Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 96 z roku 2016 dňa 19.5.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

Aktualizácia časti súpisu všeobecnej podstaty úpadcu Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, sp.zn.: 1K/14/2015  IČO: 46607901

 

Súpis všeobecnej podstaty bol uverejnený v obchodnom vestníku 24/2016 zo dňa 05.02.2016. Doplnený súpis všeobecnej podstaty bol uverejnený v obchodnom vestníku 66/2016 zo dňa 07.04.2016 pod značkou K007693.

Aktualizácia časti súpisu všeobecnej podstaty pripísaním poznámky o spornom zápise k súpisovým zložkám:

- č. 193 – Chemsol EMI – inventarizačné č. 138240009, množstvo: 280 kg, v súpisovej hodnote: 546,- Eur,

- č. 198 – Molit 2000 SF1- inventarizačné č. 138240025, množstvo: 540 kg, v súpisovej hodnote: 1.512,- Eur.

Poznámka o spornom zápise:

K súpisovej zložke majetku č. 193 a k časti súpisovej zložky majetku 198 (v množstve 360kg) si uplatnila vlastnícke právo spoločnosť CHEMAP, spol. s r.o., Dašice 475, 533 03  Dašice, Česká republika.