Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SWAN, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
46 726 618€ 37 303 378€ 28 992 077€ 22 159 054€ 56 536 101€ 73 364 169€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
47 181 972 € 45 581 608 € 29 036 243 € 22 240 070 € 15 407 040 € 12 693 148 € 70 903 776 € 103 250 526 € 65 581 715 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
781 761€ 516 202€ 248 213€ 277 729€ 429 305€ 647 038€ 1 560 839€ 279 892€ 373 347€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
45 944 857€ 36 787 177€ 28 743 864€ 21 881 325€ 14 758 335€ 7 127 968€ 54 975 263€ 72 901 655€ 62 340 182€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
0€ 667 548€ 299 059€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
13 750€ 7 988 700€ 32 425€ 19 463€ 4 885 075€ 182 022€ 324 076€ 64 552€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
441 604€ 289 529€ 44 166€ 48 591€ 199 937€ 33 067€ 13 518 104€ 29 445 844€ 2 803 634€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
44 041 159 € 45 607 244 € 41 045 363 € 37 667 596 € 31 994 425 € 30 585 394 € 77 015 212 € 101 379 635 € 64 433 827 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
696 357€ 488 004€ 217 027€ 270 752€ 393 381€ 627 626€ 1 041 856€ 260 526€ 328 768€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 989 760€ 1 791 416€ 1 771 378€ 1 572 623€ 1 303 502€ 1 753 530€ 1 693 702€ 1 225 848€ 991 037€
13
C.
Opravné položky k zásobám
247€ -269 271€ -20 192€ -28 935€ 319 710€ 0€ -14 283€ 16 383€ 0€
14
D.
Služby
30 599 263€ 31 000 008€ 30 061 730€ 27 978 436€ 21 483 004€ 16 960 345€ 44 822 487€ 55 601 071€ 48 467 883€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 361 013 € 3 607 416 € 2 847 874 € 2 778 782 € 2 147 906 € 2 031 012 € 7 379 854 € 7 052 562 € 6 391 555 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 159 144€ 2 621 698€ 2 059 675€ 2 017 810€ 1 541 364€ 1 478 299€ 5 357 349€ 5 126 578€ 4 642 424€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 105 686€ 912 613€ 725 838€ 710 318€ 559 776€ 505 094€ 1 825 140€ 1 730 110€ 1 585 580€
19
E.4.
Sociálne náklady
96 183€ 73 105€ 62 361€ 50 654€ 46 766€ 47 619€ 197 365€ 195 874€ 163 551€
20
F.
Dane a poplatky
454 773€ 382 539€ 411 634€ 420 007€ 164 196€ 107 159€ 408 090€ 399 223€ 281 546€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 756 570€ 5 617 845€ 5 643 477€ 4 574 849€ 6 024 512€ 4 724 532€ 7 918 839€ 7 123 358€ 5 093 173€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 756 570€ 5 617 845€ 5 643 477€ 4 574 849€ 6 024 512€ 4 724 532€ 7 918 839€ 7 123 358€ 5 093 173€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 305€ 2 750 000€ 16 422€ 29 655€ 4 323 144€ 202 820€ 248 966€ 40 883€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 555€ -2 429€ 27 753€ 36 261€ 6 544€ 1 372€ 33 540€ 1 574€ 75 612€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
168 316€ 241 716€ 84 682€ 48 399€ 122 015€ 56 674€ 13 528 307€ 29 450 124€ 2 763 370€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 140 813 € -25 636 € -12 009 120 € -15 427 526 € -16 587 385 € -17 892 246 € -6 111 436 € 1 870 891 € 1 147 888 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 440 991 € 4 293 222 € -3 037 866 € -7 633 822 € -8 311 957 € -11 566 495 € 9 659 888 € 16 376 778 € 12 925 841 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
231 € 0 € 242 € 1 455 € 683 € 729 € 109 897 803 € 218 524 € 117 770 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 60 025 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
231 € 0 € 53 € 1 579 € 632 € 148 € 232 472 € 212 758 € 117 746 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
231€ 0€ 168 688€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
53€ 1 579€ 632€ 148€ 63 784€ 212 758€ 117 746€
42
XII.
Kurzové zisky
189€ -124€ 51€ 581€ -159€ 5 766€ 20€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 49 640 490€ 0€ 4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 741 876 € 728 497 € 641 800 € 1 383 201 € 1 457 709 € 960 491 € 61 170 581 € 826 427 € 529 827 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 60 027 500€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 005 109 € 497 260 € 481 083 € 1 256 763 € 1 184 876 € 900 315 € 906 572 € 671 303 € 404 462 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
64 229€ 363 835€ 455 026€ 537 624€ 1 063 851€ 686 587€ 87 905€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
940 880€ 133 425€ 26 057€ 719 139€ 121 025€ 213 728€ 818 667€ 671 303€ 404 462€
52
O.
Kurzové straty
623€ 479€ 89€ 346€ 512€ 117€ 14 992€ 10 037€ 7 786€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
736 144€ 230 758€ 160 628€ 126 092€ 272 321€ 60 059€ 221 517€ 145 087€ 117 579€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 741 645 € -728 497 € -641 558 € -1 381 746 € -1 457 026 € -959 762 € 48 727 222 € -607 903 € -412 057 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 399 168 € -754 133 € -12 650 678 € -16 809 272 € -18 044 411 € -18 852 008 € 42 615 786 € 1 262 988 € 735 831 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
39 287 € 190 898 € -165 389 € -56 120 € 322 158 € 267 896 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 906€ 2 889€ 565 470€ 344 094€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
39 287€ 188 018€ -168 295€ -59 009€ -243 312€ -76 198€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 399 168 € -754 133 € -12 650 678 € -16 848 559 € -18 235 309 € -18 686 619 € 42 671 906 € 940 830 € 467 935 €