Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
524 181 943€ 500 665 625€ 468 803 031€ 490 034 907€ 460 741 564€ 421 113 582€ 429 057 227€ 398 384 896€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
503 531 537€ 475 697 106€ 446 796 194€ 465 674 064€ 438 834 537€ 398 736 183€ 407 778 910€ 378 266 957€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
20 650 406 € 24 968 519 € 22 006 837 € 24 360 843 € 21 907 027 € 22 377 399 € 21 278 317 € 20 117 939 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 127 202 € 5 959 047 € 5 112 355 € 3 995 099 € 3 912 340 € 4 171 197 € 2 718 620 € 2 789 019 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 127 202€ 5 959 047€ 5 112 355€ 3 995 099€ 3 912 340€ 4 171 197€ 2 718 620€ 2 789 019€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 324 619 € 8 226 811 € 8 192 213 € 8 353 186 € 7 838 320 € 7 041 819 € 6 956 242 € 6 816 804 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 248 415€ 2 210 873€ 1 933 368€ 1 945 746€ 1 826 629€ 1 732 324€ 2 368 859€ 1 945 881€
10
B.2
Služby
6 076 204€ 6 015 938€ 6 258 845€ 6 407 440€ 6 011 691€ 5 309 495€ 4 587 383€ 4 870 923€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
16 452 989 € 22 700 755 € 18 926 979 € 20 002 756 € 17 981 047 € 19 506 777 € 17 040 695 € 16 090 154 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
14 558 218 € 14 980 438 € 13 733 105 € 13 285 704 € 12 512 974 € 11 547 846 € 9 994 663 € 9 274 776 €
13
C.1
Mzdové náklady
10 396 431€ 10 743 089€ 9 925 870€ 9 715 383€ 9 119 450€ 8 383 512€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
48 113€ 41 832€ 40 235€ 41 832€ 48 307€ 53 964€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 532 399€ 3 616 449€ 3 358 581€ 3 147 722€ 2 959 052€ 2 730 998€
16
C.4
Sociálne náklady
466 099€ 479 452€ 323 497€ 318 841€ 313 149€ 379 372€
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 511 657€ 2 614 841€ 2 760 270€ 2 617 249€ 1 732 456€ 2 078 086€ 2 739 046€ 2 730 416€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-370 333€ -66 085€ -2 625 377€ 1 104 744€ 1 060 198€ 301 455€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 388 345€ 870 184€ 1 082 918€ 913 932€ 1 117 531€ 942 430€ 1 501 132€ 1 942 272€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 882 832€ 3 664 251€ 2 934 326€ 1 883 021€ 1 693 894€ 2 182 563€ 3 229 202€ 2 667 479€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-1 741 040 € 2 377 494 € 3 207 573 € 2 025 970 € 2 099 056 € 4 339 257 € 2 578 915 € 3 359 755 €
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
610 706€ 824 481€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 148 505€ 1 030 748€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
4 170 439 € 407 857 € -303 994 € 706 038 € 480 652 € -738 341 € -537 799 € -206 267 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 429 399 € 2 785 351 € 2 903 579 € 2 732 008 € 2 579 708 € 3 600 916 € 2 041 116 € 3 153 488 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
80 572 € 501 943 € 308 915 € 1 024 715 € 964 397 € 445 087 € 581 984 € -159 485 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 348 827 € 2 283 408 € 2 594 664 € 1 707 293 € 1 615 311 € 3 155 829 € 1 459 132 € 3 312 973 €
53
T
Mimoriadne náklady
1 257 563€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-1 257 563 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-1 257 563 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 429 399 € 2 785 351 € 2 903 579 € 2 863 748 € 2 579 708 € 3 600 916 € 2 041 116 € 3 153 488 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 348 827 € 2 283 408 € 2 594 664 € 1 839 033 € 1 615 311 € 3 155 829 € 1 459 132 € 3 312 973 €