Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MINERFIN, a.s.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
201 978 000 € 176 495 000 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
169 566 000 € 150 521 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
32 412 000 € 25 974 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
189 000 € 43 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
189 000 € 43 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 182 000 € 1 085 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
80 000 € 164 000 €
10
B.2
Služby
1 102 000 € 921 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
31 419 000 € 24 932 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 234 000 € 3 138 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 443 000 € 2 730 000 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
737 000 € 361 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
54 000 € 47 000 €
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
122 000 € 155 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 314 000 € 90 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
115 000 € 169 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
28 262 000 € 21 560 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
90 526 000 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
90 526 000 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
272 000 € 438 000 €
39
N
Nákladové úroky
93 000 € 177 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
0 € 530 000 €
41
O
Kurzové straty
2 713 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 000 € 23 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
87 969 000 € 768 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
116 231 000 € 22 328 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 420 000 € 4 936 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 690 000 € 4 823 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-270 000 € 113 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
110 811 000 € 17 392 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
116 231 000 € 22 328 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
110 811 000 € 17 392 000 €