Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2018

O firmách, ktoré zverejnili závierku za rok 2018, sme pripravili denne aktualizovanú online štatistiku.
K dátumu (31.12.2019) zverejnilo 218936 slovenských firiem výkazy za rok 2018.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68 % firiem, ktoré zverejnili výkazy, malo tržby do 100 tis. €.
Tržby vyššie ako 10 mil. € malo iba 1,1 % z analyzovaných firiem.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2018 zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem201320142015201620172018
do 100 tis. € 86 339 (67 %) 101 943 (67 %) 108 242 (67 %) 119 542 (67 %) 133 622 (68 %) 148 838 (68 %)
100 až 500 tis. € 25 288 (20 %) 29 619 (20 %) 32 114 (20 %) 35 201 (20 %) 38 659 (20 %) 42 145 (19 %)
500 tis. až 2 mil. € 11 241 (9 %) 12 651 (8 %) 14 207 (9 %) 15 054 (8 %) 16 550 (8 %) 18 174 (8 %)
2 až 10 mil. € 4 901 (4 %) 5 352 (4 %) 5 981 (4 %) 6 253 (4 %) 6 713 (3 %) 7 346 (3 %)
nad 10 mil. € 1 701 (1 %) 1 866 (1 %) 2 056 (1 %) 2 076 (1 %) 2 231 (1 %) 2 433 (1 %)
Spolu 129 470 151 431 162 600 178 126 197 775 218 936

Vývoj tržieb, zisku a EBITDA

Zisk firiem, ktoré zverejnili výkazy za rok 2018, klesol o 4 %.
Celková suma EBITDA firiem stúpla o 1 % a tržby narástli o 8,61 %.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2018 zoradené podľa zisku  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 160 097 054 420 € 5 089 474 115 € 13 186 432 804 €
2014 167 831 759 285 € 6 472 819 014 € 14 151 490 799 €
2015 185 507 556 816 € 8 540 056 839 € 16 569 519 319 €
2016 190 473 926 000 € 8 227 680 115 € 16 309 811 051 €
2017 203 845 259 350 € 9 232 189 692 € 17 097 574 462 €
2018 221 406 325 519 € 8 862 968 924 € 17 276 097 068 €
Rast 2017 - 2018 8,61 % -4 % 1,04 %

Počet firiem s nulovým ziskom narástol

Počet firiem s nulovým ziskom na analyzovanej vzorke narástol z 6 494 na 16 837.
Nulové hodnoty celkovo predstavujú 7,7 % analyzovaných spoločností.
V zisku je 56,6 % spoločností a v strate je 35,7 %.

  Zisk Nulové hodnoty Strata
2013 67 406 (52 %) 8 006 (6 %) 54 058 (42 %)
2014 86 723 (57 %) 4 687 (3 %) 60 021 (40 %)
2015 97 439 (60 %) 3 461 (2 %) 61 700 (38 %)
2016 107 139 (60 %) 4 807 (3 %) 66 180 (37 %)
2017 116 588 (59 %) 6 494 (3 %) 74 693 (38 %)
2018 123 904 (57 %) 16 837 (8 %) 78 195 (36 %)

Až 42,8 % firiem platilo zápornú až nulovú daň

Po zrušení daňových licencií, ktoré boli vo výške 480 €, 960 € a 2 880 €, počet firiem so zápornou až nulovou daňou prudko narástol.
Daň vyššiu ako 2880 € zaplatilo 19,2 % firiem.

KategóriaPočet firiemDaň z príjmov
Záporná až nulová daň 93 670 -84 642 437 €
1 € až 479 € 35 768 6 762 606 €
480 € 2 954 1 417 920 €
481 € až 959 € 14 219 9 806 011 €
960 € 4 593 4 409 280 €
961 € až 2879 € 24 881 43 445 741 €
2880 € 728 2 096 640 €
Vačšia ako 2880 € 42 123 2 714 384 652 €

Vývoj dane z príjmov

Firmy platili daňové licencie od roku 2014 do roku 2017. Po roku 2018, kedy boli zrušené, sú viditeľné výrazné zmeny.
Podiel firiem so zverejnenou závierkou za rok 2018, ktoré platia zápornú až nulovú daň, medziročne vzrástol z 10,3 % na 42,8 %.
Počet firiem platiacich daň vyššiu ako 2880 € je na približne rovnakej úrovni ako minulé roky.

Kategória201320142015201620172018
Záporná až nulová daň 66 434 (51 %) 20 879 (14 %) 15 031 (9 %) 17 392 (10 %) 20 301 (10 %) 93 670 (43 %)
1 € až 479 € 24 208 (19 %) 4 471 (3 %) 3 677 (2 %) 4 510 (3 %) 5 048 (3 %) 35 768 (16 %)
480 € 24 (0 %) 25 520 (17 %) 30 591 (19 %) 34 248 (19 %) 40 534 (20 %) 2 954 (1 %)
481 € až 959 € 6 299 (5 %) 10 306 (7 %) 10 639 (7 %) 11 012 (6 %) 11 264 (6 %) 14 219 (6 %)
960 € 10 (0 %) 34 967 (23 %) 38 634 (24 %) 43 777 (25 %) 50 284 (25 %) 4 593 (2 %)
961 € až 2879 € 11 225 (9 %) 22 736 (15 %) 25 180 (15 %) 25 271 (14 %) 25 090 (13 %) 24 881 (11 %)
2880 € 4 (0 %) 3 245 (2 %) 3 590 (2 %) 4 378 (2 %) 6 159 (3 %) 728 (0 %)
Vačšia ako 2880 € 21 266 (16 %) 29 307 (19 %) 35 258 (22 %) 37 538 (21 %) 39 095 (20 %) 42 123 (19 %)

Daň z príjmov medziročne klesla o 3,94 %

Kvôli zavedeniu daňových licencií daň od roku 2013 výrazne stúpala. Po ich zrušení však klesla až o 111 mil. €.
Na spoločnostiach, ktoré zverejnili výkazy za rok 2018, je napriek medziročnému poklesu jej celková suma vyššia ako v roku 2014,
teda na začiatku platnosti daňových licencií.

RokDaň z príjmovMedziročná zmena
2013 1 928 773 670 €
2014 2 381 693 531 € 23,5 %
2015 2 667 545 537 € 12,0 %
2016 2 657 553 547 € -0,4 %
2017 2 808 275 527 € 5,7 %
2018 2 697 680 413 € -3,9 %

Osobné náklady firiem medziročne vzrástli o 10,08 %

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška osobných nákladov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013.
Na analyzovanej vzorke firiem narástli v roku 2018 osobné náklady o 2 273 627 617 €.

RokOsobné náklady
2013 15 617 655 728 €
2014 17 249 330 810 €
2015 18 769 512 748 €
2016 20 484 444 350 €
2017 22 559 940 940 €
2018 24 833 568 557 €
Rast 2017 - 2018 10,08 %

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.


Pozrite si aj naše staršie online štatistiky