Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SWAN, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SWAN, a.s.

 • Názov SWAN, a.s.
 • IČO 35680202
 • DIČ 2020324317
 • IČ DPH SK2020324317 podľa §4
 • Sídlo Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto
 • Dátum vzniku 18. decembra 1995, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2958/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 18 137 767 € / splatené 18 137 767 €
  Podľa účtovnej závierky: 13 750 000 €
 • Historický názov SWAN Mobile, a. s.
  (platné do 3. januára 2022 )
  SWAN, a.s.
  (platné do 12. januára 2016 )
 • Historické sídlo Borská 6, 841 04 Bratislava
  (platné do 7. januára 2020)
  Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava
  (platné do 22. novembra 2005)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 19.4.2002
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 19.4.2002
sprostredkovateľská činnosť 19.4.2002
obstarávateľská a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva a technológie 19.4.2002
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení 19.4.2002
zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti 18.1.2005
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 18.1.2005
automatizované spracovanie dát 18.1.2005
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát 18.1.2005
montáž a telekomunikačných zariadení 18.1.2005
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 18.1.2005
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru 18.1.2005
prieskum trhu 18.1.2005
činnosť účtovných poradcov 18.1.2005
vedenie účtovníctva 18.1.2005
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 18.1.2005
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti 18.1.2005
organizovanie školení a seminárov 18.1.2005
usporadúvanie výstav a veľtrhov 18.1.2005
usporadúvanie vzdelávacích a športových podujatí 18.1.2005
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky 18.1.2005
marketing 18.1.2005
prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu č. TKR/275/2007 vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov 1.8.2007
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických 25.7.2008
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 25.7.2008
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 30.3.2011
prenájom hnuteľných vecí 30.3.2011
počítačové služby 30.3.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 30.3.2011
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 24.3.2016
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 24.3.2016
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 6.7.2020
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby v rozsahu pridelených frekvencií 3.5.2022
zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sieti na pridelených frekvenciách 3.5.2022
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí 3.5.2022
vykonávanie platobných operácií poskytovaných ako doplnková služba k elektronickým komunikačným službám podľa § 1 ods. 3 písm. l) Zákona o platobných službách 8.6.2022
správa registratúry 1.7.2022
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 154/95, Nz 153/95 napísanej dňa 22.11.1995 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou v súlade s ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.
Stary spis: S.r.o. 16985
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 401/2000, Nz 395/2000 dňa 3.4.2000 v znení doplnenia.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.4.2000.
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 453/2000, Nz 447/2000 fňa 12.4.2000, ktorým sa mení aj predchádzajúce obchodné meno a sídlo UNICOMMERZ LEASING HANDELS s.r.o., Zvolenská 36, Bratislava.
Rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 13.3.2001.
Notárska zápisnica N 207/2001, Nz 203/2001 zo dňa 15.3.2001.
Notárska zápisnica č. N 525/2001, Nz 517/2001 zo dňa 15.6.2001.
Zmena obchodného mena z Callino, s.r.o. na SWAN, s.r.o.
Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 727/2001, Nz 714/2001 zo dňa 24.8.2001.

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Pipeline Telco BV i.o. so sídlom Koppelenburgerweg 22, 6971 AM Brummen, Holandsko o prevode obchodného podielu zo dňa 28.9.2001.
Zmluva o prevode obchodného podielu na nadobúdateľa Danubia Invest, a.s., obchodník s cennými papiermi, IČO: 31 369 596, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava, zo dňa 9.11.2001.
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 723/01, Nz 723/01 zo dňa 12.11.2001.
Akciová spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií, rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti SWAN, s.r.o. a to Danubia Invest, a.s. obchodník s cennými papiermi, o zmene právnej formy, v zmysle § 69b Zák. č. 500/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, zo dňa 11.2.2002, spísaným do notárskej zápisnice č. N 144/2002, Nz 141/2002 v znení dodatku č. 1 spísaného dňa 13.3.2002 do notárskej zápisnice č. N 239/2002, Nz 235/2002, ktorá zároveň nahrádza aj zakladateľskú listinu spoločnosti a ktorým boli schválené stanovy spoločnosti v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov shválená valným zhromaždením dňa 13.8.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 273/2002, Nz 240/2002.
3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.9.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 386/2003, Nz 80722/2003 spísaná dňa 16.9.2003, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.2003, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 148/2004, NZ 39663/2004 zo dňa 10.05.2004, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti upísaním nových akcií a s tým súvisiaca zmena stanov spoločnosti.
5. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2004 vo forme notárskej zápisnice N 594/04, Nz 75235/04, spísanej JUDr. Danielou Šikutovou, notárom.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 259/2005, Nz 51765/2005, NCRls 51254/2005 zo dňa 02.11.2005.
7.
Notárska zápisnica N 355/2008, Nz 29110/2008 zo dňa 08.07.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
8. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 247/2008, Nz 42055/2008 dňa 07.10.2008 o zlúčení so spoločnosťou PEEM Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Bernolákova 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 425 941, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 2980/T, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2958/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 248/2008, Nz 42057/2008 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 07.10.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti PEEM Slovakia, spol. s r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2009.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.07.2009.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N181/2010, Nz 18509/2010 zo dňa 25.05.2010.
12. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 272/2010, Nz 24088/2010, NCRIs 24458/2010 dňa 6.7.2010 o zlúčení so spoločnosťou NETLAB plus, spol. s r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 336 124, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 3809/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2958/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2010, Nz 24093/2010, NCRIs 24468/2010 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou dňa 6.7.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti NETLAB plus, spol. s r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 336 124 a preberá všetky jej práva a záväzky.
13. Notárska zápisnica N 165/2011, Nz 9255/2011 zo dňa 15.03.201 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.04.2015.
15. Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 25.09.2015.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.06.2014 a 18.11.2015.
17. Vklad časti podniku do základného imania spoločnosti SWAN plus, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314 na základe rozhodnutia spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 11.11.2015, spísaného vo forme notárskej zápisnice N 605/2015, Nz 42249/2015, NCRls 43155/2015 s účinnosťou ku dňu 1.12.2015.
18. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6/2016, Nz 580/2016, NCRls 597/2016 zo dňa 12.01.2016. Zmena obchodného mena z pôvodného SWAN, a.s. na nové SWAN Mobile, a. s.
19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 239/2016, Nz 10587/2016, NCRls 10896/2016 zo dňa 24.03.2016.
20. Zmluva o zlúčení.