Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a.s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a.s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  811 03  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 5 z roku 2021 dňa 11.1.2021
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1884
Text

Oznámenie o zrušení opätovne zvolanej prvej schôdze veriteľov úpadcu

Mgr. Matej Ambroz, správca úpadcu: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/7/2019, týmto zverejňuje v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 453/2020 Z. z., v nadväznosti na obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, Oznámenie o zrušení opätovne zvolanej prvej schôdzi veriteľov, ktorá sa mala konať v zmysle Oznámenia zverejneného v OV č. 246/2020 dňa 22.12.2020dňa 15.01.2021 (piatok) o 10:00 hod. na adrese pôvodného sídla kancelárie správcu: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 5. Poschodie.

O novom termíne opätovného konania prvej schôdze veriteľov úpadcu bude správca informovať veriteľov zverejnením Oznámenia v Obchodnom vestníku.

Mgr. Matej Ambroz, správca