Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MINERFIN, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
232 473 000 € 201 978 000 € 176 495 000 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
198 053 000 € 169 566 000 € 150 521 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
34 420 000 € 32 412 000 € 25 974 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
63 000 € 189 000 € 43 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
63 000 € 189 000 € 43 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 137 000 € 1 182 000 € 1 085 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
77 000 € 80 000 € 164 000 €
10
B.2
Služby
1 060 000 € 1 102 000 € 921 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
33 346 000 € 31 419 000 € 24 932 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 384 000 € 4 234 000 € 3 138 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 610 000 € 3 443 000 € 2 730 000 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
723 000 € 737 000 € 361 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
51 000 € 54 000 € 47 000 €
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
156 000 € 122 000 € 155 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
174 000 € 1 314 000 € 90 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
356 000 € 115 000 € 169 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
28 624 000 € 28 262 000 € 21 560 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
98 734 000 € 90 526 000 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
98 734 000 € 90 526 000 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
139 000 € 272 000 € 438 000 €
39
N
Nákladové úroky
70 000 € 93 000 € 177 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
902 000 € 0 € 530 000 €
41
O
Kurzové straty
0 € 2 713 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 000 € 23 000 € 23 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
99 667 000 € 87 969 000 € 768 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
128 291 000 € 116 231 000 € 22 328 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
8 407 000 € 5 420 000 € 4 936 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
8 372 000 € 5 690 000 € 4 823 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
35 000 € -270 000 € 113 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
119 884 000 € 110 811 000 € 17 392 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
128 291 000 € 116 231 000 € 22 328 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
119 884 000 € 110 811 000 € 17 392 000 €