Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenské elektrárne, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.

 • Názov Slovenské elektrárne, a.s.
 • IČO 35829052
 • DIČ 2020261353
 • IČ DPH SK2020261353 podľa §4
 • Sídlo Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Dátum vzniku 21. januára 2002, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2904/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 269 295 725 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 269 296 000 €
 • Historické sídlo Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  (platné do 13. februára 2024)
  Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
  (platné do 15. januára 2024)
  Hraničná 12, 827 36 Bratislava
  (platné do 10. júna 2009)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, dodávka elektriny 17.10.2012
výroba tepla 9.11.2011
rozvod tepla 9.11.2011
prevádzka jadrových zariadení 20.10.2011
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom 20.10.2011
nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení 20.10.2011
dovoz jadrových materiálov 20.10.2011
železničná preprava rádioaktívnych materiálov na území Slovenskej republiky 9.11.2011
odborná príprava zamestnancov držiteľa povolenia podľa Atómového zákona 20.10.2011
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 9.11.2011
kovoobrábanie 21.1.2002
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 9.11.2011
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 9.11.2011
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 9.11.2011
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín 9.11.2011
prenájom hnuteľných vecí 9.11.2011
zámočníctvo 21.1.2002
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 9.11.2011
projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky 9.11.2011
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 9.11.2011
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 9.11.2011
prevádzkovanie športových zariadení 9.11.2011
počítačové služby 9.11.2011
inžinierska činnosť 9.11.2011
filtrácia izolačných olejov z výroba a ich úprava v transformátoroch 9.11.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 9.11.2011
výroba jednoduchých výrobkov z kovu 9.11.2011
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom 9.11.2011
montáž určených meradiel 9.11.2011
potápačské práce 21.1.2002
výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov 21.1.2002
prípravné práce k realizácii stavby 9.11.2011
vedenie účtovníctva 9.11.2011
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby 21.1.2002
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie dodávky automatizačnej techniky 21.1.2002
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 9.11.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 9.11.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 9.11.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 9.11.2011
diagnostika materiálová a točivých strojov 21.1.2002
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 9.11.2011
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 9.11.2011
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení 9.11.2011
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických 9.11.2011
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 9.11.2011
výroba vyhradených technických zariadení elektrických 9.11.2011
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových 9.11.2011
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 9.11.2011
montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení tlakových 9.11.2011
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 9.11.2011
výroba technických zariadení tlakových 9.11.2011
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení 9.11.2011
montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích 9.11.2011
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 9.11.2011
montáž a opravy automatizačnej a výpočtovej techniky 21.1.2002
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 21.1.2002
výkon činnosti stavbyvedúceho 9.11.2011
výkon činnosti stavebného dozoru 9.11.2011
prevádzkovanie dopravy na dráhe 21.1.2002
prevádzkovanie dráhy 2.10.2002
skladovanie 9.11.2011
verejné obstarávanie 9.11.2011
odoberanie, spracovanie a analýza vzoriek materiálov a médií kontaminovaných rádionuklidmi, ktoré vznikajú pri prevádzke jadrových reaktorov, vykonávanie chemických a rádiochemických analýz, vykonávanie rádiometrických a spektometrických meraní vzoriek na účely hodnotenia technologických procesov, hodnotenia stavu bariér, zisťovania radiačnej situácie v priestoroch elektrárne, zisťovania vplyvu prevádzky jadrového zariadenia na okolie, zisťovania kontaminácie životného prostredia pri radiačných haváriách a zisťovania vnútorného ožiarenia pracovníkov 9.11.2011
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 9.11.2011
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 11.4.2013
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 6 29.1.2016
výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3 29.1.2016
plynárenstvo v rozsahu: dodávka plynu 7.5.2019
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 14.1.2021
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.01 v zmysle ust. §§ 154-220 Obchodného zákonníka v dôsledku rozdelenia v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka Slovenských elektrárni, a.s. na Slovenské elektrárne, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Tepláreň Košice, a.s. na základe Uznesenia vlády SR č. 758 z 27.9.2000.
2. Zmeny stanov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 29.5.2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou
N 415/2002, Nz 415/2002 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
3. Deň zániku funkcie: Ing. Ondrej Studenec, 11.2.2003, Ing. Ľubomír Blaško, 11.2.2003, Ladislav Brat, 11.2.2003, Ing. Jozef Fedorovič, 11.2.2003, JUDr. Pavol Hulík, 11.2.2003, Ing. Gabriel Fischer, 11.2.2003, JUDr. Ján Sabol, 11.2.2003. Notárska zápisnica č. N 63/2003, Nz 9592/2003 zo dňa 11.2.2003.
4. Ing. Ján Horváth, deň zániku funkcie: 2.5.2003.
Ing. Marián Choma, deň zániku funkcie: 2.5.2003.
Dr. h. c. Ing. Vincent Pillár, deň zániku funkcie: 2.5.2003.
Ing. Ladislav Szemet, deň zániku funkcie: 2.5.2003.
Ing. Pavol Ponca, deň zániku funkcie: 2.5.2003.
Notárska zápisnica č. N 198/2003, Nz 33172/2003 zo dňa 2.5.2003.
5. Príkaz generálneho riaditeľa č. SE/PGR - 9/2003 zo dňa 27.6.2003.
6. Ing. Henrich Herceg, deň zániku funkcie: 24.10.2003. Ing. Ján Genčík, deň zániku funkcie: 24.10.2003. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2003.
7. Notárska zápisnica č. N 462/2003, Nz 53923/2003 zo dňa 30.06.2003.
8. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov Dozornej rady SE, a.s., ktorých volia zamestnanci zo dňa 17.12.2004.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.01.2005. Ladislav Szemet, funkcia člena predstavenstva od 02.05.2003 do 17.01.2005.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.1.2006. Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc., funkcia predsedu predstavenstva od 2.5.2003 do 20.1.2006. Ing. Miloš Šujanský, člen predstavenstva od 2.5.2003 do 20.1.2006.
11. Príkaz generálneho riaditeľa Ing. Pikusa č.SE/PGR-10/2006 zo dňa 24.02.2006 - zriadenie odštepných závodov SE-EBO V1, o.z. a SE-VYZ, o.z.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.3.2006 o predaji odštepného závodu: Slovenské elektrárne, a.s. Atómové elektrárne Bohunice V1, odštepný závod a Slovenské elektrárne, a.s. Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RAO a vyhoreným palivom, odštepný závod.
13. Notárska zápisnica N 225/2006, Nz 16017/2006, NCRls 15905/2006 zo dňa 27.4.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.4.2006. Zápisnica o priebehu a výsledkoch doplňujúcej voľby člena dozornej rady zo dňa 19.5.2006.
14. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady SE, a.s., ktorých volia zamestnanci zo dňa 14.12.2007.
15. Notárska zápisnica č. N 118/2008, Nz 25847/2008, NCRIs 25574/2008 zo dňa 17.6.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.5.2008.
16.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2008.
17. Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 106/2009 Nz 18895/2009 dňa 05.06.2009.
18. Notárska zápisnica N 106/2009, Nz 18895/2009, NCRls 19139/2009 zo dňa 14.5.2009.
19. Zápisnica o priebehu a výsledkov voľby člena dozornej rady zo dňa 13.11.2009, ktorého volia zamestnanci.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2010.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 185/2010, Nz 19977/2010, NCRls 20302/2010 zo dňa 20.05.2010.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.03.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.04.2010.
22. Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných dňa 17.12.2010.
23. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.1.2011, č.k. 33Exre/4320/2009 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.2.2011.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2011 vo forme notárskej zápisnica N 435/2011 Nz 20780/2011.
25. Zápisnica o priebehu a výsledkoch voľby členov dozornej rady , ktorých volia zamestnanci zo dňa 11.05.2012.
26. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.05.2012.
27. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2012.
28. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.08.2012.
29. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2012 vo forme notárskej zápisnice N1169/2012, Nz39376/2012.
30. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2012.
31. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 233/2013, Nz 6238/2013, NCRls 6395/2013 zo dňa 08.02.2013.
32. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 08.02.2013.
33. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2013.
34. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných v dňoch 13.12.2013.
35. Zápisnica o priebehu a výsledkoch voľby člena dozornej rady zo dňa 07.03.2014.
36. Rozhodnutie zo dňa 01.05.2014.
37. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápsnice N 642/2014 Nz 18386/2014 NCRls 18756/2014 dňa 30.04.2014.
38. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.08. 2014.
39. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2014.
40. Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2014.
41. Notárska zápisnica N 778/2015, NZ 19812/2015, NCRls 20257/2015 zo dňa 25.05.2015 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
42. Notárska zápisnica N 1415/2015, NZ 32361/2015, NCRls 33093/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.09.2015.
43. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2016.
44. Notárska zápisnica - Zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2016.
45. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1371/2016, Nz 27404/2016, NCRls 28205/2016 zo dňa 28.07.2016.
46. Notárska zápisnica č. N 2225/2016, NZ 59766/2016 zo dňa 19.12.2016. Notárska zápisnica č. N 148/2017, NZ 4103/2017 zo dňa 27.01.2017.
47. Čiastková zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.05.2017.
48. Notárska zápisnica č. N 978/2017, NZ 22721/2017, NCRls 23312/2017 zo dňa 26.06.2017.
49. Spoločnosť Slovenské elektrárne,a.s. vložila časť podniku zapísanú v Obchodnom registri vedenú Mestským súdom v Prahe pod číslom spisu A61691 pod obchodným názvom Slovenské elektrárne ,a.s.- organizační složka. so sídlom : Revoluční 724/7,Staré Mesto,110 00 Praha 1,IČ:26971801 ,ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnsoti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.,so sídlom :Revoluční 724/7,Staré Mesto ,110 00 Praha1,IČ:038 66 289, vedenej u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou :C 238039, a to s účinnosťou ku dňu 1.marca2018.