Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
500 665 625 € 468 803 031 € 490 034 907 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
475 697 106 € 446 796 194 € 465 674 064 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
24 968 519 € 22 006 837 € 24 360 843 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 959 047 € 5 112 355 € 3 995 099 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 959 047 € 5 112 355 € 3 995 099 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 226 811 € 8 192 213 € 8 353 186 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 210 873 € 1 933 368 € 1 945 746 €
10
B.2
Služby
6 015 938 € 6 258 845 € 6 407 440 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
22 700 755 € 18 926 979 € 20 002 756 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
14 980 438 € 13 733 105 € 13 285 704 €
13
C.1
Mzdové náklady
10 743 089 € 9 925 870 € 9 715 383 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
41 832 € 40 235 € 41 832 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 616 449 € 3 358 581 € 3 147 722 €
16
C.4
Sociálne náklady
479 452 € 323 497 € 318 841 €
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 614 841 € 2 760 270 € 2 617 249 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-66 085 € -2 625 377 € 1 104 744 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
870 184 € 1 082 918 € 913 932 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 664 251 € 2 934 326 € 1 883 021 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 377 494 € 3 207 573 € 2 025 970 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
407 857 € -303 994 € 706 038 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 785 351 € 2 903 579 € 2 732 008 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
501 943 € 308 915 € 1 024 715 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 283 408 € 2 594 664 € 1 707 293 €
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 785 351 € 2 903 579 € 2 863 748 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 283 408 € 2 594 664 € 1 839 033 €