Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
20.8.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
36K/10/2014 36K/10/2014 S1607
22.8.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Skalica Trnavský
36K/46/2013 36K/46/2013 – 20 S 1315 - 1
25.8.2014
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu BMK Konkurz, k. s. Vrbové Trnavský
36K/10/2014 36K/10/2014 S1607
10.9.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Skalica Trnavský
25K 7/2014 25K 7/2014 S 1223
10.9.2014
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Peter Kubik Cérová Trnavský
25K 7/2014 25K 7/2014 S 1223
10.9.2014
Fyzická osoba Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Peter Kubik Cérová Trnavský
25K 7/2014 25K 7/2014 S 1223
11.9.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Peter Kubik Cérová Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
12.9.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
36K/10/2014 36K/10/2014 S1607
25.9.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Skalica Trnavský
36K/26/2014 36K/26/2014 S1607
9.10.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Hviezdoslavov Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
16.10.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
36K/10/2014 36K/10/2014 S1607
23.10.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Skalica Trnavský
36K/46/2013 36K/46/2013 – 20 S 1315 - 1
28.10.2014
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu BMK Konkurz, k. s. Vrbové Trnavský
25K/6/2013 25K/6/2013 S1607
12.11.2014
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Zavar Trnavský
36K/26/2014 36K/26/2014 S1607
19.11.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Hviezdoslavov Trnavský
36K/10/2014 36K/10/2014 S1607
21.11.2014
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Skalica Trnavský
36K/26/2014 36K/26/2014 S1607
21.11.2014
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Hviezdoslavov Trnavský
36K/26/2014 36K/26/2014 S1607
2.12.2014
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Hviezdoslavov Trnavský
36K/26/2014 36K/26/2014 S1607
2.12.2014
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Hviezdoslavov Trnavský
36K/26/2014 36K/26/2014 S1607
3.12.2014
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Lukáš Vidlička Hviezdoslavov Trnavský