Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INTERMONT a.s. „v konkurze“

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2K/7/2018
 • Spisová značka 2K/7/2018
 • Prvý a posledný záznam 9.4.2018 - 4.6.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4.6.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
11.5.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
1.4.2021
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
25.3.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
16.3.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.2.2021
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
22.2.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
21.12.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
30.11.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
6.11.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
6.11.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
14.10.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
11.9.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
11.9.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
11.9.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
9.9.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2.9.2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
27.8.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
27.8.2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
19.8.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
19.8.2020
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
10.8.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
7.8.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.7.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.7.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.7.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.7.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.7.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.7.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Advisors k. s. Banská Bystrica Banskobystrický
21.7.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
25.6.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2.6.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
26.5.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
19.5.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
5.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
9.3.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
11.2.2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.1.2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
29.11.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Advisors k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
11.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
4.11.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
4.11.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
31.10.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
30.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
21.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
11.10.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
24.9.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
24.9.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
2.9.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
2.9.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
28.8.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
27.8.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
26.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
26.8.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
26.8.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
21.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
19.8.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
16.8.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
16.8.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
2.8.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
25.7.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
18.6.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
18.6.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD. Banská Bystrica Banskobystrický
12.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.4.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
28.1.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
28.1.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
28.6.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
12.6.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
9.5.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
9.5.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
27.4.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
Reštrukturalizačné konanie č. 5R/1/2018 [ukončené]
 • Spisová značka 5R/1/2018
 • Prvý a posledný záznam 24.8.2018 - 22.1.2019
 • Detekcia ukončenia: 20.10.2018dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.1.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
8.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Banská Bystrica Banskobystrický
19.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
12.9.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
Reštrukturalizačné konanie č. 1R/3/2012 [ukončené]
 • Spisová značka 1R/3/2012
 • Prvý a posledný záznam 22.6.2012 - 6.2.2013
 • Detekcia ukončenia: 28.1.2013ukončením reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
6.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Veronika Škodová Banská Bystrica Banskobystrický
28.1.2013
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
8.1.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.12.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Veronika Škodová Banská Bystrica Banskobystrický
14.12.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Veronika Škodová Bratislava Bratislavský
6.12.2012
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
8.10.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Veronika Škodová Banská Bystrica Banskobystrický
22.8.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Veronika Škodová Banská Bystrica Banskobystrický
23.7.2012
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
10.7.2012
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
Konkurzné konanie č. 2K/16/2012
 • Spisová značka 2K/16/2012
 • Prvý a posledný záznam 15.5.2012 - 16.8.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
1.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.5.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.5.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský