené

9

Pásová píla na kov BOMAR

 -

1

      29 633,67 €

      29 633,67 €

1/1

opotrebené

10

Brúska a leštička

 -

1

         2 280,37 €

          2 280,37 €

1/1

opotrebené

11

Váhadlo

 -

1

        2 570,00 €

         2 570,00 €

1/1

opotrebené

12

Striekacie zariadenie

 -

1

         2 133,50 €

          2 133,50 €

1/1

opotrebené

13

Striekacie zariadenie

 -

1

        2 133,05 €

         2 133,05 €

1/1

opotrebené

14

Veko na ohrev panvy

 -

2

         2 449,72 €

          4 899,44 €

1/1

opotrebené

15

UT Hrúbkomer Danatronics EHC 09 DL

 -

1

         2 629,50 €

          2 629,50 €

1/1

opotrebené

16

Rošty k žíhacím peciam

 -

14

             2 133,25 €

           29 865,50 €

1/1

opotrebené

17

Komorová žíhacia plynová pec

1211128

1

       546 857,92 €

        546 857,92 €

1/1

opotrebené

18

3D mobilný merací systém - Romer Absolute Arm 7335

 -

1

          53 879,00 €

           53 879,00 €

1/1

opotrebené

19

Dopravník k vybračnému vytĺkaciemu roštu VVR 220

04/13

1

          24 960,00 €

           24 960,00 €

1/1

opotrebené

20

Mostové žeriavy 8t x 28,5 m

 -

2

          80 995,00 €

        161 990,00 €

1/1

opotrebené

21

Traverza č. 1

 -

1

             2 100,00 €

              2 100,00 €

1/1

opotrebené

22

Traverza č. 2

 -

1

             1 900,00 €

              1 900,00 €

1/1

opotrebené

23

Dopravníky a násypky pre pieskové hospodárstvo

 -

1

          39 800,00 €

           39 800,00 €

1/1

opotrebené

24

Rošty k žíhacím peciam

 -

36

             2 133,25 €

           76 797,00 €

1/1

opotrebené

25

Plazmový zdroj PA-S70 W + kompresor

12033/3

1

          27 735,00 €

           27 735,00 €

1/1

opotrebené

26

Dopravné trate pre úsek formovne VAR "5B"

 -

1

       317 172,74 €

        317 172,74 €

1/1

opotrebené

27

Otryskávací stroj CH 20x30 / 4W2C / 2,5 T, CDR 24

792

1

       268 246,01 €

        268 246,01 €

1/1

opotrebené

28

Defektoskop DIO1000PA, S/N 12-115

12-115

1

             5 365,00 €

              5 365,00 €

1/1

opotrebené

29

Odprašovacie zariadenie pieskového hospodárstva

 -

1

       336 671,00 €

        336 671,00 €

1/1

opotrebené

30

Pneunáradie

 -

1

          56 237,38 €

           56 237,38 €

1/1

opotrebené

31

Dodávka rozvádzačov typ 8DJH a  NXPLUSC

 -

1

       390 000,00 €

        390 000,00 €

1/1

opotrebené

32

Pneumatická doprava formovacieho piesku a bentinitu

 -

1

       179 950,00 €

        179 950,00 €

1/1

opotrebené

33

Pásová pila na kov Opti SD 350 AV

20120419

1

             6 263,65 €

              6 263,65 €

1/1

opotrebené

34

Sústruh na kov D 330x1000 DPA

J122463DPA

1

             5 150,05 €

              5 150,05 €

1/1

opotrebené

35

RT-22T ručný detektor gama žiarenia

2707

1

             6 203,00 €

              6 203,00 €

1/1

opotrebené

36

Brúska na ploch BSG2040 M

12033

1

             8 180,00 €

              8 180,00 €

1/1

opotrebené

37

Dopravné trate pre úsek jadráreň

 -

1

       496 231,00 €

        496 231,00 €

1/1

opotrebené

38

Zmrazovací obx 19/86

21033

1

             9 815,00 €

              9 815,00 €

1/1

opotrebené

39

Frézka univerzálna UWF 90

201212226N

1

             8 100,00 €

              8 100,00 €

1/1

opotrebené

40

Kontajnery

 -

6

             4 200,00 €

           24 120,00 €

1/1

opotrebené

41

Metalografický mikroskop MTM 408

90182

1

             3 985,00 €

              3 985,00 €

1/1

opotrebené

42

Digitálny kamera Moticam 10

13003957

1

             1 459,00 €

              1 459,00 €

1/1

opotrebené

43

Odsávacia a protihluková kabína k vybračnému vytĺkaciemu roštu VVR 220

VF-01/2013

1

       129 650,00 €

        129 650,00 €

1/1

opotrebené

44

Rošty k žíhacím peciam

 -

37

             2 133,25 €

           78 930,25 €

1/1

opotrebené

45

Panva

 -

2

             6 297,45 €

           12 594,90 €

1/1

opotrebené

46

Kolový miesič

 -

5

             2 382,01 €

           11 910,05 €

1/1

opotrebené

47

Hydraulický drapák

 -

1

             2 439,19 €

              2 439,19 €

1/1

opotrebené

48

Rozvoz upravenej zmesi

 -

1

          11 863,77 €

           11 863,77 €

1/1

opotrebené

49

Chladiaca veža oblúkových pecí

 -

1

          31 772,27 €

           31 772,27 €

1/1

opotrebené

50

Váha digitálna

 -

1

             5 078,45 €

              5 078,45 €

1/1

opotrebené

51

Zvoz vratného piesku

 -

1

          10 672,47 €

           10 672,47 €

1/1

opotrebené

52

Doprava piesku do síl

 -

1

          25 621,12 €

           25 621,12 €

1/1

opotrebené

53

Doprava piesku do odpadu

 -

1

             2 497,97 €

              2 497,97 €

1/1

opotrebené

54

Doprava piesku na úpravu

 -

1

             4 596,89 €

              4 596,89 €

1/1

opotrebené

55

Dopravný pás

 -

1

             7 660,98 €

              7 660,98 €

1/1

opotrebené

56

Doprava piesku penumatická

 -

1

          11 298,70 €

           11 298,70 €

1/1

opotrebené

57

Kompresor HAFI č. 1

2000000152

1

          18 223,58 €

           18 223,58 €

1/1

opotrebené

58

Kompresor HAFI č. 2

2000000153

1

          18 180,56 €

           18 180,56 €

1/1

opotrebené

59

Kompresor HAFI č. 3

2000000154

1

          13 063,72 €

           13 063,72 €

1/1

opotrebené

60

Trafostanica

2000000182

1

          18 292,56 €

           18 292,56 €

1/1

opotrebené

61

Infražiarič plynový

2000000211

1

             1 760,20 €

              1 760,20 €

1/1

opotrebené

62

Infražiarič plynový

2000000212

1

             1 995,84 €

              1 995,84 €

1/1

opotrebené

63

Odsávacia a protihluková kabína

2000000346

1

       113 443,74 €

        113 443,74 €

1/1

opotrebené

64

Rozvádzač VN

2000000348

1

       360 750,00 €

        360 750,00 €

1/1

opotrebené

65

Striekacia kabína pre jadrá

2000000432

1

          21 770,08 €

           21 770,08 €

1/1

opotrebené

66

Zariadenie na dynamické skúšanie

2000000555

1

          55 000,00 €

           55 000,00 €

1/1

opotrebené

67

Kyocera FS-6530MFP print/cop

2000000034

1

             1 371,43 €

              1 371,43 €

1/1

opotrebené

68

Server HP Proliant DL360G7

2000000035

1

             2 772,63 €

              2 772,63 €

1/1

opotrebené

69

Systém na sledovanie dochádzky

2000000036

1

             1 037,49 €

              1 037,49 €

1/1

opotrebené

70

HP Z420 Mgaľa

2000000039

1

             1 391,54 €

              1 391,54 €

1/1

opotrebené

71

Striekacie zariadenie

2000000042 - 2000000043

2

             1 760,14 €

              3 520,28 €

1/1

opotrebené

72

Kolový miesič

2000000044

1

          12 662,51 €

           12 662,51 €

1/1

opotrebené

73

Pásová píla na kov BOMAR

2000000045

1

          23 151,30 €

           23 151,30 €

1/1

opotrebené

74

Veko na ohrev panvy

2000000046 - 2000000047

2

             2 092,47 €

              4 184,94 €

1/1

opotrebené

75

Brúska a leštička Kvant MP1B

2000000048

1

             1 615,26 €

              1 615,26 €

1/1

opotrebené

76

Pánva č. 1

2000000049

1

             5 541,36 €

              5 541,36 €

1/1

opotrebené

77

Pánva č. 2

2000000050

1

             5 541,36 €

              5 541,36 €

1/1

opotrebené

78

Tryskacie zariadenie CH 20x

2000000151

1

       269 615,76 €

        269 615,76 €

1/1

opotrebené

79

Sušička HAFI

2000000155

1

             9 047,76 €

              9 047,76 €

1/1

opotrebené

80

Komorová žíhacia pec

2000000156

1

       467 531,01 €

        467 531,01 €

1/1

opotrebené

81

Komorová žíhacia pec

2000000157

1

       470 905,41 €

        470 905,41 €

1/1

opotrebené

82

Elektrická oblúková pec č.1

2000000159

1

          65 980,25 €

           65 980,25 €

1/1

opotrebené

83

Elektrická oblúková pec č.2

2000000160

1

          49 118,63 €

           49 118,63 €

1/1

opotrebené

84

Kolový miesič

2000000161 - 164

4

             1 965,16 €

              7 860,64 €

1/1

opotrebené

85

Priebežný vírivý miesič

2000000169

1

       113 691,33 €

        113 691,33 €

1/1

opotrebené

86

Vibračný výtlkací rošt

2000000171

1

          59 956,17 €

           59 956,17 €

1/1

opotrebené

87

Hydraulicky drapák

2000000171

1

             1 905,61 €

              1 905,61 €

1/1

opotrebené

88

Rozvoz upravenej zmesi

2000000172

1

          10 133,63 €

           10 133,63 €

1/1

opotrebené

89

Chladiaca veža oblúkových pecí

2000000181

1

          27 138,81 €

           27 138,81 €

1/1

opotrebené

90

HP Z420 E5-1260 Preberač

2000000191

1

             1 185,93 €

              1 185,93 €

1/1

opotrebené

91

Zvaračka Chopper

2000000207

1

             3 936,82 €

              3 936,82 €

1/1

opotrebené

92

Pec plynová

2000000209

1

             1 446,97 €

              1 446,97 €

1/1

opotrebené

93

Zásobník na piesok

2000000210

1

             3 415,61 €

              3 415,61 €

1/1

opotrebené

94

Mostový žeriavy 8t x 28,5 m

2000000214

1

          71 051,14 €

           71 051,14 €

1/1

opotrebené

95

Mostový žeriavy 8t x 28,5 m

2000000215

1

          71 051,13 €

           71 051,13 €

1/1

opotrebené

96

Traverza

2000000216

1

             1 750,00 €

              1 750,00 €

1/1

opotrebené

97

Traverza

2000000217

1

             1 583,33 €

              1 583,33 €

1/1

opotrebené

98

Odprašovacie zariadenie pieskového hospodárstva

2000000236

1

       292 249,13 €

        292 249,13 €

1/1

opotrebené

99

Kompresor k plazm. zdroju PA

2000000235

1

             2 044,27 €

              2 044,27 €

1/1

opotrebené

100

Plazmový zdroj PA-S70

2000000236

1

          22 031,25 €

           22 031,25 €

1/1

opotrebené

101

Brúska GTR40 S085-15

2000000279 - 282

4

             2 079,72 €

              8 318,88 €

1/1

opotrebené

102

Brúska GTR40 S085-15

2000000283 - 284

2

             2 088,78 €

              4 177,56 €

1/1

opotrebené

103

Brúska GTR40 S085-15

2000000285 - 286

2

             2 088,77 €

              4 177,54 €

1/1

opotrebené

104

Brúska GTR40 F066-23

2000000287 - 294

8

             1 860,29 €

           14 882,32 €

1/1

opotrebené

105

Brúska RRC75B-01

2000000295

1

             1 722,82 €

              1 722,82 €

1/1

opotrebené

106

Kancelárksky kontajner

2000000296 - 301

6

             3 517,50 €

           21 105,00 €

1/1

opotrebené

107

Pásová píla na kov OPTI SD 3

2000000302

1

             5 480,69 €

              5 480,69 €

1/1

opotrebené

108

Sústruh na kov D 330x1000

2000000303

1

             4 506,29 €

              4 506,29 €

1/1

opotrebené

109

Brúska na plocho BSG2040 M

2000000304

1

             7 166,24 €

              7 166,24 €

1/1

opotrebené

110

Zmrazovací box NZ 19/86

2000000307

1

             8 566,26 €

              8 566,26 €

1/1

opotrebené

111

Frézka univerzálna UWF 90

2000000308

1

             7 525,00 €

              7 525,00 €

1/1

opotrebené

112

Brúska kyvadlová SZW-500

2000000351

1

          11 465,70 €

           11 465,70 €

1/1

opotrebené

113

Pec priebežná plynová PY 13.

2000000352

1

          33 954,86 €

           33 954,86 €

1/1

opotrebené

114

Brúska a leštička FORCIPOL 2V

2000000376

1

             8 385,53 €

              8 385,53 €

1/1

opotrebené

115

Brúska GTG40 F066-23

2000000379 - 381

3

             1 908,60 €

              5 725,80 €

1/1

opotrebené

116

Tryskacie zariadenie CH 20x

2000000400

1

       232 640,42 €

        232 640,42 €

1/1

opotrebené

117

Kabína pre ovládac panel ko

2000000401

1

             3 910,00 €

              3 910,00 €

1/1

opotrebené

118

Kalové čerpadlo 100 GFHU-250

2000000404

1

             2 811,64 €

              2 811,64 €

1/1

opotrebené

119

Brúska kyvadlová SZW-500

2000000405 - 406

2

          11 611,24 €

           23 222,48 €

1/1

opotrebené

120

Priebežný vírivý miesič

2000000416

1

       191 599,49 €

        191 599,49 €

1/1

opotrebené

121

Traverza

2000000418

1

          27 555,56 €

           27 555,56 €

1/1

opotrebené

122

Prenášacia traverza

2000000423

1

             1 662,50 €

              1 662,50 €

1/1

opotrebené

123

Hydraulické zdvíhacie stoly

2000000426 - 427

2

             7 222,22 €

           14 444,44 €

1/1

opotrebené

124

Traverza otočná č. 2

2000000428

1

          27 986,09 €

           27 986,09 €

1/1

opotrebené

125

Traverza otočná č. 3

2000000429

1

          27 986,09 €

           27 986,09 €

1/1

opotrebené

126

Odlievacia panva č. 3

2000000433

1

             5 313,23 €

              5 313,23 €

1/1

opotrebené

127

Odlievacia panva č. 4

2000000434

1

             5 313,23 €

              5 313,23 €

1/1

opotrebené

128

Odlievacia panva č. 5

2000000435

1

             5 313,23 €

              5 313,23 €

1/1

opotrebené

129

Odlievacia panva č. 6

2000000436

1

             5 313,23 €

              5 313,23 €

1/1

opotrebené

130

Hydraulické zdvíhacie stoly

2000000438 - 439

2

             7 222,22 €

           14 444,44 €

1/1

opotrebené

131

Zásobník na modelovú zmes 35

2000000440

1

          14 632,89 €

           14 632,89 €

1/1

opotrebené

132

Zásobník na modelovú zmes 35

2000000441

1

          15 150,18 €

           15 150,18 €

1/1

opotrebené

133

Veko na ohrev panvy

2000000448 - 449

2

             1 596,93 €

              3 193,86 €

1/1

opotrebené

134

Brúska uhlová veľká GTG40 FO

2000000451 - 459

9

             2 746,62 €

           24 719,58 €

1/1

opotrebené

135

Brúska uhlová veľká GTG40 FO

2000000460 -  463

4

             1 890,21 €

              7 560,84 €

1/1

opotrebené

136

Brúska priama LSR 38 S180 CW

2000000464

1

             1 666,24 €

              1 666,24 €

1/1

opotrebené

137

Brúska uhlová veľká GTG40 FO

2000000465

1

             1 730,83 €

              1 730,83 €

1/1

opotrebené

138

Brúska priama LSR 38 S180 CW

2000000466 - 473

8

             1 666,24 €

           13 329,92 €

1/1

opotrebené

139

Brúska uhlová malá GTG21F1-13

2000000475 - 485

11

             1 849,89 €

           20 348,79 €

1/1

opotrebené

140

Brúska uhlová GAT 823-450BX+

2000000486

1

             1 790,07 €

              1 790,07 €

1/1

opotrebené

141

Brúska uhlová GAT 823-450BX+

2000000487

1

             1 790,08 €

              1 790,08 €

1/1

opotrebené

142

Zvárací zdroj Compact 428WN+

2000000488 - 490

3

             2 972,29 €

              8 916,87 €

1/1

opotrebené

143

Pásová píla na kov OPTI SD 3

2000000491

1

             4 652,78 €

              4 652,78 €

1/1

opotrebené

144

Fréza-zvislá stolová MT 200

2000000492

1

          13 958,33 €

           13 958,33 €

1/1

opotrebené

145

Sústruh hrotový MT 100

2000000493

1

             7 444,44 €

              7 444,44 €

1/1

opotrebené

146

Prac. Spekt.2+rozbrusovačka

2000000494

1

             5 583,33 €

              5 583,33 €

1/1

opotrebené

147

Jadrovací vstreľovací automa

2000000495

1

          63 363,14 €

           63 363,14 €

1/1

opotrebené

148

Zvárací zdroj Compact 428WN+

2000000517

1

             2 972,29 €

              2 972,29 €

1/1

opotrebené

149

Brúska uhlová GTG40 F066-23

2000000524 - 528

5

             2 218,21 €

           11 091,05 €

1/1

opotrebené

150

Brúska uhlová GTG25 F120-13

2000000529

1

             1 724,76 €

              1 724,76 €

1/1

opotrebené

151

Brúska uhlová GTG40 F066-23

2000000530

1

             2 218,20 €

              2 218,20 €

1/1

opotrebené

152

Brúska uhlová GTG25 F120-13

2000000531 - 532

2

             1 724,76 €

              3 449,52 €

1/1

opotrebené

153

Striekacie zariadenie

2000000536

1

             4 902,50 €

              4 902,50 €

1/1

opotrebené

154

Brúska LSR 38 S180-CW

2000000538 - 544

7

             1 505,21 €

           10 536,47 €

1/1

opotrebené

155

Brúska LSR 38 S180-CW

2000000545 - 546

2

             1 497,70 €

              2 995,40 €

1/1

opotrebené

156

Brúska LSR 43 S150-30l

2000000547

1

             1 431,22 €

              1 431,22 €

1/1

opotrebené

157

Brúska LSR 43 S150-30l

2000000548 - 551

4

             1 176,41 €

              4 705,64 €

1/1

opotrebené

158

Brúska LSR 43 S150-30l

2000000552 - 553

2

             1 188,84 €

              2 377,68 €

1/1

opotrebené

159

Zariadenie na regeneráciu be

2000000556

1

       331 086,93 €

        331 086,93 €

1/1

opotrebené

160

Turbine Grinder GTG 40 F066-

2000000558 - 563

6

             1 813,62 €

           10 881,72 €

1/1

opotrebené

161

Vsádzkovací kôš č. 1

2000000564

1

          29 561,37 €

           29 561,37 €

1/1

opotrebené

162

Vsádzkovací kôš č. 2

2000000566

1

          30 437,26 €

           30 437,26 €

1/1

opotrebené

163

Vsádzkovací kôš č. 3

2000000567

1

          30 437,26 €

           30 437,26 €

1/1

opotrebené

164

Zvárací agregát ORIGO Mig 51

2000000568 - 569

2

             3 631,12 €

              7 262,24 €

1/1

opotrebené

165

Elektrická oblúková pec č. 3

2000000570

1

          38 520,69 €

           38 520,69 €

1/1

opotrebené

166

Pásová brúska ASM 1800

2000000571

1

          27 222,22 €

           27 222,22 €

1/1

opotrebené

167

Zvárací zdroj DC-1500 + príslušenstvo

2000000573

1

          13 250,25 €

           13 250,25 €

1/1

opotrebené

168

Spektrometer Q 4 Tasman

2000000040

1

          20 822,15 €

           20 822,15 €

1/1

opotrebené

169

Odprašovacie zariadenie 3 EOP

2000000158

1

       212 496,83 €

        212 496,83 €

1/1

opotrebené

170

Váha digitálna

2000000168

1

             2 856,63 €

              2 856,63 €

1/1

opotrebené

171

Hrubkomer Danatronics EHC 09

2000000206

1

             1 860,08 €

              1 860,08 €

1/1

opotrebené

172

Kamerový systém

2000000213

1

          13 611,71 €

           13 611,71 €

1/1

opotrebené

173

Defektoskop DIO1000PA

2000000237

1

             3 949,23 €

              3 949,23 €

1/1

opotrebené

174

3D merací systém - Romer Abso

2000000277

1

          43 215,44 €

           43 215,44 €

1/1

opotrebené

175

Momentový kľúč

2000000278

1

             1 470,29 €

              1 470,29 €

1/1

opotrebené

176

Metalograf.mikrosk. MTM 408+

2000000305

1

             8 112,80 €

              8 112,80 €

1/1

opotrebené

177

Ručný detektor žiarenia gama

2000000306

1

             5 039,92 €

              5 039,92 €

1/1

opotrebené

178

Odsávanie k EOP č. 2

2000000347

1

             7 083,12 €

              7 083,12 €

1/1

opotrebené

179

Labor. Prístroj na stanoveni

2000000424

1

             2 141,51 €

              2 141,51 €

1/1

opotrebené

180

Lab. Preosievaci prístroj LP

2000000425

1

             4 556,03 €

              4 556,03 €

1/1

opotrebené

181

Pechovací prístroj LUA-2e

2000000430

1

             2 673,00 €

              2 673,00 €

1/1

opotrebené

182

Prístroj na skúšanie pevnosti

2000000431

1

             6 124,80 €

              6 124,80 €

1/1

opotrebené

183

Spektrometer 2 delta profesi

2000000518

1

          17 222,22 €

           17 222,22 €

1/1

opotrebené

184

Spektrometer 2 Q4 Tasman

2000000519

1

          25 833,33 €

           25 833,33 €

1/1

opotrebené

185

Hrubkomer ultrazvukový - UTT

2000000520

1

             1 550,00 €

              1 550,00 €

1/1

opotrebené

186

Carphyho kladivko

2000000522

1

             9 501,10 €

              9 501,10 €

1/1

opotrebené

187

Amsler trhací stroj

2000000523

1

          10 075,00 €

           10 075,00 €

1/1

opotrebené

188

Teplomer na meranie teploty

2000000537

1

             3 500,00 €

              3 500,00 €

1/1

opotrebené

189

Digitálny ultrazvukový defek

2000000557

1

             5 416,67 €

              5 416,67 €

1/1

opotrebené

190

Škoda Octavia combi BL 329 DS

2000000033

1

             6 279,08 €

              6 279,08 €

1/1

opotrebené

191

Citroen JUMPER 2,2 HDI 130k

2000000037

1

             7 905,33 €

              7 905,33 €

1/1

opotrebené

192

Váhadlo

2000000041

1

             2 007,81 €

              2 007,81 €

1/1

opotrebené

193

Zvoz vratného piesku

2000000173

1

             8 337,86 €

              8 337,86 €

1/1

opotrebené

194

Doprava piesku do síl

2000000174

1

          20 016,50 €

           20 016,50 €

1/1

opotrebené

195

Doprava pieskudo odpadu

2000000175

1

             1 951,53 €

              1 951,53 €

1/1

opotrebené

196

Doprava piesku na úpravu

2000000176

1

             3 591,32 €

              3 591,32 €

1/1

opotrebené

197

Dopravný pás

2000000177

1

             5 985,13 €

              5 985,13 €

1/1

opotrebené

198

Doprava piesku pneumatická

2000000178

1

             8 827,10 €

              8 827,10 €

1/1

opotrebené

199

Žeriav mostový dielenský

2000000179

1

             2 527,77 €

              2 527,77 €

1/1

opotrebené

200

Žeriav mostový

2000000183

1

          18 168,27 €

           18 168,27 €

1/1

opotrebené

201

Žeriav mostový

2000000184

1

             5 011,72 €

              5 011,72 €

1/1

opotrebené

202

Žeriav mostový

2000000185

1

             4 150,11 €

              4 150,11 €

1/1

opotrebené

203

Žeriav mostový

2000000186

1

          19 453,45 €

           19 453,45 €

1/1

opotrebené

204

Žeriav mostový

2000000187

1

          18 529,05 €

           18 529,05 €

1/1

opotrebené

205

Žeriav mostový dielenský

2000000188

1

          19 755,61 €

           19 755,61 €

1/1

opotrebené

206

Žeriav mostový dielenský

2000000189

1

          19 444,61 €

           19 444,61 €

1/1

opotrebené

207

Žeriav mostový podvesný

2000000190

1

             2 827,47 €

              2 827,47 €

1/1

opotrebené

208

Dopravník k vybračnému vytĺkaciemu roštu

2000000232

1

          21 775,00 €

           21 775,00 €

1/1

opotrebené

209

Dopravník a násypky

2000000233

1

          33 166,67 €

           33 166,67 €

1/1

opotrebené

210

Dopravná trať - formovňa - "VAR 5B"

2000000240

1

       247 230,41 €

        247 230,41 €

1/1

opotrebené

211

Dopravné trate pre jadráreň

2000000349

1

       430 131,33 €

        430 131,33 €

1/1

opotrebené

212

Pneumatická doprava formovac.piesku a bento.

2000000350

1

       146 209,38 €

        146 209,38 €

1/1

opotrebené

213

Žeriav otočný

2000000402

1

             8 510,24 €

              8 510,24 €

1/1

opotrebené

214

Otočný žeriav

2000000407 - 408

2

             8 805,89 €

           17 611,78 €

1/1

opotrebené

215

Konzolový žeriav nosnosť 500

2000000409 - 412

4

          12 907,33 €

           51 629,32 €

1/1

opotrebené

216

Mostový žeriav nosnosť 8 t

2000000413-414

2

          31 112,63 €

           62 225,26 €

1/1

opotrebené

217

Stĺpový žeriav nosnosť 1 T

2000000415

1

             7 180,41 €

              7 180,41 €

1/1

opotrebené

218

Pásový dopravník trať č. 6 a

2000000419

1

          50 661,57 €

           50 661,57 €

1/1

opotrebené

219

Dopravná trať - formovňa VA

2000000420

1

       311 709,40 €

        311 709,40 €

1/1

opotrebené

220

Manipulačný vozík

2000000421 - 422

2

          16 453,12 €

           32 906,24 €

1/1

opotrebené

221

Manipulačný vozík k tryskáču

2000000442 - 443

2

          22 448,16 €

           44 896,32 €

1/1

opotrebené

222

Skrinkový zostava /vrátnica/

2000000208

1

             1 719,12 €

              1 719,12 €

1/1

opotrebené

223

Veľkoplošné plastické označenie

2000000445

1

             1 800,34 €

              1 800,34 €

1/1

opotrebené

224

Formovacie rámy

2000000051 - 150

100

          13 010,13 €

    1 301 013,00 €

1/1

opotrebené

225

Rošty

2000000192 - 231

28

             1 511,05 €

           42 309,40 €

1/1

opotrebené

226

Modelové zariadenie

2000000239

1

       108 599,34 €

        108 599,34 €

1/1

opotrebené

227

Rošty

2000000241 - 276

36

             1 570,31 €

           56 531,16 €

1/1

opotrebené

228

Rošty

2000000309 - 345

37

             1 599,93 €

           59 197,41 €

1/1

opotrebené

229

Rošty

2000000353 - 375

23

             1 629,56 €

           37 479,88 €

1/1

opotrebené

230

Kontrolné šablóny - priečnik

2000000382 - 386

5

             4 223,15 €

           21 115,75 €

1/1

opotrebené

231

Kontrolné šablóny - priečnik

2000000387 - 390

4

             1 726,77 €

              6 907,08 €

1/1

opotrebené

232

Kontrolné šablóny - pozdĺžnik

2000000391 -395

5

             5 100,86 €

           25 504,30 €

1/1

opotrebené

233

Kontrolne šablóny - pozdĺžnik

2000000396 - 399

4

             3 140,73 €

           12 562,92 €

1/1

opotrebené

234

Modelové zariadenie - bočnice

2000000417

1

          40 755,56 €

           40 755,56 €

1/1

opotrebené

235

Modelové zariadenie - priečnik

2000000437

1

          28 374,99 €

           28 374,99 €

1/1

opotrebené

236

Modelové zariadenie 23,5t

2000000444

1

          20 900,00 €

           20 900,00 €

1/1

opotrebené

237

Pochodzia plošina k formov.

2000000446

1

          15 704,47 €

           15 704,47 €

1/1

opotrebené

238

Bezpečnostné oplotenie

2000000447

1

          21 581,84 €

           21 581,84 €

1/1

opotrebené

239

Samohybná nonicoá pracovná

2000000450

1

          25 442,56 €

           25 442,56 €

1/1

opotrebené

240

Pracovný box pre zváranie a brúsenie

2000000498 - 506

10

             1 494,27 €

           14 942,70 €

1/1

opotrebené

241

Pracovný box pre zváranie a brúsenie

2000000508 - 514

7

             1 494,28 €

           10 459,96 €

1/1

opotrebené

242

Elektrická oblúková pec tavica, typ: IHF 3/A

9518

1

279 036,80

279 036,80

1/1

opotrebené

243

Elektrická oblúková pec tavica, typ: IHF 3/A

9519

1

       241 915,44 €

        241 915,44 €

1/1

opotrebené

244

Elektrická oblúková pec tavica, typ: IHF 3/A

9520

1

       246 103,44 €

        246 103,44 €

1/1

opotrebené

245

Kompresor HAFI, typ V5-90 L8

520

1

          23 271,12 €

           23 271,12 €

1/1

opotrebené

246

Kompresor HAFI, typ V5-90 L8

521

1

          23 326,20 €

           23 326,20 €

1/1

opotrebené

247

Kompresor HAFI, typ V4-55L

522

1

          16 721,55 €

           16 721,55 €

1/1

opotrebené

248

Sušička HAFI, typ: SD2600

97/11177/005

1

          11 581,13 €

           11 581,13 €

1/1

opotrebené

249

Mostový žeriav VUDUT 8x28,5

468-021-535

1

             8 504,09 €

              8 504,09 €

1/1

opotrebené

250

Mostový žeriav VUDUT 8x28,5

468-021-536

1

             8 504,08 €

              8 504,08 €

1/1

opotrebené

251

Mostový žeriav VUDUT 8x16,5

468-021-539

1

          25 215,06 €

           25 215,06 €

1/1

opotrebené

252

Mostový žeriav VUDUT 9x16,5

468-021-538

1

          26 845,86 €

           26 845,86 €

1/1

opotrebené

253

Mostový žeriav VUDUT 9x16,5

468-021-537

1

          26 764,04 €

           26 764,04 €

1/1

opotrebené

254

Mostový žeriav VUDUT 9x28,5

468-021-540

1

          28 386,00 €

           28 386,00 €

1/1

opotrebené

255

Mostový žeriav VUDUT 8x28,5

468-021-541

1

          26 827,09 €

           26 827,09 €

1/1

opotrebené

256

Mostový žeriav VUDUT 5x28,5

468-011-871

1

             7 352,65 €

              7 352,65 €

1/1

opotrebené

257

Mostový žeriav VUDUT 5x28,5

468-011-870

1

             7 352,64 €

              7 352,64 €

1/1

opotrebené

 

Umiestnenie hnuteľných vecí:  Prakovce 13. 055 62  Prakovce, okres Gelnica (prevádzka úpadcu)

Pozemky

Súpisová položka číslo

Súpisové zložky majetku

Druh pozemku

Výmera v m2

Štát

Obec

Katastrálne územie

č. LV

Parcelné číslo

Súpisová hodnota

Spoluvlastnícky podiel

258

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

16042

SR

Prakovce

Prakovce

1068

614/1

        52 296,92 €

1/1

259

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

26059

SR

Prakovce

Prakovce

1068

614/2

  84 952,34 €

1/1

260

nehnuteľnosť - parcela

vodné plochy

981

SR

Prakovce

Prakovce

1068

614/3

  3 198,06 €

1/1

261

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

671

SR

Prakovce

Prakovce

1068

614/4

  2 187,46 €

1/1

262

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

128

SR

Prakovce

Prakovce

1068

614/5

  417,28 €

1/1

263

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

733

SR

Prakovce

Prakovce

1068

614/6

  2 389,58 €

1/1

264

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

499

SR

Prakovce

Prakovce

1068

614/7

  1 626,74 €

1/1

265

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

418

SR

Prakovce

Prakovce

1068

614/9

  1 362,68 €

1/1

266

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

388

SR

Prakovce

Prakovce

1068

614/10

  1 264,88 €

1/1

267

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

1945

SR

Prakovce

Prakovce

1068

617/1

  6 340,70 €

1/1

268

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

5992

SR

Prakovce

Prakovce

1068

617/2

  19 533,92 €

1/1

269

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

102

SR

Prakovce

Prakovce

1068

617/3

  332,52 €

1/1

270

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

559

SR

Prakovce

Prakovce

1068

617/4

  1 822,34 €

1/1

271

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

18732

SR

Prakovce

Prakovce

1068

618/1

  61 066,32 €

1/1

272

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

2298

SR

Prakovce

Prakovce

1068

618/2

  7 491,48 €

1/1

273

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

4798

SR

Prakovce

Prakovce

1068

618/3

  15 641,48 €

1/1

274

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

3580

SR

Prakovce

Prakovce

1068

618/4

  11 670,80 €

1/1

275

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

558

SR

Prakovce

Prakovce

1068

618/5

  1 819,08 €

1/1

276

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

389

SR

Prakovce

Prakovce

1068

618/7

  1 268,14 €

1/1

277

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

675

SR

Prakovce

Prakovce

1068

618/8

  2 200,50 €

1/1

278

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

286

SR

Prakovce

Prakovce

1068

618/9

  932,36 €

1/1

279

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

5360

SR

Prakovce

Prakovce

1068

618/10

  17 473,60 €

1/1

280

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

917

SR

Prakovce

Prakovce

1068

618/11

  2 989,42 €

1/1

281

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

591

SR

Prakovce

Prakovce

1068

618/12

  1 926,66 €

1/1

282

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

5946

SR

Prakovce

Prakovce

1068

618/13

  19 383,96 €

1/1

283

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

2874

SR

Prakovce

Prakovce

1068

659/9

  9 369,24 €

1/1

284

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

386

SR

Prakovce

Prakovce

1068

678/2

  1 258,36 €

1/1

285

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

20

SR

Prakovce

Prakovce

1068

680

  65,20 €

1/1

286

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

2176

SR

Prakovce

Prakovce

1068

688

  7 093,76 €

1/1

287

nehnuteľnosť - parcela

vodné plochy

726

SR

Prakovce

Prakovce

1068

749

  2 366,76 €

1/1

288

nehnuteľnosť - parcela

zastavané plochy a nádvoria

93

SR

Prakovce

Prakovce

1068

834/2

  303,18 €

1/1

Stavby

 

Súpisové zložky majetku

Štát

Obec

Katastrálne územie

č. LV

Súpisné číslo

Popis stavby

Parcelné číslo

Súpisová hodnota

Spoluvlastnícky podiel

289

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

594

Trafostanica NO

617/4

  141 473,98 €

1/1

290

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

615

Apretáž

618/10

  1 133 573,42 €

1/1

291

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

616

Nová oceliareň

618/1

  2 673 399,41 €

1/1

292

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

   -

Sklad SOCHT 1

614/9

  15 917,74 €

1/1

293

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

   -

Sklad plynu

617/1

  5 345,64 €

1/1

294

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

   -

Administratívna budova

617/2

  579 685,54 €

1/1

295

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

   -

Sklad - 2

617/3

  4 129,01 €

1/1

296

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

   -

Sklad SOCHT

618/7

  15 917,74 €

1/1

297

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

   -

Sklad

618/8

  31 415,36 €

1/1

298

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

   -

Sklad

618/9

  12 355,50 €

1/1

299

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

   -

Šatňa

680

  3 919,08 €

1/1

300

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

   -

Mostová váha

834/2

  14 398,80 €

1/1

301

nehnuteľnosť - stavba

SR

Prakovce

Prakovce

1068

   -

Vodná nádrž

1321/4

  96,90 €

1/1

Nehnuteľnosti zapísané na LV 1068, kat. úz. Prakovce, obec Gelnica

Zabezpečený veriteľ: Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Grosslingová 1, 813 50  Bratislava, IČO: 35722959

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 75, 76

Poradie: prvé

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:

 • Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 012/2012/ZPH s Dodatkom č. 1 zo dňa 26.07.2013 – registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv, NCRzp 14800/2012;JUDr. Igor Čabra,
 • Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 012/2012/ZPN/1, zo dňa 30.09.2013 – registrácia na Okresnom úrade Gelnica, katastrálny odbor – V 843/13 (rozhod. Okresného úradu Gelnica, kat. odbor z 05.12.2013),
 • Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 012/2012/ZPH-024/2013/ZPH, zo dňa 27.10.2014, registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv NCRzp 19970/2014;JUDr. Igor Čabra.