Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a.s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a.s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  811 03  Bratislava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 42 z roku 2021 dňa 3.3.2021
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1884
Text
Číslo súpisovej položky majetkuTyp súpisnej položky majetkuDruh pozemkuVýmera (m²)Štát, ObecNázov katastrálneho územiaČíslo LVParcelné čísloSúpisová hodnota majetkuSpoluvlastnícky podiel úpadcu
3Nehnuteľná vecOstatná plocha672SR, Blatná na OstroveBlatná na Ostrove715206/14426 880,00 €1/1
4Nehnuteľná vecOstatná plocha72SR, Blatná na OstroveBlatná na Ostrove715206/1452 880,00 €1/1

 

Číslo súpisovej položky majetkuTyp súpisovej položky majetkuDlžníkPrávny dôvod vzniku pohľadávkyPodielové spoluvlastníctvoSúpisová hodnota majetku
5Peňažná pohľadávkaZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 BratislavaZáväzok z faktúry č. 2014088, objednávka č. B006/CR2014 - gar. zábezpeka1/195,21 €
6Peňažná pohľadávkaZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 BratislavaPreplatok, vyúčtovacia faktúra 70107790611/1949,37 €

 Mgr. Matej Ambroz, správca.