Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/13/2019

INTERMAT spol. s r.o.

 • Úpadca INTERMAT spol. s r.o.
  IČO: 31429700
  Štúrova 70
  92701  Šaľa
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2020 dňa 5.2.2020
 • Spisová značka - súd 36K/13/2019
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 36K/13/2019 S1328
Text

JUDr. Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu INTERMAT spol. s r.o., IČO: 31429700, so sídlom Štúrova 70, 927 01 Šaľa, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 13.03.2020 o 14:00 hod. v kancelárii správcu na Hlavnej 28/7 v Dunajskej Strede (2. p.) s nasledovným programom:

1. prezentácia a otvorenie,

2. voľba jedného zástupcu veriteľov,

3. rozhodovanie o výmene správcu,

4. záver.

Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti; právnické osoby predložia aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.