Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a.s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a.s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  811 03  Bratislava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 108 z roku 2021 dňa 7.6.2021
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1884
Text
Číslo súpisovej položky majetkuTyp súpisovej položky majetkuDlžníkPrávny dôvod vzniku pohľadávkyPodielové spoluvlastníctvoSúpisová hodnota majetku
7Peňažná pohľadávkaZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 BratislavaPreplatok, vyúčtovacia faktúra 71121393271/186,52 €

Mgr. Matej Ambroz, správca.